:

Hur beskattas en ideell förening?

Innehållsförteckning:

 1. Hur beskattas en ideell förening?
 2. Måste en ideell förening ha f skatt?
 3. Måste en ideell förening vara registrerad?
 4. Får ideella föreningar Elstöd?
 5. Vad händer om en ideell förening inte deklarerar?
 6. Vilka inkomster är skattefria ideell förening?
 7. Måste man deklarera ideell förening?
 8. Måste ideella föreningar deklarera?
 9. Vilka regler gäller för ideella föreningar?
 10. Måste en ideell förening deklarera?

Hur beskattas en ideell förening?

beräknas av Skatteverket utifrån de uppgifter som ni uppger i ansökan via Skatteverkets e-tjänst på verksamt.se, eller de uppgifter ni lämnat i blanketten "Företagsregistrering". Därefter betalar ni in preliminär skatt med lika stora delar varje månad under beskattningsåret, normalt den 12:e varje månad. Inbetalningarnas storlek varierar därför inte med resultatet för respektive månad. Den preliminära skatten utgörs av inkomstskatt.

Måste en ideell förening ha f skatt?

Som tidigare nämnt kan ideella föreningar som även bedriver ekonomisk verksamhet behöva redovisa moms för den specifika delen av verksamheten.

Enligt Skatteverket är ”ekonomisk verksamhet” när föreningen producerar eller handlar med varor och tjänster. Detta gäller även jordbruk, gruvdrift eller motsvarande aktiviteter samt utnyttjade av materiella eller immateriella tillgångar för att få ekonomiska intäkter till verksamheten.

Du som har försäljning på högst 30 000 kronor under ett beskattningsår kan välja att vara undantagen från momsskyldighet, även om du normalt sett är att betrakta som skattskyldig.

För att åberopa momsbefrielse krävs dock att beskattningsunderlaget för aktuellt beskattningsår understiger 30 000 kronor samt att beskattningsunderlaget för de föregående två beskattningsåren också understiger 30 000 kronor.

Med beskattningsunderlag menas nettobeloppet som momsen läggs på. Om momssatsen på din försäljning är 25 procent kan du alltså sälja för 37 500 kronor utan att ta ut moms. Med momssats på 12 procent blir försäljningssumman 33 600 kronor och är satsen 6 procent ska försäljningen inte vara högre än 31 800 kronor.

Måste en ideell förening vara registrerad?

De flesta kommuner i Sverige ger ideella föreningar möjlighet att registrera för att kunna ta del av olika förmåner. De vanligaste anledningarna till varför en förening brukar registrera sig hos kommun är möjligheten att ansöka om bidrag eller hyra kommunens lokaler till reducerat pris.

Förmånerna och möjligheterna för ideella föreningar skiljer sig mycket åt från kommun till kommun. Vissa kommuner väljer att endast fördela bidrag till barn- och ungdomsverksamhet och andra har ett mer utbrett bidragssystem. Vissa kommuner hyr ut sina lokaler gratis (så kallad 0-taxa) till föreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet, medan andra tar betalt. Vissa kommuner erbjuder föreningar andra förmåner som utbildningar och rådgivning. Sammanfattningsvis skiljer det sig åt från kommun till kommun. Gå in på din kommuns hemsida för att se mer om vilka villkor som gäller för er. Fördelning av bidrag eller uthyrning av lokaler brukar hanteras av en fritidsförvaltning, kulturförvaltning eller en kombination av dessa. För föreningar i Malmö stad se www.malmo.se/foreningar.

Får ideella föreningar Elstöd?

In addition to cookies that are strictly necessary to operate this website, we use the following types of cookies to improve your experience and our services: Functional cookies to enhance your experience (e.g. remember settings), and Performance cookies to measure the website's performance and improve your experience., and Marketing/Targeting cookies, which are set by third parties with whom we execute marketing campaigns and allow us to provide you with content relevant to you.

We have detected that Do Not Track/Global Privacy Control is enabled in your browser; as a result, Marketing/Targeting cookies, which are set by third parties with whom we execute marketing campaigns and allow us to provide you with content relevant to you, are automatically disabled.

Vad händer om en ideell förening inte deklarerar?

Om du lämnar in deklarationen för sent kan verksamheten behöva betala förseningsavgift. Skulle det bli aktuellt med förseningsavgift skickar vi ett "Förslag till beslut om förseningsavgift” till verksamhetens adress. Tycker du att det är fel av oss att ta ut förseningsavgift kan du svara på förslaget och förklara varför.

För ideella föreningar, stiftelser och trossamfund är en förseningsavgift 1 250 kronor.

Vilka inkomster är skattefria ideell förening?

Moms och skatter Moms är ett annat ord för Mervärdesskatt. Moms är en skatt som näringsidkare tillför kostnaden för en vara eller tjänst. I Sverige är momsen 25 procent av priset på de allra flesta varor. Det vill säga att en näringsidkare lägger på 25 procent av kostnaden av en vara eller tjänst, på priset. De 25 procent av varan eller tjänsten går sedan till staten.

Föreningar med ideell verksamhet har inkomster som inte är skattepliktiga. Sådana inkomster är medlemsavgifter, bidrag och gåvor som avser den ideella verksamheten. Allmännyttiga ideella föreningar beskattas bara för fastighets- och rörelseinkomster. Förutom den ideella verksamheten är även kapitalinkomster som räntor, utdelningar och kapitalvinster skattefria.

Måste man deklarera ideell förening?

Om du lämnar in deklarationen för sent kan verksamheten behöva betala förseningsavgift. Skulle det bli aktuellt med förseningsavgift skickar vi ett "Förslag till beslut om förseningsavgift” till verksamhetens adress. Tycker du att det är fel av oss att ta ut förseningsavgift kan du svara på förslaget och förklara varför.

För ideella föreningar, stiftelser och trossamfund är en förseningsavgift 1 250 kronor.

Måste ideella föreningar deklarera?

Om du lämnar in deklarationen för sent kan verksamheten behöva betala förseningsavgift. Skulle det bli aktuellt med förseningsavgift skickar vi ett "Förslag till beslut om förseningsavgift” till verksamhetens adress. Tycker du att det är fel av oss att ta ut förseningsavgift kan du svara på förslaget och förklara varför.

För ideella föreningar, stiftelser och trossamfund är en förseningsavgift 1 250 kronor.

Vilka regler gäller för ideella föreningar?

Utmärkande för en ideell förening är att den uppfyller något av följande krav:

 • Den har en ideell målsättning, och det oavsett om föreningen bedriver ekonomisk verksamhet eller inte.
 • Den främjar sina medlemmars ekonomiska intressen men inte genom ekonomisk verksamhet.

Med ekonomisk verksamhet avses en affärsmässigt organiserad eller bedriven verksamhet. Med ideellt ändamål avses i princip allt som inte är ekonomisk verksamhet.

Måste en ideell förening deklarera?

Fysiska och juridiska personer som har inkomst av näringsverksamhet kan få skattereduktion vid köp eller egentillverkning av inventarier som införskaffats under 2021. Underlaget för skattereduktion ska i de flesta fall anges i inkomstdeklarationen för det beskattningsår som avslutas den 31 december 2022 (om beskattningsåret inte avslutas den 31 december 2022, anges underlaget i deklarationen för det första beskattningsåret som avslutas efter detta datum). För att ha rätt till skattereduktionen måste vissa villkor vara uppfyllda.