:

Hur bokföra preliminär skatt enskild firma?

Innehållsförteckning:

 1. Hur bokföra preliminär skatt enskild firma?
 2. Hur bokföra slutlig skatt och Tillgodoförd debiterad preliminärskatt?
 3. Vilket konto bokföra slutlig skatt på?
 4. Hur bokföra inbetalning till Skatteverket?
 5. Hur bokför jag debiterad preliminärskatt?
 6. Får man tillbaka debiterad preliminärskatt?
 7. Måste man bokföra i enskild firma?
 8. Hur bokföra egenavgifter enskild firma?
 9. När kan man se sin skatt?
 10. Hur bokför man skattekontot?
 11. Hur bokför man betalning av preliminär skatt?
 12. Vad ska ligga på konto 2510?
 13. Måste man betala debiterad preliminärskatt?
 14. Hur betalar man preliminärskatt?
 15. Vill inte betala preliminärskatt?

Hur bokföra preliminär skatt enskild firma?

Redan vid registreringen av den enskild firman får man ange ett överskott. Med hjälp av detta överskott räknar Skatteverket fram en preliminärskatt. För den som önskar finns således ett val att skjuta upp debiteringen i tre månader. Detta möjliggör för näringsidkaren att få in pengar innan det är dags att betala, alternativt korrigera debiteringen om den skulle visa sig felaktig.

Hur bokföra slutlig skatt och Tillgodoförd debiterad preliminärskatt?

Ett företag ska löpande under året betala in preliminär skatt till Skatteverket. Detta kallas debiterad preliminärskatt. Den preliminära skatten ska så nära som möjligt motsvara vad den slutliga skatten kommer att bli. Företaget lämnar underlag till Skatteverket om hur stort resultatet förväntas bli (när företaget registreras eller i en preliminär deklaration), och utifrån detta beslutar Skatteverket hur mycket preliminärskatt som ska betalas varje månad. Det beslutade beloppet kommer att dras från företagets skattekonto varje månad (oftast runt den 12:e i månaden). Det är upp till dig som företagare att betala in skatten till skattekontot.

När preliminärskatten dras från skattekontot bokförs detta som en minskning av skatteskuld, på konto 2518 (vissa använder gruppkontot 2510 istället, men vi rekommenderar 2518 så att preliminärskatten hålls separat). Motkonto är 1630.

En detalj som kan vara lite förvirrande är att den debiterade preliminärskatten betalas i efterskott. Skatten som avser januari dras från skattekontot i februari. Detta gör att preliminärskatten för räkenskapsårets sista månad dras först under nästa räkenskapsår. Mer om detta lite längre ner.

Vilket konto bokföra slutlig skatt på?

Företag betalar löpande in preliminärskatt under räkenskapsåret. Preliminärskatten är en uppskattning av den skatt som ska betalas under året. Efter bokslut och deklaration räknar Skatteverket ut den slutgiltiga skatten. Har företaget betalat in för mycket preliminärskatt under året får bolaget en skatteåterbäring. På samma sätt måste företaget betala restskatt om man betalt in för lite skatt under året, så att den betalda preliminärskatten stämmer överens med den slutliga skatten.

Hur bokföra inbetalning till Skatteverket?

För att betala arbetsgivaravgifter och personalskatt rekommenderar vi att man använder lönefunktionen som har automatiska hantering av detta. Läs mer om hur du kommer igång med lön i Bokio.

För att betala in preliminärskatt till Skatteverket kan du använda dig utav våra bokföringsmallar. Har ni ett aktiebolag ska ni vid överföring från bank till skattetonto använda mallen Insättning till skattekonto & sedan när själva dragningen görs så väljer ni Preliminärskatt aktiebolag. 

Hur bokför jag debiterad preliminärskatt?

Då en enskild firma inte är ett eget skattesubjekt och har därför inget eget skattekonto. Transaktioner med skattekontot bokförs därför inte i en enskild firma.

Om man däremot skulle använda företagets pengar för att betala till exempel F-skatt eller kvarskatt så bokförs detta som ett uttag som konteras mot konto 2012. Det går bra att använda bokföringsmallen Preliminärskatt Enskild firma (gäller även Handelsbolag) där konto 2012 debiteras. Som betalkonto väljer du det 19-konto som belastas (t ex konto 1930). Se till att justera titeln på verifikatet så att det stämmer med vad som har betalats.

Har du betalat slutskatt med bolagets pengar så bokförs det alltså så här:

Löpandes under året ska man betala in preliminärskatt. Använd bokföringsmallen Insättning till skattekonto och konteringen ser ut som sådan:

 • 19XX* Kredit - Pengar som du nu betalar till skatteverket 
 • 1630 Debet - Pengar som överförs från banken till skattekontot 

Får man tillbaka debiterad preliminärskatt?

När du avslutar ditt företag ändras inte din debiterade preliminärskatt automatiskt. Du behöver därför ta ställning till om den behöver ändras och vid behov lämna in en preliminär inkomstdeklaration. Skatteverket kommer alltså inte, utan uppgift från dig, ändra din debiterade preliminärskatt för det beskattningsår då du avslutar din verksamhet.

I den preliminära inkomstdeklarationen behöver du fylla i vilket överskott du beräknar för ditt sista beskattningsår samt eventuella övriga uppgifter som vi behöver för att göra ett korrekt beslut om debiterad preliminärskatt. Skriv under "Övriga upplysningar" att verksamheten ska eller har avslutas. Tänk också på att det vid avslut av verksamhet blir aktuellt att återföra eventuella periodiseringsfonder.

Måste man bokföra i enskild firma?

Har du bolagsformen enskild firma, eller enskild näringsidkare som det också heter, innebär det att du behöver bokföra. Enligt svensk lag är du skyldig att bokföra och det finns regler och riktlinjer för hur din bokföring ska skötas. Du är helt enkelt bokföringsskyldig. Det är du, som fysisk person, som den enskilda firman är registrerad på som är skyldig till att bokföringen görs korrekt.  I denna artikel går vi igenom hur bokföring i enskild firma fungerar och hur du ska tänka kring valet av bokföringsprogram för enskild firma. 

 • Skilj på din egen ekonomi, som privatperson, och företagets ekonomi
 • Bokför löpande, det är lätt att skjuta fram bokföringen
 • Även som enskild firma är du skyldig att göra ett årsbokslut
 • Du måste kunna uppvisa din bokföring och underlag (kvitton mm) efter minst 7 år efter att den är genomförd

Företagets bokföring skall i slutändan sammanfattas i ett årsbokslut som Skatteverket vill ta del av, och då är det viktigt att allt stämmer så du inte blir exempelvis betalningsskyldig. Som enskild firma kan du göra ett så kallat förenklat årsbokslut. Detta kan du endast göra om du använder dig av kontantmetoden.

Hur bokföra egenavgifter enskild firma?

Ett kvitto är en bekräftelse på att en person eller en organisation har betalat för en vara eller tjänst. Kvittot kan både vara i pappersform och digitalt. Om köparen vill använda sin garanti eller byta varan kan kvittot användas som bevis för köpet. Om du som företagare har gjort ett inköp är kvittot underlaget till bokföringen.

Vad ska ett kvitto innehålla för att vara giltigt?

- Datum när verifikationen upprättades- Datum när affärshändelsen ägde rum- Vad avser affärshändelsen - Vilket belopp avser köpet- Vilka köpare och säljare som är inblandade- Vilka dokument som har legat till grund för affärshändelsen och var originalhandlingarna förvaras (om den inte finns bland verifikationerna)- Verifikationsnummer eller något annat identifikationstecken 

En verifikation är den handling som bevisar att en affärshändelse ägt rum. Verifikationer kan bestå av kvitton, fakturor, bankbesked, löneutbetalningar eller annat både fysiskt och elektroniskt dokument.

Nedan visar vi ett exempel på hur bokföringen för ett inköp av kontorsmaterial skulle kunna se ut i Fortnox.

När kan man se sin skatt?

Om du som fysisk person lämnar in din inkomstdeklaration innan den 30 mars så har du möjlighet att få tillbaka skatten redan i april. Pengarna kommer att betalas ut den 5-6 april om du uppfyller förutsättningarna.

Det är tre villkor som ska vara uppfyllda för att du ska kunna får pengarna tidigt:

Hur bokför man skattekontot?

Konto 1630 “Avräkning för skatter och avgifter” för aktiebolag och konto 2012 “Avräkning för skatter och avgifter” för enskilda firmor brukar kallas för företagets skattekonto. På skattekontot bokförs skatter och avgifter.

Under ett räkenskapsår betalar företag in olika skatter och avgifter till Skatteverket, till exempel preliminärskatt, arbetsgivaravgifter, moms och punktskatter. Detta sker via ett skattekonto. Ett aktiebolag har ett eget skattekonto medan en enskild firma – som alltså inte är en egen juridisk person – har ett gemensamt skattekonto med den enskilde näringsidkaren. I enskilda firmor omfattar alltså skattekontot både företagets och den enskilde företagarens privata skatter och avgifter. Genom att logga in på Skatteverkets webbplats kan du få ett kontoutdrag över ditt skattekonto.

Hur bokför man betalning av preliminär skatt?

Ett företag ska löpande under året betala in preliminär skatt till Skatteverket. Detta kallas debiterad preliminärskatt. Den preliminära skatten ska så nära som möjligt motsvara vad den slutliga skatten kommer att bli. Företaget lämnar underlag till Skatteverket om hur stort resultatet förväntas bli (när företaget registreras eller i en preliminär deklaration), och utifrån detta beslutar Skatteverket hur mycket preliminärskatt som ska betalas varje månad. Det beslutade beloppet kommer att dras från företagets skattekonto varje månad (oftast runt den 12:e i månaden). Det är upp till dig som företagare att betala in skatten till skattekontot.

När preliminärskatten dras från skattekontot bokförs detta som en minskning av skatteskuld, på konto 2518 (vissa använder gruppkontot 2510 istället, men vi rekommenderar 2518 så att preliminärskatten hålls separat). Motkonto är 1630.

En detalj som kan vara lite förvirrande är att den debiterade preliminärskatten betalas i efterskott. Skatten som avser januari dras från skattekontot i februari. Detta gör att preliminärskatten för räkenskapsårets sista månad dras först under nästa räkenskapsår. Mer om detta lite längre ner.

Vad ska ligga på konto 2510?

Prenumerera

Hej, Jag tjänade mindre än planerat 2017 och den preliminära skatten som dragits är betydligt högre än det jag ska betala. Nu när jag sitter med redovisningen har jag då ingen skatteskuld utan den är positiv (konto 2510). Då min omsättning är så liten gör denna post (antar att det är pga detta) att min soliditet blir över 100%. Ska jag bokföra att jag har en fordran till skatteverket el hur ska jag göra? Tacksam för hjälp.

Måste man betala debiterad preliminärskatt?

När du registrerar ditt företag ska du samtidigt lämna uppgift om underlag för debiterad preliminärskatt. Om verksamheten inte beräknas ge ett överskott första året fyller du i noll i rutan för verksamhetens överskott i tjänsten eller på blanketten. Utifrån de uppgifter du lämnar fattar Skatteverket ett beslut om debiterad preliminärskatt.

Om det senare visar sig att din beräkning inte längre stämmer kan du enkelt ändra din debiterade preliminärskatt genom att lämna nya uppgifter i e-tjänsten Preliminär inkomstdeklaration. Du får ett nytt beslut efter att Skatteverket har räknat om din debiterade skatt.

Det kan vara svårt att uppskatta sitt överskott. Här har vi samlat sådant som kan vara till hjälp vid uppskattningen.

Hur betalar man preliminärskatt?

ska du ansöka om att bli godkänd för F-skatt. Driver du ett företag av säsongskaraktär betalar du F-skatt bara under de månader som du har en inkomst. I tjänsten kan du också registrera företaget för moms och som arbetsgivare.

Om du ska sälja varor eller tjänster i ditt företag behöver du anmäla dig för momsregistrering. Det gör du på samma sida som du ansöker om att bli godkänd för F-skatt.

Vill inte betala preliminärskatt?

beräknas av Skatteverket. Skatteverket utgår från de uppgifter som ni uppger i er ansökan via e-tjänsten här på verksamt.se, eller de uppgifter ni lämnat i blanketten "Företagsregistrering". Därefter betalar ni in preliminär skatt med lika stora delar varje månad under beskattningsåret, normalt den 12:e varje månad. Inbetalningarnas storlek varierar därför inte med resultatet för respektive månad.