:

Hur mycket är skattefritt vid uthyrning av bostad?

Innehållsförteckning:

 1. Hur mycket är skattefritt vid uthyrning av bostad?
 2. Hur mycket skatt på uthyrning av bostadsrätt?
 3. Måste man betala skatt om man hyr ut en lägenhet?
 4. Vad får man dra av vid uthyrning av bostadsrätt?
 5. Vad händer om man inte deklarerar uthyrning?
 6. Hur räknar man ut skatt på uthyrning?
 7. Hur får Skatteverket reda på uthyrning?
 8. Vad gäller vid privat uthyrning?

Hur mycket är skattefritt vid uthyrning av bostad?

När du hyr ut din bostad får du ett schablonavdrag på 40 000 kr per kalenderår. Du får dessutom göra avdrag för den avgift som du betalar för den del du hyr ut om det är en bostadsrätt. Vid uthyrning av småhus får du göra avdrag med 20 % av hyresintäkten utöver det schablonmässiga avdraget på 40 000 kr per år. Överskottet på hyresinkomsten minus avdragen beskattas som inkomst av kapital vilket i dagsläget är 30 %. Det här är något som man själv tar upp i sin deklaration och inget som vi rapporterar till skatteverket.

Här kommer ett exempel:

Hur mycket skatt på uthyrning av bostadsrätt?

Om du hyr ut din bostad skall du ta upp hyresintäkterna i din deklaration och betala skatt på en del av dem. I denna artikel går vi igenom hur man räknar ut sin skatt och erbjuder enkla kalkylatorer som räknar ut skatten åt dig.

Måste man betala skatt om man hyr ut en lägenhet?

Om du hyr ut din bostad skall du ta upp hyresintäkterna i din deklaration och betala skatt på en del av dem. I denna artikel går vi igenom hur man räknar ut sin skatt och erbjuder enkla kalkylatorer som räknar ut skatten åt dig.

Vad får man dra av vid uthyrning av bostadsrätt?

Hyr du ut din bostadsrätt i ett attraktivt område i Stockholms innerstad kommer hyran troligtvis bli högre än dina utgifter för bostadsrätten. Det innebär att det kommer uppstå en kapitalintäkt från hyran. Det är kapitalvinsten man måste redovisa i sin deklaration när man hyr ut en privatägd bostad.

Som kund hos Bostadsagenturen får du alltid hjälp av din personliga hyreskonsulent att räkna ut hur mycket du ska betala i skatt för din hyresintäkt. Nedan guidar vi till vad som gäller enligt Skatteverket.

 • Skatt på kapitalintäkt ska bara betalas om den överstiger 40 000 kronor på ett år.
 • I dag är Skatteverkets schablonavdrag för uthyrning max 40 000 kronor på ett år. Schablonavdraget är tänkt att täcka dina ökade kostnader för att hyra ut, till exempel nödvändiga inköp eller ökade lånekostnader.
 • Du har ska göra avdrag för din månadsavgift och för de driftkostnader som inte ingår i månadsavgiften, till exempel el, bredband eller parkeringsplats.
 • Avdragen innebär att du inte har rätt att göra andra avdrag för uthyrningen.
 • Är avdragen högre än hyresintäkten ska du inte betala någon skatt. Du får inte göra avdrag i deklarationen för det underskott som uppstår.

Vad händer om man inte deklarerar uthyrning?

Sedan 2013 finns ett schablonavdrag på 40 000 kronor. Det innebär att om du hyr ut för mer än 40 000 kronor sammanlagt under året, kommer du endast behöva skatta för de hyresintäkter som överstiger det beloppet. Hyr du däremot ut för mindre än 40 000 kronor, kommer din uthyrning vara helt skattefri! Här är några saker som kan vara bra att tänka på:

Detta innefattar t.ex. villa och radhus, ovservera att en bostadsrättslägenhet inte är en ägarlägenhet.

Förutom schablonavdraget får du göra ett avdrag med 20 procent av hyresintäkten. Detta avdrag är tänkt att täcka dina driftskostnader, till exempel sophämtning, vatten och el.

Hur räknar man ut skatt på uthyrning?

Vid privatuthyrning måste man skilja på skatteregler och civilrättsliga regler. Dessa två lagstiftningar synkar inte och det finns tillfällen där båda lagrummen är tillämpliga eller bara en av dem. Och vilken kan variera.

För att det skall räknas som privatuthyrning enligt skattereglerna måste du eller din närstående bo i bostaden del av året.

Hur får Skatteverket reda på uthyrning?

Sedan 2013 finns ett schablonavdrag på 40 000 kronor. Det innebär att om du hyr ut för mer än 40 000 kronor sammanlagt under året, kommer du endast behöva skatta för de hyresintäkter som överstiger det beloppet. Hyr du däremot ut för mindre än 40 000 kronor, kommer din uthyrning vara helt skattefri! Här är några saker som kan vara bra att tänka på:

Detta innefattar t.ex. villa och radhus, ovservera att en bostadsrättslägenhet inte är en ägarlägenhet.

Förutom schablonavdraget får du göra ett avdrag med 20 procent av hyresintäkten. Detta avdrag är tänkt att täcka dina driftskostnader, till exempel sophämtning, vatten och el.

Vad gäller vid privat uthyrning?

Kostnadsfri inledande rådgivningRing oss: 0771-333 444Måndag - fredag: 8:00 - 17:00Eller fyll i formuläret så ringer vi upp dig.