:

Vad är kontrolluppgifter från Skatteverket?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är kontrolluppgifter från Skatteverket?
 2. Var hittar jag min kontrolluppgift?
 3. När kan man lämna kontrolluppgift för 2023?
 4. Hur kan jag se mina kontrolluppgifter?
 5. När får jag mina kontrolluppgifter?
 6. Måste man skicka ut kontrolluppgifter?
 7. Måste man lämna kontrolluppgift?
 8. När får man kontrolluppgift?
 9. När ska man lämna in kontrolluppgifter?
 10. Vad händer om man lämnar in kontrolluppgifter för sent?
 11. Är kontrolluppgifter offentliga?
 12. Vart skickas kontrolluppgifter?
 13. Vad händer om man inte lämnar kontrolluppgifter?
 14. När behöver man inte lämna kontrolluppgift?
 15. När slutade man med kontrolluppgifter?

Vad är kontrolluppgifter från Skatteverket?

från din bokföring. Du ska bland annat lämna uppgift om:

 • din försäljning
 • utgående moms (moms på det du har sålt)
 • ingående moms (moms på det du har köpt in.

Var hittar jag min kontrolluppgift?

Moms är en förkortning för mervärdesskatt och är en statlig skatt som företag ska betala när man handlar med de allra flesta varor eller tjänster.

Privatpersoner behöver ofta inte tänka på moms, eftersom den som huvudregel redan är inkluderad i priset när ett företag säljer varor eller tjänster till privatpersoner.

Däremot ska företagare redovisa och betala moms till staten genom Skatteverket. För att enklare förstå vilken moms man ska redovisa måste man först förstå begreppen utgående moms och ingående moms.

Ingående moms är momsen på varor och tjänster du köper in till ditt företag och det är den moms företaget har rätt att få tillbaka. Den ingående momsen innebär därmed ingen kostnad för dig som företagare.

Utgående moms gäller när du säljer varor eller tjänster. Det är denna moms du som företagare ska redovisa till Skatteverket.

Skillnaden mellan ingående moms och utgående moms ska du antingen betala till Skatteverket eller få tillbaka från Skatteverket. Det är alltså mellanskillnaden mellan in- och utgående moms som styr huruvida du betalar eller får tillbaka. 

När kan man lämna kontrolluppgift för 2023?

Nu är det snart dags att deklarera för dina inkomster och eventuella avdrag under 2023. Innan du sätter igång kan det vara bra att ha koll på vilka datum som gäller, bland annat för när du ska lämna in fastighetsdeklaration och när du ska betala in kvarskatt.

Senast den 2 maj 2024 måste din inkomstdeklaration finnas hos Skatteverket, men ett gott råd är att inte vänta för länge med att göra din deklaration. Du kanske behöver kolla upp och stämma av en del uppgifter och då kan det vara skönt att vara ute i god tid. Det är också bra att tidigt beräkna om du kommer få kvarskatt. För belopp över 30 000 kronor börjar nämligen en kostnadsränta att räknas från och med den 12 februari 2024.

Hur kan jag se mina kontrolluppgifter?

Nu är det snart dags igen! Skaffa Kivra senast 5 mars så kommer deklarationen mellan 6-10 mars. Vill du ha återbäringen så snart som möjligt? Vi berättar hur.

Rätt snart, faktiskt. Goda nyheten är att du ofta själv kan påverka hur tidigt du får din skatteåterbäring. För att få den så tidigt det går, det vill säga 5-6 april, behöver du ha godkänt din deklaration utan ändringar eller tillägg senast den 30 mars. Kom ihåg att du behöver ha registrerat bankkonto på Skatteverket eller i appen så pengarna har någonstans att landa.

När får jag mina kontrolluppgifter?

Marginalskatten är faktiskt inte en skatt utan ett uttryck för hur stor andel av din inkomst över en viss gräns du betalar i skatt. Enkelt uttryckt kan man säga att marginalskatten är den skatt du betalar på den sista intjänade hundra- eller tusenlappen. Om du till exempel får en löneökning på 1 000 kronor i månaden men bara får en femhundring extra på lönekontot varje månad kan man säga att din marginalskatt är 50 %.

Måste man skicka ut kontrolluppgifter?

Nu är det snart dags att deklarera för dina inkomster och eventuella avdrag under 2023. Innan du sätter igång kan det vara bra att ha koll på vilka datum som gäller, bland annat för när du ska lämna in fastighetsdeklaration och när du ska betala in kvarskatt.

Senast den 2 maj 2024 måste din inkomstdeklaration finnas hos Skatteverket, men ett gott råd är att inte vänta för länge med att göra din deklaration. Du kanske behöver kolla upp och stämma av en del uppgifter och då kan det vara skönt att vara ute i god tid. Det är också bra att tidigt beräkna om du kommer få kvarskatt. För belopp över 30 000 kronor börjar nämligen en kostnadsränta att räknas från och med den 12 februari 2024.

Måste man lämna kontrolluppgift?

Julgåvor till anställda är skattefria för de anställda om värdet inte överstiger 500 kronor inklusive moms. I gåvans värde räknas inte dina kostnader för administration och transporter av gåvorna in.

När får man kontrolluppgift?

Vi går mot mörkare tider, och det börjar snart bli dags att tänka på julklappar. Självklart vill du ge dina anställda någonting fint som tack för arbetsåret – kanske en mysig pläd eller något lyxigt tilltugg? En bra julklapp är ett utmärkt sätt att visa uppskattning för gott arbete och höja motivationen inför nästa år. Men vilka skatteregler gäller, vilka gåvor är avdragsgilla, och var går gränsen för hur mycket en julklapp får kosta?

En julgåva är skattefri om värdet inte överstiger 500 kronor inklusive moms. Om värdet överstiger 500 kronor är hela beloppet skattepliktigt. I värdet räknas inte eventuell transportkostnad eller administrativa kostnader in.

När ska man lämna in kontrolluppgifter?

Du som arbetsgivare ska lämna in arbetsgivardeklaration varje månad, men det finns några undantag då du inte behöver göra det. Om du betalar ut lön eller ersättningar, men inte är skyldig att betala arbetsgivaravgifter eller göra skatteavdrag kan du istället välja att lämna kontrolluppgifter en gång per år.

Du behöver inte betala arbetsgivaravgift eller göra skatteavdrag om du:

Vad händer om man lämnar in kontrolluppgifter för sent?

Kontrolluppgifter ska lämnas om ersättningen inte har redovisats och inte heller skulle ha redovisats per betalningsmottagare i en arbetsgivardeklaration. När uppgifter om betalningsmottagaren har redovisats eller skulle ha redovisats i en arbetsgivardeklaration ska ingen kontrolluppgift lämnas (15 kap. 8 § 3 SFL). Detta även om redovisningen per betalningsmottagare i arbetsgivardeklaration skett frivilligt.

Kontrolluppgift ska lämnas om utgiven ersättning och förmån som utgör ersättning i inkomstslaget tjänst (15 kap. 2 § SFL). Här omfattas som exempel löner, uppdragsersättningar, pensioner, kostnadsersättningar och skattepliktiga förmåner.

Som utgiven ersättning räknas behållning på pensionssparkonto som ska avskattas i inkomstslaget tjänst enligt 58 kap. 33 § IL (15 kap. 2 § andra stycket 1 SFL).

Är kontrolluppgifter offentliga?

Ja, det är tillåtet att ge gåvor till anställda. Det är dock viktigt att ha klara riktlinjer för vad som räknas som en gåva och vad som inte gör det. En gåva ska vara av en personlig karaktär och inte vara en vanlig arbetsrelaterad förmån. Gåvan ska också följa de regler och begränsningar som gäller för avdragsgilla gåvor. Genom att ge gåvor till anställda kan man visa uppskattning och öka trivseln på arbetsplatsen, vilket i sin tur kan leda till ökad produktivitet och bättre resultat för företaget.

Det är också viktigt att ha klara riktlinjer för vilka anställda som ska få gåvor och vilken typ av gåva som ska ges. Det kan vara en god idé att ha en budget för gåvor till anställda och att ha en klar plan för vilka tillfällen som det är lämpligt att ge gåvor. Genom att ha tydliga riktlinjer för gåvor till anställda kan man undvika missförstånd och se till att alla anställda behandlas lika

Ja, gåvor till anställda kan vara avdragsgilla i vissa fall. Det finns dock vissa regler och begränsningar att ta hänsyn till. Till exempel får gåvan inte överstiga ett visst belopp per anställd och den får inte ges som en ersättning för lön eller annan ersättning. Gåvan måste också vara av en personlig karaktär, det vill säga att den inte får vara en vanlig arbetsrelaterad förmån. Det finns också specifika krav på hur gåvan ska redovisas i företagets bokföring och deklaration.

Företag som vill ge gåvor till sina anställda bör därför noga bekanta sig med de regler och riktlinjer som gäller för avdragsgilla gåvor. Genom att följa dessa regler kan man undvika problem med Skatteverket och säkerställa att gåvorna verkligen uppskattas av de anställda. Det är också viktigt att tänka på att gåvor till anställda kan ha positiv inverkan på arbetsplatsens stämning och trivsel, vilket i sin tur kan leda till ökad produktivitet och bättre resultat för företaget.

Vart skickas kontrolluppgifter?

Vanligtvis är en gåva från en arbetsgivare till en anställd skattepliktig enligt Skatteverkets regler. Julgåvor, jubileumsgåvor och minnesgåvor är dock skattefria under vissa förutsättningar. Dessa gåvor är skattefria för den anställde och avdragsgill för arbetsgivaren så länge gåvans marknadsvärde inte överstiger det skattepliktiga beloppet. Marknadsvärdet avser det pris som varan eller tjänsten hade kostat om den anställda själv hade köpt den. Om värdet på gåvan överstiger det beloppet så är gåvan skattepliktig från första kronan. Det skattepliktiga beloppet skiljer sig beroende på om gåvan är en julgåva, jubileumsgåva eller minnesgåva.

Vad händer om man inte lämnar kontrolluppgifter?

Förmånsvärdet för en kostförmån beräknas utifrån en schablon. Följande schablonvärden gäller för fri kost:

När behöver man inte lämna kontrolluppgift?

Det finns många regler kring hur företag ska hantera gåvor till anställda. Huvudregeln är att alla gåvor som en anställd får av sin arbetsgivare är skattepliktig, men det finns undantag.

För att minimera risken för felhantering avseende gåvor till anställda är det viktigt med bra processer och policydokument där det tydligt framgår vad som gäller inom verksamheten. Våra specialister ger er svar på frågor om regelverket och kan utbilda medarbetare, chefer och befattningshavare på ert företag samt ta fram förslag på policydokument.

När slutade man med kontrolluppgifter?

Julgåvor till anställda under juletiden är skattefria för de anställda så länge som värdet inte överskrider 500 kronor, inklusive moms. Detta innebär att de anställda inte behöver betala skatt på gåvan.

Det är viktigt att notera att kostnader för administration och transport av julgåvor inte räknas med i det totala värdet av gåvan.

Nej i summan för skattefri julgåva ingår inte fraktkostnader. Exempelvis om ni köper Vinga Regal som har ett värde på 400 kr exklusive moms samt en fraktkostnad för frakt av gåva till mottagaren om 79 kr exklusive moms går denna inom gränsen för skattefri julgåva. 

Firar ditt företag 25-årsjubileum eller till och med 50-, 75- eller 100-årsjubileum? Grattis till ett fantastiskt företag! Om du vill fira detta med en jubileumsgåva är denna skattefri upp till 1500 kronor inkl moms. Övriga jubileumstillfällen är dock skattepliktiga.