:

Hur beskattas utdelning på onoterade respektive noterade aktier i ett aktiebolag?

Innehållsförteckning:

 1. Hur beskattas utdelning på onoterade respektive noterade aktier i ett aktiebolag?
 2. Hur beskattas vinst på onoterade aktier?
 3. Vad gör man med onoterade aktier?
 4. När är utdelning skattefri?
 5. Måste man deklarera onoterade aktier?
 6. Hur säljer man onoterade aktier?
 7. Är utdelning skattefritt?
 8. Hur mycket kan man förlora på onoterade aktier?
 9. Kan man ta ut aktieutdelning utan att ta ut lön?
 10. Är utdelning bättre än lön?
 11. Hur mycket är avdragsgillt om man säljer onoterade aktier med förlust?
 12. Kan man ha onoterade aktier på ISK?
 13. Kan man ta ut utdelning utan att ta ut lön?
 14. Varför investera i onoterade bolag?
 15. Är det bättre att ta utdelning än lön?

Hur beskattas utdelning på onoterade respektive noterade aktier i ett aktiebolag?

I enskild näringsverksamhet anses du inte kunna ha några aktier eller liknande värdepapper, de räknas alltid som privata. Däremot kan du ha aktier eller liknande i andra företagsformer, t ex i handelsbolag eller aktiebolag. I separata artiklar (se länkar sist i artikeln) beskriver vi mer vad som gäller för enskild firma, aktiebolag, handelsbolag och stiftelser.

Man skiljer skattemässigt på aktier och liknande som är

Hur beskattas vinst på onoterade aktier?

En aktie som är en kapitaltillgång i en näringsverksamhet kan antingen vara en näringsbetingad aktie eller en kapitalplaceringsaktie. Aktien är näringsbetingad om:

Om aktien inte är en näringsbetingad aktie är den en kapitalplaceringsaktie.

Vad gör man med onoterade aktier?

Accumeo ger tillträde till en tillgångsklass tidigare enbart tillgänglig för en liten utvald del av Sveriges befolkning, där investerare får chansen att i bästa fall ta del av all tillväxt redan innan bolaget når börsen (onoterade bolag).

Klicka här för att ta del av våra aktuella investeringsmöjligheter

När är utdelning skattefri?

Du får beräkna och tillgodoräkna dig ett gränsbelopp när du äger aktier vid beskattningsårets ingång. Du får inte tillgodoräkna dig något gränsbelopp samma år du startar bolaget eller köper aktier av någon annan.

Räkna fram gränsbeloppet enligt förenklingsregeln eller huvudregeln. Du får växla mellan reglerna genom åren och välja den som ger högst gränsbelopp. Däremot får du bara använda förenklingsregeln i ett av eventuellt flera fåmansföretag där du har kvalificerade aktier.

Måste man deklarera onoterade aktier?

De flesta värdepapper redovisar du på bilaga K4, men det finns några undantag. I tabellen ser du vilken bilaga och vilket avsnitt som gäller för olika värdepapper.

Värdepapper

Hur säljer man onoterade aktier?

För onoterade aktier saknas den noggranna process som börsnoterade bolag går igenom i samband med notering. I en sådan process granskas flera aspekter inom bolaget, bland annat dess ekonomi och dess kvalitet på processer för informationsgivning. Utöver detta så säkerställs det att bolaget uppnår en erforderlig nivå när det gäller dess rapportering till bland annat myndigheter. Syftet med en sådan granskning är till för att säkerställa att bolaget är moget för börshandel. Då dessa processer saknas för onoterade aktier finns det således en högre risk med investeringen, det ställs då högre krav på dig som investerare att granska bolaget och bedöma den finansiella informationen som finns tillgänglig inför ett investeringsbeslut.

För onoterade bolag saknas generellt avtal med marknadsplatsen eller andra aktörer gällande informationsdelning till allmänheten. För noterade bolag finns detta på plats för att säkerställa att kurspåverkande nyheter och övrig finansiell information når allmänheten samtidigt. Detta för att undvika ett informationsövertag för parter som handlar aktier.

Är utdelning skattefritt?

Svenska Röda Korset och våra samarbets­partners sparar information på din enhet för att kunna erbjuda anpassad funktionalitet, samla in besöks­statistik och möjliggöra personaliserad marknads­föring. Du väljer vilka typer av cookies som du accepterar utöver de nödvändiga som behövs för att webbplatsen ska fungera.

Dessa cookies behövs för att webbplatsen ska fungera tekniskt och funktionellt och måste därför accepteras för att kunna besöka sidan.

Hur mycket kan man förlora på onoterade aktier?

Om du är van vid att köpa aktier på börsen behöver steget inte vara långt till att investera även i onoterade bolag. På Sciety får vi ofta frågor från personer som står inför att göra sin första investering i ett onoterat bolag. Hur går det till rent praktiskt, och vad händer sedan?

Innehav av onoterade aktier finns normalt inte i aktiedepån där dina noterade aktier finns. Det vanligaste är istället att du får en kopia av bolagets aktiebok som bevis för ditt innehav. Aktieboken innehåller en förteckning över alla aktieägare i bolaget och är det legala beviset på vilka som äger aktier i bolaget.

Kan man ta ut aktieutdelning utan att ta ut lön?

Om du som företagare ska ta ut lön eller utdelning beror på en mängd olika faktorer. Det kan låta lockande att ta utdelning med 20 procent och betala 20 procent i skatt, men det är inte alltid fördelaktigast.

Som företagare kan du påverka hur hög lönen från ditt AB ska vara för ditt arbete och därmed årets resultat i ditt AB. Lönen (arbetsinkomsten) är grunden för rätt till och beräkning av sjukpenning, föräldrapenning, a-kassa m.m. och du tjänar in till din allmänna pension på arbetsinkomsten. Dessutom krävs det att du tagit ut lön för att t.ex. premier till tjänstepension ska vara avdragsgilla för ditt AB och du ska få använda lönebaserat utrymme vid beräkning av årets gränsbelopp enligt huvudregeln. 

Eftersom grundavdraget (som gör att du inte betalar skatt på första delen av din arbetsinkomst) blir högre med inkomst upp till viss nivå och den statliga inkomstskatten börjar tas ut vid viss högre inkomst är beskattningen av arbetsinkomster progressiv [1]. Detta gör att för låginkomsttagare (särskilt pensionärer som har ett högre grundavdrag) eller den som inte har arbetsinkomster från annat håll kan ha fördel av att ta ut lön både för att det ger mer kvar i handen och för att förmåner tjänas in socialförsäkringssystemet. 

Är utdelning bättre än lön?

Som ny egenföretagare kan det vara svårt att veta vad som är en rimlig lön att ta ut från ditt aktiebolag. Eftersom du är både din arbetsgivare och arbetstagare finns det inget större behov att skriva ett anställningsavtal som fastställer din lön. Därför är det du själv som bestämmer hur mycket du får i lön baserat företagets inkomster.

Överskottet som finns kvar när alla aktiebolagets utgifter är betalda ligger till grund för din lön. Baserat på hur stor företagets vinst blir varje månad finns det alltså möjlighet att ta ut olika stor lön från månad till månad.

Tänk på att din lön inte är samma sak som lönekostnad, vilket är den kostnad det innebär för aktiebolaget att betala din lön. I lönekostnaden ingår bland annat arbetsgivaravgifter och sociala avgifter, och innan lönen landar på ditt privata konto beskattas summan med ytterligare drygt 30 procent. Om du har en ett överskott på 50 000 kronor kan du räkna med att få ut ungefär 28 000 kronor i din plånbok.

Allt du behöver veta om skatter och avdrag som egenföretagare.

Hur mycket är avdragsgillt om man säljer onoterade aktier med förlust?

 • 30,0 % Om aktieförlusterna kan kvittas mot aktievinster som görs samma år.
 • 21,0 % Eftersom endast 70 % av kapitalförlust kan dras av i kapital minskar avdragseffekten.
 • 14,7 % Om aktieförlusterna leder till underskott i kapital minskas avdraget till 70 % på den del som överstiger 100 000 kr. (0,3 x 0,7 x 0,7 = 14,7 %).
 • 0 % Om skattereduktionen är större än inkomstskatten.

Ibland kan det av skatteskäl vara bra att ta fram en kapitalförlust. Exempelvis först sälja och sedan köpa tillbaka. Men den andra affären får inte vara uppgjord när den första görs. För att slippa den avbränning som courtaget ger går det att sälja direkt till en privatperson. Fast då gäller det att uppfylla alla formella krav – att göra affären till marknadsmässig kurs. Skriva en avräkningsnota. Se till så att pengar förs över från köpare till säljare och registrera om ägarskapet hos VPC eller fondmäklare.

I god tid före varje årsskifte bör du alltså gå igenom vilka aktieaffärer du dittills gjort. Och fundera över vilka du bör göra innan året är slut. Huvudrådet är att du under de år när du gjort kapitalförlust ska försöka sälja andra aktier eller aktiefonder med minst lika stor vinst.

Kan man ha onoterade aktier på ISK?

Onoterade aktier är aktier som inte handlas på en börs och alltså inte finns på någon av de stora handelsplatserna, till exempel OMX eller Dow Jones. Vi erbjuder inte handel i onoterade aktier online, men du är välkommen att kontakta en rådgivare på något av våra kontor eller Kundcenter om du vill handla. Läs mer om onoterade aktier och hur de skiljer sig från noterade aktier!

Att handla med onoterade aktier kan vara en bra affär. Men det finns flera faktorer som gör att risken att investera i ett onoterat bolag är väsentligt högre än om du placerar i ett bolag noterat på en börs- eller marknadsplats. Detta behöver du ta hänsyn till innan du köper aktier i ett onoterat bolag.

Kan man ta ut utdelning utan att ta ut lön?

För att kunna ta utdelning krävs vinst i bolaget som bolaget betalar bolagsskatt på och väldigt många får nog vara nöjda om de har inkomster i bolaget som ger en hygglig lön. Och lön ska alltid vara förstahandsvalet. Först när du har lön från bolaget (eller inkomster från annat håll, t ex pension eller annan anställning) upp till brytpunkten för statlig skatt (613 900 inkomstår 2023) så blir det intressant att avstå från lön från bolaget. Då blir det nämligen bättre att låta bolaget skatta fram en vinst (med 20,6% bolagsskatt) och sedan dela ut pengarna till dig med bara 20% kapitalskatt.

Tack vare jobbskatteavdrag, grundavdrag, nivån på arbetsgivaravgifterna och för att en lön ger pensionsgrundande och sjukpenninggrundande inkomst vinner lönealternativet före utdelningsalternativet så länge du inte kommer över brytpunkten för statlig skatt.

Varför investera i onoterade bolag?

Några av namnen känner du säkert igen och några kanske är okända. Gemensamt för de här bolagen, och många andra med dem, är att de vid flera tillfällen har förvärvat onoterade bolag.

Onoterade bolag bär på okända risker men också enorm potential. Något som kan frigöras genom rätt transaktion och affär.

Driver ni ett onoterat bolag och behöver hjälp med en värdering?Funderar ni på att förvärva och söker ett bollplank för att analysera onoterade bolag?Ni kanske konsoliderar en bransch och vill ha en partner som söker fram förvärvsobjekt?

Är det bättre att ta utdelning än lön?

 • Skapa en gratis offertförfrågan på dorunner.se.
 • Jämför och välj bland flera leverantörer. Du får upp till 5 offerter.
 • Få jobbet utfört av ett kvalitetssäkrat proffs.

”Vad som är mest fördelaktigt ur ett ekonomiskt perspektiv beror på din situation; hur hög lön du har och hur du tänker kring pension och andra sociala förmåner”.

Den allmänna tumregeln är att du bör ta ut lön om du hamnar under gränsen för statlig inkomstskatt. Då är det fördelaktigt att ta ut lön från bolaget. När i månaden eller på året du tar ut lön spelar ingen roll, det står dig fritt att välja själv. Som vi tidigare nämnt ligger lönen till grund för viktiga sociala förmåner och ersättningar och därför är det viktigt att lönenivån är rimlig. Det ger en trygghet som utdelning inte ger.

Även denna tumregel har förstås undantag; har du till exempel kort tid kvar till pensionen kan situationen se annorlunda ut. På Skatteverkets webbplats kan du alltid läsa mer och där hittar du också de senaste siffrorna.

När man pratar om lön och brytpunkt syftar man på gränsen för statlig inkomstskatt. När du tar ut lön från ditt aktiebolag ligger brytpunkten år 2021 på 537 200 kronor. Därefter betalar du ytterligare 20 procent i statlig inkomstskatt.