:

Hur beskattas Expansionsfond?

Innehållsförteckning:

 1. Hur beskattas Expansionsfond?
 2. Hur beräknar man Expansionsfond?
 3. Vad är bäst periodiseringsfond eller Expansionsfond?
 4. Vad är Expansionsfond enskild firma?
 5. När lönar sig Expansionsfond?
 6. Vilka vinster är skattefria?
 7. Vad är skillnaden mellan periodiseringsfond och expansionsfond?
 8. Hur mycket skatt betalar man på periodiseringsfond?
 9. Hur mycket skatt på periodiseringsfond?
 10. Hur bokför man Expansionsfond?
 11. Hur länge får man ha pengar på Skogskonto?
 12. Hur mycket skatt på försäljning av fonder?
 13. Kan man slippa betala vinstskatt?
 14. Varför avsätta till periodiseringsfond?
 15. Vad är en Expansionsfond?

Hur beskattas Expansionsfond?

Den som har inkomst som överstiger den nedre skiktgränsen för statlig skatt kan tjäna på att avsätta så mycket till expansionsfond att inkomsten understiger den gränsen och att statlig skatt då undviks. Om det avsatta kapitalet tas upp till inkomstbeskattning när marginalskatten är lägre blir det en skattevinst. Dessutom blir det ju skattekredit fram tills full beskattning sker.

Expansionsfond kan därför användas som alternativ till pensionsförsäkring. Pengarna kan exempelvis tas ut som lön fr o m det år man fyller 66 år då egenavgifterna sänkts. Pengarna som då tas ut räknas då som arbetsinkomst. För denna, men inte för pensionsinkomst, blir det jobbskatteavdrag, som är extra generöst på de första 100 000 kronorna fr o m det år man fyller 66 år.

Hur beräknar man Expansionsfond?

Vill du göra en avsättning till expansionsfond måste du beräkna ditt kapitalunderlag. Du behöver även göra beräkningen varje år som du har en tidigare gjord avsättning. På så sätt kan du kontrollera att ingen återföring måste göras av hela eller delar av expansionsfonden.

Vad är bäst periodiseringsfond eller Expansionsfond?

Vad är det egentligen för skillnad, i praktiken, mellan periodiseringsfond och expansionsfond? Är det olika skatteregler eller återföringsregler ? vilken är bäst helt enkelt? Och om jag lägger pengar i dessa fonder, vad händer när jag går i pension, eller om jag skulle avlida?

Med periodiseringsfond kan du avsätta upp till 30 procent av vinsten. Det du avsätter måste tas upp till beskattning efter sex år. Detta betyder i praktiken att du kan få skattekredit, räntefritt i enskild firma och handelsbolag, men ränta för aktiebolag.

Vad är Expansionsfond enskild firma?

Reglerna ger dig med enskild näringsverksamhet samma möjlighet som ägare till aktiebolag att utöka (expandera) verksamheten med medel som bara beskattats med bolagsskatt, det vill säga 20,6 procent. Resten av inkomstskatten samt egenavgifter eller särskild löneskatt (socialavgifter) betalar du när expansionsfonden återförs.

För att du ska få sätta av till expansionsfond krävs att det finns ett tillräckligt stort positivt kapital i verksamheten efter en del justeringar. Läs mer under rubriken kapitalunderlag.

Jenny har en inkomst från verksamheten på 300 000 kr. Hon väljer att sätta av till expansionsfond med 100 000 kr.

Jennys inkomst av näringsverksamhet minskar då till 200 000 kr. Samtidigt måste hon betala expansions­fondsskatt med 20 600 kr (20,6 procent av 100 000).

När lönar sig Expansionsfond?

Genom metoden med expansionsfond kan du som närings­idkare ­fondera vinster i näringsverksamheten på samma sätt som i ett aktie­bolag. De fonderade vinsterna beskattas med 20,6% expansionsfondsskatt och kan återinvesteras i verksamheten utan ytter­ligare beskattning.

I och med sänkningen av bolagsskatten år 2021 sänktes även expansionsfondskatten (från 22% till 20,6%).

Vilka vinster är skattefria?

Idag så finns det massor av spelbolag på nätet som erbjuder spel på både casinospel och oddsspel. Bara på den svenska marknaden så finns det över 200 spelbolag som erbjuder onlinespel till svenska spelare med en svensk spelmiljö och information på svenska. Många av dessa är spelbolag med skattefria vinster men det finns även en del spelbolag som inte har skattefria vinster vilket innebär att man själv behöver redovisa eventuella vinster till skatteverket och sedan själv betala in de skatter som avser dessa vinster. Därför så bör man alltid kontrollera vilka spelbolag det är som har skattefria vinster innan man börjar spela hos spelbolaget. Det gör man enklast genom att kontrollera i vilket land som spelbolaget har sin spellicens utfärdad i. Som tur är så har nästan alla nya bettingsidor som vi skriver om skattefria vinster.

“Dubbelkolla alltid så att spelbolaget har svensk spellicens och därmed även skattefria vinster”

Vad är skillnaden mellan periodiseringsfond och expansionsfond?

Fråga: Jag har en enskild firma, men nu har verksamheten blivit mer omfattande än när jag började som företagare. Jag funderar på att omvandla min enskilda firma till aktiebolag, men vet inte riktigt hur jag ska tänka kring det. Vad är viktigt att väga in i beslutet?

Svar från juristen: Tanken är att skattereglerna inte ska diskriminera mellan företagsformerna. Men ibland kan reglerna om expansionsfond med mera inte kompensera för att överskottet från en enskild firma beskattas progressivt (det vill säga högre när inkomsten är högre) men företagare med aktiebolag kan låta en del av vinsten vara kvar i sitt AB och bara betala bolagsskatt som är proportionell (det vill säga samma procentsats oavsett vinstens storlek).

Hur mycket skatt betalar man på periodiseringsfond?

För att få rätt till ett skattemässigt avdrag för en periodiseringsfond i ett aktiebolag måste bolaget göra en avsättning i sina räkenskaper. Beloppet behöver inte sättas in på något speciellt bankkonto eller liknande. Det belopp aktiebolaget satt av ett år blir en egen fond. Aktiebolag får göra avdrag till periodiseringsfond med högst 25 procent av överskottet av näringsverksamheten. Det är beskattningsårets skattemässiga överskott som utgör underlag för beräkningen av avdraget, det vill säga efter avdrag för tidigare års underskott och återföring av tidigare periodise­ringsfonder, men före årets avdrag för periodiseringsfond.

I Inkomstdeklaration 2 tas avsättningen upp i resultaträkningen i punkt 3.22.

Konsult AB har ett överskott på 100 000 kronor räkenskapsåret 2022-01-01 till och med 2022-12-31. Bolaget vill göra en maximal avsättning till periodiseringsfond eftersom man tror att det kommer några år med sämre resultat. Man gör därför en avsättning till periodiseringsfond på 25 000 kronor (25 procent av 100 000 kronor) i räkenskaperna. I Inkomstdeklaration 2 tas avsättningen upp i punkt 3.22.

Hur mycket skatt på periodiseringsfond?

En juridisk person får sätta av upp till 25% av årets vinst i en periodiseringsfond. Avsättningen gör att bolagets resultat sänks med det avsatta beloppet, och därmed sänks den skatt som bolaget ska betala. Avsättningen måste återföras senast det 6:e året efter att avsättningen gjordes, men man får göra en frivillig återföring tidigare, på del av eller hela beloppet. Återföringen betyder att bolagets resultat ökas med det belopp som återförs, och skatten därmed ökar. Periodiseringsfonderna fungerar alltså som en sorts buffert som kan jämna ut resultatet mellan år med olika bra rörelseresultat.

Det är värt att notera att avsättning till en periodiseringsfond inte minskar den totala skatten som ett företag betalar. Däremot kan det förbättra företagets likviditet (genom att man slipper ligga ute med skatt) och därför kan avsättningar ändå vara lämpliga. Aktiebolag betalar också skatt på en schablonintäkt som baseras på hur stor den totala avsättningen var vid beskattningsårets ingång. Det finns alltså även en kostnad förknippad med att använda sig av periodiseringsfonder.

Hur bokför man Expansionsfond?

 • Inkråmsöverlåtelse (försäljning) - innebär att du säljer alla tillgångar i näringsverksamheten till aktiebolaget.
 • Apport - innebär att du bildar aktiebolaget genom ett tillskott av andra tillgångar än kontanter, exempelvis inventarier, fastigheter och lager. En revisor ska utfärda ett intyg om apportegendomens värde.

) i en verksamhet och priset understiger marknadsvärdet, beskattas normalt mellanskillnaden som för ett eget uttag. Det innebär att du beskattas som om överlåtelsen skett till marknadsvärdet.

Det finns dock undantag från regeln om uttagsbeskattning. I samband med ombildning kan du överlåta inkråmet (eller apportegendomen) till det skattemässiga värdet trots att det kan vara lägre än marknadsvärdet. Du beskattas inte för överlåtelsen om

Hur länge får man ha pengar på Skogskonto?

Krönika10 februari 2018

Jag äger en skogsfastighet och har gjort en stor slutavverkning under 2017. Jag hade inga stora kostnader under året så jag tänker sätta in på skogskonto för att spara pengar till framtida utgifter i skogen. Men hur mycket får jag sätta in på ett skogskonto egentligen, är det hela mitt överskott?

Hur mycket skatt på försäljning av fonder?

När du sparar i aktiefonder på ett fondkonto kallas det direktsparande. Här gäller dels den gamla grundregeln att du betalar 30 procent skatt på vinsten vid försäljning, alltså när du säljer fondandelar. Så långt är det en direkt parallell till att äga enskilda aktier på ett aktiesparkonto. För fonder är saken dock lite mer komplicerad än så.

En fond är ju ett indirekt ägande – du äger i praktiken en korg av aktier, och korgens innehåll ändras löpande. Även när du inte själv säljer eller köper andelar i fonden, sker köp och försäljningar hela tiden ”under ytan” inom fonden. För att fånga upp de här försäljningarna skattemässigt tillämpas en schablonskatt som tillkommer utöver eventuell vinstskatt vid försäljning. Schablonskatten för fondkonton beräknas som 30 procent skatt på en liten procentandel av innehavets värde, den så kallade schablonintäkten. Schablonintäkten beräknas som 0,4 procent av fondens värde i början av året.

När du sparar i fonder på ett investeringssparkonto (ISK) eller i en kapitalförsäkring, kan du sälja andelar utan att behöva betala skatt på vinsten. Det är förstås ett lockande perspektiv, men som vanligt när det gäller beskattning finns det en liten hake.

Haken i det här fallet kallas årlig avkastningsskatt. Istället för skatt på vinsten vid försäljning betalar du en årlig skatt på innehavets värde. Skatten är 30 procent på den så kallade schablonintäkten, och schablonintäkten bestäms varje år baserat på den gällande statslåneräntan. För 2023 sker två viktiga förändringar i beskattningen av ISK. Dels har regeringen tagit fram ett förslag om att införa ett grundavdrag på 300 000 kronor vilket innebär att sparande upp till 300 000 kronor är skattefritt. Dels har statslåneräntan stigit kraftigt jämfört med de senaste åren vilket gör att schablonintäkten för 2023 sannolikt kommer att stiga och med den skatten på ISK. 

Sammantaget innebär detta att sparande upp till 300 000 kronor kommer att vara skattebefriat medan skatten på sparande över 300 000 kommer att vara högre än de senaste åren.  

Kan man slippa betala vinstskatt?

Uppskov med skatt på vinst från en bostadsförsäljning kan liknas vid ett lån från Skatteverket. Den som säljer en bostad med vinst ska egentligen betala skatt på vinsten, idag 22 procent. Om man köper en ny bostad, en ersättningsbostad, kan man i vissa fall få uppskov med skatten. Istället för att betala skatten direkt får man då betala en årlig avgift, ungefär som när man betalar ränta på ett lån. När skatten på uppskovet ska betalas, och vem som ska betala den, beror på vad som händer med bostaden framöver.

Som huvudregel gäller att skatten på uppskovsbeloppet ska betalas när ersättningsbostaden avyttras. Det kan till exempel vara när du säljer bostaden, ger bort den till någon närstående i gåva eller när någon annan än din make, sambo, partner eller ditt underåriga barn ska ärva dig. Det gäller även när endast en del av bostaden ska avyttras. Om du ger bort hälften av ersättningsbostaden till din respektive eller dina barn ska halva uppskovsbeloppet återföras till beskattning. Om du säljer din del av bostaden för att köpa en ny bostad är det dock ibland möjligt att begära uppskov på nytt, och på så sätt skjuta skatten på framtiden.

Varför avsätta till periodiseringsfond?

Har du enskild firma kan du läsa om periodiseringsfond här

Eftersom juridiska personer beskattas för en schablonränta på avsättning till periodiseringsfond är det viktigt att beräkna och planera för eventuella avsättningar, det är nämligen inte alltid lönsamt med avsättning till periodiseringsfond. Schablonintäkten beräknas genom att summan av gjorda avsättningar till periodiseringsfonder som bolaget har vid ingången av räkenskapsåret, multipliceras med statslåneräntan 30 november året före beskattningsåret. Statslåneräntan anses vara lägst 0,5% från och med beskattningsår som börjar 1 januari 2017 och senare.

Vad är en Expansionsfond?

Reglerna om expansionsfond gäller för dig med enskild firma eller handelsbolag/kommanditbolag.

Expansionsfonden är en möjlighet att ha kvar vinster som du inte har tagit ut och bara skatta 22 procent (expansionsfondsskatt) för den outtagna vinsten. Gränsen för hur mycket du får ha kvar på detta sätt motsvarar i princip bokfört eget kapital, men beräknat enligt särskilda skattemässiga regler. Du hittar senaste beräkningen i inkomstdeklarationen, bilaga N6 (enskild näringsverksamhet) eller bilaga N3A (delägare i handelsbolag/kommanditbolag).

När du tar ut pengarna betalar du däremot full inkomstskatt och egenavgifter, men samtidigt får du tillbaka expansionsfondsskatten som du har betalat tidigare.