:

Hur bokför man inköp av varor utanför EU?

Innehållsförteckning:

 1. Hur bokför man inköp av varor utanför EU?
 2. Hur redovisas momsen vid inköp utanför EU?
 3. Hur bokför man inköp från utlandet?
 4. Vilka regler gäller när du köper något av ett företag utanför EU?
 5. När används konto 4549?
 6. Vad ska en faktura innehålla utanför EU?
 7. Hur hanteras moms på fakturor från utlandet?
 8. Vad är skillnaden mellan konto 2640 och 2641?
 9. Hur bokföra import av varor?
 10. Hur ska man bokföra inköp från Storbritannien?
 11. Är det moms på tjänster utanför EU?
 12. Är det moms på försäljning utanför EU?
 13. Hur bokföra moms från utlandet?
 14. När används konto 2640?
 15. På vilket konto bokförs Fora?

Hur bokför man inköp av varor utanför EU?

Här kan du läsa om vad du ska tänka på när du köper varor och tjänster från länder utanför EU.

När du som företagare köper en vara eller en tjänst från ett företag i ett land utanför EU ska du i regel själv redovisa svensk moms på dina inköp i din momsdeklaration. Här hittar du mer information om vad som gäller, vilka undantag som finns och hur du ska gå till väga.

Hur redovisas momsen vid inköp utanför EU?

När du handlar som privatperson i EU ska du bara betala moms en gång, nämligen i det land där du gör ditt inköp.

Du kan ta med dig hem vilken vara som helst som du köpt i ett annat EU-land, utan att behöva stanna vid gränsen eller deklarera den i tullen. Det enda villkoret är att dina inköp måste vara för ditt eget eller din familjs personliga bruk. Du får inte sälja vidare varorna.

Om du bor i ett land utanför unionen och besöker EU har du rätt att få tillbaka momsen på de varor som du köpt under vistelsen i EU. Visa upp varorna i tullen vid utresan senast tre månader efter att du köpte dem, tillsammans med momsåterbetalningsblanketten. Den brukar fyllas i av säljaren, men alla handlare deltar inte i systemet eftersom det är frivilligt. I vissa länder måste man ha handlat för ett visst belopp för att kunna få tillbaka momsen.

Hur bokför man inköp från utlandet?

Vid inköp av varor från en momsregistrerad person i ett annat EU-land än Sverige tillämpas reglerna om omvänd skattskyldighet för en momsregistrerad redovisningsenhet som lämnar sitt VAT-nummer till säljaren.

Omvänd skattskyldighet innebär att säljaren inte lägger på någon utgående moms på sin faktura till köparen och att det är köparen som i stället skall redovisa utgående moms och ingående moms på inköpsvärdet omräknat till redovisningsvalutan.

Vilka regler gäller när du köper något av ett företag utanför EU?

E-handelslagenStäller krav på vad du behöver informera om på din webbplats när du säljer varor och tjänster.

Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler Ger konsumenten ångerrätt och innehåller krav på att du måste lämna viss information till konsumenten innan ni ingår ett avtal.

Konsumentköplagen Beskriver vilka skyldigheter du har om det är något fel på varan du har sålt.

När används konto 4549?

Skatteverket har tagit över hanteringen av importmomsen från Tullverket från den 1 januari i år. Många av Vismas kunder importerar varor från länder utanför EU och är berörda av förändringen. Till nya versioner av Visma Business har vi gjort förändringar som du kan läsa mer om här. Kontakta din Visma-partner för diskussion och vägledning anpassad till din installation.

Bakgrund

Vad ska en faktura innehålla utanför EU?

När du skickar en faktura till utlandet underlättar det om du upprättar den på ett språk som både du och köparen förstår. Oftast fungerar engelska men kontrollera med kunden om fakturan behöver vara på ett annat språk om det finns anledning att tro att de föredrar det. 

Hur hanteras moms på fakturor från utlandet?

Det kan lätt bli rörigt och tidskrävande med bokföring av utlandsköp – om man inte gör rätt från början. Här tar vi upp grundprinciper för hur utlandsmoms fungerar, samt några punkter som underlättar för oss på Adderat – och minskar er faktura. Det är alltså inte en fullständig genomgång av momsreglerna – som är väldigt omfattande.

Vad är skillnaden mellan konto 2640 och 2641?

Moms, eller mervärdeskatt, är en skatt som betalas av köparen av en vara eller tjänst. När ditt företag säljer och fakturerar en kund tar du ut moms från köparen som kallas utgående moms som du bokför på konto 2610. Den är varken en kostnad eller intäkt för företaget eftersom du tar den från kunden och flyttar den till staten.

Varje gång du köper något till företaget betalar du ingående moms och den ska bokföras på konto 2640. Det är den momsen du ska få tillbaka från staten.

Det finns flera olika momssatser beroende på vad du säljer. I Sverige gäller moms med 25, 12, 6 eller 0 procent. I BAS-kontoplanen finns separata konton för de olika momssatserna:

 • 2610 – Utgående moms, 25%
 • 2611 – Utgående moms på försäljning inom Sverige, 25%
 • 2620 – Utgående moms, 12%
 • 2621 – Utgående moms på försäljning inom Sverige, 12%
 • 2630 – Utgående moms 6%
 • 2631 – Utgående moms på försäljning inom Sverige, 6%

Här följer exempel på hur du bokför ingående (vid inköp) och utgående (vid försäljning)  moms.

Hur bokföra import av varor?

Momspliktiga inköp bokförs vanligtvis under kontogrupp 40 Inköp av varor och material. Inköp av varor utanför EU bokförs vanligtvis under kontogrupp 45 Övriga momspliktiga inköp. Utgående och ingående moms bokförs i kontogrupp 26.

Vid import av varor som förs in i Sverige från ett land utanför EU ska momsredovisningsskyldiga företag redovisa importen på sin momsdeklaration och betala importmoms till Skatteverket. Först lämnar företaget en importdeklaration till Tullverket och sedan betalas importmomsen till Skatteverket.

Hur ska man bokföra inköp från Storbritannien?

Här kan du läsa om vad du ska tänka på när du köper varor och tjänster från länder utanför EU.

När du som företagare köper en vara eller en tjänst från ett företag i ett land utanför EU ska du i regel själv redovisa svensk moms på dina inköp i din momsdeklaration. Här hittar du mer information om vad som gäller, vilka undantag som finns och hur du ska gå till väga.

Är det moms på tjänster utanför EU?

För att avgöra om en tjänst ska beskattas i Sverige eller ett annat land ska du ta ställning till följande:

 • Är köparen en beskattningsbar person (till exempel ett företag) eller en icke beskattningsbar person (till exempel en privatperson)?
 • Vad är det för typ av tjänst?

Är det moms på försäljning utanför EU?

Här kan du få fram viktiga datum för ditt företag. Då kan du lätt se när du behöver betala in skatter, deklarera eller när du får utbetalningar.

Hur bokföra moms från utlandet?

I Bokio hanterar du detta genom att välja den vanliga mallen för Inköp varor med den momssats som varan hade haft om den hade sålts i Sverige (det finns också mallar som heter specifikt Inköp varor inom EU X% moms). I detta fall väljer vi mallen Inköp varor 25% moms.

Normalt när man gör inköp från ett land utanför EU så betalas ingen moms till säljaren. Man har i dessa fall genomfört en import vilket innebär att du själv, eller via ombudet, måste lämna en importdeklaration för att eventuellt betala tull för de importerade varorna.

Liksom vid inköp av varor inom EU kan du använda dig av mallen Inköp varor 25% moms (eller annan momssats) och sedan välja att säljaren är från icke EU-land. Det finns också en mall som heter Inköp varor utanför EU, den går också bra att använda.

När används konto 2640?

Som företagare som säljer varor eller tjänster inom Sverige är det viktigt att du tar ut moms från dina kunder. Denna moms, också kallad utgående moms, är en skatt som du samlar in från kunden och redovisar vidare till staten. Det är viktigt att notera att moms inte är en kostnad för företaget, utan en form av inkomst genom skatt som samlas in från kunderna.

På vilket konto bokförs Fora?

Du köper in diverse kontorsmaterial för 500 kronor inklusive moms till företaget. Momsbeloppet är 100 kronor. Du betalar med företagets bankkort.