:

Kan man dra av moms på bil?

Innehållsförteckning:

 1. Kan man dra av moms på bil?
 2. Varför får man inte dra av moms på bil?
 3. Vilka bilar får man dra hela momsen på?
 4. Får man lyfta moms på förmånsbil?
 5. Kan företag köpa bil utan moms?
 6. Kan man köpa bil utan moms?
 7. Hur mycket moms får man lyfta?
 8. Vad innebär att en bil är Momsad?
 9. Vad innebär att en bil är Momssmittad?
 10. Hur mycket får man lyfta?
 11. Hur mycket får ett företag bjuda på?
 12. Kan företag sälja bil utan moms?
 13. Får man använda lyft ensam?
 14. Hur ska man bära tungt?
 15. Kan företaget betala middag?

Kan man dra av moms på bil?

Ett företag som är infört i momsregistret får dra av momsen på en vara eller tjänst, om det anskaffat varan eller tjänsten av en annan momsskyldig för rörelseverksamhet som berättigar till avdrag.

Det hänför sig dock begränsningar till avdraget för moms på anskaffningspriset på och driftskostnader för fordon. Till exempel det ändamål ett företag använder fordonet till och om fordonet är en person- eller paketbil, påverkar avdragsrätten för företaget.

Utgångspunkten är att den moms som ingår i anskaffningspriset på följande fordon och fartyg inte får dras av:

 • personbilar
 • motorcyklar
 • husvagnar
 • sådana vattenfartyg vars konstruktion i huvudsak är avsedd för nöjes- eller sportbruk
 • luftfartyg vars största tillåtna startvikt är högst 1 550 kg.

Momsen får inte heller dras av för varor eller tjänster som hänför sig till dessa fordon eller fartyg, såsom bränsle, laddningsel, servicearbeten, reservdelar eller utrustning.

Varför får man inte dra av moms på bil?

Ett företag som är infört i momsregistret får dra av momsen på en vara eller tjänst, om det anskaffat varan eller tjänsten av en annan momsskyldig för rörelseverksamhet som berättigar till avdrag.

Det hänför sig dock begränsningar till avdraget för moms på anskaffningspriset på och driftskostnader för fordon. Till exempel det ändamål ett företag använder fordonet till och om fordonet är en person- eller paketbil, påverkar avdragsrätten för företaget.

Utgångspunkten är att den moms som ingår i anskaffningspriset på följande fordon och fartyg inte får dras av:

 • personbilar
 • motorcyklar
 • husvagnar
 • sådana vattenfartyg vars konstruktion i huvudsak är avsedd för nöjes- eller sportbruk
 • luftfartyg vars största tillåtna startvikt är högst 1 550 kg.

Momsen får inte heller dras av för varor eller tjänster som hänför sig till dessa fordon eller fartyg, såsom bränsle, laddningsel, servicearbeten, reservdelar eller utrustning.

Vilka bilar får man dra hela momsen på?

Grundregeln är att bilar som i huvudsak är lämpade för personbefordran inte medges avdrag för moms, medan lastbilar medges momsavdrag.

Får man lyfta moms på förmånsbil?

Ett företag som är infört i momsregistret får dra av momsen på en vara eller tjänst, om det anskaffat varan eller tjänsten av en annan momsskyldig för rörelseverksamhet som berättigar till avdrag.

Det hänför sig dock begränsningar till avdraget för moms på anskaffningspriset på och driftskostnader för fordon. Till exempel det ändamål ett företag använder fordonet till och om fordonet är en person- eller paketbil, påverkar avdragsrätten för företaget.

Utgångspunkten är att den moms som ingår i anskaffningspriset på följande fordon och fartyg inte får dras av:

 • personbilar
 • motorcyklar
 • husvagnar
 • sådana vattenfartyg vars konstruktion i huvudsak är avsedd för nöjes- eller sportbruk
 • luftfartyg vars största tillåtna startvikt är högst 1 550 kg.

Momsen får inte heller dras av för varor eller tjänster som hänför sig till dessa fordon eller fartyg, såsom bränsle, laddningsel, servicearbeten, reservdelar eller utrustning.

Kan företag köpa bil utan moms?

Innan vi kan komma fram till om det är bäst för dig att köpa bil på företaget eller privat, så behöver vi reda ut hur dina behov ser ut. Det gör du genom att fundera på vilken budget du har att röra dig med, hur mycket du kör bil privat respektive hur mycket du kör bil i tjänsten.

 • Kör du din bil mestadels privat? Då kan det vara klokast att köpa bilen privat och istället lyfta milersättning för milen du kör i tjänsten.
 • Kör du mest i tjänsten? Då kan det bli mest fördelaktigt för dig att köpa den på företaget. Nackdelen med det här alternativet är däremot att du kan bli förmånsbeskattad.

Vad är förmånsbeskattning?Förmånsbeskattad blir man för en förmån med ett visst förmånsvärde. För bilar kan värdet vara olika beroende på vilken bil du väljer. Vill du göra en beräkning för förmånsbeskattningen på den bil du tänker köpa? Då kan du använda Skatteverkets enkla funktion – som räknar ut förmånsvärdet grundat på modell och biltyp.

Kan man köpa bil utan moms?

Om du köper en bil från ett land utanför EU, eller från ett område utanför EU:s skatteområde, måste du alltid betala tull och moms. Du ska anmäla fordonet till Tullverket direkt när du passerar gränsen på närmaste tullklareringsexpedition.

Tullavgiften för motorfordon varierar, och för personbilar är den 10 procent. Momsen är 25 procent. Som privatperson betalar du alla avgifterna till Tullverket.

Hur mycket moms får man lyfta?

Moms – mervärdesskatt eller mervärdesomsättningsskatt – är en skatt som ska betalas till staten vid köp av varor och tjänster. 

Både privatpersoner och företag betalar moms, men det är du som driver företag som märker av att den existerar. För privatpersoner är momsen alltid inkluderad i priset och man behöver inte göra någonting mer än att betala totalsumman för sin vara eller tjänst.

Själva momsinbetalningen – och hur stor den blir – tar nämligen du som företagare, eller näringsidkare, hand om i samband med din momsdeklaration. Företagare kan nämligen kvitta momsen på sina inköp mot momsen på sin försäljning. Därför brukar man ofta presentera priset exklusive moms när man vet att det är företag som ska handla.

I Sverige använder vi oss av olika momssatser beroende på vilken typ av vara eller tjänst som avses. På de allra flesta varor eller tjänster gäller 25 % moms, det vill säga att du som näringsidkare lägger på 25 % på ditt pris. Det finns dock undantag.

För till exempel livsmedel, restaurangbesök, hotell samt konstverk som köps direkt från konstnären gäller istället 12 % moms, medan tidningar, böcker, konserter samt  taxi-, buss-, flyg- och tågresor inom Sverige enbart beläggs med 6 % moms. 

Vissa branscher är dessutom undantagna från momsplikt helt och hållet. För sjukvård, tandvård, social omsorg, skolverksamhet och bank- och försäkringstjänster betalas exempelvis ingen moms alls.‍

Vad innebär att en bil är Momsad?

Som tidigare nämnts kan det uppstå många funderingar när man är i färd med att köpa en ny bil. Nedan försöker vi reda ut för några av de vanligaste frågorna relaterat till moms och bilköp:

Vad innebär att en bil är Momssmittad?

Momssmittad bil – vad betyder det? Den 1 november 1995 infördes nya, EU-anpassade momsregler för handel med begagnade varor. En effekt av förändringen var att bilhandeln inte längre kan göra momsavdrag för inköpta bilar. En så kallad fiktiv moms. Innebörden av detta är att kostnaden på lagervärdet ökade med motsvarande 20 procent.

Slopandet av den fiktiva momsen gäller endast när bilhandeln eller andra företag köper in begagnade bilar från privatpersoner, för dessa är alla framtida möjlighet att kunna lyfta momsen försvunnen. Detta kallar bilbranschen att bilen är momssmittade.

Hur mycket får man lyfta?

De flesta andra post- och paketbolag har däremot en viktgräns på 20 kilo till privatkunder, enligt Stefan Fougt.

– Även det är för tungt egentligen. Om de har avtalskunder kan de också ha högre gränser.

Enligt Eric Storbjörk, arbetsmiljöinspektör och projektledare för Fokusområde e-handel på Arbetsmiljöverket, finns det inget regelverk som säger var viktgränsen ska ligga. Däremot måste arbetsgivarna undersöka riskerna vid tunga lyft, och då kan de använda olika metoder.

Hur mycket får ett företag bjuda på?

– Det måste finnas en direkt anknytning mellan representationen och din verksamhet. För att du ska kunna dra av momsen måste ditt företag ha rätt till att få tillbaka eller vara skyldigt att betala moms.

Kan företag sälja bil utan moms?

Många växande företag hamnar med tiden i situationen att de behöver en bil. Och då finns det en hel uppsjö av frågor och möjligheter att ta ställning till. Den första frågan du bör ställa dig är om du ska köpa en ny eller begagnad bil. Läs våra tips för dig som vill köpa begagnad bil på företaget.

En begagnad bil på företaget har en betydligt lägre månadskostnad än vad en ny bil har för mig som företagare. Däremot så är förmånsvärdet detsamma som på den nya bilen. Detta är något att tänka på då förmånsvärdet skall ses som en “privat kostnad”.

Får man använda lyft ensam?

Vid tunga lyft är ländryggen särskilt utsatt, men även övriga delar av kroppen löper risk att skadas. Om lyft kombineras med sneda, böjda eller vridna arbetsställningar är risken för skada stor. Tunga lyft ska undvikas eftersom det finns risk för akut överbelastning redan vid ett enstaka lyft. Manuella lyft av bördor som väger mer än 25 kg ska normalt inte förekomma. Ett enstaka lyft på 25 kg kan man göra om bördan hålls nära kroppen och arbetsställningen är bra.

I det dagliga arbetet är det inte alltid lätt att hålla bördan nära kroppen och lyften blir ofta fler. Då är det olämpligt att hantera bördor som är tyngre än 15 kg.

För att bedöma risken med ett lyft måste man ta hänsyn både till bördans vikt och avståndet till bördan. Hur ofta lyften förekommer och hur länge lyftarbetet pågår under arbetsdagen är också faktorer att ta med i bedömningen. 

Hur ska man bära tungt?

Vid tunga lyft är ländryggen särskilt utsatt, men även övriga delar av kroppen löper risk att skadas. Om lyft kombineras med sneda, böjda eller vridna arbetsställningar är risken för skada stor. Tunga lyft ska undvikas eftersom det finns risk för akut överbelastning redan vid ett enstaka lyft. Manuella lyft av bördor som väger mer än 25 kg ska normalt inte förekomma. Ett enstaka lyft på 25 kg kan man göra om bördan hålls nära kroppen och arbetsställningen är bra.

I det dagliga arbetet är det inte alltid lätt att hålla bördan nära kroppen och lyften blir ofta fler. Då är det olämpligt att hantera bördor som är tyngre än 15 kg.

För att bedöma risken med ett lyft måste man ta hänsyn både till bördans vikt och avståndet till bördan. Hur ofta lyften förekommer och hur länge lyftarbetet pågår under arbetsdagen är också faktorer att ta med i bedömningen. 

Kan företaget betala middag?

Prenumerera

Undrar vilka begränsningar det finns för hur ett AB får lov att spendera sina skattade pengar. Vi pratar här om icke avdragsgilla kostnader, dvs efter att bolagsskatten är betald. Kan jag låta företaget betala middagar och resor etc etc. för mig som privatperson för de skattade pengarna? Allt kommer bokföras som ej avdragsgillt.