:

Hur registrerar man ett nyfött barn?

Innehållsförteckning:

 1. Hur registrerar man ett nyfött barn?
 2. Vilket efternamn får ett nyfött barn?
 3. Vad ska man göra när barnet är fött?
 4. När registreras barnet på pappan?
 5. Vad händer om man inte skickar in namn inom 3 månader?
 6. Hur tilldelas nyfödda barn medborgarskap i Sverige?
 7. Får barnet automatiskt mammans efternamn?
 8. Vem bestämmer namn på barnet?
 9. Varför tas PKU efter 48 timmar?
 10. När får man sitt barns personnummer?
 11. Måste mamman godkänna faderskapstest?
 12. Måste man uppge vem som är pappa?
 13. Måste båda föräldrarna godkänna namn?
 14. Får barn automatiskt dubbelt medborgarskap?
 15. Kan mitt barn få dubbelt medborgarskap?

Hur registrerar man ett nyfött barn?

Nyfödda barn ska anmälas till Skatteverket för att erhålla personnummer. Föds barnet utomlands ansöker man istället om samordningsnummer, vilket gäller som personnummer tills dess att man flyttar till Sverige.

För att erhålla samordningsnummer i den svenska folkbokföringen vänder man sig till närmaste svenska ambassad eller generalkonsulat och ber att de ska rekvirera ett samordningsnummer för barnet hos Skatteverket. Ansökan är avgiftsfri och kan endast utföras av ambassaden/generalkonsulatet (privatpersoner kan inte själva rekvirera samordningsnummer till sina barn).

Vilket efternamn får ett nyfött barn?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För din fråga är lag om personnamn (PNL) tillämplig lag. Det finns även konkret information om namn och namnbyte på Skatteverkets hemsida.

Vad ska man göra när barnet är fött?

Sitter du med checklistor och försöker bocka av precis allt som kan behövas tills bebisen fyller 3 år? Ta det lugnt! Det tar ju bara 1-2 dagar att beställa hem fler bodies i minsta storleken, extra pyjamasar eller att fylla på förrådet med strumpor. Det kan också vara bra att invänta vad det är för en filur du blivit förälder till. Vissa bebisar älskar babysitter, andra inte. Vissa kan inte leva utan en bärsele, andra använder den inte alls. Enklaste sättet att veta? Lär känna din bebis lite grann först och köp sen!

Ett vanligt misstag som många blivande föräldrar gör är att fokusera väldigt mycket på den kommande förlossningen. Det är såklart bra att förbereda sig, men håll ändå i bakhuvudet är det är EFTER förlossningen som den stora utmaningen börjar (!!). Vårt tips är att istället läsa på massor på om hur det är att ha en bebis den första tiden (gå någon av våra mailkurser helt gratis!), magknip (guide finns här!) och bebisens utveckling första året (här hittar du de viktigaste!).

Bara 4,5 % av alla bebisar föds på beräknat datum! Ett tips är att istället tänka beräknad förlossningsmånad. Lägg till två veckor innan ditt beräknade datum och två veckor efter. Mer än så är svårt att planera!

När registreras barnet på pappan?

Här hittar du information om hur du ansöker om svenskt medborgarskap för ditt barn som har en svensk pappa och är född utom­lands före 1 april 2015. Det kallas att du gör en anmälan om medborgarskap.

Om föräldrarna är gifta blir barnet automatiskt svensk medborgare. Då behöver du inte lämna in en anmälan om svenskt medborgarskap.

Vad händer om man inte skickar in namn inom 3 månader?

En vecka efter att barnet fötts skickar Skatteverket hem en blankett med ansökan om namn på bebisen som ska fyllas i och skickas tillbaka.

Om man inte skickar in namnblanketten inom tre månader kan det få konsekvenser. 

– Vi påminner vårdnadshavarna om att de ska ansöka om namn inom en viss tid. Om det inte kommer in någon ansökan ska Skatteverket förelägga barnets vårdnadshavare om att ansöka om förnamn inom en viss tid, förklarar Christina Forss, rättslig representant på folkbokföringen på Skatteverket. 

Hur tilldelas nyfödda barn medborgarskap i Sverige?

Med begreppet EU-medborgare menar Migrationsverket också medborgare i EES-länderna Island, Liechtenstein och Norge som också omfattas av den fria rörligheten inom EU. Medborgare i länder inom EU och EES behöver inte uppehållstillstånd för att bo i Sverige.

Ett barn blir svensk medborgare från födseln om någon av föräldrarna är svensk medborgare oavsett var barnet föds.

Får barnet automatiskt mammans efternamn?

Bestämmelserna i personnamnlagen ger stort utrymme för olika valmöjligheter (4 § PNL). En ansökan om efternamn vid barnets födelse kan avse:

 • ett efternamn som båda föräldrarna eller någon av dem bär
 • ett efternamn som någon av föräldrarna har burit tidigare (som inte förvärvats genom äktenskap)
 • ett dubbelt efternamn bildat av efternamn som föräldrarna bär
 • ett efternamn som är bildat av något av föräldrarnas förnamn med tillägg av ändelserna -son eller -dotter
 • ett efternamn som ett helsyskon bär.

Vem bestämmer namn på barnet?

Dubbla namn som efternamn: möjligt eller inte? – Om föräldrarna har olika efternamn kan barnet bara ta ett av de två namnen. Efternamnet kan inte vara en kombination av båda föräldrarnas efternamn. Exempel: Britta Müller och Thomas Schmidt är inte gifta och skaffar barn.

Detta barn kan inte heta varken Müller-Schmidt eller Schmidt-Müller i efternamn. Detta är annorlunda om en förälder redan har ett dubbelnamn som efternamn. Om modern till exempel heter Müller-Klein kan barnet också ha detta namn som födelsenamn. Även ett dubbelnamn på fadern, t.ex

Varför tas PKU efter 48 timmar?

Riksdagen beslutade på tisdagen att ändra i de lagar som styr den så kallade PKU-screeningen och PKU-biobanken. Beslutet innebär att PKU-screeningen av nyfödda kan utökas till att omfatta fler allvarliga ärftliga sjukdomar än hittills.

Den nuvarande lagen säger att PKU-screeningen av nyfödda enbart får användas till att spåra och diagnostisera ämnesomsättningssjukdomar. Provet är frivilligt och kräver samtycke av vårdnadshavaren. Även äldre barn under 18 år som fötts i andra länder erbjuds att ta testet.

När får man sitt barns personnummer?

De uppgifter som kan utläsas ur ett personnummer är födelseår, födelsemånad, födelsedag och kön. Könet framgår av näst sista siffran i personnumret, udda siffra för män och jämn för kvinnor. I personnummer tilldelade före 1990 kan också födelselän utläsas då varje län använde sig av en särskild nummerserie vid tilldelning av personnummer.

Från och med 1990 tilldelas födelsenumren slumpvis ur en serie som är gemensam för hela landet. Mellan födelsetiden och födelsenumret finns ett bindestreck (-), som byts ut mot ett plustecken (+) det år personen fyller 100 år.

Detta för att tydliggöra personens ålder. I normalfallet lagras däremot personnumret med tolv siffror där de två inledande siffrorna anger under vilket århundrade en person är född.

Måste mamman godkänna faderskapstest?

Ogifta, nyblivna föräldrar kan bekräfta föräldraskap via en e-tjänst hos Skatteverket. Detta kan göras inom 14 dagar efter barnets födelse. Om inte registrering är gjord senast dag 14 blir Familjerätten ansvarig för utredningen.

Om ni inte har möjlighet att använda Skatteverkets e-tjänst och önskar bekräfta föräldraskapet innan barnets födelse är ni välkomna att kontakta Familjerätten från och med graviditetsvecka 22. En bekräftelse hos Familjerätten innebär att registreringen hos Skatteverket sker cirka tre veckor efter barnets födelse.

Bekräftelsen är viktig eftersom den gör att barnet juridiskt blir kopplad till den förälder som inte fött barnet. När ett barn föds till föräldrar som är ogifta är mamman ensam vårdnadshavare. Det är också möjligt att anmäla gemensam vårdnad via denna e-tjänst.

Måste man uppge vem som är pappa?

Om du som är kvinna föder ett barn blir du automatiskt registrerad som barnets mamma. Det kallas moderskapspresumtion. Om du är man och föder ett barn blir du barnets far. Det kallas faderskapspresumtion.

Du som är man och gift eller registrerad partner med den som föder barn blir registrerad som barnets far. Om du är en kvinna blir du barnets förälder. Att på detta sätt automatiskt anses som förälder kallas faderskapspresumtion respektive föräldraskapspresumtion.

Måste båda föräldrarna godkänna namn?

Övrigt/annat

Hej, mina barn bär mitt efternamn och mitt ex namn (barnens pappa) som mellannamn. Jag ska nu gifta om mig och ta ett nytt efternamn. Vad händer med barnens efternamn då? Kan de behålla mitt gamla efternamn utan att jag heter det? Om mitt ex protesterar och vill att de byter hans efternamn, kan han få igenom det utan mitt medgivande då jag inte heter det längre?

Får barn automatiskt dubbelt medborgarskap?

Både Finland och Sverige tillåter dubbelt medborgarskap. En finsk medborgare som blir eller har blivit svensk medborgare 1.6.2003 eller senare, förlorar inte sitt finska medborgarskap.

Om du ansöker om medborgarskap i något annat land än Sverige och vill behålla ditt finska medborgarskap bör du ta reda om landets lagstiftning tillåter flerfaldigt medborgarskap.

Kan mitt barn få dubbelt medborgarskap?

Det är föräldrarnas medborgarskap som avgör vilket medborgarskap ett barn får vid födseln i Sverige – och i de andra nordiska länderna.

Om ditt barn har en svensk förälder och är fött efter den 1 april 2015 blir barnet automatiskt svensk medborgare oavsett var i världen det föds.

Om ditt barn är fött före den 1 april 2015 i ett annat land än Sverige och barnet har en svensk pappa och en utländsk mamma och föräldrarna inte är gifta med varandra blir barnet inte automatiskt svensk medborgare. För att barnet ska bli svensk medborgare måste barnets pappa lämna in en anmälan om svenskt medborgarskap för sitt barn.