:

Får man göra avdrag för hemarbete?

Innehållsförteckning:

 1. Får man göra avdrag för hemarbete?
 2. Varför 51% på kontoret?
 3. Hur mycket kan jag jobba hemifrån?
 4. Vad gäller för hemmakontor?
 5. Får man dra av för hemmakontor på skatten?
 6. Hur mycket avdrag för hemmakontor?
 7. Vad gäller vid distansarbete?
 8. Vad säger lagen om distansarbete?
 9. Får man ha sitt företag hemma?
 10. Får man ha kontor hemma?
 11. Hur gör jag avdrag för kontor hemma?
 12. Vilka företag tillåter distansarbete?
 13. Vad innebär distansarbete för arbetsgivare?
 14. När behövs Distansarbetsavtal?
 15. Hur mycket får man tjäna utan att ha eget företag?

Får man göra avdrag för hemarbete?

Reglerna är tydliga. Du kan inte dra av på din deklaration för kontorsutrustning du köper in till ditt hemmakontor, inte heller för att du inrättar en arbetsplats i hemmet, för bredband, kaffe eller frukt.

Om du är i behov av ett nytt skrivbord bör du istället se till att din arbetsgivare tillhandahåller det, antingen genom att låna från kontoret, eller genom att köpa ett skrivbord till dig som du kan använda hemma. Utrustning som arbetsgivaren lånar ut blir inte förmånsbeskattad. Men kravet är att utrustningen lämnas tillbaka.

– Arbetsgivaren har ju ett eget intresse och ansvar för att se till att arbetstagarna har en god arbetsmiljö. Jag upplever också att de allra flesta arbetsgivare har den inställningen, att man får låna hem den utrustning man behöver, säger Johan Schauman.

Varför 51% på kontoret?

En anställd som har tillgång till en arbetsplats i arbetsgivarens lokaler presumeras, dvs. antas, ha sitt tjänsteställe där. Detta gäller även om den anställda har möjlighet att arbeta på andra platser mer än 50 procent av arbetstiden.

En anställd som ingått avtal med sin arbetsgivare om att arbeta på en annan viss angiven plats än i arbetsgivarens lokaler får anses ha sitt tjänsteställe på den angivna platsen om huvuddelen, mer än 50 procent, av arbetet utförs där.

Hur mycket kan jag jobba hemifrån?

Arbetslivet har förändrats och det som tidigare kallades normalt har vänts upp och ner. Hybridmöten, teknikstrul, segt bredband hemifrån och krav på socialt umgänge på kontoren. Hur ska du handskas med förändringarna och vad är det egentligen som gäller när det nya arbetslivet efter pandemin nu är verklighet? Unionens Mirjam Olsson ger dig svar på frågorna.

Vad gäller för hemmakontor?

Bor du i villa kan du göra ett schablonavdrag om 2000 kronor per år för värme, vatten och el. Bor du i hyresrätt eller bostadsrätt är schablonavdraget 4000 kronor per år. Grundförutsättningen är att du jobbar minst 800 timmar per år i din bostad. Om du jobbar mindre än 800 timmar i din bostad får du inte göra avdrag för värme, vatten och el, däremot kan du få göra avdrag för telefon, bil etcetera.

Om du redan har en privat mobiltelefon och börjar använda den i din enskilda firma så kan du göra avdrag med den del av kostnaden som rör din firma. Om du skaffar ett helt nytt abonnemang och en ny mobil som du bokför i firman så kan du dra av kostnaden. Privat användning kan uttagsbeskattas.

Får man dra av för hemmakontor på skatten?

Vad gäller nu när personalen jobbar hemifrån? Får arbetsgivaren köpa och göra avdrag för utrustning till hemmakontor? Vad har arbetsgivaren för ansvar för arbetsmiljön när kontoret är stängt? Och vad kan arbetstagaren kräva?

Det uppstår många frågor kring kontor hemma och arbete på distans under dessa corona-tider. Vi har pratat Henrik Ahnkron ‐ VD på revisionsbyrån WeAudit ‐ för att ta reda på vad man kan göra för sin personal och vad som gäller skattemässigt vid distansarbete.

Hur mycket avdrag för hemmakontor?

För att du ska kunna göra avdrag för hemmakontoret krävs att själva ytan är dedikerad endast till arbete. Den ska i stort sett inte vara möjlig att använda till något annat och i princip krävs egen ingång. 

– Det känns orimligt att någon skulle ha byggt om så pass mycket som det skulle krävas för att få göra avdrag, säger Schauman. 

Skatteverket har av anledning av pandemin listat flera arbetsrelaterade punkter som folk undrar om de får göra avdrag för. En av dem är frukt och kaffe, som många tidigare tog för givet att de kunde få gratis på jobbet. 

Vad gäller vid distansarbete?

Nyheter

ARBETSRÄTT En vill tillbaka till kontoret, men arbetsgivaren önskar fortsatt hemarbete för att spara lokalkostnader. En annan vill fortsätta jobba hemifrån för hälsans skull, men får inte. Arbetsrättsjuristen Björn Alquist reder ut vad som gäller.

Vad säger lagen om distansarbete?

Uppdaterat 11 augusti 2023

Om du arbetar hemifrån är det viktigt att du har en hälsosam arbetsmiljö. Så vad säger arbetsmiljölagen om distansarbete? I den här artikeln får du reda på vilka rättigheter du har och hur du kan förbättra ditt hemmakontor.

Får man ha sitt företag hemma?

Har du en enskild firma kan du välja att göra ett schablonavdrag för arbetsrum i bostaden under förutsättningen att du under beskattningsåret arbetat minst 800 timmar där, för verksamhetens räkning. Observera att gränsen på 800 timmar är en absolut gräns. Arbetar du bara 799 timmar får du inte dra av något alls för hemmakontoret med den här metoden.

Du får göra ett schablonavdrag med 2000 kr per år om arbetsrummet finns i en fastighet som ägs av dig, din maka, din make eller din registrerade partner. Har du arbetsrummet i en bostadsrätt eller en hyresrätt får du göra ett avdrag med 4000 kr per år. I detta schablonavdrag ingår samtliga merkostnader för arbetsrum i bostaden som kostnader för värme, vatten, el, internet/bredband, med mera.

Observera även att makes arbete får räknas med om makarna driver verksamheten gemensamt eller barns arbete om barnet fyllt 16 år. Du behöver vidare inte ha någon avskild del av lägenheten eller villan som arbetslokal. Du kan t.ex. arbeta i vardagsrummet eller vid köksbordet.

Får man ha kontor hemma?

Bor du i villa kan du göra ett schablonavdrag om 2000 kronor per år för värme, vatten och el. Bor du i hyresrätt eller bostadsrätt är schablonavdraget 4000 kronor per år. Grundförutsättningen är att du jobbar minst 800 timmar per år i din bostad. Om du jobbar mindre än 800 timmar i din bostad får du inte göra avdrag för värme, vatten och el, däremot kan du få göra avdrag för telefon, bil etcetera.

Om du redan har en privat mobiltelefon och börjar använda den i din enskilda firma så kan du göra avdrag med den del av kostnaden som rör din firma. Om du skaffar ett helt nytt abonnemang och en ny mobil som du bokför i firman så kan du dra av kostnaden. Privat användning kan uttagsbeskattas.

Hur gör jag avdrag för kontor hemma?

För att du ska kunna göra avdrag för hemmakontoret krävs att själva ytan är dedikerad endast till arbete. Den ska i stort sett inte vara möjlig att använda till något annat och i princip krävs egen ingång. 

– Det känns orimligt att någon skulle ha byggt om så pass mycket som det skulle krävas för att få göra avdrag, säger Schauman. 

Skatteverket har av anledning av pandemin listat flera arbetsrelaterade punkter som folk undrar om de får göra avdrag för. En av dem är frukt och kaffe, som många tidigare tog för givet att de kunde få gratis på jobbet. 

Vilka företag tillåter distansarbete?

I efterdyningarna av covid-19 pågår arbetet ute på företagen världen över med att definiera hur framtidens arbetsplats ska se ut. En tydlig trend i KPMG:s senaste rapport visar att majoriteten av företagen stärker förutsättningarna för att arbeta på distans.  

I KPMG:s rapport Insights on current trends in remote working baserad på svar från 530 bolag globalt har 37 procent av organisationerna en tydlig policy implementerad kring distansarbete. 52 procent av bolagen arbetar med att formulera en policy. I täten ligger bolag inom telekom och teknik där 64 procent har en tydlig standard implementerad, något lägre siffra (45 procent) ser vi inom tillverkningsindustrin.

Vad innebär distansarbete för arbetsgivare?

Vid arbete hemma behövs andra sätt att undersöka arbetsmiljön än en traditionell skyddsrond. Därför har Prevent tagit fram en checklista som chef och anställd kan fylla i tillsammans. Fundera gärna igenom frågorna i förväg. Det finns också en checklista som företaget kan använda för att undersöka de övergripande förutsättningarna för distansarbete för arbetsgruppen och organisationen.

Att undersöka, riskbedöma, åtgärda och följa upp är centralt i arbetsmiljöarbetet. Checklistorna om distansarbete är en bra hjälp för det. Här kan du läsa mer om riskbedömning av arbetsmiljön.

När behövs Distansarbetsavtal?

Distansarbete är en arbetsstil som möjliggör professionellt arbete på en plats utanför den traditionella kontorsmiljön. Sådana platser kan vara en anställds hem, ett privat kontor eller någon annan plats utanför företagskontorsbyggnaden. Distansarbete som arbetsarrangemang har fått allt större betydelse på grund av dess fördelar för både arbetsgivare och anställda. Ett sådant skäl är covid-19-pandemin som tvingat många bolag att övergå från en traditionell arbetsmiljö till en distanserad på grund av hälso- och säkerhetsskäl. Den långsiktiga populariteten för arbetsstilen är knuten till dess fördelar som inkluderar minskade eller eliminerade pendlingstider, produktivitetsförbättringar m.m. För de anställda som kan utföra arbetet på distans kan arbetsarrrangemanget säkerställa en balans mellan arbete och privatliv.

För att erbjuda distansarbete som arbetsform på ditt företag är det viktigt att kunna avtala med de anställda genom distansarbetsavtal. Med hjälp av Docues distansarbetsavtalsmall kan du genom snabbval enkelt upprätta ett avtal med dina egna preferenser om bland annat platsen där arbetet utförs, arbetstagarens tillgänglighet samt dataskydd och datasäkerhet på arbetsplatsen. Arkitekturen i våra avtal är utarbetat av verksamma bolagsjurister och innehållet uppdateras i enlighet med svensk lagstiftning och rättspraxis.

Hur mycket får man tjäna utan att ha eget företag?

En hobbyverksamhet är en hobby som genererar vissa inkomster. För att räknas som hobbyverksamhet måste verksamheten utövas utan vinstsyfte av den så kallade hobbyidkaren på fritiden vid sidan av en annan sysselsättning.

Det kan vara svårt att veta var gränsen går mellan hobby- och näringsverksamhet. Därför måste man i många fall titta på helheten och göra en bedömning utifrån alla förutsättningar som verksamheten har.

Det här är några av de saker som skiljer hobbyverksamhet från företag: