:

Vad är en utländsk juridisk person?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är en utländsk juridisk person?
 2. Måste utländska företag ha f skatt?
 3. Hur kollar man upp ett utländskt företag?
 4. Hur beskattas juridiska personer?
 5. Vilka räknas som juridisk person?
 6. Vilka är inte juridiska personer?
 7. Hur anmäler man ett utländskt företag?
 8. När ska utländska företag betala skatt i Sverige?
 9. Har utländska företag organisationsnummer?
 10. Vad är ett utländskt bolag?
 11. Vad är inte en juridisk person?
 12. Vad är skillnaden på en fysisk och juridisk person?
 13. När blir man en juridisk person?
 14. Kan en privatperson vara en juridisk person?
 15. Kan man anmäla utländska företag?

Vad är en utländsk juridisk person?

En svensk medborgare ska vid kortare tids arbete utomlands beskattas för inkomsten

i Sverige. Om arbetet utomlands pågår sex månader eller längre kan inkomsten vara skattefri i Sverige enligt sexmånadersregeln eller ettårsregeln

Måste utländska företag ha f skatt?

Du kan oftast bara få begränsad information om utländska företag från Skatteverket. Därför är det bra om det utländska företaget du anlitar är godkänt för F-skatt. Om företaget är registrerat hos oss eller är skyldigt att betala någon skatt i Sverige kan vi ha samma typ av uppgifter om det som om svenska företag.

Ett utländskt företag som fysiskt utför arbete på plats i Sverige kan efter ansökan få ett godkännande för svensk F-skatt på samma sätt som ett svenskt företag. Detta gäller även om det utländska företaget inte behöver betala inkomstskatt i Sverige. När det utländska företaget ansöker om godkännande för svensk F-skatt kontrollerar Skatteverket om företaget fullgjort sina skyldigheter att redovisa och betala skatter och avgifter i Sverige och i hemlandet. Utländska företag ska till ansökan bland annat bifoga ett intyg (skuldfrihetsintyg) som visar att företaget inte har obetalda skulder för skatter och avgifter i hemlandet.

Därför är det är bra om du redan i förfrågan och i avtal anger att företaget du anlitar för arbete i Sverige ska vara godkänd för svensk F-skatt. Du kan också kontrollera med oss om företaget är godkänt för F-skatt genom att använda tjänsten Hämta företagsinformation.

Utländska personer kan arbeta i Sverige som direktanställda, som inhyrd personal eller som egenföretagare.

Om de är bosatta i Sverige eller vistas här stadigvarande är de obegränsat skattskyldiga för inkomstskatt här och får en vanlig inkomstdeklaration. I annat fall är de begränsat skattskyldiga och ska, om de får en tjänsteinkomst  från en arbetsgivare som har fast driftställe i Sverige, beskattas med särskild inkomstskatt (SINK).

Har de en utländsk arbetsgivare som inte har fast driftställe i Sverige, ska de i vissa fall inte betala skatt i Sverige. Här har det betydelse hur länge personalen vistas i Sverige.

Hur kollar man upp ett utländskt företag?

 • Sök på nätet och läs vad andra skriver om företaget.      

 • Kontrollera att det finns ordentliga kontaktuppgifter till företaget. 

 • Kolla upp totalpris, leveransvillkor och betalningsvillkor innan du handlar.      

 • Var alltid försiktig innan du lämnar ut dina kortuppgifter. 

 • Tänk på att du inte alltid har ångerrätt om du handlar utanför EU.

Hur beskattas juridiska personer?

Skatterätten behandlar lagar och regler om skatt och beskattning av fysiska och juridiska personer. Exempel på skatter är inkomstskatt, moms, punktskatter (exempelvis bränsle, alkohol och tobak), arbetsgivaravgifter och sociala avgifter.

Skattens syfte

Vilka räknas som juridisk person?

Elstödet kommer att betalas ut till de näringsidkare och juridiska personer som har elnätsavtal med elnätsföretag för uttagspunkter i södra Sverige (elområde 3 eller 4) och som var innehavare av elnätsavtalet den 17 november 2022.

Ett exempel på en juridisk person är en organisation, som bland annat kan sluta avtal, äga egendom, ha fordringar eller skulder och vara part i domstol. Exempelvis ett aktiebolag, ett handelsbolag, en förening, en bostadsrättsförening, en stiftelse, ett konkursbo eller en kommun.

Vilka är inte juridiska personer?

Här kan du läsa mer om skillnaden mellan fysisk och juridisk person. Både fysiska och juridiska personer är så kallade rättssubjekt, som har rättigheter och skyldigheter enligt lagen. Exempelvis kan både fysiska och juridiska personer, som har en egen rättskapacitet, ingå avtal, ha skulder, tillgångar m.m. Både fysiska och juridiska personer kan bli stämda i domstol.

Den största skillnaden mellan fysisk och juridisk person, är att en fysisk person är en individ (människa). Men en juridisk person utgörs av exempelvis ett bolag.

Hur anmäler man ett utländskt företag?

Om du bor i Sverige och har problem med ett företag i ett annat EU-land har du möjlighet att vända dig till Hallå konsument för att få råd. 

När ska utländska företag betala skatt i Sverige?

Förslaget kommer att träda i kraft den 1 januari 2021 och innebär en utvidgning av den skyldighet som följer av nuvarande lagstiftning. Lagändringen medför i praktiken att utländska tjänsteleverantörer kommer att behöva registrera sig för F-skatt i Sverige ifall de utför arbete i Sverige.  

Skyldigheten för svenska utbetalare att göra skatteavdrag är en del av det lagförslagspaket som regeringen överlämnade i juni i år i propositionen 2019/20:190 ”Ekonomiskt arbetsgivarbegrepp – förändrade skatteregler vid tillfälligt arbete i Sverige”. Syftet med förslagen i propositionen är att skapa konkurrensneutrala regler.

Har utländska företag organisationsnummer?

På Skatteverkets hemsida (länk nedan) kan du via -e-tjänster utan BankID registrera ett utländskt företag som ska betala skatt i Sverige. Det gäller både dig som är enskild näringsidkare och dig som företräder en juridisk person.

Du som är utländsk enskild näringsidkare eller företräder ett utländskt företag kan använda den här tjänsten för att:

Vad är ett utländskt bolag?

En svensk medborgare ska vid kortare tids arbete utomlands beskattas för inkomsten

i Sverige. Om arbetet utomlands pågår sex månader eller längre kan inkomsten vara skattefri i Sverige enligt sexmånadersregeln eller ettårsregeln

Vad är inte en juridisk person?

Som en juridisk person har man samma rättigheter och skyldigheter inför lagen som en fysisk person. Det innebär till exempel att en juridisk person bland annat kan äga tillgångar, ta på sig skulder samt skriva avtal. För en fysisk person som driver en verksamhet innebär det att denne, samt övriga fysiska personer inom bolaget, är befriade från ansvar för olika åtaganden. Det är företaget, i form av juridisk person, som bär ansvar för dessa.

Det finns dock undantag där fysiska personer kan få stå till svars för olika handlingar som görs i ett företags namn. Dessa undantag kallas ansvarsgenombrott och är en rättsprincip och finns till för att till exempel en ledningsgrupp inte ska bete sig hur som helst. Exempel kan vara att man dragit på sig alltför mycket skulder.

Vad är skillnaden på en fysisk och juridisk person?

Fysisk person är en juridisk term för en person eller individ i egentlig mening, en människa, till skillnad från en juridisk person som exempelvis kan utgöras av ett företag, en förening eller en fysisk persons dödsbo.[1] Motsatsbegreppet till personer – både fysiska och juridiska – är saker. En fysisk person är ett rättssubjekt, och kan alltså, åtminstone om den är myndig, både förvärva sig juridiska rättigheter och ikläda sig juridiska skyldigheter.

Privatperson har ungefär samma betydelse som fysisk person, men används ofta för att särskilja personen från eventuella titlar eller roller som denna också har. Privatpersonen Anders är således inte samma sak som Dr. Anders.

När blir man en juridisk person?

This website protects your privacy by adhering to the European Union General Data Protection Regulation (GDPR). You can grant your consent(s) to use your data for specific purposes below or by clicking "Agree to all".

Analytics

Kan en privatperson vara en juridisk person?

Med begreppet ”Fysisk person” menas en privatperson. Detta till skillnad mot Juridisk person som bland annat kan vara ett företag, en organisation eller en förening.

Ett företag är i regel en juridisk person. Det är därmed företaget som ingår avtal samt har tillgångar och skulder. Vid en stämningsansökan är det företaget som står som part i målet.

Kan man anmäla utländska företag?

Om du bor i Sverige och har problem med ett företag i ett annat EU-land har du möjlighet att vända dig till Hallå konsument för att få råd.