:

Vad räknas som reparation och underhåll?

Innehållsförteckning:

 1. Vad räknas som reparation och underhåll?
 2. Vad är förbättrande reparationer och underhåll?
 3. Vad räknas som förbättringsutgifter bostadsrätt?
 4. Vad ingår i förbättringsutgifter?
 5. Vad ingår inte i underhåll?
 6. Vad räknas in i underhåll?
 7. Vad betyder reparationer?
 8. Hur mycket får man tillbaka på renovering?
 9. Måste man ha kvitto för förbättringsutgifter?
 10. Kan man dra av hela mäklararvodet?
 11. Vilka renoveringar är avdragsgilla?
 12. Vad ska den andra föräldern betala i underhåll?
 13. Vad ska Umgängesföräldern betala?
 14. Vad gör en reparatör?
 15. Hur mycket kostar det att laga en diskmaskin?

Vad räknas som reparation och underhåll?

Utgifter för reparation och underhåll av en byggnad får enligt 19 kap. 2 § första stycket IL dras av omedelbart även om utgifterna i räkenskaperna dras av genom årlig avskrivning.

I andra stycket regleras det s.k. utvidgade reparationsbegreppet. Utgifter för sådana ändringsarbeten på en byggnad som kan anses normala i den skattskyldiges näringsverksamhet behandlas enligt den bestämmelsen som utgifter för reparation och underhåll och dras därmed också av omedelbart. Hit räknas inte åtgärder som innebär en väsentlig förändring av byggnaden.

Vad är förbättrande reparationer och underhåll?

Vid ett villaköp tillkommer ofta stora kostnader i form av pantbrev och lagfart. Glöm inte bort att såväl lagfartskostnad som pantbrev är avdragsgillt. Bara detta kan spara dig många tusenlappar.

Vad räknas som förbättringsutgifter bostadsrätt?

Beroende på om du har sålt ett småhus eller en bostadsrätt får du göra avdrag olika långt tillbaka i tiden.

Klicka på flikarna för att se listor med exempel på sådant som räknas som grundförbättringar för småhus respektive bostadsrätt.

Vad ingår i förbättringsutgifter?

Arbeten som du gör på din bostad kan delas in i två kategorier. Den ena kategorin är grundförbättringar. Den andra kategorin är reparationer och underhåll. Det är olika regler för dessa två kategorier: grundförbättringar ger avdrag för hela utgiften, och förbättrande reparationer och underhåll kan ge avdrag för en del av utgiften.

Vad ingår inte i underhåll?

Utöver de grundläggande behov som de flesta barn har, anser regeringen att det inom ramen för underhållsstödet är rimligt att det i barns normalkostnader även ska ingå andra kostnader som barn kan ha. Underhållsstödets storlek bör inte motsvara nivån för ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen eftersom det till sin konstruktion inte är avsett att vara vare sig ett helt tillfälligt stöd eller ett yttersta skyddsnät för barnet.

Visserligen har underhållsstödet i förhållande till underhållsbidraget mer karaktären av ett grundskydd för att garantera en rimlig försörjning för ett barn med anledning av ett uteblivet underhåll, vilket medför att ett barns faktiska och individuella behov inte kan beaktas fullt ut inom ramen för underhållsstöd. Detta betyder dock inte att hänsyn inte bör tas till schabloniserade och genomsnittliga kostnader för behov som barn många gånger har för att vara likställda med barn som det inte lämnas underhållsstöd för.

Vad räknas in i underhåll?

Den förälder som barnet bor varaktigt hos får underhållsbidraget. När barnet fyllt 18 år och är myndigt, går underhållsbidraget direkt till barnet. 

Bor barnet ungefär lika mycket hos er båda? Läs mer om vad som gäller vid så kallat växelvis boende.

Underhållsbidrag ska betalas fram till barnet fyller 18 år eller till 21 år om barnet går på gymnasiet.

Skyldigheten att betala underhållsbidrag kan minska om barnet har egen inkomst och om du som förälder har en låg ekonomisk förmåga. 

Underhållsbidrag betalas av den ena föräldern. Underhållsstöd betalas ut av Försäkringskassan om den förälder som ska betala underhållsbidrag inte betalar eller inte har råd att betala.

Det är olika beroende på barnets ålder. För år 2022 är beloppen:

 • 0 år - månaden barnet fyller 11 år: 1 673 kr/månad
 • 11 år - månaden barnet fyller 15 år: 1 823kr/månad
 • Från 15 år: 2 223 kr/månad

Om barnet är över 18 år och studerar, kan barnet själv ansöka om förlängt underhållsstöd hos Försäkringskassan.

Vad betyder reparationer?

För det första påstod kollegan Modrow i går kväll att det enda vi åstadkommer där är reparationer efter Natos bombningar.

expand_more First, Mr Modrow alleged yesterday evening that everything we are doing there amounts to reparation for the NATO bombing.

Som ni känner till hanterar denna kommission också frågor som rör reparationer i Gulfkrigets spår.

Hur mycket får man tillbaka på renovering?

Det finns fem stycken olika kategorier som man kan dela upp avdragen inom:

Du får göra avdrag för de renoveringar som du utfört under försäljningsåret och de senaste 5 kalenderåren innan försäljningsåret (om du sålt bostaden under år 2023 kan du alltså dra av för renoveringar från och med 2018).

Utöver att renoveringen är max 5 kalenderår gammal krävs det även att dina kostnader uppgår till minst 5 000 kr under ett och samma år för att de skall vara avdragsgilla. Du får alltså inte dra av beloppet om du tex målat om hallen och kostnaden inte uppgick till 5 000 kr eller mer. MEN om du under samma år byter toalettstol och den totala kostnaden för dessa två förbättringar uppgår till över 5 000 kr så får du dra av totalkostnaden.

För att du skall få dra av en vanlig renovering krävs det att åtgärden är ”förbättrande”. Det kan man dock nästan alltid hävda att den är (om inte bostaden var ny när du köpte den). Skatteverket nekar väldigt sällan ett sådant påstående.

Måste man ha kvitto för förbättringsutgifter?

Som förbättringsutgift på en fastighet betecknas dels kostnader för ny-till- eller ombyggnad och dels förbättrande reparationer.

Man får bara ta med utgifter för förbättrande reparationer och underhåll på fastigheten som hänför sig till beskattningsåret (inkomståret) eller de närmast föregående fem beskattningsåren och som medfört att fastigheten är i ett bättre skick vid avyttringen än vid förvärvet.

Kan man dra av hela mäklararvodet?

Även om du går plus på en försäljning får du även räkna med en del nödvändiga utgifter i samband med bostadsförsäljningen, bland annat mäklararvodet för bostadsförsäljningen. Förbättringsutgifter och försäljningsutgifter, så som mäklararvode, får du göra avdrag för vid försäljningen av bostaden.

När du sålt en bostad behöver du deklarera detta hos Skatteverket. Innan du skickar iväg din deklaration bör du dock gå igenom vad du har möjlighet att göra avdrag för avseende bostadsförsäljningen. Det är flera kostnader som är avdragsgilla, bland annat många delar som rör mäklaren. Till exempel får du dra av kostnader som:

Vilka renoveringar är avdragsgilla?

Efter varje bostadsförsäljning måste du deklarera den. Det gäller både om du gör förlust eller vinst på den och ska ske året efter det att du sålt ditt boende. När du deklarerar finns det ett antal avdrag du kan göra som minskar summan på den vinstskatt du måste betala, eller summan på det belopp du söker uppskov för skatt på.

Du får dra av vissa kostnader som du haft medan du varit boende i eller ägt din bostad i din deklaration. För det mesta ingår mäklarens hjälp med dessa frågor i det avtal ni skriver men det är givetvis bra att själv ha koll på vilka avdrag du får göra så du kan spara exempelvis kvitton på rätt saker för en lång tid framöver. Har du dessutom sålt bostaden själv är det ju bra att ha stenkoll på dessa saker. Vi går igenom giltiga avdrag nedan.

Vad ska den andra föräldern betala i underhåll?

Om du inte bor med barnets andra förälder och han eller hon inte betalar underhållsbidrag kan du ansöka om underhållsstöd från Försäkringskassan.

Om du adopterar ett barn ensam eller som ensamstående kvinna får barn genom artificiell insemination kan barnet ha rätt till underhållsstöd.

Underhållsstöd är ett fast belopp som Försäkringskassan betalar varje månad till den förälder som barnet bor permanent hos. Beloppet beror på barnets ålder. Det är 1 673 kronor från och med den månad barnet fyller 7 år, därefter 1 823 kronor tills barnet fyller 15 år och därefter 2 223 kronor.

Vad ska Umgängesföräldern betala?

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga rör kostnader för resor i samband med umgänge och regleras i föräldrabalken, hädanefter FB.

Vad gör en reparatör?

Som maskinreparatör är du viktig för att produktionen ska flyta med så få stopp som möjligt. Det är du som reparerar maskiner som gått sönder och sköter det förebyggande underhållet.

Den grundläggande arbetsuppgiften är periodiskt och förebyggande underhåll av maskinparken. Genom detta arbete förhindrar maskinreparatören att de flesta, såväl stora som små, fel i maskinerna uppstår.

Hur mycket kostar det att laga en diskmaskin?

Behöver du hjälp med diskmaskin och önskar råd och bedömning av problemet kan vi många gånger ge dig det redan i telefon och du kan även få en uppskattning av vad reparationen kommer att kosta. Ofta lönar det sig att låta reparera istället för att köpa nytt och du spar pengar samtidigt som du bidrar till en minskad klimatpåverkan.

Vår målsättning är att ge våra kunder snabb och kompetent service och på så sätt bygga starka och långsiktiga kundrelationer. Vid reparationer av diskmaskiner och andra vitvaror utför vi först en felsökning och presenterar därefter ett kostnadsförslag.

Läs mer om vad som gäller kring försäkring och RUT-avdrag vid reparation av diskmaskin.