:

När registreras man som gift?

Innehållsförteckning:

 1. När registreras man som gift?
 2. Var hittar jag mitt vigselbevis?
 3. Vad krävs för att en vigsel ska vara giltig?
 4. Var är äktenskapsförord registrerat?
 5. Hur kan man se civilstånd?
 6. Kan man kolla om någon har varit gift?
 7. Var kan jag se mitt äktenskapsförord?
 8. Kan man ta reda på om någon är gift?
 9. Kan man gifta sig spontant?
 10. Kan man se om någon har varit gift?
 11. När uppdateras civilstånd?
 12. Kan man gifta sig två gånger med samma person?
 13. Varför är det bra att gifta sig?
 14. Är äktenskapsförord offentliga?
 15. Kan man se om någon har skilt sig?

När registreras man som gift?

I vår checklista får du tips och råd på viktiga saker att tänka på innan ni planerar ert bröllop.

Oavsett om ni gifter er borgligt, kyrkligt eller utomlands måste ni först ansöka om hindersprövning hos Skatteverket. Om du vill byta efternamn i samband med vigseln måste du också ansöka om detta hos Skatteverket. Du behåller ditt eget efternamn om du inte skickar in någon ansökan. Vi som bank får automatiskt information om namnbyte och adressändring från Skatteverket. Däremot behöver du ändra efternamnet på dina kort – det gör du enkelt genom att ringa oss och be att vi trycker upp nya kort med ditt nya namn.

Var hittar jag mitt vigselbevis?

Du får veta brudparets namn, vigselförsamling och hemförsamling samt tidpunkten för vigseln.

Kyrkans lysnings- och vigselbok. Vigselboken är en i datum kronologisk förteckning över vigda par i församlingen.

Vad krävs för att en vigsel ska vara giltig?

Två personer kan ingå äktenskap enligt svensk lag genom vigsel. Om förrättningen är giltig som vigsel ska Skatteverket registrera uppgifter om vigseln i folkbokföringsdatabasen. Skatteverket har i vissa situationer en underrättelseskyldighet mot andra myndigheter.

Var är äktenskapsförord registrerat?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När man upprättar ett äktenskapsförord är det viktigt att beakta formkraven, det vill säga kraven för att avtalet ska vara bindande. Avseende äktenskapsförord finns kraven stipulerade i 7 kap. 3 § ÄktB, var det framgår att ett äktenskapsförord ska vara skriftligt, underskrivet av makarna samt registreras hos Skatteverket. Om ni beaktat formkraven vid upprättandet av äktenskapsförordet finns detta således registrerat hos Skatteverket.

Hur kan man se civilstånd?

Innan du bestämmer dig för om du ska inkludera civilstånd i ditt CV så är det bra att veta vad begreppet står för och på vilket sätt det kan skapa relevans för dig i din jobbansökan. Civilstånd är en persons formella ställning inför lagen. Det kan gälla lagligt äktenskap eller registrerat partnerskap. Om du är singel eller har en pojkvän eller flickvän faller du i kategorin "ogift". Din civilstånd är också "ogift" om du bor med din pojkvän eller flickvän och inte har ett registrerat partnerskap. I Sverige räknas följande officiella kategorier som civilstånd:

 • Ogift
 • Gift eller registrerad partner
 • Änka, änkling eller efterlevande partner
 • Skild eller skild partner.

Att i ditt CV ange civilstånd enligt ovan kategorier är ett ganska trubbigt instrument. Det kan inte sägas ge mycket fakta för en potentiell arbetsgivare. Det faktum att du är i ett förhållande förändrar inte heller din civilstånd, eftersom detta förhållande inte är registrerat enligt lag. Att vara "singel" är inte heller en officiell kategori. Att vara förälder är inget civilstånd och att ha civilståndet ”ogift” kan både betyda att du är singel eller att du är sambo och lever i familj med barn.

Kan man kolla om någon har varit gift?

Du kan kontrollera dina egna uppgifter i befolkningsdatasystemet på sidan Personuppgifter i webbtjänsten Suomi.fi. För att använda tjänsten krävs stark autentisering.

Var kan jag se mitt äktenskapsförord?

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Giftermålsbalkens regler gäller för ert äktenskapsförord

Kan man ta reda på om någon är gift?

Publicerat fredag 26 augusti 2011 kl 10.48

1. Ta reda på personnummer- Sök på tex eller , skriv in namn och ort, så kan du förhoppningsvis med uteslutningsmetoden få fram rätt person.- Nu har du personens namn, adress och vilket datum han/hon är född.- Ring och uppge personens namn och adress, så får du ut personnumret.

Kan man gifta sig spontant?

Några gånger om året har du chansen att gifta dig spontant. Då gör vi plats för drop-in-vigslar i Vantörs kyrka. Allt du behöver är att ta med legitimation och hindersprövning. Vigslarna förrättas inne i Vantörs kyrka i Högdalen eller utomhus i Öppna förskolan Regnbågens trädgård på Skebokvarnsvägen 289. 

Kan man se om någon har varit gift?

Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vill du ta reda på om en person är gift och när giftermålet i sådana fall ägde rum kan du kontakta Skatteverket. Se vidare här för kontaktuppgifter till Skatteupplysningen.

När uppdateras civilstånd?

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från finansministeriet, föreskrivs med stöd av lagen av den 21 augusti 2009 om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster (661/2009):

För personer som är föremål för registrering ska som fullständigt namn i befolkningsdatasystemet registreras

Kan man gifta sig två gånger med samma person?

Bröllop, skilsmässa – och sedan bröllop igen. Ja, det har varit verklighet för bland annat Pamela Anderson och Rick Salomon. Här är fler exempel på kändispar som sagt "ja" till varandra två gånger!

0:60

Varför är det bra att gifta sig?

Giftorätten innebär att ni som äkta makar har rätt till hälften vardera av värdet på i stort sett alla era gemensamma tillgångar – även det ni ägde innan ni gifte er. Din make/maka har alltså rätt till hälften av värdet på dina tillgångar och du har rätt till hälften av värdet på hans eller hennes tillgångar.

Giftorätten träder automatiskt in när ni gifter er, men om ni vill kan ni avtala bort den genom att skriva ett äktenskapsförord. Den egendom ni avtalar bort blir då enskild egendom, istället för giftorätt, vilket innebär att den inte ska ingå i bodelningen.

Ni väljer själva om ni vill avtala bort hela eller delar av giftorätten. Ni kan till exempel välja att avtala bort era samtliga banktillgångar så att de blir enskild egendom istället - men samtidigt låta din bil och din make/makas fastighet förbli giftorätt. Era banktillgångar kommer då hållas utanför bodelningen, samtidigt som bilen och fastigheten ska ingå. 

Vill du ha hjälp av en jurist att skriva ett äktenskapsförord? Klicka här.Vill du skriva ett äktenskapsförord själv online? Läs mer här.

Är äktenskapsförord offentliga?

Enligt äktenskapsbalken är utgångspunkten att all egendom blir giftorättsgods vid giftermål, och giftorättsgods är sådant som ska delas lika vid en separation. Med ett äktenskapsförord kan ni undanta viss eller all egendom genom att göra den enskild. Här informerar vi om tio viktiga saker att tänka på när ni ska skriva äktenskapsförord.

Ett äktenskapsord ska vara skriftligt, daterat och underskrivet. Vittnen behövs inte.

Äktenskapsförordet ska registreras hos Skatteverket för att vara giltigt. I och med registreringen blir äktenskapsförordet en offentlig handling.

Många tror att registreringen fungerar som en garanti för att äktenskapsförordet är korrekt. Det är tyvärr fel; Skatteverket kontrollerar endast att vissa formkrav är uppfyllda. Konstiga och svårtolkade formuleringar är däremot inget Skatteverket bryr sig om, ni ansvarar själva för att äktenskapsförordet är korrekt.

Kan man se om någon har skilt sig?

Du får veta brudparets namn, vigselförsamling och hemförsamling samt tidpunkten för vigseln.

Kyrkans lysnings- och vigselbok. Vigselboken är en i datum kronologisk förteckning över vigda par i församlingen.