:

Måste man skatta på försäkringspengar?

Innehållsförteckning:

 1. Måste man skatta på försäkringspengar?
 2. Hur mycket skatt betalar man på en kapitalförsäkring?
 3. Är försäkringspengar inkomst?
 4. Är det skatt på ersättning?
 5. Är inkomstförsäkring skattefri?
 6. Vad behöver man inte skatta?
 7. Vad kostar det att ta ut pengar från kapitalförsäkring?
 8. Är kapitalförsäkringar skattefria?
 9. Hur mycket försäkringspengar kan jag få?
 10. Hur mycket försäkringspengar kan man få?
 11. Vilka ersättningar är skattefria?
 12. Vad är skattefri ersättning?
 13. Är det värt att ha inkomstförsäkring?
 14. Var går gränsen för skattefri inkomst?
 15. Hur mycket pengar får man ta emot utan att skatta?

Måste man skatta på försäkringspengar?

Ett tilldelat organisationsnummer får inte ändras. Det fungerar därför som en bestående och unik identifierare trots en enhets ändring av namn, adress, ägare, företrädare eller andra uppgifter. Nummer som använts för enheter som upphört får inte återanvändas.

Hur mycket skatt betalar man på en kapitalförsäkring?

Organisationsnummer är ungefär som ett personnummer för företag. Organisationsnumret infördes 1975 och är en svensk företeelse. Det används som ett enhetligt system för att identifiera juridiska personer för att underlätta det stora informationsflödet mellan en juridisk person och myndigheter. En juridisk person avser bland annat kommuner, aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, ekonomiska föreningar, ideella föreningar och stiftelser. Organisationsnumret används främst vid kontakt med Skatteverket och andra myndigheter men ska även stå med på företagets kundfakturor och kvitton. Ett företag (en juridisk person) måste ha ett organisationsnummer för att kunna ingå ett bindande avtal. Undantaget är enskilda näringsidkare, för dem fungerar ägarens personnummer som organisationsnummer.

Letar du efter en redovisningskonsult eller revisor till ditt företag? Ageras hittar en specialist som passar dina behov. 

Är försäkringspengar inkomst?

Blir du arbetslös kan en inkomstförsäkring ersätta en del av ditt inkomstbortfall, upp till 80 procent av din lön. Inkomstförsäkringen är ett komplement till arbetslöshetsförsäkringen, a-kassan.

För att teckna en inkomstförsäkring krävs det att du uppfyller vissa krav. Dessa krav kallas för teckningskrav. Ett vanligt krav kan till exempel vara att du behöver ha en fast anställning. Det kan också finnas åldersgränser för att få teckna inkomstförsäkring.

Är det skatt på ersättning?

 • Vem omfattas? För att omfattas av försäkringen ska du oavbrutet ha varit medlem i förbundet de senaste 12 månaderna, innan du blev arbetslös.

  Om du blir arbetslös Om du får ersättning från svensk arbetslöshetskassa kan du ha rätt till ersättning från försäkringen. Ersättningen betalas ut i efterskott och är inte skattepliktig.

 • Du får en utökad trygghet från 150 till 300 dagar
 • Du får tid på dig att ordna din situation och ett nytt jobb
 • Extra bra om arbetsmarknaden är trög eller om lågkonjunktur råder

Är inkomstförsäkring skattefri?

 • Vem omfattas? För att omfattas av försäkringen ska du oavbrutet ha varit medlem i förbundet de senaste 12 månaderna, innan du blev arbetslös.

  Om du blir arbetslös Om du får ersättning från svensk arbetslöshetskassa kan du ha rätt till ersättning från försäkringen. Ersättningen betalas ut i efterskott och är inte skattepliktig.

 • Du får en utökad trygghet från 150 till 300 dagar
 • Du får tid på dig att ordna din situation och ett nytt jobb
 • Extra bra om arbetsmarknaden är trög eller om lågkonjunktur råder

Vad behöver man inte skatta?

Dels kan man använda sig av all den gratisinformationen som finns på allabolag.se där man enkelt får upp årsredovisningar, bokslut och resultat.

Men för att vara på den säkra sidan så kan det även vara bra att ta kreditupplysning på företaget som du ska anlita, något som du enkelt kan göra direkt på företagets sida på allabolag.se. I kreditupplysningen får en översikt över företagets förmåga att betala fakturor, eventuella betalningsanmärkningar eller skulder som ger en bra indikation på om det är en pålitlig partner. Företaget som du gör upplysningen på får inte veta att du tagit en upplysning.

Vad kostar det att ta ut pengar från kapitalförsäkring?

Med behandling av personuppgifter menas allt du gör med personuppgifter. Till exempel samla in, ta emot, anteckna, registrera, fotografera, filma, spela in, lagra, läsa, ändra, redigera, organisera, sammanställa, samköra, kopiera, radera, skriva ut, publicera, skicka eller på annat sätt överföra.

Dataskyddsförordningen gäller för all behandling av personuppgifter som är digital. Hit räknas även behandling som är delvis digital, till exempel när personuppgifter samlas in i en pappersenkät som sedan förs över i Word.

Dataskyddsförordningen gäller dessutom helt pappersbunden behandling av personuppgifter, om personuppgifterna ingår eller kommer att ingå i ett manuellt register som är sökbart.

Är kapitalförsäkringar skattefria?

Man kan jämföra ett organisationsnummer för företag med ett personnummer för privatpersoner. När man som företagare knyter nya avtal eller för dialog med myndigheter som Skatteverket använder man organisationsnumret som en identifikationshandling.

Organisationsnumret kommer ifrån Sverige och har funnits i nästan 40 år. Organisationsnumret kom till bruk först 1975. Andra länder har också liknande identifikationer för företag och föreningar.

Hur mycket försäkringspengar kan jag få?

Det enklaste sättet att hitta ditt eget och andra momsregistreringnummer (och samtidigt kontrollera att du faktiskt har ett momsregistreringnummer) är följande:

 • För aktiebolag: gå in på hitta.se och sök på aktiebolaget vars momsregistreringsnummer du söker. Klicka på "Bolagsdata" och där framgår företagets momsregistreringsnummer under rutan "Information".
 • För Enskild firma, handelsbolag etc: för dessa företagsformer är det enklaste att ringa Skatteverket på 0771‑567 567, se Kontrollera momsregistreringsnummer (Skatteverket.se).

Det är Skatteverket som bestämmer momsregistreringsnumret. Numret ser olika ut beroende på om det är fråga om en fysisk person eller juridisk person. Det fungerar så här:

Svenska aktiebolags momsregistreringsnummer är baserade på deras organisationsnummer på följande sätt: Om 123456-7890 är aktiebolagets organisationsnummer så är SE123456789001 dess momsregistreringsnummer; momsregistreringsnumret bildas alltså genom SE[organisationsnummer utan bindestreck]01.

För handelsbolag som även de är juridiska personer och därmed har organisationsnummer, så skapas momsregistreringsnummer på samma sätt som för aktiebolag. Detsamma gäller även andra juridiska personer, så som exempelvis kommanditbolag.

Hur mycket försäkringspengar kan man få?

Momsregistreringsnummer (momsnummer) är ett nummer som tilldelas alla verksamheter som registrerar sig för moms av Skatteverket. Momsregistreringsnummer benämns som VAT-nummer internationellt och står för Value Added Tax. Det kan dock förekomma att benämningen är VAT-nummer även i Sverige.

Momsregistreringsnummer är ett krav och något som tillämpas inom EU. Det är möjligt att kontrollera VAT-nummer över landsgränser. Det innebär i praktiken att en person i Sverige kan kontrollera VAT-nummer för en verksamhet i Danmark.

Momsregistreringsnummer bevisar att du eller ditt företag är registrerade för moms. Vilket innebär att du tillåts handla och göra avdrag enligt de regler som momsen innefattar. Enligt mervärdesskattelagen ska momsregistreringsnumret skrivas med på kvitton och fakturor som utfärdas vid en affär.

Ett momsregistreringsnummer i Sverige består först av landskoden SE, sedan av organisationsnumret eller personnummer beroende på bolagsform och slutligen 01. Inom EU är VAT-/momsregistreringsnummer uppbyggt på samma vis, antal tecken kan dock variera beroende på land men det är alltid en inledande landskod som består av två bokstäver. Därefter är det ytterligare tecken som kan vara siffror eller bokstäver. I Sverige läggs det alltid till 01 på slutet. Ett momsregistreringsnummer får inte innehålla bindestreck, punkter eller mellanslag.

Vilka ersättningar är skattefria?

Fråga: Hej, vad är definitionen av en personuppgift enligt GDPR? I och med att mitt företag hanterar personuppgifter, måste vi följa GDPR. Däremot kan det ibland vara krångligt att förstå vad en personuppgift är för något.

Svar: När en uppgift går att koppla till en fysisk levande individ, direkt eller indirekt, ensamt eller tillsammans andra uppgifter, är det en personuppgift. Exempelvis ett personnummer, förnamn, telefonnummer. Däremot är inte ett organisationsnummer tillhörande ett aktiebolag en personuppgift. I vissa fall kan en kod eller ett nummer också vara en personuppgift. Ett praktiskt exempel är fastighetsbeteckningar och registreringsnummer på bilar. Det är en personuppgift om det går att koppla en sådan kod eller nummer till en fysisk levande person.

Vad är skattefri ersättning?

Begreppen milersättning och bilersättning betyder samma sak och innebär att när du reser med egen bil i tjänsten kan din arbetsgivare betala ut en skattefri milersättning till dig genom ett traktamente eller kostnadsersättning. Om du inte har fått ersättning från arbetsgivaren kan du göra avdrag i din deklaration.

Bilersättning är skattefri upp till vissa schablonvärden som är fastställda av Skatteverket. Tanken är att bilersättningen ska stå för den förslitning och förbrukning av drivmedel som uppkommer vid körning i tjänsten.

Utgifter för parkering, vägavgifter, broavgifter, färjeavgifter och trängselskatt osv. omfattas inte av bilersättningen utan ersätts separat.

Skattefri bilersättning och maxavdrag betalas per mil, förutsatt att den anställde betalar drivmedlet. Ersättningens storlek beror på om du äger bilen själv eller om det är en förmånsbil.

Är det värt att ha inkomstförsäkring?

I dagarna får många årets första lön, men hur mycket blir kvar när den nya skatten dragits? Gå in på Ekonomifaktas räknesnurra ”Räkna ut din skatt” för att få veta. För de allra flesta blir det en glad överraskning.

Publicerad: 23 jan 2023, 14:35

Var går gränsen för skattefri inkomst?

Ta reda på hur mycket skatt du själv betalar på dinskatt.se. Du kan också jämföra hur mycket du hade betalat i skatt på samma lön för alla år ända tillbaka till 1971.

I denna video förklaras hur arbetsgivaravgifter och moms och andra konsumtionsskatter sammanlagt gör att skattebördan överstiger 50 procent för vanliga inkomster:

Hur mycket pengar får man ta emot utan att skatta?

 • Vad är inkomstskatt?
 • Vad är statlig skatt?
 • Vad är skiktgräns och brytpunkt (statlig skatt)?

Inkomstskatt, på engelska income tax, är en skatt som anställda betalar till kommun och landsting (kommunalskatt) på sitt arbete. För kommunalskatten är skattesatsen lika för alla oavsett inkomst, men olika kommuner har olika skattesatser. 2022 låg kommunalskatten i Sverige mellan 29 och 35 procent. 

När en anställd tjänar över en viss gräns, över den så kallade brytpunkten för statlig skatt, så får man också betala inkomstskatt till staten. Detta kallas statlig skatt eller statlig inkomstskatt.