:

Kan man få Familjebevis digitalt?

Innehållsförteckning:

 1. Kan man få Familjebevis digitalt?
 2. Kan man beställa Familjebevis?
 3. Vad ingår i ett Familjebevis?
 4. Varför vill hyresvärden ha Familjebevis?
 5. När behöver man Familjebevis?
 6. Hur kan jag bevisa att mitt barn är mitt?
 7. Vad framgår i Familjebevis?
 8. Hur ser jag mitt barn på Skatteverket?
 9. Vem ska betala resorna vid umgänge?
 10. Kan någon annan hämta ut Familjebevis?
 11. Hur kan man se om en person har barn?
 12. Vilka kostnader ska Umgängesföräldern stå för?
 13. Vem ska stå för att hämta och lämna vid umgänge?
 14. Kan man se en persons familj?
 15. Hur får man reda på allt om en person?

Kan man få Familjebevis digitalt?

Så här beställer du ett familjebevis:

Familjebevis går inte att skriva ut själv, utan skickas alltid hem med brev.

Kan man beställa Familjebevis?

I sommar kan passet behöva kompletteras med ett personbevis som visar var man bor. Det hämtas snabbt och enkelt via en e-tjänst på Skatteverkets webbplats.

Som en följd av corona-pandemin har resandet förändrats. Danmark och Norge släpper till exempel för närvarande bara in personer som bor i vissa regioner i Sverige. För att bevisa var en person är folkbokförd krävs ett personbevis från Skatteverket.

Vad ingår i ett Familjebevis?

Här ser du en lista över alla personbevis. Personbevisen har rubriker utifrån vilka uppgifter de visar eller när de används.

Klicka på det personbevis som stämmer bäst för dig i listan här nedanför. Då kan du läsa hur du beställer eller skriver ut personbeviset och vad det används till.

Varför vill hyresvärden ha Familjebevis?

21 april 2020 kl 09:20

Stockholm Sabine Itze stod på första plats till en etta på Högbergsgatan i Stockholm. Men bostadsförmedlingen skickade henne aldrig vidare till den aktuella hyresvärden. Anledningen: Hennes civilstånd som gift. "Att gifta måste bo ihop känns som en förlegad norm", säger hon.

När behöver man Familjebevis?

Hej,

Vi är på gång att genomföra ett byte mot en lägenhet som Einar Mattsson är hyresvärdar för. När jag kollade listan på vika dokument vi ska ha, så stor det att vi ska skicka in "familjebevis".

Hur kan jag bevisa att mitt barn är mitt?

Familj & barn

X familj kom hit 2013, fru och 4 barn, men inte han själv. Frun registrerade inte X som sin man hos Migrationsvertet. X kom själv hit 2015. Han sökte en anhöriginvandring. Deras yngsta son är 12 år och svensk medborgare. X fick avslag för 20 dgr sedan. Där står det att han inte är registrerad som äkta man och far till barnen. De vill att han bevisar att han är familjefar. Tyvärr har han inga papper som styrker att han är äkta man och far till yngsta sonen. Men han har papper på de vuxna barnen. Men det hjälper inte. X har behov av att göra ett DNA prov eller annat som styrker hans uppgifter. Hur ska han göra?

Vad framgår i Familjebevis?

Här ser du en lista över alla personbevis. Personbevisen har rubriker utifrån vilka uppgifter de visar eller när de används.

Klicka på det personbevis som stämmer bäst för dig i listan här nedanför. Då kan du läsa hur du beställer eller skriver ut personbeviset och vad det används till.

Hur ser jag mitt barn på Skatteverket?

Vårdnad är ett rättsligt begrepp. Den som har vårdnaden om ett barn bestämmer i frågor som rör barnet. Vårdnad ska inte förväxlas med daglig omvårdnad.

Ett barn står under någons vårdnad tills det fyller 18 år.

Vem ska betala resorna vid umgänge?

Familj & barn

Hej Jag och min före detta sambo har levt tillsammans i sex år och har en son på 1,5 år. Förhållandet tog slut i april och sedan dess har det varit en kamp. Efter tre dagar sa hon upp sig från sitt arbete, tog hon vår son och flyttade 40 mil. Jag har varit tillmötesgående i detta, allt för sonens bästa. Just nu är sonen skriven hos henne och jag betalar underhåll. Vi träffas hos familjerätten i hennes nuvarande hemkommun i ett försök att komma överens kring sonen, umgänge mm. Läget just nu: Min före detta sambo sätter alla regler för mitt umgänge med sonen då hon hävdar att hon ej litar på mig (att jag kan ta hand om honom), jag får inte träffa sonen utan att hon är med och det innebär även att dessa möten sker hemma hos dem. Då hon sa upp sig från sitt fasta jobb när hon flyttade har hon ej då möjlighet att "bidra" ekonomiskt när jag är tvungen att resa. Ex förra mötet: Tåg från Södertälje-Skövde, buss från Skövde-Lidköping, taxi från Lidköping-deras hem - kostnad: 2200kr. Jag fick träffa sonen i 1,5 timme. Detta är ohållbart! Jag har inte råd att träffa sonen så ofta jag vill samt att jag vill ju helst träffa honom utan att hon är med. Till detta skall också resor till familjerätten läggas till (1000kr/gång) och vill jag träffa sonen fler dagar i rad blir det även kostnad för boende. Hon hävdar att hon ej kan bidra ekonomiskt då hon ej har arbete men är inte detta ett förhindrande/försvårande i umgängesrätten?

Kan någon annan hämta ut Familjebevis?

 • Visa alltid giltig legitimation.
 • Namnet på legitimationen måste stämma överens med namnet på mottagaren och namnet på försändelsen.
 • Legitimationens giltighetstid får inte vara utgånget och kortet får inte vara skadat eller trasigt. 
 • Hämtar du åt någon annan behöver du visa både din och mottagarens legitimation. Om det är ett Rek behöver dessutom båda skriva under.
 • Vid personlig utlämning kan endast mottagaren hämta. Fullmakt och bud gäller inte. Se vilka legitimationer som är godkända.
 • Tar du emot en leverans hemma som innehåller alkohol behöver du kunna legitimera dig och ha fyllt 20 år.
 • Barn med giltig legitimation har rätt att kvittera och hämta Rek, paket och postförskott.

Hur kan man se om en person har barn?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Var hittar jag uppgifter om en viss person?

Vilka kostnader ska Umgängesföräldern stå för?

Kostnadsfri inledande rådgivningRing oss: 0771-333 444Måndag - fredag: 8:00 - 17:00Eller fyll i formuläret så ringer vi upp dig.

Ansvarsfördelning mellan boende- och umgängesförälder

Vem ska stå för att hämta och lämna vid umgänge?

Hej och tack för din fråga,

Barnet har enligt 6:15 FB rätt till umgänge med den föräldern som barnet inte bor med. Det är viktigt att poängtera att det är barnet som har rätt till umgänge och inte föräldern vilket innebär att barnet inte har någon plikt att träffa föräldern. Däremot anses det vara förenligt med barnets bästa att ha en bra kontakt och ett regelbundet umgänge med båda sina föräldrar. Ni har som föräldrar ett gemensamt ansvar för att ert barns behov av umgänge med den av er som barnet inte bor med tillgodoses så långt som möjligt. Boendeföräldern är vidare skyldig att lämna den andra föräldern sådana upplysningar om barnet som kan främja umgänget.

Kan man se en persons familj?

När du delar platsinformation med familjen kan de se din plats i Hitta. Du kan också få ett meddelande om familjemedlemmar lämnar en plats – t.ex. om ett barn lämnar skolan under skoltid.

 • Öppna Inställningar > [ditt namn] > Familjedelning, rulla nedåt och tryck på Plats.

 • Tryck på namnet på den familjemedlem som du vill dela din platsinformation med.

  Du kan upprepa det här steget för varje familjemedlem som du vill dela din plats med. Varje familjemedlem får ett meddelande om att du delar din platsinformation och kan välja att dela sin platsinformation med dig.

  Du kan när som helst sluta dela din plats med valfri familjemedlem.

 • Hur får man reda på allt om en person?

  Publicerat fredag 26 augusti 2011 kl 10.48

  1. Ta reda på personnummer- Sök på tex eller , skriv in namn och ort, så kan du förhoppningsvis med uteslutningsmetoden få fram rätt person.- Nu har du personens namn, adress och vilket datum han/hon är född.- Ring och uppge personens namn och adress, så får du ut personnumret.