:

Hur mycket får man tillbaka på solceller?

Innehållsförteckning:

 1. Hur mycket får man tillbaka på solceller?
 2. Vilka avdrag kan man göra på solceller?
 3. Vad får man i skattereduktion om man har solceller?
 4. Är solceller avdragsgillt?
 5. Vad gäller för solceller 2023?
 6. Hur mycket bidrag kan man få vid installation av solceller?
 7. Hur gör man för att få skattereduktion?
 8. Kan man få rotavdrag på solceller?
 9. När lönar det sig inte med solceller?
 10. Hur mycket ökar Husvärdet med solceller?
 11. Får man el från solceller på vintern?
 12. Får man Bidrag för solceller 2023?
 13. Måste man ansöka om bygglov för solceller?
 14. Hur deklarerar man solceller?
 15. Hur mycket pengar får man ge bort skattefritt 2023?

Hur mycket får man tillbaka på solceller?

kWp anger toppeffekten som en solcell kan uppnå under optimala förhållanden. När man anger kWp i samband med solcellsanläggningar så menar man alltså den maximala effekten som anläggningen kan producera.

Vad kostar solceller per kW, alltså per kilowattimme? Om vi utgår ifrån att en anläggning på 10 kWp kostar 150 000 kronor efter det gröna avdraget, så innebär det att solceller kostar 15 000 kr per kW.

Vilka avdrag kan man göra på solceller?

Skatteverket är ansvarig myndighet beträffande bouppteckningar. Det gäller för alla ärenden kring bouppteckningar, alltifrån att beställa en gammal bouppteckning till att skicka in ny bouppteckning. För kontakt och hjälp med bouppteckning – ring nummer 0770 – 33 90 70, maila oss eller fyll i formuläret längre ned.

Enligt Tryckfrihetsförordningen är en bouppteckning en offentlig handling, vilket gör det möjligt att begära ut bouppteckningar – både gamla och nya. För att begära ut nyare bouppteckningar förutsätts dock att dessa hunnit bli registrerade hos Skatteverket. Det är därför inte möjligt att begära ut bouppteckningar som är under pågående handläggning eller på väg in till Skatteverket. Registrerade bouppteckningar kan därför begäras ut, oavsett om det rör sig om en tilläggsbouppteckning, dödsboanmälan eller en “vanlig” bouppteckning. 

Vad får man i skattereduktion om man har solceller?

För att förstå skattereduktionen behöver vi först förstå vad elpriset består av. Elpriset består av följande fyra delar:

 • Spotpriset: Det faktiska priset för elen du köper in. Anges i öre per kWh och varierar beroende på tillgång och efterfrågan.
 • Överföringsavgift: En kostnad som nätägare tar ut för överföring av elen du köper in. Kostnaden varierar mellan olika nätägare och var i landet du bor, men mellan 15 och 25 öre per kWh är ett vanligt pris.

För att få skattereduktionen måste du klassas som mikroproducent av Skatteverket. Mikroproducent är du om du uppfyller följande två kriterier:

 • Din anläggning har samma anslutningspunkt och huvudsäkring som bostaden. Med andra ord, elen matas in och ut via samma anslutningspunkt.

Är solceller avdragsgillt?

På Grant Thornton erbjuder vi strategisk rådgivning som hjälper dig att planera, prioritera och utföra dina viktiga affärsstrategier på ett effektivt sätt. Hos oss får du helhetsrådgivning av vårt samlade tjänsteutbud…

Att köpa ett lagerbolag möjliggör omgående verksamhetsstart utan väntan på registrering. Vi hjälper dig snabbt så att du kan komma igång med din verksamhet.

Vad gäller för solceller 2023?

Vid köp av solceller kan du ansöka om olika statliga bidrag och stöd för att spara på totalkostnaden av din anläggning. 2021 kom ett nytt bidrag på 15 % som ska underlätta för investeringen av grön teknik. Det är i verkligheten inte ett bidrag utan ett avdrag, som minskar på anläggningens slutliga pris – och dras direkt på fakturan.

Vill du använda bidraget på grön teknik för att installera solceller eller för att skaffa dig en prisbild av en solcellslösning? Beställ offerter redan idag. Klicka bara på knappen nedan och fyll i formuläret för att komma igång.

 • Offerter från lokala installatörer
 • 100 % gratis och utan förpliktelser
 • Spara upp till 15000 kr per år

Hur mycket bidrag kan man få vid installation av solceller?

Du som investerar i solceller kan ansöka om solcellsbidrag - antingen skatteavdrag för grön teknik eller rot-avdrag. Här går vi igenom hur solcellsstöden är utformade och hur du kan ta del av dem. 

Hur gör man för att få skattereduktion?

- Sista dagen att deklarera är den 2 maj, men för att få eventuell skatteåterbäring redan i april behöver du deklarera tidigare än så. Du kanske också behöver kolla upp och stämma av en del uppgifter och då kan det vara skönt att vara ute i god tid för att undvika att hamna i tidsnöd sista dagen, säger Arturo Arques, Swedbank och Sparbankernas privatekonom.

Den som godkänner sin deklaration digitalt senast den 30 mars, utan att göra tillägg eller ändringar, får sin eventuella skatteåterbäring mellan den 5 april och den 6 april. Som ändring räknas till exempel avdrag för resor till och från arbetet eller redovisning av bostadsförsäljning.

Kan man få rotavdrag på solceller?

Beslutet, som fattades av Riksdagen den 25 november 2020, innebär att en skattereduktion gäller för arbets- och materialkostnader vid installation av ”grön teknik”.

När lönar det sig inte med solceller?

– Nu tar det nästan tolv månader att få ett solenergisystem installerat på grund av hög efterfrågan, och förhoppningsvis ser vi att elpriserna börjar sjunka då.

Att beräkna den tekniska och ekonomiska prestandan för ett solcellssystem är komplext, men grundläggande för en god ekonomi är ett tak i öppet söderläge. För att göra kalkyler kring hur lönsam en anläggning är kan man exempelvis använda Energimyndighetens kalkyl för solel.

Liknande kalkyler kan även göras med hjälp av de så kallade Solkartor som Nelson Sommerfeldt tagit fram inom sin forskning. Beräkningarna inkluderar riskanalyser och tar bland annat hänsyn till kostnader för solpaneler, elpris och teknikens livslängd.

Hur mycket ökar Husvärdet med solceller?

Hej, Jag undrar om någon har erfarenhet av hur mycket som huset anses öka i värde om man har solceller? Jag har läst i några trådar “att husets värde ökar” men har någon konkreta exempel på hur mycket.

Jag hittade lite info hos vattenfall

Får man el från solceller på vintern?

 • Enbart solceller täcker normalt sett inte en villas elbehov på vintern.
 • Solceller ger grovt räknat 5 gånger mer el på sommaren än på vintern.
 • Täcks en solcell med 2 cm snö minskar dess elproduktion med 80–90 %.
 • Upplutade solpaneler placerade i söderläge är bäst med avseende på snö.
 • Solpaneler kan skadas vid avlägsning av snö
 • Både snölast och takkonstruktion måste beaktas vid val av solpanel.
 • Solpaneler klarar normalt de snölaster de utsätts för i Sverige.

En norsk studie av Andenae E. et al. har påvisat att snö och is kan slita på en solpanels yta (1). Detta slitage visar sig främst genom att en solpanels förmåga att repellera vatten och is kan försämras över tid. Stora snölaster kan också medföra en risk för att solpaneler går sönder.

Det tryck snö utövar på solpaneler kan därför behöva därför beaktas vid val av solpaneler och övriga komponenter.

Enligt en norsk studie av Andenae E. et al. sjunker elproduktionen från en solcell med 80–90 procent om solcellen är täckt med cirka 2 cm snö (2). Är snötäcket däremot tio centimeter tjockt producerar solcellen normalt ingen ström alls.

Anledningen till detta är att ju tjockare ett snötäcke är över en solpanel, desto mindre del av solens strålning når fram till panelen. Elproduktionen från en solcell är med andra ord proportionellt mot den solinstrålning som når solcellen genom snötäcket.

Får man Bidrag för solceller 2023?

 • Enbart solceller täcker normalt sett inte en villas elbehov på vintern.
 • Solceller ger grovt räknat 5 gånger mer el på sommaren än på vintern.
 • Täcks en solcell med 2 cm snö minskar dess elproduktion med 80–90 %.
 • Upplutade solpaneler placerade i söderläge är bäst med avseende på snö.
 • Solpaneler kan skadas vid avlägsning av snö
 • Både snölast och takkonstruktion måste beaktas vid val av solpanel.
 • Solpaneler klarar normalt de snölaster de utsätts för i Sverige.

En norsk studie av Andenae E. et al. har påvisat att snö och is kan slita på en solpanels yta (1). Detta slitage visar sig främst genom att en solpanels förmåga att repellera vatten och is kan försämras över tid. Stora snölaster kan också medföra en risk för att solpaneler går sönder.

Det tryck snö utövar på solpaneler kan därför behöva därför beaktas vid val av solpaneler och övriga komponenter.

Enligt en norsk studie av Andenae E. et al. sjunker elproduktionen från en solcell med 80–90 procent om solcellen är täckt med cirka 2 cm snö (2). Är snötäcket däremot tio centimeter tjockt producerar solcellen normalt ingen ström alls.

Anledningen till detta är att ju tjockare ett snötäcke är över en solpanel, desto mindre del av solens strålning når fram till panelen. Elproduktionen från en solcell är med andra ord proportionellt mot den solinstrålning som når solcellen genom snötäcket.

Måste man ansöka om bygglov för solceller?

 • Om bygglov krävs eller inte beror i huvudsak på tre saker
 • - hur installationen utformas,
 • - om din byggnad är särskilt värdefull,
 • - och var din byggnad är belägen.

Samhället ställer krav på byggnader, bland annat på utformning, tekniska egenskaper och varsamhet vid ändring. Kraven finns i plan- och bygglagstiftningen och gäller i princip alltid och oavsett om det krävs bygglov från kommunen eller inte. Installationen av solceller på din byggnad måste uppfylla dessa krav och du är ansvarig för att de uppfylls. Det kan även finnas lokala krav på byggnaders utformning i detaljplanen för ditt område som du också behöver uppfylla.

Kraven på byggnadsutformning handlar exempelvis om att ändringen som solcellsinstallationen innebär måste ta hänsyn till stadsbilden och byggnadens estetiska värden och att den inte stör omgivningen på ett oacceptabelt sätt. Kraven på tekniska egenskaper handlar bland annat om att en byggnad med solceller ska klara kraven på hållfasthet och brandskydd. En installation av solceller på en byggnad är en ändring av byggnaden och ändringar ska enligt lagstiftningen utföras varsamt med hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och med tillvaratagande av dess kulturhistoriska värden.

När du ska installera solceller på din byggnad är det ett flertal frågor som behöver vägas in och beslutas om. I besluten är det viktigt att du tar hänsyn till hur din byggnad och omgivningen kommer att påverkas av anläggningen. Din installatör kan i större eller mindre utsträckning råda till lämplig utformning på just din byggnad och i ditt område, och då inte enbart gällande anläggningens funktion och effektivitet. Men ibland krävs fackman, exempelvis arkitekt eller byggnadsantikvarie, för att komma fram till en lämplig utformning som är förenlig med samhället krav. Det kan i vissa fall betyda att en optimering av anläggningen får stå tillbaka i olika utsträckning med hänsyn till byggnadsutformningen.

Hur deklarerar man solceller?

 • Skattereduktionen berättigas till småskaliga producenter av grön el.
 • Skattereduktionen ligger på 60 öre per såld kWh el.
 • Du kan max få skattereduktion för 30 000 kWh per år alternativt för så många kWh el du köper under året.
 • För att ha rätt till skattereduktionen måste huvudsäkringen vara under 100A.
 • Det finns inget officiellt slutdatum för skattereduktionen idag.

Skattereduktionen på 60 öre är tillgänglig för mikroproducenter av förnybar el. Till förnybar el räknas bland annat solenergi, vindkraft, vågkraft och tidvattenkraft. Privatpersoner, näringsverksamheter, dödsbon och andra juridiska personer har rätt till reduktionen så länge de uppfyller kraven nedan.

Hur mycket pengar får man ge bort skattefritt 2023?

Hur det än ligger till så kan det vara på sin plats att ta en titt i back­spe­geln för att förstå varför saker och ting numera är som de är. Men vi börjar med idag.

Början på slutet för den svens­ka gå­voskat­ten kom i mitten av 2002. Den då­va­ran­de re­ge­ring­en gav den så kal­la­de Egen­doms­skat­te­kom­mit­tén i upp­drag att göra en hel­hets­gransk­ning av det svens­ka skat­te­sy­ste­met. Det re­sul­te­ra­de i flera för­slag om för­änd­ring­ar. Mest upp­märk­sam­mat blev för­mod­li­gen den suc­ces­si­va av­veck­ling­en av fas­tig­hets­skat­ten och av­skaf­fan­det av arvs­skatt och gå­voskatt.

En av de främs­ta an­led­ning­ar­na till att man bör­ja­de över­vä­ga för­änd­ring­ar i skat­te­sy­ste­met var att man ansåg det leda till skat­te­följ­der som var både svåra att för­ut­spå och ojämna be­ro­en­de på vilka till­gång­ar det hand­la­de om. Sy­ste­met ansågs även vara så pass kom­pli­ce­rat att det krävde om­fat­tan­de ad­mi­nist­ra­tion för att fak­tiskt räkna ut när skat­te­plik­ten gällde.

Som ett första steg av­skaf­fa­des gå­voskat­ten mellan makar och sambor. Det skedde 1 ja­nu­a­ri 2004. Ett år senare för­svann gå­voskat­ten helt.