:

Får jag ge bort pengar till ett barn innan jag dör?

Innehållsförteckning:

 1. Får jag ge bort pengar till ett barn innan jag dör?
 2. Hur mycket pengar får man ge bort skattefritt 2021?
 3. Hur mycket får man ge i julgåva?
 4. Vad räknas som julgåva?
 5. Hur mycket kan man ge i gåva skattefritt?
 6. Kan jag ge bort pengar till vem jag vill?
 7. Hur mycket pengar får man ge bort skattefritt 2023?
 8. Hur mycket är rimligt att lägga på julklappar?
 9. Vem kan få julgåva?
 10. Är gåvor skattefria?
 11. Får man ta ut pengar från avlidens konto?
 12. Kan man göra någon helt arvlös?
 13. Kan man ge bort hela arvet?
 14. Hur mycket pengar får man ge i gåva till sina barn?
 15. Hur mycket lägger en genomsnittlig svensk kring jul?

Får jag ge bort pengar till ett barn innan jag dör?

Kan en förälder ge bort all egendom före sin död för att göra bröstarvingar arvlösa? Nej, en förälder kan inte ge bort all sin egendom i gåva för att på så sätt göra ett barn arvlöst och hindra att arvingen får laglotten. Barnen kan kräva att få sin laglott av gåvotagaren.

Krävs gåvobrev för pengar och annan lös egendom? Pengar betraktas rent juridiskt som lös egendom. Det innebär att det inte krävs något gåvobrev för att en gåva bestående av pengar ska anses giltig. Detta gäller oavsett hur mycket pengar som gåvan avser.

Hur mycket pengar får man ge bort skattefritt 2021?

 • den ska vara överlämnad, eller traderad som det heter på juristspråk.
 • det ska finnas en gåvoavsikt, alltså att man ger utan att kräva något tillbaka. 
 • det ska vara en förmögenhetsöverföring från givaren, det vill säga gåvotagaren ska bli berikad. 

Hur mycket får man ge i julgåva?

Om man vill ge en julgåva till sina anställda, och den anställde ska slippa att bli beskattad, måste man som företagare tänka på att julgåvan inte får kosta mer än 500 kronor inklusive moms.

Vad räknas som julgåva?

Julgåvor till de anställda – vad gäller i år?

Vi närmar oss jul och det är kanske dags för den traditionsenliga julklappen till de anställda. Vad finns det för begränsningar för att gåvan ska vara skattefri för de anställda? Vad gäller för avdragsrätten för arbetsgivaren? Kan arbetsgivaren i stället skänka en gåva till en välgörenhetsorganisation? Eller kan den anställda själv välja att skänka julgåvan till en organisation? Vilka skattekonsekvenser får de olika valen?

Hur mycket kan man ge i gåva skattefritt?

Gåvor till anställda har i många år varit en intressant fråga. Som givare av en gåva vill man kanske uppvakta en anställd vid en födelsedag eller belöna en anställd för en prestation. Som anställd mottagare vill man sannolikt ha många och skattefria gåvor av sin arbetsgivare. 

Kan jag ge bort pengar till vem jag vill?

Det viktigaste skälet till att många väljer att skriva gåvobrev för pengabelopp är att gåvan ska bli enskild egendom för mottagaren. Därigenom får mottagaren undanta gåvan i en framtida bodelning och slipper dela beloppet vid t.ex. en skilsmässa.

Villkor om enskild egendom måste egentligen inte vara skriftliga, men det är mottagaren som ska bevisa att gåvan är enskild. Ett gåvobrev där villkoret framgår är därför att rekommendera.

Hur mycket pengar får man ge bort skattefritt 2023?

Gåvoskatten beräknas alltid enligt det sammanlagda värdet av gåvor som du fått av samma gåvogivare under tre år.

Om en person får flera gåvor av samma gåvogivare under tre år ska gåvotagaren deklarera alla gåvor i gåvoskattedeklarationen när gåvornas värde överstiger 5 000 euro. Gåvoskattedeklarationen ska göras även om värdet på en enskild gåva underskrider det beskattningsbara värdet.

Exempel: Far gav sin dotter 4 000 euro i penninggåva 3.1.2021. Senare, 1.5.2022, gav far henne ytterligare 2 000 euro i gåva. Gåvornas sammanlagda värde är 6 000 euro. Eftersom gränsen på 5 000 euro har nåtts ska dottern lämna gåvoskattedeklaration om gåvan hon fick 1.5.2022 och ange i deklarationen också gåvan hon fick 3.1.2021.

Hur mycket är rimligt att lägga på julklappar?

Funderar du på hur många klappar som är lagom att ge till barnen i jul, och undrar hur andra föräldrar brukar tänka med köpen?

En undersökning som Kantar Sifo gjorde på uppdrag av Blocket 2019 visade att föräldrar med barn som bodde hemma planerade att köpa ungefär 4,4 klappar per barn.

I en undersökning företaget gjorde ett år senare visade det sig också att sex av tio föräldrar med hemmaboende barn var beredda att köpa en begagnad julklapp till sitt/sina barn.

Vem kan få julgåva?

Gåvor från en arbetsgivare är skattepliktiga med undantag för julgåvor, jubileumsgåvor och minnesgåvor. En förutsättning för att dessa gåvor ska vara skattefria för de anställda är att de är av mindre värde. Gåvornas marknadsvärde inkl moms får inte överstiga det skattepliktiga beloppet som Skatteverket har bestämt. Marknadsvärdet inkluderar moms då man tänker sig att den totala summan är den faktiska utgiften som den anställde själv skulle behöva betala. Gåvan får inte heller lämnas som pengar eller som check, postväxel eller presentkort som kan bytas mot pengar.

Planerar du som arbetsgivare att ge personalen julklappar i år? Eller till dina kunder? Det spelar stor roll till vilka man riktar gåvan till. Och i vilken bolagsform man driver sitt företag.

Är gåvor skattefria?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I mitt svar kommer jag att gå igenom om gåvor är skattefria och jag kommer tillämpa inkomstskattelagen (IL) och gåvolagen (GåvoL). Jag förutsätter att du är svensk medborgare och skattskyldig i Sverige.

Får man ta ut pengar från avlidens konto?

 • bank- och kreditkort (automatiska betalningar till exempel Netflix, Spotify, kollektivtrafik med mera upphör när vi avslutar korten)
 • internetbanken
 • digipass (säkerhetsdosa för identifiering)
 • e-faktura
 • betalservice via kuvert
 • bank via telefon.

Kan man göra någon helt arvlös?

För att ett testamente ska vara formellt giltigt så måste, bland annat, den som har skrivit det vara 18 år fyllda och inte lida av någon psykisk störning. När handlingen signeras ska det bevittnas av två personer, som är samtidigt närvarande, som inte får vara jäviga.

– Det är inte helt ovanligt att man undertecknar sitt testamente och sedan går man över till sin ena granne och får det bevittnat innan man går över till den andra grannen och gör samma sak där. Då blir det inte giltigt, vittnena behöver vara samtidigt närvarande, i samma rum, och se när man undertecknar testamentet, säger Kristin Håkansson.

Kan man ge bort hela arvet?

För att veta vad lag­lot­ten är måste man veta vad arvslot­ten är.

Arvslott är det som en ar­vinge ärver om det inte finns tes­ta­men­te. Om den av­lid­ne har barn ska barnen dela lika på arvet och de får var sin arvslott.

Lag­lott är hälf­ten av arvslot­ten. Arvslot­ten är allt det en person skulle ha ärvt om den av­lid­ne inte hade skri­vit ett tes­ta­men­te. Endast bröstar­ving­ar har rätt till lag­lott.

Bröstar­ving­ar (barn och barn­barn) har alltid rätt till lag­lot­ten och lag­lot­ten kan inte tes­ta­men­te­ras bort. Det är därmed omöj­ligt att göra ett barn arvlös ef­tersom de alltid har rätt till åt­minsto­ne lag­lot­ten.

Hur mycket pengar får man ge i gåva till sina barn?

Vad många däremot kanske inte vet är att du som förälder vid sidan av penninggåvor också kan ge så kallade bohagsgåvor till dina barn. Med bohagsgåvor menas till exempel inredning och hushållsmaskiner (dock ej konstföremål). Det är alltså möjligt att inreda barnets studiebostad med allt som behövs utan att detta anses utgöra en gåva som ger upphov till beskattning.

Maxbeloppet för bohagsgåvan är också 4.999 euro, men det kan ändå löna sig att hålla gåvans värde under 4.000 euro. Om bohagsgåvans värde understiger 4.000 euro beaktas den nämligen inte i sammanräkningen av de gåvor som fåtts från samma gåvogivare under en treårsperiod.

Man kan alltså ge flera bohagsgåvor som understiger 4.000 euro till samma mottagare, men genast som bohagsgåvans värde är 4.000 euro eller mer räknas de ihop på samma sätt som penninggåvor (i tre års perioder). För att vara på säkra sidan är det alltså lättast att alltid hålla gåvans värde under 4.000 euro, för då kan man ge flera bohagsgåvor med jämna mellanrum.

Hur mycket lägger en genomsnittlig svensk kring jul?

Var fjärde tillfrågad svensk har tänkt lägga 2 501-5 000 kronor på julklappar, och var fjärde har tänkt lägga 1 001-2 500 kronor. Var femte planerar att spendera max 1 000 kronor.

Klarna undersöker även hur många julklappar man planerar att ge bort och där sticker svenskarna ut:

Vi köper färre julklappar än de gör i andra länder.