:

Får man inbetalningskort från Skatteverket?

Innehållsförteckning:

 1. Får man inbetalningskort från Skatteverket?
 2. Var får man tag på inbetalningskort?
 3. Kan man beställa ny deklarationsblankett?
 4. Hur betalar jag in pengar till Skatteverket?
 5. Hur får man tag på Bankgiroblanketter?
 6. När får man inbetalningskort?
 7. Hur beställer man Bankgiroblanketter?
 8. Hur beställer man en deklarationsblankett?
 9. Var kan jag hämta deklarationsblanketter?
 10. Hur betalar man med Swish till Skatteverket?
 11. När ska inbetalning till Skatteverket göras?
 12. Var kan man beställa Bankgiroblanketter?
 13. När kan man se bankgiro inbetalningar?
 14. Hur får man tag i Plusgiroblanketter?
 15. Hur gör man med inbetalningskort?

Får man inbetalningskort från Skatteverket?

Du ska ta upp ditt uppskovsbelopp till beskattning när du säljer ersättningsbostaden. Det gör du genom att lägga till uppskovsbeloppet i beräkningen av vinst eller förlust när du deklarerar försäljningen.

 • Om den sålda bostaden är ett småhus återför du beloppet i bilaga K5 (-avsnitt B punkt 8 om du deklarerar på en pappersbilaga).
 • Om den sålda bostaden är en bostadsrätt återför du beloppet i bilaga K6 (‑avsnitt B punkt 11 om du deklarerar på en pappersbilaga).

Köper du därefter en ny bostad kan du få uppskov på nytt under förutsättning att kraven för uppskov är uppfyllda.

Var får man tag på inbetalningskort?

Kalkylatorn hjälper dig att räkna ut hur stor del av din vinst du kan skjuta upp och hur mycket som måste beskattas.

Tänk på att vinst + eventuellt gammalt uppskov uppgå till minst 50 000 kr för att uppskov skall kunna göras.

Tänk även på att uppskovstaket är på 3 miljoner kr per bostad. Om den nya bostaden ägs ihop med någon annan måste du alltså ta hänsyn till att ni totalt kan göra uppskov på max 3 miljoner kr per bostad.

Att göra uppskov betyder att du väntar med att betala vinstskatten på försäljning av en bostad. I stället för att betala in hela skatten direkt kan du skjuta upp det till ett senare tillfälle. Du kan skjuta upp vinsten ända fram tills du dör så länge du uppfyller reglerna för uppskov. Du kan begära uppskov hos Skatteverket när du deklarerar försäljningen av en bostad, vilket alltså blir året efter att du sålt din bostad.

Att göra uppskov innebär inte att du slipper betala skatten utan att du skjuter fram betalningenEtt uppskov räknas alltså som en skatteskuld. Sedan uppskovsräntan togs bort får man dock ha den skatteskulden helt räntefritt vilket såklart är mycket fördelaktigt.

Kan man beställa ny deklarationsblankett?

Om du har gått med ekonomisk vinst vid din bostadsförsäljning kan det vara en god idé att ansöka om uppskov hos Skatteverket. Med uppskov menas att man skjuter fram betalningen av skatten. Numera utan kostnad. Dock kan regelverket kring uppskov upplevas som snårigt – varför Mäklarringen här reder ut hur du som säljare kan tänka kring skatter och deklaration.

Skatteverkets riktlinjer

Hur betalar jag in pengar till Skatteverket?

De här uppgifterna konverteras över till blankett K2 om du skapat föregående års deklaration i Capego Skatt och har ansökt om preliminärt uppskov i den. Men annars måste du fylla i rätt försäljningsdatum och bostadsrättens namn eller fastighetsbeteckning. Detta ska fyllas i vare sig du ska ansöka om slutligt uppskov eller återbetala.

Hur får man tag på Bankgiroblanketter?

Scanna in pappersfakturorDu får till exempel scanna in ett dokument och spara det elektroniskt, men originalunderlaget i papper får du slänga först efter tre år. Det här kan vara bra att göra med kvitton som annars skulle blekna.

Fakturor skapade elektronisktOm du skapar dina fakturor i ett bokföringsprogram och skickar fakturan elektroniskt till din kund, till exempel via e-post, behöver du inte skriva ut fakturan på papper. Om du gör det gäller samma regler som för pappersunderlag som görs elektroniska, det vill säga du får förstöra den elektroniska fakturan först efter tre år.

När får man inbetalningskort?

Genom att scanna in och spara fysiska kvitton, fakturor och annat underlag digitalt så behöver originalet på papper bara sparas i fyra år istället för sju. Att fota eller scanna in sina är också bra då de inte sällan bleknar efter några år.

Ansvaret för arkivering ser lite olika ut beroende på vilken bolagsform du driver.

Hur beställer man Bankgiroblanketter?

Scanna in pappersfakturorDu får till exempel scanna in ett dokument och spara det elektroniskt, men originalunderlaget i papper får du slänga först efter tre år. Det här kan vara bra att göra med kvitton som annars skulle blekna.

Fakturor skapade elektronisktOm du skapar dina fakturor i ett bokföringsprogram och skickar fakturan elektroniskt till din kund, till exempel via e-post, behöver du inte skriva ut fakturan på papper. Om du gör det gäller samma regler som för pappersunderlag som görs elektroniska, det vill säga du får förstöra den elektroniska fakturan först efter tre år.

Hur beställer man en deklarationsblankett?

Grundprincipen för arkivering av bokföring är att räkenskapsinformation ska förvaras på ett betryggande sätt i Sverige under sju år efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades. För ett företag med räkenskapsår första juli till sista juni innebär det att räkenskapsinformationen måste sparas i sju år och sex månader. Räkenskapsinformationen ska bevaras så den är i vanlig läsbar form eller i mikroskrift. Skyldigheten att arkivera information uppstår så fort det finns någon räkenskapsinformation att spara, det vill säga i samband med att den första verifikationen kommer till.

Var kan jag hämta deklarationsblanketter?

Tänk på att det är du som ansvarar för bokföringen! Även om du anlitar någon för att sköta din bokföring är det du som ansvarar för att bokföringen blir riktig. Detta ansvar kan du aldrig lämna ifrån dig. Så ställ krav på din bokförare att han eller hon förklarar om du inte förstår.

Några tips innan du lägger upp din bokföring!

 • Planera din bokföring. Tänk igenom innan hur den ska vara upplagd, så att den passar dina syften bäst.
 • Ta råd. Fråga vänner och bekanta som driver rörelse hur de gör med sina papper och sin bokföring.
 • Enkelhet. Gör din bokföring så enkel som möjligt när du startar upp, särskilt om du är lite osäker på dina kunskaper i bokföring.
 • Om du lämnar bort din bokföring. Sätt in underlagen varje dag i en pärm, där du har en flik för varje dag. Då är det lättare för den som sköter bokföringen att bokföra alla transaktioner på rätt dag.

För din egen skull är det viktigt att du har ordning på dina papper. Varje minut som behöver tas i anspråk för dig eller en redovisningskonsult kostar pengar. Sköter du din bokföring kan du spara pengar och undvika onödigt tidsspill.

Hur betalar man med Swish till Skatteverket?

Vill du hjälpa oss bli bättre? Vi vill undersöka våra kunders behov när det kommer till likvidhantering, alltså in- och utbetalningar mellan dig och Skatteverket, för att veta hur vi kan utveckla detta. Därför hade vi gärna intervjuat dig om hur du tycker att det fungerar i nuläget och vad som kan förbättras.

När ska inbetalning till Skatteverket göras?

Hur länge måste man spara bokföring? Enligt svensk lag är det viktigt att företag spara sin bokföring i minst sju år. Detta gäller för alla företag, oavsett storlek eller bransch.

Att spara bokföringen i sju år har flera viktiga syften. Dels gör det det möjligt för företaget att hålla koll på sina ekonomiska transaktioner och hitta fel i bokföringen. Dessutom kan det hjälpa till att ta informerade beslut. Dels är det viktigt för att uppfylla lagkrav från Skatteverket och dra av förlorade fordringar i skatteberäkningen. Att spara bokföringen i sju år är alltså en viktig investering för företaget. Genom att ha tillgång till aktuell och korrekt information om företagets ekonomi kan företagsledningen göra informerade beslut. Detta stödjer företagets utveckling och tillväxt.

Var kan man beställa Bankgiroblanketter?

Girobetalning kopplas till ditt Privatkonto eller Servicekonto i banken. Du får ett häfte med förtryckta betalordrar. När du ska betala fyller du i en betalorder och postar den tillsammans med inbetalningskorten. Det tar två till tre bankdagar från det att du postat kuvertet tills betalningsmottagaren har pengarna. Kan det bli enklare?

Om du vill att dina betalningar ska göras framåt i tiden kan du ange betalningsdatum på betalordern. Banken bevakar ditt uppdrag och betalar i tid. Du kan skicka in din betalorder i god tid innan betalningsdagen, bara du ser till att det finns pengar på kontot när betalningen ska göras.

När kan man se bankgiro inbetalningar?

Kvitton är en del av din räkenskapsinformation, som måste sparas i 7 år efter det kalenderår då räkenskapsåret avslutades. Det innebär 7 år och 6 månader för ett företag med räkenskapsår 1 juli – 30 juni.

Hur får man tag i Plusgiroblanketter?

24 maj 2016

Det är lätt att vilja spara för mycket. Kvitton på mat och andra förbrukningsvaror kan nästan alltid kastas direkt. För andra viktiga papper beror det lite på. Vi listar några övergripande tider att förhålla sig till.

Hur gör man med inbetalningskort?

Samma arkiveringsregler gäller oavsett om man överför ursprungshandlingen från papper till digital form, eller tvärtom. Om företaget till exempel har tagit emot en faktura via e-post och väljer att skriva ut den för att ha bokföringen i pappersform, ska den digitala ursprungshandlingen (filen som togs emot via e-post) sparas digitalt i minst tre år. Och omvänt, om en pappersfaktura skannas och sparas digitalt, gäller samma sak.

Vilket kvitto ska sparas om man får både e-kvitto och kvitto på papper?

Många gånger får vi kvitton och fakturor både digitalt och på papper, till exempel om vi handlar i en butik som skickar ett e-kvitto och vi samtidigt får ett kvitto på papper. Vilket kvitto ska sparas då? Om man får båda kvittona i nära anslutning till varandra kan man välja vilket kvitto man vill spara. Det underlättar såklart om man väljer samma format i alla liknande situationer och bör isåfall framgå av arkivplanen.