:

Hur deklarerar man lön?

Innehållsförteckning:

 1. Hur deklarerar man lön?
 2. Hur får jag reda på min årsinkomst?
 3. När redovisa lön till Skatteverket?
 4. Är lön en ersättning?
 5. Hur mycket får man tjäna utan att deklarera?
 6. Måste man dra skatt på lön?
 7. Hur ser man sin årsinkomst på Skatteverket?
 8. Vad ingår i årsinkomsten?
 9. När ska lönen deklareras?
 10. Är lön innan eller efter skatt?
 11. Hur mycket pengar kan man tjäna utan att betala skatt?
 12. Hur mycket får man betala någon utan att betala skatt?
 13. Hur får Skatteverket reda på inkomst?
 14. Hur mycket kan man tjäna i månaden utan att betala skatt?
 15. Hur mycket dras av lönen?

Hur deklarerar man lön?

Du behöver bara betala ålderspensionsavgift för anställda som fyllt 15 år men ännu inte 18 år och som tjänar mindre än 25 000 kronor i månaden. Är lönen högre betalar du full arbetsgivaravgift på totalt 31,42 %. Ålderspensionsavgiften är 10,21 %. För inkomst

Hur får jag reda på min årsinkomst?

Pensionsmyndigheten skickar inte längre några årliga inkomstuppgifter till dig. På Skatteverket.se kan du hämta alla dina skattepliktiga inkomstuppgifter, så kallade kontrolluppgifter. Där kan du också utse någon som hjälper dig med detta.

Logga in på skatteverket.se för att se alla dina skattepliktiga inkomstuppgifter (kontrolluppgifter) som din arbetsgivare, dina pensionsutbetalare eller Försäkringskassan lämnat till Skatteverket månad för månad. Skatteverket  (Länk till annan webbplats)

När redovisa lön till Skatteverket?

Arbetsgivardeklaration på individnivå lämnar du på Mina sidor i tjänsten Arbetsgivardeklaration.

Riksdagen har beslutat om en tillfällig skattefrihet för laddel på arbetsplatsen. En förutsättning för skattefriheten är att laddningen sker vid en laddpunkt eller ett eluttag som arbetsgivaren tillhandahåller i anslutning till arbetsplatsen. Lagändringen gäller från 1 juli 2023 till och med 30 juni 2026.

 • Tillfällig skattefrihet för förmån av laddel på arbetsplatsen (Riksdagens webbplats) Länk till annan webbplats.

Du som arbetsgivare ska från och med redovisningsperiod januari 2023 lämna uppgift om arbetsplatsens adress i ruta 245 och arbetsplatsens ort i ruta 246 om den anställda bara haft ett tjänsteställe under redovisningsperioden.

 • Vad är tjänsteställe?
 • Vanliga frågor vid redovisning av arbetsplatsens adress i arbetsgivardeklarationen
 • Om tjänsteställe (Rättslig vägledning) Länk till annan webbplats.

Under fliken betalningsmottagare redovisar du uppgifter per person i arbetsgivardeklarationen, så kallade individuppgifter.

När du lägger till en betalningsmottagare kan du välja en mall med förvalda rutor, till exempel Ersättning som är underlag för arbetsgivaravgifter, eller visa alla rutor.

Samma sak gäller om du kopierar en betalningsmottagare från en tidigare period. Du kommer då bara att se de rutor som du fyllde i den perioden, men du kan alltid välja alternativet visa alla rutor.

På betalningsmottagarnivå finns det sju rutor för att ange avdragen skatt eller varför skatteavdrag inte ska göras. För att kunna skicka in en arbetsgivardeklaration med individuppgifter måste du ha fyllt i en ruta för skatt på respektive individuppgift, men du får inte fylla i fler än en ruta.

Är lön en ersättning?

I princip är alla ersättningar som en arbetstagare eller uppdragstagare får från sin arbetsgivare respektive uppdragsgivare skattepliktig intäkt av tjänst, om den inte uttryckligen undantagits från beskattning i 8 kap, 11 kap. eller 11a kap. IL. Huvudregeln är alltså att om en arbetstagare eller uppdragstagare får en ersättning eller förmån på grund av en anställning eller ett uppdrag ska den tas upp som intäkt av tjänst. Ersättningar som betalas ut i stället för lön räknas också till inkomstslaget tjänst. Exempel på sådana ersättningar är sjukpenning, pension, livränta, och avgångsersättning.

Om verksamheten är tillfällig eller varaktig saknar betydelse. Det behöver inte heller finnas något direkt uppdragsförhållande. Vinster från exempelvis pristävlingar och fisketävlingar beskattas som inkomst av tjänst. Detsamma gäller ersättningar för rekrytering av nya kunder till exempelvis mobiloperatörer eller elbolag. För beskattning krävs dock att det allmänt sett är fråga om ersättning för någon form av prestation eller verksamhet. Läs mer om beskattning av vinster i pristävlingar.

I många bestämmelser i 11 kap. IL används begreppet anställda. Detta betyder emellertid inte att ingen annan omfattas av reglerna. Tvärtom får bestämmelserna anses omfatta alla skattskyldiga som får någon slags ersättning.

Om inget annat sägs omfattas alla anställda personer, oavsett i vilken typ av bolag de är anställda. Även den som driver sin verksamhet i eget aktiebolag räknas som anställd. Om en bestämmelse inte är avsedd att omfatta alla anställda anges det särskilt. Det anges exempelvis uttryckligen i bestämmelsen om utbildning i samband med omstrukturering (11 kap. 17 § IL) att vissa anställda i fåmansföretag, nämligen företagsledare och delägare i företaget eller närstående till sådan person, inte omfattas. Ett annat exempel på en bestämmelse där kretsen som omfattas av reglerna begränsas på visst sätt för närstående med flera är 11 kap. 26 a § IL.

Uppdragstagare omfattas av reglerna som gäller anställda såvida inte det av förutsättningarna framgår att uppdragstagare inte kan omfattas.

Hur mycket får man tjäna utan att deklarera?

Om du tjänar olika mycket olika månader, till exempel för att du bara arbetar ibland, ska arbetsgivaren oftast dra mindre i skatt än vad som framgår av skattetabellen. Då kan du begära att Skatteverket ändrar den skatt som din arbetsgivare drar från din lön varje månad. Det kallas för jämkning. Om du inte jämkar får du tillbaka det du har betalat för mycket först nästa år.

 • Om jämkning och hur du gör för att begära jämkning

Måste man dra skatt på lön?

Det är du själv som ansvarar för att tillräckligt mycket skatt dras på din totala inkomst. Ju fler utbetalare du har, desto större är risken för att det totala skatteavdraget blir för lågt. Vi förklarar hur det fungerar och ger dig tips för att undvika kvarskatt.

Om du tar ut hela din allmänna pension från Pensionsmyndigheten kommer vi att göra ett skatteavdrag enligt den skattetabell som gäller för din kommun. Om du samtidigt tar ut tjänstepension dras endast 30 procent på dina tjänstepensioner.

Om du endast tar ut en del av din pension, drar vi 30 procent eftersom vi anser oss vara sidoarbetsgivare och att din arbetsgivare eller annan ska dra skatt enligt tabell.  

Från det år du fyller 67 år är du berättigad till ett förhöjt grundavdrag vilket innebär att du betalar lägre skatt på din pension. Det året flyttas du som har pension från kolumn 6 till kolumn 2 i skattetabellen. Oavsett om du tagit ut pensionen tidigare eller börjar ta ut från 67 år så får du ett lägre skatteavdrag. 

 • Från 2023  kommer de som är födda 1957-1958 att bli beskattade enligt kolumn 2 från och med januari det år de fyller 67 år.
 • Från 2026 ändras dessa regler igen vilket innebär att de som är födda från och med 1959 kommer att bli beskattade enligt kolumn 2 från och med januari det år de fyller 68 år. Observera att det finns förslag om att denna ålder ska sänkas till 67 år för födda 1959. 

Hur ser man sin årsinkomst på Skatteverket?

Om du tjänar olika mycket olika månader, till exempel för att du bara arbetar ibland, ska arbetsgivaren oftast dra mindre i skatt än vad som framgår av skattetabellen. Då kan du begära att Skatteverket ändrar den skatt som din arbetsgivare drar från din lön varje månad. Det kallas för jämkning. Om du inte jämkar får du tillbaka det du har betalat för mycket först nästa år.

 • Om jämkning och hur du gör för att begära jämkning

Vad ingår i årsinkomsten?

Oftast beräknas årsinkomsten endast utifrån förvärvsinkomster som lön, men det kan också inkludera andra intäkter, såsom:

Du räknar ut din årsinkomst beroende på om du har tim-, vecko- eller månadslön eller en oregelbunden månadslön. 

När ska lönen deklareras?

Arbetsgivardeklaration ska innehålla information om löner, olika förmåner, arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för de som är anställda i företaget. Lön är normalt en ersättning för arbete som utförts. En förmån är en ersättning som ges på annat sätt än i pengar, exempelvis kostförmån när den anställde inte behöver betala för mat eller bilförmån när företaget betalar för den anställdes bil. Arbetsgivaravgiften är en avgift som används för att täcka kostnader i samhället för bland annat sjukvård, pension och föräldraledighet. Den avdragna skatten är i första hand kommunal skatt som används för att täcka kostnader för kommunen där den anställde bor. Arbetsgivaravgifter och avdragen skatt betalas till Skatteverket.

Arbetsgivardeklaration ska också innehålla information om betalningsmottagare, det vill säga vem som tar emot lön eller förmåner, för samtliga anställda.

Är lön innan eller efter skatt?

Du som är anställd har antingen månadslön, timlön eller rörlig lön. Oavsett vilket så är bruttolön din lön före det att skatter har dragits. Nettolön är det som blir kvar efter det att skatten är dragen – alltså pengarna som du får ut.

När man pratar om löner menar man oftast bruttolönen, till exempel är det den som du förhandlar om när du får ett nytt jobb. Men det är ändå bra att ha koll på nettolönen för att kunna planera din ekonomi och till exempel se hur mycket du kan spara. Ta del av våra spartips.

Hur mycket pengar kan man tjäna utan att betala skatt?

När du har ansökt om jämkning räknar Skatteverket ut hur mycket skatt du ska betala på den inkomst som du angett i din ansökan. Omprövningsbeslut om preliminär A-skatt kommer till din digitala brevlåda eller med post till din folkbokföringsadress inom cirka två veckor. Lämna beslutet till din arbetsgivare så snart som möjligt.

Arbetsgivaren är skyldig att följa beslutet senast från och med det första utbetalningstillfället som infaller två veckor efter att arbetsgivaren fått del av beslutet. Beslut som gäller för nästkommande år skickas ut senast i början av januari.

Hur mycket får man betala någon utan att betala skatt?

Om du tjänar olika mycket olika månader, till exempel för att du bara arbetar ibland, ska arbetsgivaren oftast dra mindre i skatt än vad som framgår av skattetabellen. Då kan du begära att Skatteverket ändrar den skatt som din arbetsgivare drar från din lön varje månad. Det kallas för jämkning. Om du inte jämkar får du tillbaka det du har betalat för mycket först nästa år.

 • Om jämkning och hur du gör för att begära jämkning

Hur får Skatteverket reda på inkomst?

På Mina sidor kan du bland annat se uppgifter om folkbokföring, skatter, deklarationer, fastigheter samt rot- och rutavdrag.

Här kan du hämta din skattetabell och se vilken skattesats som gäller för dig.

Hur mycket kan man tjäna i månaden utan att betala skatt?

Om du har en hobby som kan ge dig pengar finns det inget som hindrar att du tjänar en hacka på det du kan. Det kan till exempel handla om hemslöjd, biodling – eller något helt annat.

För att det du gör ska räknas som en hobby ska det vara:

Hur mycket dras av lönen?

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag förstår det som att du vill veta om arbetsgivaren kan dra av mer än 4% av lönen vid permittering/arbetstidsminskning på 20%.