:

Får man sälja utan att ha företag?

Innehållsförteckning:

 1. Får man sälja utan att ha företag?
 2. Får man sälja saker som privatperson?
 3. Hur mycket får man sälja för utan att skatta?
 4. Hur mycket pengar får man tjäna på sin hobby?
 5. Vad får man sälja utan tillstånd?
 6. Hur mycket svarta pengar får man tjäna?
 7. Hur mycket Swish kan man ta emot utan att skatta?
 8. Hur mycket får man tjäna utan att ha företag?
 9. Är hobby skattefritt?
 10. Får man sälja hembakat bröd?
 11. Får man sälja egna bakverk?
 12. Vad är straffet för att jobba svart?
 13. När kollar Skatteverket Swish?
 14. Kan Skatteverket kolla privata bankkonton?
 15. Måste man redovisa hobbyverksamhet?

Får man sälja utan att ha företag?

Om du har en hobby som kan ge dig pengar finns det inget som hindrar att du tjänar en hacka på det du kan. Det kan till exempel handla om hemslöjd, biodling – eller något helt annat.

För att det du gör ska räknas som en hobby ska det vara:

Får man sälja saker som privatperson?

Om du säljer vanliga föremål som varit i ditt och din familjs bruk är försäljningsvinsten skattefri i försäljningsårets beskattning om vinsten från försäljningen är högst 5 000 euro under skatteåret (= kalenderåret). Dylika föremål är t.ex. kläder, kärl, smycken, möbler, hemelektronik och hobbyredskap. De sålda föremålen ska vara dina och din familjs.

När överlåtelsevinsten beräknas ska från försäljningspriset dras av inköpspriset. Både försäljnings- och inköpspriset ska kunna pålitligt klarläggas. Om försäljningspriserna under skatteåret är sammanlagt under 5 000 euro, är det klart att försäljningen är skattefri fast du inte skulle tillförlitligt kunna klarlägga inköpspriserna. Förlust från försäljning av skattefritt lösöre får inte dras av i beskattningen.

Exempel: Lisa har haft i användning en servis. Inköpspriset var 750 euro. Servisens återförsäljningsvärde har stigit avsevärt. Lisa säljer sin servis på en auktionssajt på nätet för 3 000 euro. Försäljningsvinsten för skatteåret blir 2 250 euro. Eftersom det är fråga om försäljning av vanligt bohag, betalar Lisa ingen inkomstskatt på försäljningen.

Hur mycket får man sälja för utan att skatta?

Om du vid enstaka tillfällen enbart säljer dina egna saker som du har haft för personligt bruk ska du skatta för vinsten från försäljningen som inkomst av kapital. Du har rätt att dra av inköpspriset från försäljningssumman för de saker du säljer. Om du inte känner till inköpspriset kan du i stället göra ett schablonavdrag med 25 procent av försäljningssumman.

Får du därefter en vinst har du dessutom rätt att göra ett grundavdrag på 50 000 kronor per år. Eftersom du får dra av 25 procent av försäljningssumman, kan du sälja personlig egendom för 66 666 kronor skattefritt varje år. Skulle du få en förlust när du drar bort inköpspriset från försäljningssumman är förlusten däremot inte avdragsgill när du säljer personliga tillgångar.

Hur mycket pengar får man tjäna på sin hobby?

 • Om du får överskott från din hobbyverksamhet, det vill säga att du tjänar pengar på den, ska du betala skatt. Du ska då också betala egenavgifter på överskottet.
 • Du behöver inte deklarera en hobbyverksamhet som gått med underskott (förlust) men du måste spara alla underlag för verksamheten.
 • Om du inte får någon vinst och det blir underskott ett år får du spara det och dra av det från eventuellt kommande överskott av samma hobbyverksamhet de fem följande åren.
 • Du får bara göra avdrag för de utgifter som hör till hobbyverksamheten och som du har betalat under inkomståret.

Skattereglerna om hobbyverksamhet kan bara användas om verksamheten inte ska beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet eller i inkomstslaget kapital.

Vad får man sälja utan tillstånd?

För att få sälja folköl till konsument, så kallad detaljhandel, ska lokalen vara registrerad som livsmedelsanläggning i den kommun som verksamheten bedrivs. Butiken ska vara avsedd för stadigvarande försäljning av livsmedel och man ska också sälja matvaror där.

Även när det gäller servering av folköl ska lokalen vara registrerad som livsmedelsanläggning i den kommun där verksamheten bedrivs. Den ska också vara lämplig för stadigvarande verksamhet med livsmedel och mat ska serveras samtidigt. Den som har serveringstillstånd får även servera folköl, eftersom tillståndshavaren redan uppfyller alkohollagens regler för serveringstillstånd.

Hur mycket svarta pengar får man tjäna?

För att få sälja folköl till konsument, så kallad detaljhandel, ska lokalen vara registrerad som livsmedelsanläggning i den kommun som verksamheten bedrivs. Butiken ska vara avsedd för stadigvarande försäljning av livsmedel och man ska också sälja matvaror där.

Även när det gäller servering av folköl ska lokalen vara registrerad som livsmedelsanläggning i den kommun där verksamheten bedrivs. Den ska också vara lämplig för stadigvarande verksamhet med livsmedel och mat ska serveras samtidigt. Den som har serveringstillstånd får även servera folköl, eftersom tillståndshavaren redan uppfyller alkohollagens regler för serveringstillstånd.

Hur mycket Swish kan man ta emot utan att skatta?

Om du tjänar mindre än 22 208 kronor under 2023 (20 431 kronor under 2022) behöver du inte betala någon skatt. Tjänar du 22 208 kronor eller mer under 2023 (20 431 kronor under 2022) ska du betala skatt på din inkomst.

Hur mycket får man tjäna utan att ha företag?

är att den utövas på fritiden av hobbyidkaren själv och att vinstsyfte saknas.

Hemslöjd, biodling, trädgårdsodling, djuruppfödning, jakt, fiske, hästsport och kulturell verksamhet är exempel på möjliga hobbyverksamheter. Det handlar om något som

Är hobby skattefritt?

Er omfanget av aktiviteten liten og kostnadene omtrent like store som inntektene, kan dette trekke i retning av at du driver en hobby. Fortjeneste på hobbyvirksomhet er ikke skattepliktig inntekt. 

En aktivitet som har preg av hobbyvirksomhet eller er rene engangshendelser vurderes ikke som næringsvirksomhet og kan ikke registreres som enkeltpersonforetak hos Brønnøysundregistrene.

Skatteetaten har utarbeidet en veileder som kan hjelpe deg med å avklare grensen mellom næring og hobby.

Får man sälja hembakat bröd?

Lagstiftningen kring försäljning av livsmedel har två syften:

Det är den som säljer livsmedel som ansvarar för att produkten är säker och att informationen om produkten är korrekt. På livsmedelsverket.se hittar du tydlig och bra information om vad som gäller vid försäljning av livsmedel.

Får man sälja egna bakverk?

Du är en professionell bagare eller en amatör som älskar att baka kakor. Bestäm vilka typer av kakor du vill sälja. Det finns många olika sorters kakor, inklusive enkla brödkakor, tårt- och pajliknande kakor, och flerskiktade kakor med detaljer. Som egen bagare du kan utforma och dekorera alla typer av kakor och muffins, eller du kan välja att specialisera sig på att dekorera den typ du kan bäst: Gourmet muffins, Baby shower kakor, Bild eller tecken kakor, Årsdag kakor, Skojiga kakor, eller upp och nedvända kakor och mer.

Om du har väldigt lite bakgrund eller utbildning, kan det vara bäst att börja sälja okomplicerade kakor som du vet att du kan producera enkelt. Om du har mer erfarenhet, överväga att erbjuda mer komplicerat kakor till salu.

Kontrollera med kommunala myndigheter. I många områden, när du börjar laga mat ett visst antal produkter varje vecka, kan du behöva uppfylla vissa strängare säkerhetskrav. Du kan behöva köpa industriugnar och skaffa tillstånd för ditt kök som garanti att du uppfyller alla nödvändiga hälso- och säkerhetskrav.

Vad är straffet för att jobba svart?

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svartarbete kan framför allt medföra två rättsliga konsekvenser. Dessa är skattetillägg och åtal för skattebrott.

När kollar Skatteverket Swish?

För att Skatteverket ska ha koll på Swish måste de veta vem som gör transaktionerna och hur mycket pengar som överförs.

– Vi ska titta över lagstiftningen när det gäller kassaregister. När man köper något och får ett kvitto så står det att betalningen skett med kort eller kontant men Swish är ju varken eller. Här måste det bli tydligare så att det framgår på kvittot hur varan eller tjänsten har betalats, säger Conny Svensson.

Kan Skatteverket kolla privata bankkonton?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga handlar om en överföring från utlandet. Överföringen i sig utlöser ingen skattskyldighet, däremot har din bank en skyldighet att lämna en kontrolluppgift till Skatteverket om att pengar har förts in. Kontrolluppgiftsskyldigheten möjliggör för Skatteverket att kontrollera om de införda pengarna borde ha beskattats i mottagarlandet. Om Skatteverket begär in underlag kommer de nog specificera vad de vill ha in. Det är nog möjligt att begära avräkning för den utländska skatten i din svenska inkomstdeklaration.

Måste man redovisa hobbyverksamhet?

Hobbyverksamhet beskattas i inkomstslaget tjänst som annan inkomstgivande verksamhet av varaktig eller tillfällig natur (10 kap. 1 § andra stycket 3 IL).

Utgifter för hobbyverksamhet är i princip personliga levnadskostnader som inte är avdragsgilla. Avdrag medges dock för de kostnader som är direkt hänförliga till hobbyverksamheten, som avser utgifter för att förvärva och bibehålla inkomster (12 kap 1 § IL). Avdrag medges för kostnader under beskattningsåret och de fem åren närmast före beskattningsåret, till den del dessa överstiger respektive års intäkter.

För hobbyverksamhet bör kostnaderna avse verksamheten i sin helhet under beskattningsåret. Den skattskyldiga ska också ha haft utgiften under beskattningsåret.

Avdrag medges endast för faktiska kostnader i hobbyverksamheten. Det innebär att de schablonavdrag som gäller för inkomst av anställning för ökade levnadskostnader vid tjänsteresor (traktamenten och schablonavdrag för logikostnader) inte gäller i hobbyverksamhet. Kostnader som avser övriga utgifter får dras av från första kronan, kostnaden behöver alltså inte överstiga 5 000 kr (12 kap. 2 § tredje stycket IL).