:

Hur får jag inkomstuppgifter från Skatteverket?

Innehållsförteckning:

 1. Hur får jag inkomstuppgifter från Skatteverket?
 2. Vilka uppgifter kan man få från Skatteverket?
 3. Vad menas med inkomstuppgifter?
 4. Är inkomstuppgifter offentliga?
 5. Hur bevisar jag min inkomst?
 6. När kommer nya inkomstuppgifter?
 7. Vilka inkomster syns i deklarationen?
 8. Hur tar jag reda på min årsinkomst?
 9. När uppdaterar Skatteverket inkomstuppgifter?
 10. När syns nya inkomstuppgifter?
 11. Var hittar jag mina inkomstuppgifter?
 12. Kan man se vad en person tjänar?
 13. Vad räknas som inkomst enligt Skatteverket?
 14. Hur får man ett Inkomstintyg?
 15. Hur får jag reda på min årsinkomst?

Hur får jag inkomstuppgifter från Skatteverket?

En kontrolluppgift är en uppgift som till exempel företag, banker, försäkringsbolag, föreningar och myndigheter ska lämna till Skatteverket för att skatten ska bli rätt för privatpersoner och företagare. Det kan till exempel vara uppgift om lön, räntor, utdelning och försäljning av fastighet. Kontrolluppgifterna lämnar du till Skatteverket senast 31 januari året efter inkomståret. Uppgifterna förifylls på inkomstdeklarationerna.

I tjänsten Lämna kontrolluppgifter kan du lämna in och rätta kontrolluppgifter som avser inkomståret 2016 och framåt. Ska du bara lämna ett mindre antal kontrolluppgifter, max 50 stycken åt gången, kan du göra det direkt i tjänsten. Om du ska lämna in ett större antal kontrolluppgifter finns det en filöverföringstjänst som du också når via tjänsten.

Vilka uppgifter kan man få från Skatteverket?

En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och om den har kommit till eller upprättats där. Däremot är inte till exempel säkerhetskopior, minnesanteckningar och utkast till beslut allmänna handlingar.

En handling anses ha kommit till myndigheten så snart den har anlänt dit och registrerats (2 kap. 6 § tryckfrihetsförordningen). På Skatteverket är vi skyldiga att registrera handlingen så snart som möjligt eller hantera den på något annat sätt som beskrivs i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Däremot behöver vi inte meddela avsändaren att vi har fått den. Du får alltså ingen bekräftelse av oss om att vi har fått en handling av dig.

Läs mer om allmänna handlingar i Rättslig vägledning.

Vad menas med inkomstuppgifter?

I e-tjänsten kan du se uppgifter om din inkomst och avdragen skatt. Du kan få en sammanställning för ett visst år eller mer detaljerat för en specifik utbetalare. Du kan också skriva ut eller spara de sammanställda uppgifterna.

Är inkomstuppgifter offentliga?

Tack för att du vänder dig till Lawline med din frågeställning

Först och främst är inkomstdeklarationer att anse som offentliga handlingar när de kommer in till skatteverket enligt 2 kap 3+6§§ Tryckfrihetsförordningen. Observera att deklarationen bara är att anse som offentlig när det tagits beslut i din deklaration. Innan dess är den inte offentlig. Se exempelvis Högsta Domstolens dom i NJA 2003 sid. 447.

Hur bevisar jag min inkomst?

Pensionsmyndigheten skickar inte längre några årliga inkomstuppgifter till dig. På Skatteverket.se kan du hämta alla dina skattepliktiga inkomstuppgifter, så kallade kontrolluppgifter. Där kan du också utse någon som hjälper dig med detta.

Logga in på skatteverket.se för att se alla dina skattepliktiga inkomstuppgifter (kontrolluppgifter) som din arbetsgivare, dina pensionsutbetalare eller Försäkringskassan lämnat till Skatteverket månad för månad. Skatteverket  (Länk till annan webbplats)

När kommer nya inkomstuppgifter?

Uppdatering 2023-04-06

Idag uppdaterades en första våg av de nya inkomstuppgifterna för 2022. Det ska gälla ”alla” som har deklarerat senast 30 mars och gjort det digitalt och utan ändringar. Den som har fått inkomstuppgifterna uppdaterade kan nu alltså ansöka med ny taxerad inkomst. Till ansökningsformuläret. Kolla vad du kan få för ränta.

Vilka inkomster syns i deklarationen?

Har du utövat en idrott som aktiv, tränare, domare eller liknande så ska du betala skatt på alla kontanta ersättningar, presentkort, stipendier och förmåner som du har fått. Exempel på förmåner är fri bil och fri bostad.

TraktamenteOm du har övernattat och fått traktamente i samband med övernattningen behöver du inte redovisa ersättning i din deklaration om ersättningen inte är högre än schablonbeloppet. Har du fått traktamente för arbete på din vanliga verksamhetsort eller inte övernattat i samband med tjänsteresan, så ska du beskattas för ersättningen som lön.

Hur tar jag reda på min årsinkomst?

I e-tjänsten kan du se uppgifter om din inkomst och avdragen skatt. Du kan få en sammanställning för ett visst år eller mer detaljerat för en specifik utbetalare. Du kan också skriva ut eller spara de sammanställda uppgifterna.

När uppdaterar Skatteverket inkomstuppgifter?

Skicka in en begäran om omprövning till Skatteverket. Det kan använda blanketten Begäran om omprövning (SKV 6891) eller skriva ett brev. Glöm inte att skriva under begäran.

Du bör även bifoga underlag som visar hur du kommit fram till de belopp du redovisar, exempelvis en K4 bilaga och årssammandrag för varje aktuellt år.

När syns nya inkomstuppgifter?

Din taxerade inkomst är den inkomst du tjänat in och beskattats för under ett kalenderår. Den uppdateras för föregående år efter det att din deklaration skickats in och läggs då också till i din kreditupplysning. Eftersom UC är en av fem stora kreditupplysningsföretag i Sverige tillhandhåller vi inkomstuppgifter direkt från Skatteverket.

Hos UC får vi alltid in den taxerade inkomsten, alltid från föregående år, från Skatteverket vid fem tillfällen per år, när är beroende på när deklarationen skickats in och hur komplex den är. Uppdateringarna sker i april, juni, augusti, september och december.

Var hittar jag mina inkomstuppgifter?

I e-tjänsten kan du se uppgifter om din inkomst och avdragen skatt. Du kan få en sammanställning för ett visst år eller mer detaljerat för en specifik utbetalare. Du kan också skriva ut eller spara de sammanställda uppgifterna.

Kan man se vad en person tjänar?

 • Sök upp personen du vill Lönekolla
 • Klicka på ”Kolla lön anonymt”
 • Följ instruktionerna och betala smidigt med Klarna Checkout
 • Se lönen direkt på skärmen. Dina Lönekollar sparas under Mina sidor.

Vad räknas som inkomst enligt Skatteverket?

I inkomstslaget tjänst gäller som huvudregel den s.k. kontantprincipen när man bestämmer beskattningstidpunkten. Den innebär att inkomster ska tas upp till beskattning som intäkt det beskattningsår då de kan disponeras eller på något annat sätt kommer den skattskyldige till del (10 kap. 8 § IL).

Denna huvudregel gäller även när ersättning för arbete har tjänats in i ett annat land. Vid bedömningen av när beskattningstidpunkten infaller för en ersättning som har tjänats in utomlands ska regleringen i intjänandelandet inte påverka bedömningen. Enligt Högsta förvaltningsdomstolen talar starka principiella skäl emot att låta innehållet i utländsk rätt påverka den tolkningen. Beskattningstidpunkten ska alltså bestämmas utan hänsyn till när skattskyldigheten för den aktuella ersättningen infaller i utlandet (HFD 2019 ref. 13). Sexmånadersregeln, ettårsregeln och skatteavtal kan dock begränsa Sveriges beskattningsrätt vid beskattningstidpunkten.

Hur får man ett Inkomstintyg?

Pensionsmyndigheten skickar inte längre några årliga inkomstuppgifter till dig. På Skatteverket.se kan du hämta alla dina skattepliktiga inkomstuppgifter, så kallade kontrolluppgifter. Där kan du också utse någon som hjälper dig med detta.

Logga in på skatteverket.se för att se alla dina skattepliktiga inkomstuppgifter (kontrolluppgifter) som din arbetsgivare, dina pensionsutbetalare eller Försäkringskassan lämnat till Skatteverket månad för månad. Skatteverket  (Länk till annan webbplats)

Hur får jag reda på min årsinkomst?

Pensionsmyndigheten skickar inte längre några årliga inkomstuppgifter till dig. På Skatteverket.se kan du hämta alla dina skattepliktiga inkomstuppgifter, så kallade kontrolluppgifter. Där kan du också utse någon som hjälper dig med detta.

Logga in på skatteverket.se för att se alla dina skattepliktiga inkomstuppgifter (kontrolluppgifter) som din arbetsgivare, dina pensionsutbetalare eller Försäkringskassan lämnat till Skatteverket månad för månad. Skatteverket  (Länk till annan webbplats)