:

Hur överlåter man fastighet?

Innehållsförteckning:

 1. Hur överlåter man fastighet?
 2. Hur ändrar man ägare på lagfart?
 3. Hur vet man om man ska deklarera fastighet?
 4. Vem ska lämna Fastighetsdeklaration?
 5. Hur byter man ägare på hus?
 6. Vad kostar det att skriva över en fastighet?
 7. Hur skriver man över en lagfart?
 8. Vad kostar det att byta ägare på en fastighet?
 9. Får man dra av lagfart vid försäljning?
 10. Vilket år ska man deklarera försäljning av hus?
 11. Vad händer om man inte lämnar in Fastighetsdeklaration?
 12. När ska fastighetsdeklarationen lämnas in 2023?
 13. Hur lång tid tar ägarbyte fastighet?
 14. Varför skriva över fastighet på maka?
 15. Hur lång tid tar ägarbyte av fastighet?

Hur överlåter man fastighet?

Vid överlåtelse av fastighet gäller helhetsprincipen. Det innebär att överlåtelsen antingen ses som en försäljning eller som en gåva rent skatterättsligt – beroende på hur stor ersättningen är i förhållande till fastighetens taxeringsvärde.

För att överlåtelsen rent skatterättsligt ska anses som en gåva måste ersättningen vara lägre än överlåtelseårets taxeringsvärde. Då utlöses ingen vinstskatt. Gåvomottagaren övertar givarens anskaffningsvärde och kan inte tillgodoräkna sig den ersättning som erlagts. Vanligtvis betalar man ingen stämpelskatt (lagfartskostnad) vid fastighetsöverlåtelser genom arv eller gåva. Detta förutsätter dock att eventuell ersättning för fastigheten understiger 85 % av fastighetens taxeringsvärde året innan det år som lagfart beviljas.

Om fastigheten i stället överlåts till ett pris som överstiger taxeringsvärdet så anses hela överlåtelsen skatterättsligt som ett köp. Anskaffningsvärdet på fastigheten motsvarar då köpeskillingen. Överlåtaren beskattas då för mellanskillnaden mellan överlåtelsepriset och sitt eget anskaffningsvärde.

Hur ändrar man ägare på lagfart?

Du kan söka lagfart på flera fastigheter med en ansökan. Priset bestäms enligt antalet fastigheter.

Det bästa sättet att ansöka om lagfart beror på din situation:

 • Om ärendet gäller ett köp och du får hjälp av ett köpvittne kan köpvittnet i samband med köpet få lagfarten anhängig för dig.
 • Vid fastighetsköp använd Skatteförvaltningens tjänst MinSkatt för att göra en överlåtelseskattedeklaration och betala skatten innan du ansöker om lagfart. Kvitton behöver dock inte bifogas till ansökan eftersom Lantmäteriverket får information om betald överlåtelseskatt direkt från Skatteförvaltningen. Läs mera (vero.fi).

  På vår webbplats kan du få hjälp med vilka bilagor som behövs till din ansökan. Om du har fått en fastighet genom avvittring, arvskifte eller testamente behöver vi handlingen i original för att behandla ärendet. Vi returnerar handlingen utan dröjsmål.

  Hur vet man om man ska deklarera fastighet?

  Det har inte skrivits något på denna blogg sedan slutet av det Vinnova-projekt som finansierade det 2015. Ämnet är fortfarande aktuellt, och jag som drev Vinnova-projektet tänker, skriver och gör fortfarande en del i området. Bl a visualiseringsprojekt tillsammans med Simon Winter, som också bidrog till projektet Öppna data i skolan. I dessa visualiseringsprojekt, och framförallt när vi ska skriva om dem, kommer vi in på detta med distinktionen mellan data och information. Ibland är vi överens, ibland inte. Simon har skrivit en första text om sin syn, Data och information, del 1 på Infontology. Här kommer min första text, som inte bygger på Simons.

  Ett vanligt sätt att definiera data och information är att säga utgå från att data är fakta eller signaler från världen (eller att helt enkelt ta data som något underförstått – sånt som finns i Excel-ark). Sedan definieras information som data som satts i ett sammanhang eller som har tolkats.

  Vem ska lämna Fastighetsdeklaration?

  Vad är skillnaden mellan data och information? Ge ett exempel på var och en.

  Kort sagt är data information, ofta i ett rått format.

  Hur byter man ägare på hus?

  Bostad & Fastighet

  Jag står som ensam ägare på vårt fritidshus. Det fanns ingen tanke med det utan blev bara så när vi köpte huset. Men nu vill vi att båda ska stå som ägare. Vi har inga lån på huset. Hur gör vi?

  Vad kostar det att skriva över en fastighet?

  API är en engelsk akronym och står för Application Program Interface. Ett API är ett gränssnitt till datorprogram, som gör det möjligt för ett program att kommunicera med ett annat program. Ett API fungerar som en verktygslåda som kan bygga en bro mellan olika program. Med ett API kan man använda sig av funktioner i andra program och synkronisera data mellan programmen.

  Hur skriver man över en lagfart?

  Vad är det för skillnad på hypoidolja och vanlig olja? Kan dessa blandas utan problem för exempelvis en reduktionsväxel?

  Bo

  Vad kostar det att byta ägare på en fastighet?

  Jag ska byta olja i min Chevrolet Trans Sport men får lite olika bud i rekomendationstabellerna. Den har helsyntet 5W-40 nu, vilket var det Castrol rekomenderade för den amerikanska modellen av samma bil med samma motor senast jag bytte. Nu har de fått in den europeiska modellen i sina tabeller och på den rekomenderar de 0W-30 eller 5W-30, trots att det är samma motor. Mekonomen säger 5W-40 när man slår på regnummret. Andra oljetillverkare ger olika besked, 5W-30 eller 5W-40. Owners manual säger 5W-30, bilen har gått 14k mil. Jag pratade med någon kundtjänst inför förra oljebytet som sa att på en äldre bil var det bättre att köra med en tjockare 40-olja än 30-olja.

  Till historien hör också att jag nyligen bytt insugspackningen eftersom den läckte, ett vanligt fel på de här motorerna. Då byttes också oljan, till samma som var innan (5W-40) och det är den jag vill byta nu efter ca 20-30 mil för att få bort de sista resterna av föroreningar från den läckande packningen.

  Får man dra av lagfart vid försäljning?

  Om du går till Inställningar i din mobiltelefon bör du hitta en översikt för din dataanvändning. Den går att nollställa om du vill mäta din dataanvändning från det att du fyller på med ny mobildata. Du kan också se hur mycket data olika appar använder.

  Tips! Du kan i regel även se hur mycket data du har förbrukat och hur mycket som finns kvar på ditt mobilabonnemang via ditt konto på operatörens hemsida eller app. Hos vissa operatörer kan du även skicka ett sms eller ringa ett särskilt nummer för att ta reda på hur mycket surf du har kvar att röra dig med.

  Ofta får du ett sms när din mobildata börjar ta slut. Om din mobildata har tagit slut kan du köpa till extra mobildata, men tänk på att priserna för extrasurf i regel är väldigt höga. Får du ofta slut på surf i mitten av månaden kan det vara mer prisvärt att uppgradera ditt mobilabonnemang med en högre surfmängd.

  Vilket år ska man deklarera försäljning av hus?

  FAIR-principerna spelar en mycket viktig roll i arbetet för öppen vetenskap. De beskriver några av de mest centrala riktlinjerna för god datahantering och öppen tillgång till forskningsdata. FAIR är också ett bra sätt att sammanfatta något som SND har arbetat med under lång tid.

  SND:s system är utformade för att göra det så enkelt som möjligt för våra användare att hitta, återanvända och dela forskningsdata. Med andra ord kan man säga att vi arbetar för att data ska vara FAIR: Findable (sökbara), Accessible (tillgängliga), Interoperable (interoperabla) och Reusable (återanvändbara). Till stor del handlar detta om att göra data och information om data maskinläsbara, något som blir allt viktigare i takt med att forskningen blir mer datadriven och mängden data ökar. Att arbeta med FAIR data innebär dock även att följa riktlinjer för mänsklig förståelse av forskningsdata. 

  Vad händer om man inte lämnar in Fastighetsdeklaration?

  Det som skiljer den vanliga årliga deklarationen från fastighetsdeklarationen är att du inte behöver skicka in en fastighetsdeklaration om du inte gör några ändringar. Då godkänner du att Skatteverket har rätt uppgifter genom ett så kallat tyst godkännande, vilket innebär att du inte skickar in någon ny fastighetsdeklaration.

  Men du bör kontrollera att alla uppgifter stämmer. Om du behöver ändra något fyller du i detta på Skatteverkets hemsida eller på pappersblanketten som ska vara Skatteverket tillhanda senast den 2 november.

  När ska fastighetsdeklarationen lämnas in 2023?

  När du säljer vissa varor och tjänster ska du inte ta ut 25 procents moms utan i stället 12 eller 6 procent. I vissa fall ska du inte ta ut någon moms alls.

  Här kan du läsa om vilka varor och tjänster det inte är 25 procents moms på.

  Hur lång tid tar ägarbyte fastighet?

  Om du har förvärvat en fastighet, till exempel genom köp, ska du ansöka om lagfart för att registrera att det är du som är ägare till fastigheten. Ansökan ska göras inom tre månader hos Lantmäteriet som är den ansvariga myndigheten för lagfartsärenden. Ansökan kan göras antingen via e-legitimation eller genom blankett hos Lantmäteriet. 

  Det kan dessutom vara bra att känna till att det finns ett fastighetsregister, lagfartsregister. Det visar hur marken i Sverige är indelad och vem som äger vad. Det går att begära ut handlingar från registret genom kontakt med Lantmäteriet.

  Varför skriva över fastighet på maka?

  Att det heter mervärdesskatt beror på att det bara är det ökade värdet på en vara eller tjänst, mervärdet, som ett ­företag betalar in moms på.

  Man skiljer mellan ingående moms och utgående moms.

  Hur lång tid tar ägarbyte av fastighet?

  När du säljer vissa varor och tjänster ska du inte ta ut 25 procents moms utan i stället 12 eller 6 procent. I vissa fall ska du inte ta ut någon moms alls.

  Här kan du läsa om vilka varor och tjänster det inte är 25 procents moms på.