:

Hur får man ut registerutdrag?

Innehållsförteckning:

 1. Hur får man ut registerutdrag?
 2. Vad är registerutdrag företag?
 3. Vad visar ett registerutdrag?
 4. Kan man se om ett företag har skatteskulder?
 5. Kan företag begära utdrag ur belastningsregistret?
 6. Kan man få registerutdrag digitalt?
 7. Var hittar jag mitt registreringsbevis företag?
 8. Är registerutdrag och belastningsregister samma sak?
 9. Hur kollar man om ett företag har skulder?
 10. Hur vet jag att ett företag har F-skatt?
 11. Vilka arbetsgivare har rätt att begära utdrag ur belastningsregistret?
 12. Vem får titta i belastningsregistret?
 13. När kan man begära registerutdrag?
 14. Hur lång tid tar det att få ett registerutdrag?
 15. Kan man ladda ner registreringsbevis?

Hur får man ut registerutdrag?

I september 2023 blir det möjligt att få sitt utdrag från polisens belastningsregister som digital post till sin digitala brevlåda. Samtidigt införs en kontrolltjänst där den som tar del av utdraget kan kontrollera utdragets äkthet via en e-tjänst på polisen.se.

Vad är registerutdrag företag?

F-skattsedeln finns inte längre kvar. I stället är den ersatt av registerutdrag. Se här vad du ska skriva på dina nya fakturor.

Varken F-skattsedel eller F-skattebevis finns kvar, och har egentligen inte gjort sedan januari. Istället kan du beställa ett registerutdrag av Skatteverket som visar att du är godkänd för F-skatt.

Vad visar ett registerutdrag?

SVAR: Det är ett lagkrav att visa utdrag när du blivit erbjuden ett jobb, eller praktik där du har direkt eller regelbunden kontakt med barn, exempelvis på en förskola, grundskola eller ett boende där barn tas emot. Men det gäller inte bara om du arbetar med barn. Registerutdrag krävs också för yrken inom psykiatrin eller missbruksvård och för vissa yrken i försäkringsbranschen eller på larmföretag.

SVAR: Ja och nej. De har ingen laglig rätt att kräva det. De kan be dig att visa ett, men du har rätt att säga nej. Det är bara i yrken med barnkontakt, psykiatrisk vård och vissa försäkringsyrken som det är lagkrav på att visa registerutdrag. Däremot finns i dag ingen lag som förbjuder de att fråga om du vill visa ett.

SVAR: Ja, enligt Kommunals förbundsjurist Olov Östensson kan de det om de inte redan lovat dig en anställning eller ett avtal är påskrivet.

SVAR: Ja, det finns ett lagkrav på att ledare för barn i idrottsföreningar eller andra barnverksamheter ska lämna ett utdrag om uppdragsgivaren ber om det.

Kan man se om ett företag har skatteskulder?

Hej Marina,

Svaret på frågan tar utgångspunkt i lagen om offentlig upphandling (LOU), men kan vara relevant även för upphandling enligt lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF).

Kan företag begära utdrag ur belastningsregistret?

Såvida ett utdrag från belastningsregistret inte är ett lagkrav är det ett paragraf 9 utdrag avsett för enskild person som traditionellt efterfrågas av arbetsgivare inför anställning. Syftet med detta utdraget är dock inte att använda det inför anställning utan för att en privatperson ska kunna få kännedom om de eventuella uppgifter som förekommer om densamme i Polisens belastningsregister.

På Polisens hemsida står det att

Kan man få registerutdrag digitalt?

Vi är alltid öppna och transparenta med hur vi behandlar dina personuppgifter. Du har rätt enligt dataskyddsförordningen (GDPR) att vända dig till oss på Praktikertjänst AB för att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig och på vilket sätt uppgifterna behandlas, genom ett så kallat registerutdrag.

Ett registerutdrag består av en utskrift ur de register hos oss där dina personuppgifter förekommer. Ett registerutdrag innehåller endast information om:

Var hittar jag mitt registreringsbevis företag?

Nu lanserar Bolagsverket en app där företagare får tillgång till sina företagsuppgifter direkt i mobilen, helt kostnadsfritt.

I appen kan företagare se aktuella uppgifter om sitt företag, följa sina senaste ärenden hos Bolagsverket och ladda ner sitt registreringsbevis eller sin årsredovisning gratis.

Är registerutdrag och belastningsregister samma sak?

Belastningsregistret även kallat brottsregistret eller polisregistret i folkmun är ett brottsregister som utförs av polismyndigheten. Ett belastningsregister innehåller uppgifter och information om den som fått påföljder vid brott eller skäligen är misstänkt för något brott. Det finns olika blanketter för olika typer av utdrag beroende på vilken typ av information du önskar få ut och vad du ska ha utdraget till.En enskild person som är svenska medborgare med personnummer har rätt till att begära ett utdrag från belastningsregistret på sig själv. Du kan alltså inte begära utdrag från belastningsregistret på någon annan än dig själv. 

Belastningsregistret sammanställer domar och strafförelägganden som utfärdats mot dig.I belastningsregistret står endast vilka brott man dömts till. Det står alltså inte något om man är eller har varit misstänkt för ett brott. Så vad som står i ditt belastningsregister beror helt på om du tidigare blivit dömd för något eller inte. Ett godkänt strafföreläggande förs in i belastningsregistret först efter att det har fastställts. Skillnaden mellan godkänt strafföreläggande och en dom är att ett godkänt strafföreläggande är en förenklande och tidsbesparande procedur för båda parter, då ärendet inte går till rättegång i domstol. I belastningsregistret finns ingen bakomliggande information om brottsrubriceringarna utan endast vilken dom eller strafföreläggande som utfärdats mot dig. Har du begått ett åtalsbrott så finns det kvar i systemet i 10 år till skillnad från ett strafföreläggande som försvinner efter 5 år.

Hur kollar man om ett företag har skulder?

Ibland är den beslutade arbetsgivaravgiften noll kronor. Företag som är registrerade som arbetsgivare måste lämna en arbetsgivardeklaration även om de inte har betalat ut några ersättningar, exempelvis löner. Då ska företaget lämna uppgiften 0 kronor.

Det kan finnas flera förklaringar till att ett företag inte har betalat ut någon lön. Du som ska anlita ett företag kan fråga företaget om de har egen anställd personal som kan utföra arbetet.

Hur vet jag att ett företag har F-skatt?

Såvida ett utdrag från belastningsregistret inte är ett lagkrav är det ett paragraf 9 utdrag avsett för enskild person som traditionellt efterfrågas av arbetsgivare inför anställning. Syftet med detta utdraget är dock inte att använda det inför anställning utan för att en privatperson ska kunna få kännedom om de eventuella uppgifter som förekommer om densamme i Polisens belastningsregister.

På Polisens hemsida står det att

Vilka arbetsgivare har rätt att begära utdrag ur belastningsregistret?

Såvida ett utdrag från belastningsregistret inte är ett lagkrav är det ett paragraf 9 utdrag avsett för enskild person som traditionellt efterfrågas av arbetsgivare inför anställning. Syftet med detta utdraget är dock inte att använda det inför anställning utan för att en privatperson ska kunna få kännedom om de eventuella uppgifter som förekommer om densamme i Polisens belastningsregister.

På Polisens hemsida står det att

Vem får titta i belastningsregistret?

SVAR: Det är ett lagkrav att visa utdrag när du blivit erbjuden ett jobb, eller praktik där du har direkt eller regelbunden kontakt med barn, exempelvis på en förskola, grundskola eller ett boende där barn tas emot. Men det gäller inte bara om du arbetar med barn. Registerutdrag krävs också för yrken inom psykiatrin eller missbruksvård och för vissa yrken i försäkringsbranschen eller på larmföretag.

SVAR: Ja och nej. De har ingen laglig rätt att kräva det. De kan be dig att visa ett, men du har rätt att säga nej. Det är bara i yrken med barnkontakt, psykiatrisk vård och vissa försäkringsyrken som det är lagkrav på att visa registerutdrag. Däremot finns i dag ingen lag som förbjuder de att fråga om du vill visa ett.

SVAR: Ja, enligt Kommunals förbundsjurist Olov Östensson kan de det om de inte redan lovat dig en anställning eller ett avtal är påskrivet.

SVAR: Ja, det finns ett lagkrav på att ledare för barn i idrottsföreningar eller andra barnverksamheter ska lämna ett utdrag om uppdragsgivaren ber om det.

När kan man begära registerutdrag?

Såvida ett utdrag från belastningsregistret inte är ett lagkrav är det ett paragraf 9 utdrag avsett för enskild person som traditionellt efterfrågas av arbetsgivare inför anställning. Syftet med detta utdraget är dock inte att använda det inför anställning utan för att en privatperson ska kunna få kännedom om de eventuella uppgifter som förekommer om densamme i Polisens belastningsregister.

På Polisens hemsida står det att

Hur lång tid tar det att få ett registerutdrag?

Det är vanligt att genomföra en eller flera intervjuer inför en anställning. För att säkerställa att personen inte har några skelett i garderoben kan ytterligare lämplighetsprövning göras genom ett utdrag från domstol eller belastningsregistret. I vissa specifika fall är det ett utdrag från belastningsregistret som krävs enligt lag. I övriga fall rekommenderas att ett utdrag via domstol görs för att se om personen är lämplig att anställa.

Ett utdrag via domstolar är en mer integritetsvänlig kontroll eftersom utdraget enbart inkluderar brott som tas upp i domstol. För ett sådant utdrag behövs inget samtycke från personen utdraget gäller. Då utdraget aldrig behöver hamna i svarspersonens händer minimeras risken för förfalskade utdrag. Den främsta fördelen med ett utdrag via domstol är dock tidsbesparingen. Från beställning till att vi laddar upp svar från domstolarna går det aldrig mer än två vardagar, vilket kan jämföras med ett belastningsutdrag som kan ta upp till tre veckor att få svar på.

Kan man ladda ner registreringsbevis?

Del 1 skickas till den som äger eller brukar fordonet. Det är gratis och skickas direkt till den adress vi har i vägtrafikregistret. I de fall fordonet har en notering om leasing, skickas Del 1 av registreringsbeviset till brukaren av fordonet (det vill säga leasingtagaren).

Del 2 skickas till den som enligt vägtrafikregistret äger fordonet. Har fordonet leasingnotering skickas Del 2 till leasinggivaren. Del 2 av registreringsbeviset är en värdehandling och måste alltid finnas med vid ett ägarbyte, även i de fall ett ägarbyte sker till en bilfirma. 

Eftersom registreringsbeviset är en värdehandling och ett intyg på vem som är registrerad ägare till ett fordon är det viktigt att du är rädd om det. Tänk på att förvara registreringsbeviset på ett säkert ställe så det inte kommer i orätta händer – aldrig i handskfacket exempelvis.