:

Vad klassas som en miljöbil?

Innehållsförteckning:

 1. Vad klassas som en miljöbil?
 2. Vilka bilar är klassade som miljöbilar?
 3. Vad menas med miljö bil?
 4. Är min bil en miljöbil?
 5. Är Euro 6 miljöbil?
 6. Vilken bil är sämst för miljön?
 7. Vilka bilar får man miljöbonus?
 8. Vilka årsmodeller har Euro 6?
 9. När går Euro 6 ut?
 10. Vilken bil är mest problemfri?
 11. Vilken begagnad bil ska man köpa 2023?
 12. Får man 70 tusen om man köper elbil?
 13. Hur vet man om man får miljöbonus?
 14. Är min bil Euro 5 eller 6?
 15. Hur vet man om bilen är Euro 6?

Vad klassas som en miljöbil?

Enklast hittar du en miljöbil genom att filtrera på Miljöbilar i listan för alla bilar som just nu ligger ute till försäljning. Därefter kan du välja vilken bilmodell som passar dig bäst, exempelvis kombi eller SUV.

Vilka bilar är klassade som miljöbilar?

 • Pausad uppräkning av skiktgränsen för statlig inkomstskatt. Någon justering ska inte göras vid bestämmandet av skiktgränsen för uttag av statlig inkomstskatt på beskattningsbara förvärvsinkomster för beskattningsåret 2024. Skiktgränsen för statlig inkomstskatt för beskattningsåret 2024 bör alltså ligga kvar på samma nivå som för beskattningsåret 2023. Det innebär att skiktgränsen för uttag av statlig inkomstskatt på beskattningsbara förvärvsinkomster uppgår till 598 500 kronor (49 875 kronor/månad) för beskattningsåret 2024. Om skiktgränsen skulle räknas upp enligt det ordinarie förfarandet skulle den uppgå till 666 200 kronor (55 516 kronor). Ändringen träder i kraft den 1 januari 2024.
 • Ett förstärkt jobbskatteavdrag. Förstärkningen av det ordinarie jobbskatteavdraget minskar statskassans intäkter med drygt 11 miljarder kronor och riktar sig främst till heltidsarbetande med låga och medelhöga inkomster. Förslaget finansieras genom att indexeringen av skiktgränsen för statlig inkomstskatt pausas under 2024. För en person med en inkomst på cirka 40 000 kronor i månaden (480 000 kronor/år) innebär det en skattesänkning på cirka 500 kronor i månaden (7000 kronor/år). Förslaget lämnas till riksdagen senare under hösten. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2024.
 • Bättre möjligheter för företag att attrahera och behålla nyckelkompetens. Regeringen går fram med ett förslag om förlängd expertskatt från fem till sju år. Förslaget förväntas träda i kraft den 1 januari 2024 och kommer att tillämpas för vistelser i Sverige som påbörjas efter den 31 mars 2023.
 • Regeringen sänker skatten för alla pensionärer med sammanlagt två miljarder kronor. Förslaget innebär att det förhöjda grundavdraget (67 år) höjs på motsvarande sätt som jobbskatteavdraget. Sammantaget med den indexering av grundavdraget som görs årligen innebär detta att en pensionär med en pension på 25 000 kronor i månaden får 3 400 kronor mer i plånboken varje år.
 • Pensionärer födda 1957 kompenseras. Åldersgränsen för att få ta del av det förhöjda grundavdraget höjdes den 1 januari 2023 så att det omfattar personer som vid beskattningsårets ingång har fyllt 66 år. Detta innebar att de som är födda 1957 hamnade i kläm och tvingas vänta ett extra år på den skattesänkning som det förhöjda grundavdraget medför. Att dessa personer under 2023 behandlas som pensionärer i vissa delar av våra system men inte i andra är givetvis orimligt.

  Personer födda 1957 kompenseras genom utbetalning på skattekontot från 1 juli 2024. Inget ansökningsförfarande krävs. Satsningen kommer totalt att motsvara skatteeffekten av det förhöjda grundavdraget. Den exakta utformningen kommer vi att återkomma till. Sammantaget bedöms kompensationen uppgå till 3,2 miljarder kronor och omfatta cirka 110 000 personer. För att inte samma situation ska uppkomma för personer födda 1959 aviserar regeringen att ikraftträdandet av en höjd åldersgräns till 67 år, för rätt till det förhöjda grundavdraget, senareläggs med ett år till den 1 januari 2027. Detta bedöms innebära minskade skatteintäkter med 3,4 miljarder kronor 2026.

 • Tillfälligt höjt tak för rotavdrag. För att främja sysselsättningen i byggsektorn i ett svårt ekonomiskt läge kommer regeringen att föreslå en tillfällig höjning av taket för rotavdraget under 2024 till 75 000 kronor per person (jämfört med tidigare 50 000 kronor). Förslaget syftar till att öka efterfrågan på rotarbeten (det vill säga reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad) under en period då efterfrågan på övriga bygg- och anläggningsarbeten bedöms minska. Vidare separeras taken på RUT och ROT och uppgår efter ändringen till 75 000 kronor vardera. Fram till den 30 juni 2024 får dock högst 50 000 kronor användas för rotavdrag och högst 75 000 kronor sammanlagt för rot- och rutavdrag. Förslaget föreslås träda i kraft den 1 juli 2024.

Vad menas med miljö bil?

Fysiska personer som varit obegränsat skattskyldiga under hela beskattningsåret har rätt till skattereduktion för arbetsinkomster (67 kap. 5 § IL). En inkomst som är undantagen från beskattning, t.ex. på grund av sexmånadersregeln (3 kap. 9 § IL), ger dock inte rätt till skattereduktion.

Personer som varit obegränsat skattskyldig bara under en del av beskattningsåret har rätt till skattereduktion för den tid de varit obegränsat skattskyldiga. De får då jobbskatteavdrag med 1/12 av fullt jobbskatteavdrag för varje månad som de är obegränsat skattskyldiga (67 kap. 9 § IL). Om överskottet av deras förvärvsinkomster uteslutande eller så gott som uteslutande består av svenska förvärvsinkomster medges de dock fullt jobbskatteavdrag.

Även vissa av dem som är begränsat skattskyldiga har rätt till jobbskatteavdrag, se sidan Skattereduktioner, allmänna avdrag och grundavdrag.

Är min bil en miljöbil?

Det kan vara riktigt lönsamt att jobba som pensionär.

Som pensionärer betalar du lägre skatt på lönen tack vare jobbskatteavdraget. Från och med året du fyller 66 år får du dessutom förstärkt jobbskatteavdrag.

Och från året du fyller 67 år får du ett förhöjt grundavdrag som gör att du kan ha förvärvsinkomst upp till 683 200 kronor per år (motsvarar 56 933 kronor i månaden) utan att betala statlig inkomstskatt.

Det finns ingen begränsning i hur mycket du kan tjäna på arbete samtidigt som du tar ut pension.

Ja, du kan skjuta upp din allmänna pension. Du kan välja att skjuta upp hela beloppet eller bara 25, 50 eller 75 procent. Du kan ändra detta när du vill.

Möjligheten att skjuta upp tjänstepensionen beror på vad som står i avtalet om tjänstepension. Du kan inte ändra utbetalningen när den väl börjar. Däremot kan du ofta bestämma när den ska börja och över hur lång tid den ska betalas ut.

Till en början är det lägre kommunalskatt på lön än på pension. Skillnaden är jobbskatteavdraget.

Från och med året du fyller 66 år får du dessutom ett förstärkt jobbskatteavdrag, som gör att skatten på lönen blir ännu lägre. Så här räknas det förstärkta skatteavdraget ut:

Observera att jobbskatteavdraget bara får räknas av mot din kommunala inkomstskatt och inte mot den statliga inkomstskatten, fastighetsskatten eller fastighetsavgiften.

Är Euro 6 miljöbil?

Det kan vara riktigt lönsamt att jobba som pensionär.

Som pensionärer betalar du lägre skatt på lönen tack vare jobbskatteavdraget. Från och med året du fyller 66 år får du dessutom förstärkt jobbskatteavdrag.

Och från året du fyller 67 år får du ett förhöjt grundavdrag som gör att du kan ha förvärvsinkomst upp till 683 200 kronor per år (motsvarar 56 933 kronor i månaden) utan att betala statlig inkomstskatt.

Det finns ingen begränsning i hur mycket du kan tjäna på arbete samtidigt som du tar ut pension.

Ja, du kan skjuta upp din allmänna pension. Du kan välja att skjuta upp hela beloppet eller bara 25, 50 eller 75 procent. Du kan ändra detta när du vill.

Möjligheten att skjuta upp tjänstepensionen beror på vad som står i avtalet om tjänstepension. Du kan inte ändra utbetalningen när den väl börjar. Däremot kan du ofta bestämma när den ska börja och över hur lång tid den ska betalas ut.

Till en början är det lägre kommunalskatt på lön än på pension. Skillnaden är jobbskatteavdraget.

Från och med året du fyller 66 år får du dessutom ett förstärkt jobbskatteavdrag, som gör att skatten på lönen blir ännu lägre. Så här räknas det förstärkta skatteavdraget ut:

Observera att jobbskatteavdraget bara får räknas av mot din kommunala inkomstskatt och inte mot den statliga inkomstskatten, fastighetsskatten eller fastighetsavgiften.

Vilken bil är sämst för miljön?

För Samirs del misstänkte han ingenting. Yosef var en helt vanlig kille som alla pratade gott om, just för att han var så vänlig och social. 

– När han tog studenten sprutade han sig själv med en öl. Han var som vilken vanlig svenskfödd unge som helst. 

Yosef hade kommit in på sjuksköterskelinjen på en högskola i en annan stad. Samir berättar hur stolt han var. De köpte möbler och ordnade med flytten tillsammans. Studierna gick bra och sonen verkade trivas. Samir hälsade ofta på, men en dag upptäckte han något nytt som han inte hade skaffat sonen, en bönematta. 

Samir öppnar dörren till sin lägenhet. Trots att gardinerna är fördragna till hälften är rummen ljusa. Vi sätter oss i soffan i vardagsrummet. Samir berättar att han en dag 2014 fick ett telefonsamtal. Det var Yosef som sade att han och hans vänner befann sig vid gränsen mellan Turkiet och Syrien. De skulle strax passera den.

– Först trodde jag att han skämtade. Jag bad honom gång på gång att inte göra så här, att han fortfarande kunde säga nej. Jag ville ta första flyget dit och hämta hem honom. Vi alla i familjen pratade med honom, men han sade bara att det var för sent. Han hade bestämt sig. 

Samir varnade honom att han kommer att dö om han tog sig in i Syrien. 

Vilka bilar får man miljöbonus?

Bonus Malus är ett skattesystem för bilar som införts i flera europeiska länder, inklusive Sverige. Det är en poängskala som baseras på fordonets utsläppsnivåer och syftar till att konsumenter ska välja miljövänligare bilar.

I Sverige innefattar Bonus Malus-systemet både en bonus för elbilar och en skattesats för bilar med högre utsläppsnivåer. Elbonus ges dock inte endast ut till nya bilar och är inte avdragsgillt. Istället kan elbilsägare ansöka om en bonus från Transportstyrelsen, men det är en engångssumma på högst 60 000 kronor. Bonusen är dock inte kopplad till bilens vikt.

Vilka årsmodeller har Euro 6?

De flesta av oss får mindre pengar att röra oss med när vi blir pensionärer. En ganska normal pension ligger idag på omkring 21.000 kronor, före skatt. Men frågan är hur mycket pengar en pensionär behöver. 

Vi har tittat på tre olika budgetar som passar för tre olika pensionärsplånböcker; bas-, medel- och plusplånboken. Du ser dem här nedanför. Beräkningarna utgår i från att du är ensamstående. Om du har gemensam ekonomi med någon blir vissa saker billigare. Men tänk på att i princip alla förhållanden slutar med att en blir ensam kvar – så ensambudgeten kan vara en bra tankeställare. Siffrorna gäller för 2024. 

När går Euro 6 ut?

Avdraget är inräknat i de skattetabeller som arbetsgivare använder vid löneutbetalningar så du behöver inte själv ansöka om avdraget.

Skattereduktionens storlek beror på inkomstnivå (efter ev avdrag), grundavdrag och kommunalskattesats.

Vilken bil är mest problemfri?

Som pensionär får du pension från flera olika håll och det är ditt eget ansvar att se till att det dras rätt skatt. Därför kan det vara bra att sätta sig in i sin pension så att du inte betalar för lite skatt. Vad du ska betala i skatt är individuellt men rent generellt fungerar det såhär:

 • Allmän pension. Den allmänna pensionen från Pensionsmyndigheten drar den kommunalskatt som gäller i den kommun du bor i, precis så som det fungerar med lön.
 • Tjänstepension. De flesta pensionsbolag drar automatiskt av 30% i skatteavdrag vid utbetalning. Har du utbetalningar från flera bolag kan det därför bli att du betalar för lite skatt.
 • Eget pensionssparande. Om du sparat till din pension i en kapitalförsäkring eller ett ISK har du redan skattat på pengarna när du tar ut dem. Du är därför inte skyldig att betala skatt på det egna pensionssparandet när du tar ut det. 

Vilken begagnad bil ska man köpa 2023?

 • Förstärka jobbskatteavdraget. Målgrupp är heltidsarbetande med låga-medelhöga inkomster. Syftet är ”att förstärka drivkrafterna till arbete”. I genomsnitt blir det en skattelättnad på 1 900 kronor per person och år. Skattesäkningen ökar i takt med inkomsten och blir som störst skattelättnad ges vid en månadsinkomst på ca 38 700 kronor.
 • Höja övre åldersgränsen för jobbskatteavdraget från 65 till 66 år. För att matcha förslaget om höjning av tidigast ålder för att få det förhöjda jobbskatteavdraget.
 • Ta bort nedtrappningen av jobbskatteavdraget vid höga inkomster. Idag sker en nedtrappning vid 711 000 kronor/år och vid 1 800 000 kronor/år försvinner avdraget helt. Syftet med förslaget är att även höginskomsttagare ska förmås arbeta mer.

Får man 70 tusen om man köper elbil?

Som pensionär får du pension från flera olika håll och det är ditt eget ansvar att se till att det dras rätt skatt. Därför kan det vara bra att sätta sig in i sin pension så att du inte betalar för lite skatt. Vad du ska betala i skatt är individuellt men rent generellt fungerar det såhär:

 • Allmän pension. Den allmänna pensionen från Pensionsmyndigheten drar den kommunalskatt som gäller i den kommun du bor i, precis så som det fungerar med lön.
 • Tjänstepension. De flesta pensionsbolag drar automatiskt av 30% i skatteavdrag vid utbetalning. Har du utbetalningar från flera bolag kan det därför bli att du betalar för lite skatt.
 • Eget pensionssparande. Om du sparat till din pension i en kapitalförsäkring eller ett ISK har du redan skattat på pengarna när du tar ut dem. Du är därför inte skyldig att betala skatt på det egna pensionssparandet när du tar ut det. 

Hur vet man om man får miljöbonus?

När finansminister Elisabeth Svantesson presenterade reformen tog hon en person med 25 000 kronor i pension per månad som exempel. Hon eller han får betala 3 400 kronor mindre i skatt nästa år, sa ministern.

Men av den skattesänkningen beror större delen på att skatteskalorna är knutna till prisbasbeloppet (som speglar inflationen), något som gör att skatten skulle ha sänkts även utan att politikerna griper in (se tabellen).

Är min bil Euro 5 eller 6?

Det är avgasutsläppen av koloxid (CO), kolväten (HC), kväveoxider (NOx) och partiklar som styr klassningen. Utsläpp av koldioxid (CO2) ingår inte. 

Vilken utsläppsklass en bilmodell ska placeras i bestäms av Transportstyrelsen efter en anmälan från biltillverkaren i samband med första registrering och klassen baseras på bilmodellens avgasgodkännande. Information om enskilda bilmodellers bränsleförbrukning, koldioxidutsläpp och utsläppsklass sammanställs av Konsumentverket.

Genom att välja en bil i bästa möjliga utsläppsklass kan du hjälpa till att minska utsläppen av luftföroreningar från vägtrafiken. 

Hur vet man om bilen är Euro 6?

När en arbetsgivare ger en anställd en gåva är den normalt skattepliktig enligt Skatteverkets regler. Det finns dock några undantag och det är julgåvor, minnesgåvor och jubileumsgåvor. Dessa gåvor är nämligen skattefria om marknadsvärdet inklusive moms understiger ett visst belopp. Marknadsvärdet är det pris som varan eller tjänsten hade kostat om den anställda själv hade köpt den. Arbetsgivarens kostnader för att administrera gåvan ingår inte i gåvans värde. Inte heller eventuell transport- eller fraktkostnad av gåvan räknas till dess värde.

Julklappar till anställda för inkomstår 2023 är alltså skattefria om marknadsvärdet inte överstiger 500 kronor inklusive moms. Att julgåvor är skattefria under ett visst belopp betyder helt enkelt att arbetsgivaren inte betalar arbetsgivaravgifter på gåvorna, samt att den ingående momsen är avdragsgill. Det innebär också att den anställde inte förmånsbeskattas för gåvan.

Andra regler som gäller för julgåvor till anställda är att gåvan måste ges till alla anställda eller till en större grupp av alla anställda. De anställda behöver dock inte få en likadan julgåva, men marknadsvärdet ska vara det samma. Gåvan får inte heller vara kontanter eller presentkort som kan bytas mot kontanter. Presentkort som kan bytas in mot en vara eller tjänst räknas dock som en avdragsgill julgåva.

Den som är anställd i sitt eget aktiebolag får ta emot en skattefri julgåva även om det inte finns fler anställda i bolaget. En enskild näringsidkare kan ge sina anställda julgåvor, men kan inte ge sig själv en julgåva.