:

När behöver man betala fastighetsskatt?

Innehållsförteckning:

 1. När behöver man betala fastighetsskatt?
 2. När börjar man betala fastighetsskatt på ett nybyggt hus?
 3. Hur mycket ska man betala i fastighetsskatt?
 4. Hur räknar man ut underlag för fastighetsavgift?
 5. Hur mycket är fastighetsskatten 2023?
 6. Måste man lämna in Fastighetsdeklaration?
 7. När är en fastighet byggd?
 8. När betalar man fastighetsskatten 2023?
 9. Vad är skillnad på fastighetsavgift och fastighetsskatt?
 10. Är fastighetsskatten på väg tillbaka?
 11. Hur räknar man ut sin fastighetsskatt?
 12. Hur deklarera nybyggt hus?
 13. Vad händer om man inte lämnar in Fastighetsdeklaration?
 14. Hur länge räknas ett hus som nybyggt?
 15. Vad är det för skillnad mellan fastighet och byggnad?

När behöver man betala fastighetsskatt?

Den 1 januari 2008 ersattes den statliga fastighetsskatten för bostäder av en kommunal fastighetsavgift. Många har svårt att skilja mellan fastighetsskatt och fastighetsavgift, och begreppen blandas ofta ihop. Mattias Larsson, VD på Bjurfors i Skåne, förklarar skillnaden:  

– Vi vet att det finns en förvirring kring fastighetsavgift och fastighetsskatt, men regelverket är tydligt. Kommunal fastighetsavgift betalas för fastighet med bostäder och statlig fastighetsskatt betalas för fastighet som inte är bostäder, förklarar Mattias Larsson.

När börjar man betala fastighetsskatt på ett nybyggt hus?

Sedan den 1 januari 2008 är det kommunal fastighetsavgift som gäller för bostäder i stället för statlig fastighetsskatt. Alla bostäder i hyreshus, ägarlägenheter och småhus har en kommunal fastighetsavgift. Statlig fastighetsskatt är en skatt som ägare till skattepliktiga fastigheter som inte innehåller färdigbyggda bostäder ska betala.

Hur mycket ska man betala i fastighetsskatt?

Fastighetsskatten heter idag kommunal fastighetsavgift. Det är den skatt man betalar till staten eller kommunen varje år när man äger en fastighet. Fastighetsavgiften betalas till kommunen. Du behöver inte göra någon inbetalning av din fastighetsavgift, den är förtryckt i din deklaration.

Det är andra förutsättningar än de vi nämner ovan för till exempel jordbruksfastigheter och hyresfastigheter och obebyggda fastigheter. Den typ av fastigheter kommer vi inte gå igenom här. I denna artikel är det endast vanliga hus som behandlas.

Hur räknar man ut underlag för fastighetsavgift?

Fastighetsskattereformen 2008 är Villaägarnas största framgång. Men vi kan aldrig slå oss till ro. Vi tar debatten varje gång frågan om återinförd fastighetsskatt kommer upp igen. Så att du kan vara trygg.

Hur mycket är fastighetsskatten 2023?

Dina cookies, ditt val!. Vi använder cookies och andra liknande tekniker för att ge dig en förbättrad upplevelse, sammanställa statistik och för att viss nödvändig funktionalitet ska fungera på webbplatsen. Du väljer själv vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst. Läs mer om vår cookiepolicy här.

Cookies är små textfiler som kan användas av webbplatser för att göra en användares upplevelse mer effektiv. Lagen säger att vi får lagra cookies på din enhet om de är absolut nödvändiga för att kunna använda den här webbplatsen. För alla andra ändamål krävs ditt medgivande.

Måste man lämna in Fastighetsdeklaration?

Det som skiljer den vanliga årliga deklarationen från fastighetsdeklarationen är att du inte behöver skicka in en fastighetsdeklaration om du inte gör några ändringar. Då godkänner du att Skatteverket har rätt uppgifter genom ett så kallat tyst godkännande, vilket innebär att du inte skickar in någon ny fastighetsdeklaration.

Men du bör kontrollera att alla uppgifter stämmer. Om du behöver ändra något fyller du i detta på Skatteverkets hemsida eller på pappersblanketten som ska vara Skatteverket tillhanda senast den 2 november.

När är en fastighet byggd?

I den här tjänsten kan du deklarera ditt småhus.

 • Alla uppgifter i fastighetsdeklarationen ska visa hur fastigheten ser ut den 1 januari 2024.
 • Om du fått en fastighetsdeklaration och inte är ägare eller delägare till fastigheten den 1 januari 2024 är det viktigt att du fyller i rutan vid Ägarbyte? Har du fått ett förslag till nytt taxeringsvärde behöver du inte göra någonting, Skatteverket får automatiskt veta att ägarbyte skett när lagfarten är registrerad.
 • Under Information till dig finns viktig information om hur du ska deklarera just den här fastigheten.
 • Under Lämna övriga uppgifter kan du skriva ett meddelande till Skatteverket om något som har betydelse för fastighetsdeklarationen men inte framgår av frågorna i deklarationen.
 • Har du renoverat ditt småhus? Eller har du ett bygglov för nybyggnation?» Läs mer om vad som gäller i just din situation

När betalar man fastighetsskatten 2023?

Här ser du vilken fastighetsavgift eller fastighetsskatt som gäller för småhus. Ett småhus kan till exempel vara en villa, ett radhus eller ett fritidshus. Även obebyggda tomter som är avsedda att bebyggas med småhus räknas som småhusfastigheter.

Du som äger ett färdigbyggt småhus betalar kommunal fastighetsavgift. Storleken på fastighetsavgiften beräknas med hjälp av taxeringsvärdet men kan aldrig bli högre än takbeloppet, som är 8 874 kronor för inkomståret 2022 (deklarationen 2023). Takbeloppet är indexbundet och följer den årliga förändringen av inkomstbasbeloppet.

Du som äger ett färdigbyggt småhus betalar kommunal fastighetsavgift. Du betalar 0,75 procent av taxeringsvärdet upp till den maximala avgiften, som kallas för takbelopp.

Här hittar du vilken fastighetsavgift eller fastighetsskatt som gäller för alla övriga fastighetstyper.

Du som äger en lantbruksfastighet betalar endast fastighetsavgift eller fastighetsskatt för bostadsbyggnader (småhus) med tillhörande tomtmark. Samma regler gäller för småhus på lantbruk som för andra småhus.

För betesmark, åkermark, skogsmark och ekonomibyggnader betalar du varken fastighetsavgift eller fastighetsskatt.

Vad är skillnad på fastighetsavgift och fastighetsskatt?

För fastigheter betalas antingen statlig fastighetsskatt eller kommunal fastighetsavgift. I vissa fall kan bägge dessa behöva betalas. Denna situation uppstår exempelvis om en hyresfastighet både har bostäder och lokaler för andra ändamål. För privatpersoner sker det däremot ytterst sällan. 

Det är den juridiska person som står som ägare på fastigheten den första januari som kommer att behöva betala fastighetsskatt eller fastighetsavgift uträknat på taxeringsvärdet föregående år.  Vid flera ägare kommer summan att fördelas på dessa utifrån deras ägarandel. 

Är fastighetsskatten på väg tillbaka?

Fastighetsskatten utgör en procentuell andel av fastighetens beskattningsvärde. Beskattningsvärdet bestäms enligt de beräkningsgrunder i lagen om värdering av tillgångar vid beskattningen som tillämpats föregående år.

Hur räknar man ut sin fastighetsskatt?

För bostäder ska du man betala antingen en statlig fastighetsskatt eller en kommunal fastighetsavgift. Vilket du ska betala beror på vad det är för typ av bostad och om den är färdigbyggd eller håller på att byggas.

Hur deklarera nybyggt hus?

Vinstskatt kallas även för kapitalvinstskatt eller reavinstskatt - och är en skatt du måste betala om du säljer din bostad med vinst. (Om du har sålt med förlust - går vi igenom det lite längre ned i artikeln.) Skatten ligger idag på 22 procent av vinsten - och du ska deklarera och betala skatten till Skatteverket. Vilka avdrag du får göra beror på om du sålt en bostadsrätt eller en fastighet.

Ordet reavinst - eller realisationsvinst - är ett äldre uttryck för kapitalvinst.

Försäljningen ska deklareras året efter du skrivit kontrakt. Vinstskatten ska betalas in samma år som du deklarerar. För att undvika kostnadsränta kan du göra en egen inbetalning, ävenkallad fyllnadsinbetalning, till ditt skattekonto. Oavsett om du har gjort en vinst eller förlust måste du ta upp försäljningen i din inkomstdeklaration.

Tänk på: Du deklarerar din fastighetsförsäljning samma inkomstår som du och köparen skrev under köpekontraktet. Dagen för tillträde till bostaden spelar ingen roll. (Inkomstår är kalenderåret före året då deklarationen lämnas in).

Eventuell vinst vid en försäljning ska tas upp i inkomstdeklarationen tillsammans med övriga inkomster. Du behöver dock inte skatta på hela vinsten om du har sålt en privatbostad utan endast 22/30 tas upp till beskattning. Så här fungerar det:

Om vi säger att du köper en lägenhet för 2 miljoner kronor - och säljer den för 3 miljoner kronor och du inte har några andra avdrag. Då har du alltså gjort en vinst på 1 miljon kronor.

Vad händer om man inte lämnar in Fastighetsdeklaration?

Blanketten ska skickas till Lantmäteriet via vår självservicetjänst eller med bifogat svarskuvert. För att logga in på självservicetjänsten använder du löp- och kontrollnummer som står högst upp till vänster på blanketten.

Ni som har tjänsten Mina meddelanden har fått uppgiftssamlingen digitalt. Ingen pappersblankett har skickats ut. Detta gäller inte Ib-blanketten som endast skickats ut som pappersblankett.

De uppgifter som lämnas på blanketten kommer att användas i förberedelsearbetet inför den allmänna fastighetstaxeringen av hyreshus år 2025 för att kunna fastställa korrekta värdenivåer. Uppgifterna kommer inte att föras över till Skatteverkets fastighetstaxeringsregister.

Sista inlämningsdag hittar du upp till vänster på blankettens första sida. För er som fått uppgiftsinsamlingen via mina meddelanden så hittar ni sista inlämningsdag i meddelandetexten.

Om du inte har möjlighet att skicka in blanketten i tid meddela detta till Lantmäteriet.

Hur länge räknas ett hus som nybyggt?

När byggherren anser att det nya huset anses är helt färdigbyggt är det dags för slutbesiktning, också kallat entreprenadbesiktning. Slutbesiktningen ska utföras av en certifierad och opartisk besiktningsman som går igenom huset – från grundarbetet hela vägen till skorstenstoppen. Enligt konsumenttjänstlagen ska slutbesiktning för småhusentreprenad göras om beställaren eller byggfirman begär det. Syftet med det hela är att kontrollera att allt har gått rätt till.

Innehållet i en slutbesiktning är väl reglerat enligt statliga bestämmelser. Innehållet utgår från det eller de entreprenadavtal som tidigare upprättats mellan samtliga entreprenör och husägare/byggherre. Det är den oberoende besiktningsmannen som avgör om huset byggts enligt de överenskommelser som finns eller inte.

Om besiktningsmannen hittar flera fel eller något fel av väsentlig betydelse ska entreprenaden underkännas. Om det har upptäckts fel som inte är av någon större omfattning, och inte heller har någon större betydelse ska besiktningsmannen godkänna entreprenaden. För att ge byggherren så mycket information som möjligt om byggnaden ska alla upptäckter antecknas i besiktningsprotokollet. I de fall besiktningsmannen upptäcker detaljer som inte anser utgöra något fel i sig noteras  även dessa.

Efter avslutad besiktning ska ett slutsammanträde ske. Det innebär att besiktningsmannen berättar resultatet för båda parter, byggherre och entreprenör(er). Här ges även ett skriftligt besiktningsutlåtande. Redan samma natt övergår ansvaret för skador då till byggherren. Entreprenadtiden anses avslutad och istället träder garantitiden in. Då har också entreprenören rätt att få sin slutlikvid.

Vad är det för skillnad mellan fastighet och byggnad?

I jordabalken anges vad som är fast egendom. Fast egendom är jord, d.v.s. själva marken. Fast egendom indelas sedan i fastigheter. Till fastigheten finns tillbehör, så kallade fastighetstillbehör, såsom exempelvis byggnaden. Fastighetstillbehör ingår i köpet. Tillbehör finns även till byggnaden, så kallade byggnadstillbehör, och även dessa ingår i köpet om inte annat särskilt avtalas.

Man kan särskilt avtala om att sådant som är lös egendom, exempelvis bohag eller maskiner, ska ingå i köpet. Omvänt gäller att man kan bestämma att det som är byggnadstillbehör inte ska ingå i köpet. Men om man inte avtalar något särskilt, gäller att tillbehören ingår i köpet.