:

När ska man lämna periodisk sammanställning?

Innehållsförteckning:

 1. När ska man lämna periodisk sammanställning?
 2. Hur redovisar man periodisk sammanställning?
 3. Hur lämnar jag periodisk sammanställning?
 4. När ska man deklarera 2022 företag?
 5. Vad händer om man inte lämnar in periodisk sammanställning?
 6. Vad innebär periodisk sammanställning?
 7. Vad ska ingå i periodisk sammanställning?
 8. När är sista dagen att deklarera företag?
 9. När ska man deklarera som företag?
 10. Vad händer om man inte deklarerar innan 2 maj?
 11. Kan man rätta periodisk sammanställning?
 12. Vem kan lämna periodisk sammanställning?
 13. Vad händer om man lämnar in deklarationen för sent?
 14. När ska deklarationen vara inne 2023 företag?
 15. Vilket datum kan man deklarera?

När ska man lämna periodisk sammanställning?

En periodisk sammanställning är en rapport över värdet av varor och tjänster som sålts momsfritt till bolag som är momsregistrerade i andra EU-länder. Rapporten är en sammanställning av samtliga fakturor som skickats till berörda kunder med mottagare, belopp och datum.

Hur redovisar man periodisk sammanställning?

Periodisk sammanställning varor och tjänster ska innehålla försäljning av varor, trepartshandel och tjänster samt överföringar till egen verksamhet. Redovisningen sker genom att för varje företag som företaget har sålt varor och tjänster till respektive bedrivit tredjepartshandel med redovisa VAT-nummer, värdet på varuleveranser i svenska kronor (SEK), värdet på tredjepartshandel i SEK och värdet på tjänster i SEK. Om företaget använder ett så kallat avropslager (call-off stock) behöver det också redovisas genom att ange typ av händelse och VAT-nummer för avsedd köpare.

VAT-nummer är köparens momsredovisningsnummer. I Sverige anges VAT-numret med SE följt av organisationsnumret (utan bindestreck) och med siffrorna 01 i slutet, exempelvis SE556677889901.

I samband med att företaget lämnar momsdeklaration redovisas i den deklarationen eventuell försäljning till företag i andra EU-länder. När sådan försäljning redovisas förväntar sig även Skatteverket att företaget ska lämna in Periodisk sammanställning. Om företaget inte har haft någon försäljning till företag i andra EU-länder under en period behöver företaget inte lämna Periodisk sammanställning för den perioden.

Alla typer av företag, oavsett företagsform, som säljer varor, tjänster eller både varor och tjänster till EU-länder ska lämna in Periodisk sammanställning.

Hur lämnar jag periodisk sammanställning?

För att myndigheterna ska kunna kontrollera handeln och för att de ska få in statistikuppgifter ska du lämna in en periodisk sammanställning över din försäljning av momspliktiga varor och huvudregelstjänster till andra EU-länder. Även vid en enstaka försäljning ska en periodisk sammanställning lämnas. I den periodiska sammanställningen ska du ange vem du sålt till och värdet av det du sålt. Inköp av varor eller tjänster redovisas inte i sammanställningen.

Du kan lämna den periodiska sammanställningen på tre sätt:

När ska man deklarera 2022 företag?

Här kan du få fram viktiga datum för ditt företag. Då kan du lätt se när du behöver betala in skatter, deklarera eller när du får utbetalningar.

Vad händer om man inte lämnar in periodisk sammanställning?

För att myndigheterna ska kunna kontrollera handeln och för att de ska få in statistikuppgifter ska du lämna in en periodisk sammanställning över din försäljning av momspliktiga varor och huvudregelstjänster till andra EU-länder. Även vid en enstaka försäljning ska en periodisk sammanställning lämnas. I den periodiska sammanställningen ska du ange vem du sålt till och värdet av det du sålt. Inköp av varor eller tjänster redovisas inte i sammanställningen.

Du kan lämna den periodiska sammanställningen på tre sätt:

Vad innebär periodisk sammanställning?

Är du momsregistrerad företagare och säljer varor eller vissa tjänster till företag i andra EU-länder ska du lämna uppgifter om försäljningen i en s.k. periodisk sammanställning. För att kunna lämna en korrekt sammanställning behöver du bl.a. köparens momsregistreringsnummer (VAT-nummer). Detta nummer är även viktigt att du anger på fakturan tillsammans med ditt eget momsregistreringsnummer.

Om du har fakturerat en köpare vid flera tillfällen under en och samma redovisningsperiod ska du endast ange VAT-numret på en rad i den periodiska samman­ställning samt skriva in det sammanlagda värdet av varuleveranser och tjänster. Detta innebär att om du sålt både varor och tjänster till samma kund så ska detta redovisas på samma rad. Försäljningen ska redovisas i SEK.

Vad ska ingå i periodisk sammanställning?

Mejla oss på [email protected]. Kom ihåg att uppge ert organisationsnummer.

Ja, det går att få kortare anstånd för enstaka rapporter. Mejla oss på [email protected]. Kom ihåg att uppge ert organisationsnummer och hur lång tid ni behöver.

 • 15 000 000 SEK från och med januari 2023 för införsel (tidigare 9 000 000 SEK)
 • 4 500 000 SEK för utförsel

Det betyder att företag som har tagit emot varor från EU till ett löpande 12-månadersvärde motsvarande 15 000 000 kr eller mer är uppgiftsskyldigt för införsel. Företag som har levererat varor till EU till ett löpande 12-månadersvärde motsvarande 4 500 000 kr eller mer är uppgiftsskyldigt för utförsel. Om gränserna överskrids för båda flödena, ska företaget lämna både införsel- och utförseluppgifter.

Från och med januari 2023 höjdes tröskelvärdet för införsel från 9 miljoner kronor till 15 miljoner kronor. Uppgiftslämnare som berörs av denna förändring meddelades under februari månad

När är sista dagen att deklarera företag?

Det beror på. Datumen är olika beroende på om du deklarerar som privatperson eller juridisk person. Dessutom ska olika bolagsformer deklararera i olika Inkomstdeklarationer (Inkomstdeklaration 1, 2, 3 eller 4). Se vilka datum som gäller för dig nedan!

 Hämta, klicka, godkänn, skicka – exakt så enkelt kan det vara att deklarera! Och du gör det direkt från bokföringsprogrammet. Nu ingår deklarationstillval när du köper Visma eEkonomi!

När ska man deklarera som företag?

Den 2 maj 2023 ska inkomstdeklarationen för dig som driver enskild firma senast vara inlämnad. För enskilda firmor är det blanketten NE som ska lämnas in tillsammans med Inkomstdeklaration 1. Inkomstdeklaration 1 gäller för privatpersoner.

Vad händer om man inte deklarerar innan 2 maj?

Har du enskild firma ska din deklaration och NE-bilagan till din inkomstdeklaration vara inne senast den 2 maj 2022. Om du behöver anstånd en kortare tid (längst till den 31 maj) kan du ansöka om det på Mina sidor på skatteverket.se. Om du behöver anstånd längre tid ska du ansöka om det på blankett SKV 2600.

Redovisar du moms helårsvis gäller inte anståndet momsdeklarationen. Den 12 maj är sista dagen att lämna in den.

Kan man rätta periodisk sammanställning?

Momsdeklarationen är det som ligger till grund för beräkningar om du ska betala in eller få tillbaka moms. I momsdeklarationen ska du lämna in uppgifter som handlar om din försäljning, moms på det du har sålt (utgående moms) och moms på det du har köpt till företaget (ingående moms). Det är skillnaden mellan ingående och utgående moms som avgör om du ska få tillbaka pengar eller betala in mer moms. 

Om det är så att du har ett företag som har sålt och köpt varor eller tjänster av företag inom EU ska du oftast inte ta ut någon moms. Men, du måste ändå redovisa verksamheten. Det gör du i en periodisk sammanställning. Det går att lämna in den periodiska sammanställningen digitalt. De uppgifter som anges i den periodiska sammanställningen måste stämma överens med de uppgifter du anger i momsdeklarationen.

Vem kan lämna periodisk sammanställning?

Prenumerera

Jag har enskild firma och det är dags att lämna in "Periodisk sammanställning" (momsdeklaration) för kvartalet Januari-Mars. Dock har jag det senaste kvartalet inte sålt några tjänster till annat EU-land.

Vad händer om man lämnar in deklarationen för sent?

Du kan bli tvungen att betala en förseningsavgift eller en skatteförhöjning om du

 • deklarerar för sent
 • lämnar skattedeklarationen för sent
 • inte alls lämnar din skattedeklaration
 • inte korrigerar fel på skattedeklarationen 
 • inte deklarerar en skattepliktig inkomst
 • deklarerar en kostnad som avdrag som inte kan dras av i beskattningen.

Observera att den elektroniska skattedeklarationen eller pappersblanketterna ska vara framme hos Skatteförvaltningen senast på den sista inlämningsdagen för skattedeklarationen!

När ska deklarationen vara inne 2023 företag?

I den här artikeln går vi bland annat igenom vem som ska lämna inkomstdeklaration och sammanfattar de viktigaste tidpunkterna för årets deklarationsarbete. Vi fokuserar på vad som gäller för deklarationen för fysiska personer och dödsbon.

Det börjar närma sig deklarationstider för fysiska personer. Det första datumet att hålla reda på är den 5 mars, senast då bör man skaffa en digital brevlåda för att få deklarationen digitalt. Då kommer deklarationen redan i början av mars och den 14 mars kan man deklarera Inkomstdeklaration 1. De som inte har digital brevlåda får deklarationen med posten mellan 15 mars och 15 april. Senaste dagen att deklarera är den 2 maj.

Vilket datum kan man deklarera?

I den här artikeln går vi bland annat igenom vem som ska lämna inkomstdeklaration och sammanfattar de viktigaste tidpunkterna för årets deklarationsarbete. Vi fokuserar på vad som gäller för deklarationen för fysiska personer och dödsbon.

Det börjar närma sig deklarationstider för fysiska personer. Det första datumet att hålla reda på är den 5 mars, senast då bör man skaffa en digital brevlåda för att få deklarationen digitalt. Då kommer deklarationen redan i början av mars och den 14 mars kan man deklarera Inkomstdeklaration 1. De som inte har digital brevlåda får deklarationen med posten mellan 15 mars och 15 april. Senaste dagen att deklarera är den 2 maj.