:

Hur dras bilförmån på lönen?

Innehållsförteckning:

 1. Hur dras bilförmån på lönen?
 2. Är det värt att ha förmånsbil 2023?
 3. Hur mycket höjs förmånsvärdet 2023?
 4. Vad händer med förmånsvärdet 2023?
 5. Vilka bilar får sänkt förmånsvärde 2023?
 6. Vilka bilar har lägst förmånsvärde 2023?
 7. Är det lönt att ha förmånsbil?
 8. Vad är det för skillnad på tjänstebil och förmånsbil?
 9. När lönar det sig att ha förmånsbil?
 10. Vilken typ av bil ska man köpa 2023?
 11. Hur påverkar förmånsvärdet min lön?
 12. Vad är bäst förmånsbil eller tjänstebil?
 13. Varför är förmånsbil så dyrt?
 14. Vad är bäst förmånsbil eller Privatleasing?
 15. Vilka bilmodeller som går sönder mest?

Hur dras bilförmån på lönen?

Om arbetsgivaren låter dig använda en tjänstebil privat kallas det förmånsbil.  Att du själv får använda bilen privat räknas som en förmån och du som förare betalar inkomstskatt för förmånen. Håll reda på hur mycket du kör i tjänsten och privat. Tänk på att reglera i avtal vad som ska gälla om du får använda tjänstebilen även för privat bruk.

Arbetsgivaren är ytterst ansvarig för din arbetsmiljö när du använder bilen i tjänsten.

Är det värt att ha förmånsbil 2023?

Förmånsvärde är enkelt förklarat ett värde som en anställd får i förmån av sin arbetsgivare. Det kan exempelvis vara en bil, friskvård, mobiltelefon eller något annat som den anställde får istället för pengar.

Har du en förmånsbil så ägs eller leasas bilen av din arbetsgivare men du får använda den även privat. Detta räknas då som en förmån och därför behöver du betala skatt. Betalar företaget även kostnader för bensin ska även detta förmånsbeskattas.

Förmånsvärdet på en bil baseras bland annat på följande faktorer:

 • Vad bilen kostar som ny
 • Om bilen har någon extrautrustning
 • Om det är en elbil
 • Om du som anställd kör mer än 3 000 mil i tjänsten
 • Fordonsskatt

Hur mycket höjs förmånsvärdet 2023?

I och med dagens besked från Riksgälden att den ränta som sätts sista fredagen i november kommer vara 1,94% kan vi med hjälp av det Prisbasbelopp som regeringen fastställde redan i somras till 52 500 kr för 2023 räkna ut bilförmånen för nästa år.

Förmånsvärdet blir högre då både ränta och basbeloppet höjts, ränta har höjts från 0,5% (golvnivån) till 1,94% och basbeloppet höjts med 4 200 kr.

Vad händer med förmånsvärdet 2023?

För dig som är enskild näringsidkare eller handelsbolagsdelägare värderas bilförmån på samma sätt som för anställda.

Den som har dispositionsrätt till en bil förutsätts använda den privat, och måste därför kunna visa att bilen endast använts i ringa omfattning, för att undvika bilförmån.

Vilka bilar får sänkt förmånsvärde 2023?

Jag har tidigare skrivit ett väldigt uppskattat inlägg där jag redovisade en tabell med ändrade förmånsvärden ifall regeringen går vidare med Skatteverkets förslag om hur man kan göra om förmånsbeskattningen av miljöbilar. Den tabellen är dock baserade på förmånsvärden för 2021, så den stämmer inte helt, och jag har därför tänkt uppdatera tabellen med 2022 års faktiska förmånsvärden. Särskilt eftersom regeringen nu skickat ut förslaget på lagrådsremiss.

Men nu har jag gått ett steg längre. Jag har skapat ett verktyg där ni själva kan räkna ut förändringen för vilken bilmodell som helst, som ni kan nå genom att klicka här. Där kan ni mata in en modell och se hur förmånsvärdet kommer förändras. Såhär ser verktyget ut (screenshot):

Vilka bilar har lägst förmånsvärde 2023?

Jag har tidigare skrivit ett väldigt uppskattat inlägg där jag redovisade en tabell med ändrade förmånsvärden ifall regeringen går vidare med Skatteverkets förslag om hur man kan göra om förmånsbeskattningen av miljöbilar. Den tabellen är dock baserade på förmånsvärden för 2021, så den stämmer inte helt, och jag har därför tänkt uppdatera tabellen med 2022 års faktiska förmånsvärden. Särskilt eftersom regeringen nu skickat ut förslaget på lagrådsremiss.

Men nu har jag gått ett steg längre. Jag har skapat ett verktyg där ni själva kan räkna ut förändringen för vilken bilmodell som helst, som ni kan nå genom att klicka här. Där kan ni mata in en modell och se hur förmånsvärdet kommer förändras. Såhär ser verktyget ut (screenshot):

Är det lönt att ha förmånsbil?

Förmånsbilen är precis som namnet avslöjar: en förmån, och kan användas privat beroende på vad som har avtalats. Bilen ägs eller leasas av arbetsgivaren, och förmånstagaren betalar genom ett bruttolöneavdrag och betalar skatt på förmånen, i detta fall en bil. Beskattningen görs enligt en schablon där förmånsvärdet motsvarar den besparing som görs jämfört med att äga bilen själv.

Vad är det för skillnad på tjänstebil och förmånsbil?

Att skaffa en företagsbil har många fördelar, och kan underlätta en hel del för din verksamhet! Men vad är egentligen skillnaden mellan en tjänstebil och en förmånsbil? Och hur vet du vad som passar er arbetsplats bäst? Det ska vi nu reda ut! Vi har sammanställt allt vad du behöver veta gällande tjänstebilar och förmånsbilar, så att du kan känna dig tryggare i ditt val!

När lönar det sig att ha förmånsbil?

För arbetsgivaren är förmånsbil ett sätt att ge personal som åker mycket bil i jobbet, till exempel säljare eller konsulter, en möjlighet att slippa slita på den privata bilen. För andra personalgrupper är förmånsbil inte lika vanligt.

Förmånsbil är en löneförmån som den anställde ska betala skatt på.

Förmånsbilen gör att den anställde får möjlighet att använda en ofta helt ny bil både i jobbet och privat till en fast månadskostnad. Ofta står arbetsgivaren för saker som service och besiktning vilket innebär att den anställde slipper oförutsedda extrakostnader.

Nu är det enkelt att rapportera milersättning för resor i tjänsten! Koppla MyBusiness till din elektroniska körjournal!

Vilken typ av bil ska man köpa 2023?

För att hitta den begagnade bil som är bäst för dig måste du först få klarhet i hur du tänkt använda bilen, hur stor budget du har samt hur länge du har tänkt ha bilen. Annars är chansen stor att du slår till på ett bra erbjudande på en toppenbil, som senare visar sig inte passa dina behov. Utgå istället efter dina preferenser och välj ut en handfull bilmodeller i rätt kategori som uppfyller dina krav. Du kanske får betala lite mer, men i slutändan är det viktigast att du blir nöjd med din begagnade bil. 

Eftersom vi befinner oss i en lågkonjunktur är kostnaden för bilägandet en hög prioritet för många. Genom att beräkna kostnaden för bilinnehavet över tid kan du jämföra olika begagnade bilar och se om de passar in i din budget. I vår bloggartikel om de billigaste begagnade bilarna att äga kan du dels läsa om de bilar som har lägst milkostnad, men också hur du själv räknar ut milkostanderna för begagnade bilar du vill köpa.

Hur påverkar förmånsvärdet min lön?

 • bilens nybilspris
 • extrautrustning som inte ingår i nybilspriset, till exempel metalliclack och vinterdäck
 • om bilen är miljöbil
 • om den anställda kör minst 3 000 mil i tjänsten
 • fordonsskatten (gäller bilar med tillverkningsår 2018 eller senare som har tagits i trafik första gången den 1 juli 2018 eller senare).

Vad är bäst förmånsbil eller tjänstebil?

Att som anställd ha tillgång till tjänstebil eller förmånsbil är oftast en stor förmån oavsett. Men självklart finns det en skillnad mellan tjänstebil och förmånsbil.

Varför är förmånsbil så dyrt?

Värdet på förmånen att ha tjänstebil via arbetsgivaren beräknas enligt en schablon som nu görs om så att samma modell gäller alla bilar oavsett värde.

– Nu får man en rak modell som gäller alla nya bilar. För de dyraste bilarna blir det lite lägre förmånsvärde men det blir högre för de allra flesta, säger Yngve Gripple.

Syftet med förändringen är, enligt regeringen, att kostnaderna för en tjänstebil mer ska likna kostnaden för att äga en bil privat. Hittills har förmånen beräknats på ett värde som många gånger ligger rejält under marknadsvärdet på bilen.

Vad är bäst förmånsbil eller Privatleasing?

Bil på arbetet kan man ha på olika sätt. Allt från milersättnings till full förmånsbil.

Ren operativ arbetes eller yrkesbil är en bil som parkeras på arbetsplatsen vid dagens slut den används aldrig till något privat och har därmed inget förmånsvärde.

Vilka bilmodeller som går sönder mest?

Skador och reparationskostnader kan bli en dyr historia – speciellt om de upprepas ofta. Innan du slår till på en bil är det viktigt att kolla upp hur skadedrabbad bilen är. Vi listar bilar som är bäst och sämst i klassen vad det gäller dyra reparationer.

Sedan mitten av 90-talet presenterar Länsförsäkringar varje år en maskinskaderapport. I den senaste, från år 2020, står det att de vanligaste skadorna på personbilar sker på motorn samt kyl- och värmesystemet. Genomsnittskostnaden för att reparera en maskinskada ligger på cirka 18 000 kronor. De skadorna inträffar i genomsnitt efter 7 900 mil. De skador som är dyrast att reparera är på motorn, följt av skador på växellådan/drivningen. Det kostar som allra mest om hela motorn eller växellådan behöver bytas ut.