:

När ska man fakturera med omvänd moms?

Innehållsförteckning:

 1. När ska man fakturera med omvänd moms?
 2. Vad ska stå på fakturan Vid omvänd byggmoms?
 3. Hur ska en faktura med omvänd moms se ut?
 4. Vad gäller vid omvänd byggmoms?
 5. Vem betalar momsen vid omvänd moms?
 6. Hur bokför man faktura med omvänd moms?
 7. Vilka tjänster omfattas av omvänd byggmoms?
 8. Vad är momspliktiga inköp vid omvänd skattskyldighet?

När ska man fakturera med omvänd moms?

Taxeringsvärde är ett samlat värde av en fastighet som bestäms av Skatteverket. Är fastigheten ett hus består taxeringsvärdet dels av ett byggnadsvärde, dels av ett tomtvärde. Är fastigheten obebyggd består den endast av ett tomtvärde. Taxeringsvärde räknas ut på samma sätt oavsett om det är ett hus med bostadsrätter, en villa eller en jordbruksfastighet. Taxeringsvärdet ska motsvara 75% av marknadsvärdet på fastigheten.

- När Skatteverket räknar ut taxeringsvärdet räknar de på det sannolika marknadsvärdet i det värdeområde som fastigheten ligger i, säger Katarina Henriksson, privatrådgivare på Sparbanken Tanum.

Värdeområde är ett sätt att dela upp fastigheter utifrån vilket marknadsvärde de haft vid försäljningar under de senaste två åren samt om det finns geografiska faktorer som kan påverka en fastighets taxeringsvärde, till exempel buller från en motorväg. Andra saker som påverkar taxeringsvärdet är bland annat tomtstorleken, om det finns vatten och avlopp samt storlek och skick på bebyggelsen på tomten.

Vad ska stå på fakturan Vid omvänd byggmoms?

Vi vet att det kan vara mycket att tänka på när någon går bort. Mitt i sorgen ska du som närstående och dödsbodelägare ta tag i allt det praktiska med den avlidnes ekonomi. Här hittar du information om hur du tar hand om dödsboet, bouppteckning och annat som behöver göras.

 • Till att börja med - ta hand om dödsboet
 • Hur ska en faktura med omvänd moms se ut?

  Om dödsboet har fått säkerhetskoder med inkomstdeklarationen kan du deklarera i appen, e-tjänsten eller genom att sms:a eller ringa. Du kan också deklarera genom att skicka in pappersblanketten Inkomstdeklaration 1.

  Ett dödsbo ska lämna en inkomstdeklaration för det år som dödsfallet inträffade. I deklarationen ska alla inkomster under inkomståret redovisas. Det gäller både inkomst som den avlidne hade före dödsfallet och eventuella inkomster som dödsboet har haft.

  Om den avlidne var bosatt i Sverige vid sin död är dödsboet obegränsat skattskyldigt i Sverige. Det innebär att även inkomster från utlandet ska redovisas i deklarationen, till exempel pension från ett annat land.

  Vad gäller vid omvänd byggmoms?

  Vi vet att det kan vara mycket att tänka på när någon går bort. Mitt i sorgen ska du som närstående och dödsbodelägare ta tag i allt det praktiska med den avlidnes ekonomi. Här hittar du information om hur du tar hand om dödsboet, bouppteckning och annat som behöver göras.

 • Till att börja med - ta hand om dödsboet
 • Vem betalar momsen vid omvänd moms?

  Dödsboet ska lämna in en inkomstdeklaration för det året som dödsfallet inträffade. Det som ska deklareras är inkomster som den avlidne har mottagit under året innan dödsfallet samt om dödsboet har mottagit några intäkter efter att dödsfallet ägt rum. Deklarationsblanketten skickas som vanligt ut från Skatteverket och skickas till den adress där dödsboet är skriven.

  Ett dödsbo finns kvar till dess att alla tillgångar har skiftats ut till dödsbodelägarna. Om dödsboet fortsatt finns efter året för dödsfall ska en deklaration lämnas in om:

  • Dödsboet har haft en sammanlagd inkomst i tjänst, kapital eller näringsverksamhet som överstiger 100 kronor eller mer
  • Dödsboet har ägt en fastighet den 1 januari för det aktuella inkomståret
  • Dödsboet måste betala en avkastningsskatt på pensionsmedel eller särskild löneskatt på sina pensionskostnader.

  Hur bokför man faktura med omvänd moms?

  Försäljning av byggtjänster kan bokföras på konto 3231 Försäljning byggsektorn, omvänd byggmoms. Köp av byggtjänster kan bokföras på konto 4610 Byggtjänster samt 2614 Utgående moms och 2644 Ingående moms.

  Omvänd byggmoms innebär att köparen redovisar, deklarerar och betalar in- och utgående moms, och inte säljaren som annars är brukligt. Det är alltså ingen momsfri försäljning utan handlar om en omvänd skattskyldighet. Regelverket finns för att förhindra skattefusk. 

  Vilka tjänster omfattas av omvänd byggmoms?

  Arvsskatten är skatt på egendom som fås genom arv eller testamente.

  Skatteförvaltningen fastställer arvsskatten på basis av bouppteckningsinstrumentet och dess bilagor. Om arvskifte redan har förrättats beaktas i arvsbeskattningen dessutom arvskiftesinstrumentet.

  Vad är momspliktiga inköp vid omvänd skattskyldighet?

  Tidigare har det varit tillåtet att lämna inkomstdeklarationen en månad senare än det ordinarie inlämningsdatumet om företaget deklarerar digitalt. Av förenklingsskäl har nu Skatteverket bestämt att inkomstdeklarationen får lämnas vid det senare datumet oavsett om du deklarerar digitalt eller på papper. Detta gäller för aktiebolag eller ekonomiska föreningar med bokslut från juli 2022 och framåt. För företag med kalenderår som räkenskapsår ska således deklarationen vara inlämnad senast den 1 augusti 2023. 

  Firmatecknare som tecknar firman ensam och bolagets vd kan signera inkomstdeklarationen digitalt på Skatteverkets hemsida med e-legitimation. Det finns dock fortfarande ingen möjlighet att lämna deklarationen digitalt om firmateckning t ex sker två i förening. 

  Ett företag med flera firmatecknare som tecknar gemensamt kan förenkla processen genom att anlita ett deklarationsombud, som kan signera deklarationen digitalt på Skatteverkets hemsida. Det kan vara en företrädare för företaget, redovisningsansvarig, eller annan särskilt utsedd person. Ansökan ska vara underskriven av behörig firmatecknare och även registrerad vd kan utse deklarationsombud.