:

Vad kan man få rotavdrag på?

Innehållsförteckning:

 1. Vad kan man få rotavdrag på?
 2. Hur mycket är maximalt rotavdrag?
 3. Hur mycket rotavdrag får man ha på ett år?
 4. Hur mycket är rotavdraget 2023?
 5. Får man rotavdrag för luftvärmepump?
 6. Vem tjänar mest på rotavdrag?
 7. Kan man flytta ROT avdrag mellan makar?
 8. Vad får man inte rotavdrag för?
 9. Kan man få rotavdrag för stenläggning?
 10. Får man skatta för rotavdrag?
 11. Hur påverkar rotavdrag min skatt?
 12. Måste man äga huset för att få rotavdrag?
 13. Måste man bo i huset för att få rotavdrag?
 14. Vad händer om man fått för mycket rotavdrag?
 15. Kan hantverkare vägra rotavdrag?

Vad kan man få rotavdrag på?

Reglerna om ROT-avdrag är en del av systemet med skattereduktion för HUS-arbete (HUS-avdrag). Den andra delen av systemet är skattereduktion för hushållstjänster – även kallat RUT-avdrag.

Skattereduktionen motsvarar 30% av arbetskostnaden (inkl moms) för de åtgärder som omfattas, dock högst 50 000 kr/person och beskattningsår.

Hur mycket är maximalt rotavdrag?

Rot- och rutavdrag är skattelättnader som gör det billigare att anlita arbetskraft för hantverk eller hushållsnära tjänster. Rot står för Reparation, Ombyggnad, Tillbyggnad och Rut står för Rengöring, Underhåll, Tvätt.

Skattelättnaderna är generösa och generella. Till exempel ryms trädgårdsarbete, snöskottning och flytthjälp i rutavdraget och de flesta sorters renoveringar i rotavdraget. Skattelättnaderna gäller arbetskostnaden, inte resor eller material.

Den som utför tjänsten är den som ansvarar för att ansöka om avdraget. Som beställare betalar man sin faktura som vanligt, där är avdraget redan inräknat. Det enda man behöver göra som beställare är att hålla lite koll på hur mycket rot- och rutavdrag man har gjort under året.

 • Rutavdraget är maximalt 75 000 kronor och rotavdraget är maximalt 50 000 kronor under 2023.
 • Sammanlagt får man inte göra rut- och rotavdrag över 75 000 kronor, men avdragen är personliga.
 • Om en i hushållet har utnyttjat sina avdrag kan man låta den andra personen i hushållet betala kommande fakturor och därmed kan hushållet fortsätta få avdrag.
 • Avdraget gäller bara arbetskostnaden. Man får som maximalt dra av 30 procent av arbetskostnaden på rotavdraget.

Rutavdraget är mer generöst, här kan man dra av upp till 50 procent på arbetskostnaden. Man behöver inte själv hålla koll på de procentuella gränserna, det ordnar företaget som utför jobbet. Självklart kan du göra rut- och rotavdrag när du anlitar Veterankraft.

Du kan göra avdragen så ofta du vill så länge den sammanlagda summan av rutavdrag och rotavdrag inte överstiger 75 000 kronor. Där kan maximalt 50 000 kronor vara för rotavdraget medan 75 000 kronor gäller för rutavdraget. Du måste också betala in skatt som täcker avdraget som du vill göra eftersom det är från skatten avdraget görs.

I normalfallet betalar man in tillräcklig skatt för att täcka avdragen, men är man osäker kan man höra av sig till Skatteverkets kundtjänst eller utnyttja deras e-tjänster för att räkna ut sin skatt. Har man fått rutavdrag eller rotavdrag man inte är berättigad till betalar man tillbaka det till Skatteverket före eller i samband med deklarationen.

Hur mycket rotavdrag får man ha på ett år?

Vilken lön behövs för att göra ROT-avdrag? Det är en vanlig fråga för den som vill göra skatteavdrag för renovering, tillbyggnad eller ombyggnad, eftersom din inkomst styr hur stort avdrag du kan göra.

Låt säga att du renoverar ditt hus för 300 000 kronor och arbetskostnaden är 170 000 kronor. Då får du göra det maximala ROT-avdraget på 50 000 kronor. Men för att göra ett sådant skatteavdrag krävs att du har betalat in tillräckligt med skatt för att avdraget ska kunna göras, eftersom ROT-avdraget är just en skattereduktion och inte ett bidrag eller en subvention.

Hur mycket är rotavdraget 2023?

ROT-avdrag är ett skatteavdrag som kontrolleras av Skatteverket och som gör det möjligt för fastighetsägare att kunna utföra arbeten på sitt hem till en lägre kostnad. ROT-avdrag finns för att dels möjliggöra för fastighetsägare att få råd att utföra reparationer, ombyggnad eller tillbyggnad samtidigt som det bidrar till att stimulera hanverksbranschen. ROT-avdrag har även till syfte att motverka svartarbete.

ROT-avdrag är ett skatteavdrag som kontrolleras av Skatteverket och som gör det möjligt för fastighetsägare att kunna utföra arbeten på sitt hem till en lägre kostnad. ROT-avdrag finns för att dels möjliggöra för fastighetsägare att få råd att utföra reparationer, ombyggnad eller tillbyggnad samtidigt som det bidrar till att stimulera hanverksbranschen. ROT-avdrag har även till syfte att motverka svartarbete.

Får man rotavdrag för luftvärmepump?

Komihåg att utnyttja ROT-avdraget när du installerar värmepump. Det gör din investering ännu mer lönsam.

Vem tjänar mest på rotavdrag?

2010 delades 1,3 miljarder kronor ut till de 3,3 procent av svenska folket som utnyttjade rut-avdraget. Våra skattepengar går till hemhjälp åt de som har råd att betala, inte till de som verkligen behöver hjälp.

Rut-avdraget infördes av högerregeringen 2007. Avdraget är egentligen en subvention, vilket innebär att delar av kostnaden för tjänster som exempelvis städning, barnpassning, gräsklippning och läxhjälp kan dras från skatten.

Kan man flytta ROT avdrag mellan makar?

Det finns många fördelar med att anlita en flyttfirma för flytthjälp. Förutom att du tack vare rutavdraget kan spara pengar genom att få skattereduktion på arbetskostnaden så slipper du själv allt det där trista med att flytta, såsom att paketera och packa upp, montera ned och montera upp igen, transportera kartonger och möbler, lyfta tungt samt flyttstädning.

En flyttfirma kan, förutom att ge dig flytthjälp, även bistå med flyttstädning. Dock inte grov- och specialstädning, men både fönsterputsning, dammtorkning och dammsugning ingår i vad som berättigar till skattereduktion via rutavdraget. Ytterligare en fördel är tidsbesparing. Du kan ägna dig åt roligare eller viktigare saker samtidigt som jobbet blir gjort.

Vad får man inte rotavdrag för?

Det är inget roligt besked från byggfirman att meddela att det inte finns något ROT-avdrag kvar. Men om det inte står i avtalet att du kan bli skyldig att betala en annan summa om ROT inte godkänns av Skatteverket, är Villaägarnas bedömning att du inte är tvungen att betala det högre priset. Byggfirman står för risken att avdraget inte betalas ut, men om beställaren har agerat på ett sätt som kan anses belasta denne, till exempel uppgett felaktiga uppgifter, blir det en bedömningsfråga. 

- Svaret beror med andra ord helt och hållet på vad som är avtalat mellan dig och din hantverkare, säger Aurora Svallbring. 

Kan man få rotavdrag för stenläggning?

När kan man nyttja RUT och ROT-avdrag? Uppfyller du villkoren för RUT-avdrag så betalar du bara 50% av arbetskostnaden vid exempelvis tvätt av fönster och växthus. Vid tvätt av fasad, trall, stenläggning, tak, hängrännor nyttjas ROT-avdrag och du får 30% avdrag.

Du behöver inte fylla i papper eller ansökningsblanketter. Vi hanterar all administrering och kontakt med Skatteverket gällande RUT och ROT. Därför behöver vi ditt personnummer. Skatteverket neka dig rätten till RUT-avdrag kommer vi att fakturera dig mellanskillnaden. Som kund är det ditt ansvar att säkerställa att du har rätt att nyttja RUT och ROT.

Får man skatta för rotavdrag?

none id="readability-page-1" class="page">

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Hur påverkar rotavdrag min skatt?

Ett godkänt avdrag sänker din beskattningsbara inkomst och betyder inte att summan läggs på eller dras av från den slutskatt du ska betala. Hur mycket lägre skatten blir på grund av ett avdrag beror också på hur hög skatt du betalar.

Måste man äga huset för att få rotavdrag?

Likt rotavdraget är rutavdraget en skattereduktion och innebär att du kan göra ett avdrag på arbetskostnaden när du anlitar företag för att utföra tjänster i ditt hem. RUT står för rengöring, underhåll och tvätt. Rutavdraget täcker, som du säkert genom förkortningen redan listat ut, arbeten inom just rengöring, underhåll och tvätt.  

Exempel på tjänster som du kan använda rutavdraget vid är hushållstjänster som flyttstädning, läxhjälp och trädgårdsarbete. Du kan också använda dig av rutavdraget när du:

 • Anlitar barnvakt
 • Anlitar hjälp för snöskottning samt vid installation
 • Underhåll eller reparation av fiber 

Måste man bo i huset för att få rotavdrag?

Renovera badrum eller kök. Bygga om eller bygga till. Lägga tak eller tilläggsisolera. Här är aktuella regler för ROT-avdrag, och tips för att använda det så enkelt, korrekt och effektivt som möjligt.

Reparation och underhåll samt om- och tillbyggnad räknas som rotarbeten och ger rätt till ROT-avdrag, om det utförs i eller i nära anslutning till en bostad som du äger och bor i. Bostaden kan också vara en fritidsbostad, eller en bostad som du äger men som dina föräldrar bor i.

Vad händer om man fått för mycket rotavdrag?

Du är här: Hem / JURIDIK / Vem får betala när Skatteverket underkänner ROT-avdrag?

Det är vanligt att avtal mellan en entreprenör och en konsument ingås med angivande av ett pris att betala efter ROT-avdrag. Om entreprenören och konsumenten har räknat rätt och avdraget beviljas uppstår vanligen inga problem i det avseendet. Men vad händer om Skatteverket av en eller annan anledning inte beviljar ROT-avdrag? Ska konsumenten eller entreprenören stå för den extra kostnaden? Svaret är att det beror på hur avtalet dem emellan ser ut vilket illustreras av ett nyligen avgjort rättsfall från Svea hovrätt.

Kan hantverkare vägra rotavdrag?

Ja, det fusk som förekommer med ROT-avdraget har gjort att flera politiker vaknat till.

Efter att socialdemokraten Agneta Gille frågat finansminister Anders Borg har han vill tackla problemet med att vissa företag anger delar av materialkostnaden som arbetskostnad har Borg känt sig manad att påpeka att en översyn kan komma att ske. I Riksdag och Departement citeras Borgs svar bland annat så här: