:

Kan man få uppskov med Restskatt?

Innehållsförteckning:

 1. Kan man få uppskov med Restskatt?
 2. Hur länge kan man få anstånd med skatten?
 3. Kan man göra avbetalning på Restskatt?
 4. Vad är Skatteanstånd?
 5. Kan man göra en avbetalningsplan med Skatteverket?
 6. När kan man begära anstånd?
 7. När får man inte göra uppskov?
 8. Vad händer om jag inte kan betala restskatt?
 9. Vad är ett betalningsanstånd?
 10. Kan man dela upp sin skatteskuld?
 11. Hur ansöker man om anstånd?
 12. Hur begär man anstånd?
 13. Måste man köpa en dyrare bostad för att få uppskov?
 14. Är det bra att göra uppskov?
 15. Hur mycket minus kan man ha på skattekontot?

Kan man få uppskov med Restskatt?

Året efter försäljningen av din bostad ska du ta upp den i deklarationen. Du behöver deklarera försäljningen för alla sorters bostäder, till exempel bostadsrätt, villa, radhus och fritidshus. Om du säljer din bostad med vinst behöver du betala vinstskatt. Vinstskatt för privatbostäder är för närvarande 22 procent. När du räknar fram vinstskatt tänk på att du får göra avdrag för dina förbättringsutgifter, det vill säga dra av kostnader om du till exempel renoverat eller byggt ut. Läs gärna mer på Skatteverkets webbplats hur du ska räkna ut vinstskatt.

Hur länge kan man få anstånd med skatten?

Coronakrisen: Hur fort kan företag få tillbaka pengar vid retroaktivt anstånd? Kan jag ansöka om anstånd innan redovisningsperioden tagit slut? Hur lång tid tar handläggningen och hur bedöms om man brutit mot bestämmelserna?

Här besvaras några vanliga frågor kring hur det kommer fungera med anstånd på skatten med anledning av coronakrisen. Frågan är besvarad våren 2020.

Kan man göra avbetalning på Restskatt?

I beslutet om återbetalning står det vilket datum du senast ska betala (förfallodagen). Om du inte kan betala tillbaka hela beloppet på en gång kan du få hjälp att dela upp betalningen. Hela skulden måste betalas tillbaka inom tolv månader.

Om du inte betalar senast på förfallodagen får du en betalningspåminnelse. Om du fortfarande inte betalar så lämnar vi skulden till Kronofogden, om du inte har ansökt om att dela upp betalningen.

Vad är Skatteanstånd?

Här fanns tidigare en eller flera filmer publicerade. Filmer sparas vanligtvis i sex månader på regeringen.se. Därefter arkiveras de hos Riksarkivet. Om du vill se filmen vänligen vänd dig till Riksarkivet. Filmer finns också tillgängliga på Regeringskansliets Youtubekanal.

Kan man göra en avbetalningsplan med Skatteverket?

Om det finns synnerliga skäl ska Skatteverket bevilja anstånd med inbetalning av skatt, avgift och ränta (63 kap. 15 § SFL).

Huvudsyftet med bestämmelsen är att vid tillfälliga betalningsproblem bevilja den betalningsskyldiga ett skäligt rådrum att skaffa fram pengar för att betala skatt som inte ska ändras. Som exempel nämns i förarbetena skäligt rådrum för att kräva kunder på betalning eller för att sälja tillgångar. Anstånd får bara beviljas om det finns synnerliga skäl (se nedan). Begreppet synnerliga skäl innebär att det ställs höga krav för att beviljas anstånd. Bestämmelsen har ett snävt tillämpningsområde (prop. 2019/20:132 s. 30). Det är den betalningsskyldiga som ska visa att det finns synnerliga skäl.

Anstånd får i princip bara beviljas om det är till fördel för det allmänna. Avgörande för att bevilja anstånd är därför att en viss tids betalningsanstånd är till fördel inte bara för den betalningsskyldiga, utan också för det allmänna. Det bör därför klart framgå av utredningen att ett anstånd inte leder till kreditförluster för det allmänna. Om den betalningskyldiga inte bedöms kunna betala skulden efter anståndstiden ska anstånd inte beviljas. Särskild restriktivitet gäller om den betalningsskyldiga är näringsidkare (se nedan) eller om ansökan avser ett betydande belopp (prop. 1996/97:100 s. 429 f. och prop. 2010/11:165 s. 1041).

Bland dem som söker anstånd på grund av nedsatt skattebetalningsförmåga finns det betalningsskyldiga som vid något enstaka tillfälle oförvållat hamnat i tillfälliga betalningssproblem, och som har goda möjligheter att efter en kortare tids anstånd betala skatteskulden. Lagstiftaren anser att det i dessa fall skulle vara mindre tilltalande med en omedelbar restföring av skatteskulden (prop. 1996/97:100 s. 421–422).

Flera samverkande omständigheter ska vara uppfyllda för att rekvisitet synnerliga skäl ska vara uppfyllt:

 • Betalningsproblemen ska bero på någon oförvållad händelse.
 • Den betalningsskyldiga ska visa tillfälliga betalningsproblem.
 • Den betalningsskyldiga ska kunna visa betalningsförmåga vid anståndstidens utgång.

När kan man begära anstånd?

Den som behöver mer tid för att exempelvis komma in med en komplettering kan begära anstånd. Domstolen ska svara på en sådan begäran. Om och hur mycket anstånd som kan ges beror bland annat på måltyp och hur gammalt målet är.

När får man inte göra uppskov?

EES-området (Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet) består av de 27 EU-länderna (Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike) samt Island, Liechtenstein och Norge.

Du kan inte få bostadsuppskov om du säljer eller köper en bostad i Storbritannien efter utgången av år 2020.

Vad händer om jag inte kan betala restskatt?

I Sverige betalar vi preliminärskatt på våra inkomster varje år. Det innebär att en ungefärlig skatt dras baserat på hur mycket du kommer att tjäna under hela året. Vid deklarationen sammanställs sedan dina inkomster för hela året och Skatteverket kan räkna ut exakt hur mycket skatt du ska betala.

Vanligt är att du betalat för lite skatt och att du får pengar tillbaka genom skatteåterbäring. Men det motsatta kan också hända, alltså att du betalar för lite pengar i skatt under året. Då ska du i stället betala tillbaka pengar till staten – och det är det som kallas restskatt eller kvarskatt.

Restskatt och kvarskatt är olika ord för samma sak. I folkmun är nog restskatt det vanligaste ordet, men kvarskatt är det Skatteverket normalt använder. Det formella begreppet är nå “kvarstående skatt”.

Att få beskedet under våren att man ska betala ännu mer i skatt känns såklart inte så kul. Men förklaringen ligger då i att du skattat mindre än du egentligen skulle ha gjort tidigare under året.

Att du får betala restskatt kan ha flera förklaringar. Här är några vanliga.

Vad är ett betalningsanstånd?

För att reda ut vad som gäller kring dessa s k corona-anstånd har vi därför ställt ett antal frågor till vår skatteexpert Robert Selvaag. 

När börjar de nya reglerna gälla, och kan man ansöka redan nu?

Kan man dela upp sin skatteskuld?

Kan jag få hjälp med en avbetalningsplan för kvarskatt?

Skatteverket gör inte avbetalningsplaner för kvarskatt, däremot kan du själv dela upp beloppet genom att göra delbetalningar till ditt skattekonto fram till förfallodagen. Om du väljer att dela upp betalningen ska du använda samma inbetalningsuppgifter (samma bankgironummer och OCR-nummer) varje gång. Det går även bra att betala med Swish när du är inloggad i e-tjänsten Skattekonto.

Hur ansöker man om anstånd?

Vi ser dock att många företagare är osäkra på vad som egentligen gäller. Det beror dels på att beskeden från regeringen har ändrats under de senaste två veckorna, dels på att befintlig lagstiftning redan tillåter anstånd på vissa grunder. Det är således två olika lagar för anstånd på grund av coronakrisen som har diskuterats från regeringen och Skatteverket.

Företagarnas skattepolitiska expert Patrick Krassén reder ut begreppen och förklarar hur allt hänger ihop.

Hur begär man anstånd?

Du kan enkelt ansöka om anstånd med att lämna inkomstdeklarationen på Mina sidor. Då kan du lämna deklarationen senast den 16 maj istället för den 2 maj. Ansök senast den 2 maj.

Om du inte har e-legitimation kan du ansöka om anstånd på telefon 0771-567 567.

Måste man köpa en dyrare bostad för att få uppskov?

Om du har gått med ekonomisk vinst vid din bostadsförsäljning kan det vara en god idé att ansöka om uppskov hos Skatteverket. Med uppskov menas att man skjuter fram betalningen av skatten. Numera utan kostnad. Dock kan regelverket kring uppskov upplevas som snårigt – varför Mäklarringen här reder ut hur du som säljare kan tänka kring skatter och deklaration.

Skatteverkets riktlinjer

Är det bra att göra uppskov?

Uppskov innebär att skjuta upp den vinstskatt du behöver betala om du säljer en bostad med vinst. Det kan vara ett bra alternativ, om du till exempel ska köpa en ny bostad och behöver använda pengarna från försäljningen till kontantinsats.

Hur mycket minus kan man ha på skattekontot?

Många företag får vid något tillfälle svårt att betala skatten i tid. Det kan till exempel bero på att en kund är sen med en betalning eller att en viktig uppdragsgivare har försatts i konkurs. I den här artikeln beskriver vi vad som händer om ett företag inte betalar skatten i tid.