:

Hur fungerar avdrag dubbelt boende?

Innehållsförteckning:

 1. Hur fungerar avdrag dubbelt boende?
 2. Hur mycket får jag dra av för dubbelt boende?
 3. Vad gäller vid dubbla boenden?
 4. Vad innebär dubbel bosättning?
 5. Hur gör man schablonavdrag?
 6. Vad gäller vid arbete på annan ort?
 7. Var gör jag avdrag för arbetsrum i bostaden?
 8. Vilka avdrag har jag rätt till?
 9. Hur mycket får man dra av för hemresor?
 10. Kan man vara skriven på två olika adresser?
 11. Kan Skatteverket kolla privata bankkonton?
 12. Kan man göra avdrag för hemmakontor?
 13. Vart deklarerar man dubbelt boende?
 14. Får man bo på sitt jobb?
 15. Vart gör man avdrag för hemmakontor?

Hur fungerar avdrag dubbelt boende?

Avdragstiden för ensamstående är högst två år.

Är du gift eller sambo kan du få avdrag i upp till fem år om den dubbla bosättningen beror på makens eller sambons förvärvsverksamhet. Perioden kan förlängas om det finns särskilda skäl.

Hur mycket får jag dra av för dubbelt boende?

Som vi tidigare var inne på så är benämningarna om dubbelt boende och tillfälligt arbete in princip samma sak. Tillfälligt boende är den typ av dubbel bosättning där flytten är temporär under en viss period, medan dubbelt boende är en permanent flytt.

Ersättning för dubbelt boende, oavsett om det gäller temporärt eller permanent, är giltigt om den som flyttar spenderar minst en sjundedel av sin lediga tid (även kallat dygnsvilla) på den adress som hen inte är folkbokförd på. Detta kan då vara på grund av arbetet, familjerelationer eller den boendeform du har för nuvarande. 

Vad gäller vid dubbla boenden?

Ett avdrag för dubbel bosättning får normalt göras under högst två år av både ensamstående och gifta/samboende. För gifta och samboende kan tiden förlängas med tre år till högst fem år under vissa förutsättningar.

Vad innebär dubbel bosättning?

Vi kan börja med att reda ut vad som gäller för att Skatteverket ska klassa din situation som dubbel bosättning. Först och främst ska du ha behövt skaffa den nya bostaden på grund av arbete på den nya orten och den nya arbetsorten måste ligga över 50 kilometer från den gamla.

Ett exempel är om du fått ett nytt jobb på en ort långt bort men samtidigt har familjen kvar i bostaden på orten du tidigare jobbade. Skaffar du då en övernattningsbostad på den nya orten räknas det som att du har dubbel bosättning.

Du kan då göra avdrag för dina dubbla bostäder. Inte bara för bostadskostnader utan även för mat och andra småutgifter. Men mer om det lite senare i texten!

För att få göra avdrag för dubbel bostad krävs det som sagt först och främst att du har behov av det. Giltiga anledningar att ha dubbel bosättning kan vara jobb, familjesituation eller nuvarande boendeform.

Avståndet mellan bostäderna måste också vara över 50 kilometer, och det krävs att du övernattat på den nya arbetsorten för att du ska kunna göra avdrag. Precis som med de flesta andra avdrag som görs till Skatteverket måste du också kunna redovisa dina kostnader.

Hur gör man schablonavdrag?

Det här med deklaration och avdrag är ett ständigt återkommande ämne varje vår. För många går mycket på automatik och den tryckta informationen i deklarationen behöver bara dubbelkollas, men det är inte omöjligt att det finns ett antal avdragsgilla kostnader där ute som du inte vet om.

I den här guiden listar vi 18 avdrag du inte får missa – kanske hittar du något som kan spara dig pengar vid nästa självdeklaration.

Vad gäller vid arbete på annan ort?

Resultats experter svarar på vad som krävs för att traktamentet ska vara skattefritt.

Vad gäller när jag åker till annan ort för att arbeta för mitt företag?

Var gör jag avdrag för arbetsrum i bostaden?

Man kan få avdrag för kostnaden för en arbetslokal om den finns på någon annan plats än i bostaden och om lokalen har varit nödvändig för arbetet. Man får bara ha använt lokalen i tjänsten (RÅ 1968 Fi 2282 och RÅ 1982 1:77).

I ett mål hade en lärare hyrt ett arbetsrum på bottenplanet i en trevåningsvilla. Läraren hyrde sin bostad på den översta våningen i villan. Rektorn på lärarens skola hade intygat behovet av ett arbetsrum. Högsta förvaltningsdomstolen medgav avdrag för hyreskostnaden (RÅ 1987 ref. 23).

Högsta förvaltningsdomstolen har dock i en senare dom inte medgett avdrag för en särskild lokal. Det gällde ett avdrag som en dagbarnvårdare begärt för hyreskostnaden för en särskild lägenhet för barntillsyn i familjedaghem (RÅ 1991 ref. 35).

Vilka avdrag har jag rätt till?

Avdragsramar:

Med ”enklare förtäring” menas förfriskningar och annan enklare förtäring som inte kan anses som måltid, och som är av mindre värde, till exempel alkoholfri dryck, kaffe, te, kakor, bullar, frukt och en enklare smörgås.

Hur mycket får man dra av för hemresor?

Ett avdrag för dubbel bosättning får normalt göras under högst två år av både ensamstående och gifta/samboende. För gifta och samboende kan tiden förlängas med tre år till högst fem år under vissa förutsättningar.

Kan man vara skriven på två olika adresser?

Flytta ihop & bli sambo

Hej! Jag och min partner ska flytta ihop och vi skriver i samband med det ett samboavtal där allt vi äger undantas från eventuell framtida bodelning. Jag har sedan tidigare en hyresrätt i stan. Min partner har länge haft en bostadsrätt som hon nu i samband med att flyttar ihop säljer för att istället köpa ett ”hus på landet” i en annan kommun. Hon köper det ju för att vi ska bo där tillsammans, men samboavtalet gör att jag aldrig kan göra anspråk på (del av) det. Jag kommer att stå kvar ensam på hyresrättskontraktet och vara skriven där. Min partner kommer som sagt att vara ensam ägare till huset och kommer att vara skriven där. I praktiken kommer vi dock båda att ”bo stadigvarande” på båda adresserna – på veckorna främst i hyresrätten, på helger och semestrar främst i huset.

Kan Skatteverket kolla privata bankkonton?

I svensk beskattningsrätt finns ingen presumtion som innebär att enbart bevisning i form av att det skett insättningar på någons privata bankkonto medföra att insättningarna utgör skattepliktiga inkomster. Kammarrätten anser att Skatteverket inte har gjort sannolikt att insättningarna rör sig om ersättning för någon form av prestation. Skatteverket instämmer i den bedömningen varför domen inte har överklagats.

Kan man göra avdrag för hemmakontor?

För att du ska kunna göra avdrag för hemmakontoret krävs att själva ytan är dedikerad endast till arbete. Den ska i stort sett inte vara möjlig att använda till något annat och i princip krävs egen ingång. 

– Det känns orimligt att någon skulle ha byggt om så pass mycket som det skulle krävas för att få göra avdrag, säger Schauman. 

Skatteverket har av anledning av pandemin listat flera arbetsrelaterade punkter som folk undrar om de får göra avdrag för. En av dem är frukt och kaffe, som många tidigare tog för givet att de kunde få gratis på jobbet. 

Vart deklarerar man dubbelt boende?

För att få göra avdrag för dubbel bosättning måste inkomsten beskattas i Sverige.

Om du har flyttat på grund av arbete kan du göra avdrag för dina ökade levnadskostnader om du har behållit en bostad på den gamla orten.

Får man bo på sitt jobb?

Om du har ett arbetstillstånd och vill fortsätta arbeta efter att ditt tillstånd har gått ut ska du ansöka om att förlänga ditt arbetstillstånd. Om du har haft tillstånd som arbetstagare i sex månader eller mer och ansöker innan ditt nuvarande tillstånd går ut har du rätt att fortsätta arbeta i väntan på beslut.

När du ansöker om förlängt arbetstillstånd kontrollerar Migrationsverket att villkoren för arbetstillstånd har varit uppfyllda under alla dina tidigare tillståndsperioder. För att ansökan ska bli komplett behöver du därför skicka in inkomstuppgifter från Skatteverket för hela den tid du har arbetat i Sverige.

Om du har haft arbetstillstånd måste du ha haft tillstånd i sex månader eller mer för att få fortsätta arbeta i väntan på beslut. Om du byter arbetsgivare eller yrke, och lämnar in en ny ansökan om arbetstillstånd innan ditt tidigare tillstånd går ut, kan du börja arbeta innan du har fått ditt beslut oavsett hur lång tid du har haft arbetstillstånd i Sverige.

För att du ska kunna förlänga ditt arbetstillstånd måste du ha arbetat på den anställningen du fick tillstånd för, din lön och övriga anställningsvillkor ska ha varit minst i nivå med kollektivavtal eller praxis inom yrket eller branschen. Du ska även ha arbetat i sådan omfattning att din lön har kommit upp i minst 13 000 kronor i månaden före skatt. Villkoren ska ha varit uppfyllda under hela den tid som du har haft arbetstillstånd i Sverige.

Du måste också ha omfattats av sjukförsäkring, livförsäkring, trygghetsförsäkring vid arbetsskada och tjänstepensionsförsäkring under hela den tid du har haft arbetstillstånd i Sverige.

När du ansöker om förlängt arbetstillstånd kommer du att behöva visa att villkoren för arbetstillståndet har varit uppfyllda under hela tiden du har haft arbetstillstånd i Sverige. Du ska även visa att du har en anställning där villkoren för arbetstillstånd är uppfyllda. Det gör du genom att bifoga ditt anställningsavtal till din ansökan.

Vart gör man avdrag för hemmakontor?

Skatteverket har samlad information på sin webbplats om vad du kan göra avdrag för i ditt företag och vilka belopp och procentsatser som gäller. Du kan bland annat ta del av ett avdragslexikon för enskild näringsverksamhet