:

Hur bokföra inköp av tjänst från land utanför EU?

Innehållsförteckning:

 1. Hur bokföra inköp av tjänst från land utanför EU?
 2. Hur ska man bokföra inköp av tjänster från ett annat EU land?
 3. Är det moms på tjänster utanför EU?
 4. Hur redovisas momsen vid inköp utanför EU?
 5. Vad ska en faktura innehålla utanför EU?
 6. Hur bokför man inköp från utlandet?
 7. Hur bokför man tjänster från USA?
 8. Hur bokför man utländska fakturor?
 9. Hur bokför man faktura från USA?
 10. Hur bokför man faktura från Fora?
 11. Hur bokför man inköp av tjänster?
 12. Hur bokför man fora faktura?
 13. Vad är konto 7570?
 14. När används konto 2617?
 15. När används konto 7632?

Hur bokföra inköp av tjänst från land utanför EU?

Vid inköp av tjänster från en näringsidkare i ett land utanför EU (import) är inköpet momsfritt och reglerna om omvänd skattskyldighet är tillämpliga.

Ett inköp av tjänster från en säljare räknas som import om tjänsterna utförs av en näringsidkare som tillhör ett land utanför EU. En redovisningsenhet som importera tjänster behöver inte lämna en importdeklaration till det svenska tullverket.

Hur ska man bokföra inköp av tjänster från ett annat EU land?

Inköp av program, hemsidor och liknande från utlandet (tex Facebook annonser) räknas som inköp av tjänster från utlandet. Tänk på att välja om det ska vara innanför eller utanför EU. Bokio tar hand om momsen så att momsrapporten blir rätt.

Det som generellt gäller är att säljaren inte ska redovisa moms och att köparen sedan ska tillämpa omvänd skattskyldighet vilket innebär att både ingående och utgående moms ska redovisas. I Bokio kan du använda bokföringsmallar som gäller för både Inköp tjänster inom EU och Inköp tjänster utanför EU. Vi har mallar med både 25%, 12% och 6% fiktiv moms. Välj den momssats som det hade varit på tjänsten om du hade köpt det i Sverige.

Är det moms på tjänster utanför EU?

Vid inköp av tjänster från en näringsidkare i ett land utanför EU (import) är inköpet momsfritt och reglerna om omvänd skattskyldighet är tillämpliga.

Ett inköp av tjänster från en säljare räknas som import om tjänsterna utförs av en näringsidkare som tillhör ett land utanför EU. En redovisningsenhet som importera tjänster behöver inte lämna en importdeklaration till det svenska tullverket.

Hur redovisas momsen vid inköp utanför EU?

Fakturor från andra EU-länder som avser varuleverans till Sverige ska aldrig inkludera moms, förutsatt att företaget uppger ett giltigt VAT-nr. Vid beställning av varor från andra EU-länder ska universitetets VAT-nr uppges, SE202100315301, för att leverantören ej ska debitera utländsk moms. Utöver VAT-nr krävs för momsfrihet att varan levereras från annat land till Sverige. Om leverantören inte har kännedom om vårt VAT-nr kommer denne att debitera utländsk moms. Om ni felaktigt blivit debiterade för sådan moms bör felet korrigeras i samråd med leverantören innan betalning sker. Be att denne ställer ut en ny faktura utan moms, eller be att få en kreditfaktura på momsbeloppet - sänd i så fall fakturan till betalning tillsammans med kreditfakturan.

I normalfallet ska både ingående och utgående moms (så kallad förvärvsmoms) bokföras av köparen vid betalning av varor från momsregistrerade leverantörer i andra EU-länder. Denna bokning av förvärvsmoms sker av den centrala ekonomifunktionen och deklareras tillsammans med svensk moms varje månad. Momsdeklarationen sköts av den centrala ekonomifunktionen.

Vad ska en faktura innehålla utanför EU?

Det är i huvudsak tre faktorer som är avgörande för hur momsen ska hanteras när du fakturerar utländska kunder:

 • Om du säljer till företag eller privatperson.
 • Om du säljer en vara eller en tjänst.
 • Om kunden finns inom eller utanför EU.

Den största skillnaden ligger i om du säljer något till ett företag (eller annan beskattningsbar person) eller om du säljer till en privatperson (eller annan icke beskattningsbar person). Vi går först igenom vad du behöver tänka på när ditt företag säljer till andra företag, för att sedan adressera försäljning till privatpersoner.

Om du säljer varor till företag i ett annat EU land, ska det normalt inte vara någon moms på fakturan. Men för att du ska kunna sälja varorna utan att lägga på moms på fakturan behöver nedan krav uppfyllas:

 • din köpare ska vid förvärvet uppge ett giltigt momsregistreringsnummer (kundens VAT nummer) i ett annat EU land.
 • du som säljare måste lämna en periodisk sammanställning med korrekta uppgifter om den unionsinterna leveransen.
 • du som säljare måste kunna visa handlingar som styrker att varan har transporterats till ett annat EU land.

Huvudregeln när du säljer tjänster inom EU till en beskattningsbar person (tillexempel ett företag) är att tjänsterna ska beskattas i det land där köparen har etablerat sin verksamhet. Du ska då inte ta ut moms, utan köparen (företaget) måste redovisa momsen i sitt land.

För att detta ska gälla behöver du kontrollera att köparen är en beskattningsbar person, exempelvis genom ett VAT-nummer (momsregistreringsnummer) och att köparen är etablerad utomlands.

Det finns dock en mängd undantag till huvudregeln. Bland annat vad gäller fastighetstjänster, persontransporter och restaurang- och cateringtjänster. För dessa är utgångspunkten att tjänsterna anses omsatta i de land där de fysiskt utförs.

Hur bokför man inköp från utlandet?

Vid inköp av varor från momsregistrerade och icke momsregistrerade personer i länder utanför EU (import) betalas normalt ingen moms till leverantören, varorna skall förtullas hos Tullverket i Sverige.

En varuinköp från en utländsk leverantör räknas som import om varorna levereras från ett land utanför EU. En redovisningsenhet som importerar varor måste själv eller via ett fraktföretag (ombud) lämna en importdeklaration och betala avgifter för tull, eventuellt moms och eventuellt andra skatter till det svenska tullverket. Ett momsregistrerat företag som importerar varor till näringsverksamheten skall redovisa importmoms till Skatteverket. En icke momsregistrerad person eller en momsregistrerad person som importerar för privat bruk skall betala och redovisa importmoms till tullverket.

Hur bokför man tjänster från USA?

Inköp av program, hemsidor och liknande från utlandet (tex Facebook annonser) räknas som inköp av tjänster från utlandet. Tänk på att välja om det ska vara innanför eller utanför EU. Bokio tar hand om momsen så att momsrapporten blir rätt.

Det som generellt gäller är att säljaren inte ska redovisa moms och att köparen sedan ska tillämpa omvänd skattskyldighet vilket innebär att både ingående och utgående moms ska redovisas. I Bokio kan du använda bokföringsmallar som gäller för både Inköp tjänster inom EU och Inköp tjänster utanför EU. Vi har mallar med både 25%, 12% och 6% fiktiv moms. Välj den momssats som det hade varit på tjänsten om du hade köpt det i Sverige.

Hur bokför man utländska fakturor?

När ett företag i Sverige skickar en kundfaktura till företag eller person i utlandet (och i vissa fall till företag i Sverige) kan fakturan vara utställd i utländsk valuta som skiljer sig från företagets redovisningsvaluta. 

När ett företag säljer varor eller tjänster till privatpersoner och företag utanför Sverige (och i vissa fall i Sverige) kan företaget bli tvunget att fakturera kunden i kundens redovisningsvaluta. Detta kan innebära att växlingsavgifter och valutakursdifferenser uppstår för företaget som skickar ut fakturan. 

Hur bokför man faktura från USA?

Om du har försäljning till utlandet eller köper in tjänster eller produkter från ett annat land behöver det redovisas enligt Skatteverkets regler i din momsrapport. I e-bokföringen gör programmet det automatiskt så länge du bokför med korrekt momskod. I den här instruktionen går vi igenom vad du behöver tänka på för att redovisa din handel med länder utanför EU.

Inköp från företag utanför EU ▾

Hur bokför man faktura från Fora?

Arbetsmarknadsförsäkringar är en grupp av försäkringar för anställda som bland annat omfattar livförsäkringar, försäkringar mot arbetsskador och pensionsförsäkringar.

Arbetsmarknadsförsäkringar kallas också för avtalsförsäkringar eftersom skyldigheten att teckna dessa försäkringar normalt regleras av kollektivavtal. Avtal om arbetsmarknadsförsäkringar kan även tecknas i anställningsavtal eller i andra avtal och delägare som inte är anställda kan frivillgt välja att teckna sig för arbetsmarknadsförsäkringar.

Hur bokför man inköp av tjänster?

I exemplet utgår vi från en fiktiv transaktion med följande förutsättningar:

 • Fakturan är totalt på 15 000 SEK
 • Moms är 25 % = 3 000 SEK
 • Värdet på tjänsten är 12 000 SEK

Ovanstående scenario är vanligt förekommande, och vi kommer att bokföra transaktionen både enligt fakturametoden och kontantmetoden nedan.

Hur bokför man fora faktura?

Afa Sjukförsäkringsaktiebolag har beslutat att betala ut konsolideringsmedel som finns inom den kollektivavtalade sjukförsäkringen AGS till vissa arbetsgivare. Utbetalningen kommer att ske via Fora. Afa informerade om utbetalningen i ett pressmeddelande den 11 juni 2021. De arbetsgivare som berörs av utbetalningen har fått ett brev med information runt den 4 oktober 2021. Utbetalningen görs mellan den 18 och 25 oktober 2021.

Bakom beslutet ligger en gynnsam utveckling på börsen och tidigare förändringar i sjukförsäkringssystemet år 2008, vilka har resulterat i en stark ekonomisk situation för Afa Försäkring.

Vad är konto 7570?

Under året bokförs de löpande betalningarna av preliminära ­premier till Fora på konto 7571. Dessa betalda premier är avdragsgilla i deklarationen. Den del av premierna som avser pensionsförsäkringspremier ska ingå i underlaget för särskild löneskatt.

Företaget mottar under året en faktura från Fora avseende försäkrings­premier [7571] på 3 920 kr som redovisas som en leverantörsskuld [2440].

När används konto 2617?

1 februari 2022 kl 08:30

Nyheter Du ska vara skriven där du bor. Men det är fortfarande många som inte känner till att det finns ett folkbokföringsbrott. Hem & Hyra reder ut vad det är som gäller.

När används konto 7632?

Endast enklare mat och dryck är avdragsgillt, exempelvis kaffe, kakor, smörgåsar och alkoholfria drycker. Kostnaden får inte överstiga 60 kronor per person.

Det är möjligt att dra av ingående moms för måltider i samband med representation. Momsen på mat och alkoholfria drycker är 12 procent medan momsen på alkoholhaltiga drycker är 25 procent. Du kan dra av hela momsbeloppet på upp till 300 kronor exklusive moms per person och tillfälle.

Det finns två alternativ för momsberäkningen genom att separera kostnaden för mat och alkoholhaltiga drycker, eller genom att använda ett schablonbelopp. Om notan överstiger 300 kronor (exklusive moms) per person och tillfälle, kan du dra av ett schablonbelopp på 46 kronor per person om alkohol serveras, eller 36 kronor om alkohol inte serveras. Observera att dricks inte räknas med i momsberäkningen, och hela sällskapets nota används som underlag.