:

Måste man betala skatt om man flyttar utomlands?

Innehållsförteckning:

 1. Måste man betala skatt om man flyttar utomlands?
 2. Hur betalar man skatt om man flyttar utomlands?
 3. Hur länge måste man bo utomlands för att slippa skatt?
 4. Vad händer om jag flyttar utomlands?
 5. Vad är 183 dagars regeln?
 6. Hur länge får man vara utomlands utan att skriva ut sig?
 7. Vad händer med mitt ISK om jag flyttar utomlands?
 8. Vad händer om man lämnar sina skulder och flyttar utomlands?
 9. Måste man betala skatt i två länder?
 10. Kan man vara skattskyldig i flera länder?
 11. Kan jag förlora mitt svenska medborgarskap om jag bor utomlands?
 12. Kan man vara skriven i Sverige om man bor utomlands?
 13. Måste man anmäla flytt utomlands till Skatteverket?
 14. Kan Kronofogden hitta mig utomlands?
 15. Får man behålla sin pension om man flyttar utomlands?

Måste man betala skatt om man flyttar utomlands?

Beroende på om din utlandsflytt är tills vidare eller under en kortare period finns det en hel del skillnader, särskilt vad gäller försäkringar och var du ska vara folkbokförd och betala skatt. Förutsatt att du flyttar från Sverige i mer än ett år så är det framförallt Skatteverket och Försäkringskassan du behöver vända dig till för att fylla i blanketter och registrera din flytt.

Hur betalar man skatt om man flyttar utomlands?

Hej Bertil, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar det som att du har fått ett jobberbjudande i Asien och funderar på att flytta dit för att arbeta i minst 1 år. Och du undrar hur du ska göra för att slippa betala skatt i både Sverige och landet som du kommer att flytta till för att arbeta då du beskriver att du kommer vara skattskyldig i landet där du planerar att arbeta.

Din fråga aktualiserar inkomstskattelagen som förkortas IL samt avräkningslagen.

Hur länge måste man bo utomlands för att slippa skatt?

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar vilka skatterättsliga regler du kommer att omfattas av när du flyttar till Qatar och påbörjar din anställning där. I mitt svar kommer jag börja med att reda ut om du är obegränsat skattskyldig och vad det i sådana fall skulle innebära för dig. Därefter kommer att jag gå in på vad ettårsregeln innebär och om du omfattas av den. De lagregler som är relevanta för dig och din situation hittar du i Inkomstskattelagen (IL).

Vad händer om jag flyttar utomlands?

Du ska anmäla till Försäkringskassan när du flyttar till ett annat land så att vi kan utreda om du är fortsatt försäkrad i Sverige. Att vara försäkrad i Sverige innebär att du kan få ersättning från Försäkringskassan, till exempel om du blir sjuk. Du anmäler på Mina sidor.

Om du ska vistas i det andra landet minst ett år ska du ska även kontakta Skatteverket eftersom det kan påverka din folkbokföring.

Vad är 183 dagars regeln?

Du kan behöva betala skatt i Sverige om du vistas här i mer än 183 dagar. Detta gäller även under rådande coronapandemi.

Om du omfattas av den så kallade 183-dagarsregeln/montörregeln när du arbetar här gäller att:

Hur länge får man vara utomlands utan att skriva ut sig?

Det beror i första hand på hur mycket tid du tillbringar i Sverige respektive utlandet.

Om du har enkel bosättning i Sverige, dvs. om du tillbringar mindre än 52 dagar per år i utlandet (mindre än en sjundedel av tiden) ska du även i fortsättningen vara folkbokförd i Sverige. Om förhållandet är det omvända, dvs. att du har enkel bosättning i utlandet, ska du anmäla flyttning till utlandet.

Vad händer med mitt ISK om jag flyttar utomlands?

Tipsar om att vid flytt till UK, Spanien eller utanför EU, så bör man noga kolla upp vad som gäller då KF inte alltid är optimal.

De kan vara bra om man vill flytta utomlands kortsiktigt men ha kvar kapitalet i Sverige, då kan man lägga över pengar till en KF hos någon man litar på och ha sig själv som förmånstagare, sen vid återflytt får man tillbaks kapitalet.

Vad händer om man lämnar sina skulder och flyttar utomlands?

När man meddelar SKV sin utlandsflytt så får de svenska borgenärerna automatiskt reda på det och det är då de jagar gäldenären utomlands genom att skicka kravbrev och inkassokrav till utlandsadressen.

Det man ska göra är att INTE meddela SKV och KFM sin utlandsflytt överhuvudtaget utan man ska hänvisa till en adress i Sverige där man saknar brevlåda så att breven automatiskt går i retur och förhindra att det sker ett preskriptionsavbrott.

Måste man betala skatt i två länder?

En anställd som är utsänd för arbete i ett annat land kan i vissa fall bli befriad från att betala skatt i Sverige på den inkomst

som hen tjänar utomlands. Oavsett om inkomsten ska beskattas i Sverige eller i arbetslandet ska inkomsten normalt tas upp i den svenska inkomstdeklarationen.

Kontrollera vad som gäller för dig och dina anställda i Skatteverkets översikt för internationell anställning.

När du som svensk arbetsgivare sänder ut en av dina anställda för arbete i utlandet och den anställda vistas där i mindre än sex månader, är inkomsten normalt inte skattepliktig i arbetslandet. Inkomsten är dock skattepliktig i Sverige och ni bör kontrollera med skattemyndigheten i arbetslandet om den anställda är skattskyldig där.

Om den anställda har betalat skatt i arbetslandet kan hen begära avräkning av den utländska skatten i sin svenska inkomstdeklaration för att undvika dubbelbeskattning

Kan man vara skattskyldig i flera länder?

En sänkning av SINK-skatten ligger högt upp på många utlandssvenskars önskelista. Vi har lyft frågan med andre vice ordförande i Skatteutskottet, Niklas Wykman.  

Reglerna säger att du som vistas i Sverige i sex månader eller mer räknas som stadigvarande och då ska du betala skatt enligt vanliga beskattningsregler. Räknas du inte som stadigvarande eller har väsentlig anknytning till Sverige ses du som begränsat skattskyldig och har därmed rätt att bli beskattad enligt SINK. 

Den särskilda inkomstskatten, SINK-skatten, för utomlands bosatta ligger idag på 25 procent. Under 2014 sänktes skatten från 25 till 20 procent men sedan 2018 är SINK-skatten tillbaka på 25 procent.  

Kan jag förlora mitt svenska medborgarskap om jag bor utomlands?

En svensk medborgare kan förlora sitt svenska medborgarskap genom preskription, vilket innebär att medborgarskapet upphör.

Förlust av svenskt medborgarskap sker när personen fyller 22 år om hen

 • är född utomlands,
 • aldrig har haft hemvist i Sverige, och
 • inte heller har varit här under förhållanden som tyder på samhörighet med Sverige (14 § första stycket MedbL).

Kan man vara skriven i Sverige om man bor utomlands?

För att kunna få studiemedel för utlandsstudier måste du ha bott i Sverige under minst två år i följd de senaste fem åren. Det räcker inte med att du endast varit folkbokförd i Sverige, du måste ha bott här.

Det finns dock undantag. I vissa fall kan vi anse att du har bott i Sverige även om du bor utomlands, till exempel om du är anställd av svenska staten. I vissa fall kan du också ha rätt till studiemedel för utlandsstudier enligt EU-rätten trots att du inte uppfyller kravet på bosättning. I vissa fall kan du också ha rätt till studiemedel för utlandsstudier enligt EU-rätten trots att du inte uppfyller kravet på bosättning.

Måste man anmäla flytt utomlands till Skatteverket?

Nordiska medborgare behöver inte ansöka om uppehållstillstånd i ett annat nordiskt land.

EU-medborgare har också rätt att studera, arbeta eller bo i Sverige utan att ansöka om uppehållstillstånd. Men om du inte kan försörja dig själv måste du ansöka om uppehållstillstånd för att få rätt att vistas i det land du flyttar till.

Om du är medborgare i ett tredjeland måste du ansöka om uppehållstillstånd i det land du vill flytta till. Om du har uppehållstillstånd i ett nordiskt land gäller det inte i de andra nordiska länderna. Du ska därför kontakta migrationsmyndigheten i det aktuella landet och ta reda på reglerna för att ansöka om arbets- eller uppehållstillstånd i det landet. Du ska också kontakta Migrationsverket i Sverige för information om huruvida du kan riskera att förlora ditt arbets- eller uppehållstillstånd i Sverige om du flyttar från Sverige eller börjar arbeta i ett annat land.

Om du flyttar från Sverige för mer än ett år ska du anmäla din flytt till både Skatteverket och Försäkringskassan.

Om du flyttar till Danmark, Finland, Island, Norge, Färöarna, Grönland eller Åland är det reglerna i det land du flyttar till som avgör om du registreras som inflyttare i landets folkbokföring. I de flesta länder måste du vara folkbokförd om du ska vistas där i mer än sex månader.

Ta med legitimation och handlingar som styrker ditt medborgarskap (pass eller id-kort) samt meddela ditt personnummer och din tidigare adress i Sverige till folkbokföringsmyndigheten i ditt nya hemland.

Skatteverket i Sverige registrerar adressen du uppger att du ska flytta till i utlandet och vidarebefordrar den till svenska myndigheter, kommuner och regioner samt Statens personregister, SPAR. SPAR förmedlar uppgifterna till sina kunder såsom banker, försäkringsbolag och föreningar.

Tre år efter att du har flyttat från Sverige raderar SPAR uppgifterna om dig. Din adress kommer dock att vara tillgänglig för myndigheter, kommuner och regioner. Kom ihåg att meddela Skatteverket om du byter adress utomlands. Du måste själv informera de företag och organisationer som du anser bör veta vilken adress du kan nås på om du flyttar igen i ditt nya hemland.

Kom ihåg att få din post eftersänd till utlandet eller till någon i din familj och att ändra adress hos banker och andra institutioner.

Om du ska betala skatt i Sverige eller inte påverkas av var Skatteverket anser att du har din skatterättsliga hemvist. Din skatterättsliga hemvist är det land där du bor, betalar skatt och deklarerar din inkomst.

Skatteverket gör en bedömning av om du är obegränsat eller begränsat skattskyldig i Sverige när du flyttar.

Kan Kronofogden hitta mig utomlands?

Om den utländska myndigheten, personen eller företaget vill ha betalt, kan den ansöka om vår hjälp för att driva in skulden. Då får du ett brev från oss om skulden. Reglerna är desamma som vid svenska skulder.

Får man behålla sin pension om man flyttar utomlands?

Du som har arbetat i Sverige har alltid rätt av få dina svenska allmänna pension utbetald även om du har flyttat till ett annat land. Dock kan du få mindre pengar och inte hela din pension. Det skiljer sig om hur mycket du får behålla av din pension beroende på vilken pension du har samt vilket land du nu bor i. Du måste alltid skicka in ett levnadsintyg till Pensionsmyndigheten varje år för att behålla din pension.

Om du har flyttat utomlands och har garantipension får du endast behålla den i vissa specifika fall. Skulle du flytta ut från Sverige har du inte längre rätt till din garantipension. Sverige har vissa villkor med Kanada som gör att du kan få behålla din garantipension om du flyttar dig, dock om du även uppfyller vissa villkor.