:

Hur får man ut lönelistor?

Innehållsförteckning:

 1. Hur får man ut lönelistor?
 2. Hur får jag inkomstuppgifter från Skatteverket?
 3. Är inkomstuppgifter offentliga?
 4. Vad kan man begära ut från Skatteverket?
 5. Kan man begära ut lönelistor privat?
 6. Hur kan jag se mina kollegors lön?
 7. Var kan jag se mina kontrolluppgifter?
 8. När kan man se sin årsinkomst?
 9. Kan jag få reda på vad mina kollegor tjänar?
 10. Kan jag se vad mina kollegor har i lön?
 11. Kan man se folks löner gratis?
 12. Vem kan få ut en allmän handling?
 13. Har jag rätt att veta vad mina kollegor tjänar?
 14. Hur många tjänar över 60000 i månaden?
 15. Kan man ta reda på vad någon tjänar?

Hur får man ut lönelistor?

På myndigheter är uppgifter om lön en offentlig handling. Det innebär att vem som helst kan begära ut uppgifter om löner från arbetsgivaren, eftersom de räknas som en allmän handling. Detta regleras i Offentlighets- och sekretesslagen 2 kap. 4 §.

Hur får jag inkomstuppgifter från Skatteverket?

Pensionsmyndigheten skickar inte längre några årliga inkomstuppgifter till dig. På Skatteverket.se kan du hämta alla dina skattepliktiga inkomstuppgifter, så kallade kontrolluppgifter. Där kan du också utse någon som hjälper dig med detta.

Logga in på skatteverket.se för att se alla dina skattepliktiga inkomstuppgifter (kontrolluppgifter) som din arbetsgivare, dina pensionsutbetalare eller Försäkringskassan lämnat till Skatteverket månad för månad. Skatteverket  (Länk till annan webbplats)

Är inkomstuppgifter offentliga?

Varför ska min blivande chef kunna ta reda på vad jag tjänat på min förra arbetsplats? frågar ”Kommunalare i vården”.

Jag jobbar som undersköterska och undrar om min blivande nya chef/enhetschef inom regionen har rätt att ta reda på vad tidigare arbetsplats inom regionen betalat mig?

Vad kan man begära ut från Skatteverket?

När du har ett mottagande bankkonto registrerat, oavsett om det är ett svenskt eller utländskt bankkonto, kan du alltid begära utbetalning i e-tjänsten Skattekonto. Du kan även kontakta Skatteupplysningen eller ett Servicekontor för att begära utbetalning av överskottet. Tänk på att samtidigt be om hjälp av Skatteupplysningen eller Servicekontoret att anmäla ett mottagande konto, så att du får dina pengar direkt på kontot nästa år.

Om du vill ha utbetalat till ett bankkonto, men inte kan anmäla det som ett mottagande bankkonto, kan du begära utbetalning via brev till Skatteverket. Nedan ser du vilka handlingar du måste skicka in för att du ska få ditt överskott utbetalat till bankkontot.

Om du inte tar ut överskottet, och inget annat än ränta registreras på kontot i tio år, tillfaller beloppet staten i februari det elfte året. Registreras något på skattekontot, till exempel en ny inbetalning, startar en ny tioårsperiod efter detta datum.

Kan man begära ut lönelistor privat?

Du som vill ta del av allmänna handlingar från Skatteverket kan göra det på sidan Ta del av allmänna handlingar eller uppgifter.

Hur kan jag se mina kollegors lön?

På ratists populära verktyg lönekollen kan du se vad vem som helst tjänar direkt på skärmen. Pris? 39 kr för en lönekoll eller 59 kr för 10 lönekollar.

Hur mycket någon tjänar har länge varit ett känsligt samtalsämne, framförallt i Sverige där ämnet i viss mån är tabubelagt. Svenskar är ofta privata med sin ekonomi/lön och många anser att det är oartigt att fråga vad någon tjänar. I andra länder (exempelvis USA) är det enligt erfarenhet snarare tvärtom, många vill berätta vad de tjänar och att prata om löner är ingen grej. 

Hur som helst, oavsett om det är tabubelagt eller inte är det många som är nyfikna och vill veta vad någon tjänar – det kan vara allt från en kändis till en kollega eller en familjemedlem. Utöver nyfikenhet kan ytterligare en anledning att kolla någons lön vara vid lönesamtal, då man kan jämföra sin lön med personer inom samma område (vanligtvis kollegor) och använda lönesiffrorna vid löneförhandling.

Var kan jag se mina kontrolluppgifter?

De flesta får ingen uppgift om inkomst, eftersom arbetsgivare och pensionsutbetalare numera redovisar löner och skatteavdrag till Skatteverket varje månad. Tidigare redovisade de löner och skatteavdrag en gång om året. Uppgifterna finns i din deklaration precis som vanligt.

Du hittar de redovisade uppgifterna på Mina sidor. På Mina sidor väljer du Skatter och deklarationer, därefter Lön, pension, sjukpenning m.m. Kontakta den som har eller skulle ha lämnat uppgifterna om du saknar uppgifter eller om det finns uppgifter som inte stämmer.

När kan man se sin årsinkomst?

I e-tjänsten kan du se uppgifter om din inkomst och avdragen skatt. Du kan få en sammanställning för ett visst år eller mer detaljerat för en specifik utbetalare. Du kan också skriva ut eller spara de sammanställda uppgifterna.

Kan jag få reda på vad mina kollegor tjänar?

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Huruvida du har rätt att begära ut en lönelista från din arbetsplats beror på om löneuppgifterna är en allmän handling. Allmänna handlingar omfattas av den grundlagsstadgade offentlighetsprincipen som hittas i tryckfrihetsförordningen och innebär att alla har rätt att ta del av allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess. Arbetsgivare är skyldiga att lämna ut sådana handlingar direkt på begäran, enligt 2 kap. 4 § offentlighets- och sekretesslagen. Löneuppgifterna för de som jobbar inom kommun, stat eller landsting är som utgångspunkt allmänna handlingar.

Kan jag se vad mina kollegor har i lön?

“Vi kunde ha varit tydligare i vår kommunikation för ett par år sedan när det kom till vad som faktiskt skulle vara gratis för alltid.”

Så sa bokföringstjänsten Bokios medgrundare och vd Viktor Stensson för ett par år sedan då en stor del av tjänsten började kosta pengar. Flera funktioner lades bakom betalvägg men det skulle fortfarande kunna gå att använda gratisversionen för enklare ärenden. 

Kan man se folks löner gratis?

Att använda sökmotorn på Upplysning.se är gratis, däremot så kostar det pengar när du tar en kreditupplysning om tex. inkomst mm. Den information som är gratis får du fram genom att använda sökfunktionen på startsidan. Bland annat får du fram information som adress, personnummer mm. Allt för att du ska veta vem det är du gör affärer med.

Vem kan få ut en allmän handling?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar om man har rätt att vara anonym när man begär ut allmänna handlingar eller om man kan ta reda på vem som begärt ut en sådan. Allmänna handlingar regleras i Tryckfrihetsförordningen (TF).

Har jag rätt att veta vad mina kollegor tjänar?

På myndigheter är uppgifter om lön en offentlig handling. Det innebär att vem som helst kan begära ut uppgifter om löner från arbetsgivaren, eftersom de räknas som en allmän handling. Detta regleras i Offentlighets- och sekretesslagen 2 kap. 4 §.

Hur många tjänar över 60000 i månaden?

Det finns flera olika inkomstslag och den vanligaste är inkomst av tjänst som avser den lön man tjänar på sitt arbete. Andra inkomstslag är inkomst av näringsverksamhet som avser lön som genereras av t ex en enskild firma. Inkomst av kapital avser den inkomst som genereras av te x värdepapper, uthyrning av fastighet mm.

Kan man ta reda på vad någon tjänar?

Det finns flera olika inkomstslag och den vanligaste är inkomst av tjänst som avser den lön man tjänar på sitt arbete. Andra inkomstslag är inkomst av näringsverksamhet som avser lön som genereras av t ex en enskild firma. Inkomst av kapital avser den inkomst som genereras av te x värdepapper, uthyrning av fastighet mm.