:

Vad krävs för att få reseersättning?

Innehållsförteckning:

 1. Vad krävs för att få reseersättning?
 2. Vad ligger Milersättningen på 2023 Skatteverket?
 3. Får man göra avdrag för resor till jobbet?
 4. Hur deklarerar jag resor till och från jobbet?
 5. Vad är Milersättningen per mil 2023?
 6. När höjs milersättning 2023?
 7. Hur kontrollerar Skatteverket avdrag för resor?
 8. Vad gäller för reseavdrag 2023?
 9. Hur fyller man i reseavdrag i deklarationen?
 10. När har man rätt till reseavdrag?
 11. När har man rätt till milersättning?
 12. Hur många mil måste man köra för att få milersättning?
 13. Hur länge har det varit 18 50 i milersättning?
 14. Hur vanligt att Skatteverket kollar reseavdrag?
 15. Måste man ha kvitton för reseavdrag?

Vad krävs för att få reseersättning?

I mitten av juli får blivande studenter på högskolor och universitet det första antagningsbeskedet. För en del studenter innebär det starten på en spännande tid på en ny ort och en flytt till eget boende. Studboguiden visar att flera kommuner återkommande har haft problem med att tillhandahålla en bostad till studenter. Och bostadsbristen får negativa konsekvenser. Enligt en undersökning från Mäklarsamfundet och Hyresgästföreningen[2] som gjordes förra året så känner sig var fjärde bostadskonsument hindrad att flytta till annan ort för jobb eller studier. 14 procent av hyresgästerna har avstått från att ta ett jobb eller utbilda sig på annan ort på grund av bostadsmarknaden på den aktuella orten. En del studenter får vänta månader på ett studentboende och trycket är som störst precis vid terminsstart. Att inte ha någonstans att bo inför skolstart kan därför orsaka både oro och ogenomtänkta handlingar som riskerar att studenten betalar dyrt för bluffkontrakt.

Nedan går jag igenom de alternativ som kan vara aktuella för studenter utöver ett vanligt hyreskontrakt, ett antal säkerhetsregler och avslutar med varningstecken att vara uppmärksam på.

Vad ligger Milersättningen på 2023 Skatteverket?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En huvudprincip som råder är att det är tillåtet för en hyresvärd att höja hyran för hyresgäster så länge höjningen är skälig. Beroende på omständigheterna kan en skälig hyreshöjning se olika ut. Det brukar sägas att en hyreshöjning är skälig om den görs till en nivå som motsvarar liknande hyresrätten i samma ort. I bedömningen beaktas delvis hyresrättens standard, modernitet, läge och omgivning. Att ta med sig är alltså att hyresvärden inte äger fritt höja hyran hur mycket som helst.

Får man göra avdrag för resor till jobbet?

Många vet kanske redan att det finns en gräns på 50 000 kr innan man behöver betala skatt på sin hyresintäkt, men det finns undantag.

– Vad många inte känner till är att denna gräns inte gäller alla typer av bostäder, och att den skattepliktiga gränsen kan bli lägre om man är flera delägare, eftersom schablonavdraget gäller per bostad, säger Veronica Rosén, moms- och skatteexpert på Simployer.

Hur deklarerar jag resor till och från jobbet?

Reglerna för uthyrning av bostadsrätter är reglerat i bostadsrättsföreningens stadgar och i Bostadsrättslagen. Står det i bostadsrättsföreningens stadgar att uthyrningen måste godkännas av styrelsen, vilket det vanligtvis gör, krävs det att styrelsen godkänner din uthyrning.

Börja med kontakta styrelsen och fråga om uthyrning kan godkännas överhuvudtaget. Den skriftliga ansökan skickas in i nästa steg, när du har valt hyresgäst. Detta eftersom hyresgästens personuppgifter vanligtvis ska stå med i ansökan.

Att bestämma vilken hyra du kan ta ut för uthyrning av bostadsrätt är inte det enklaste. Du måste ta hänsyn till vad som räknas som en en skälig hyra för din bostadsrätt. Om du tar ut en oskäligt hög hyra kan hyresgästen gå via Hyresnämnden och begära att hyran sänks.

Var du ska annonsera att du hyr ut din bostadsrätt är helt upp till dig. Många lägger upp annonsen på Blocket.se, i grupper på Facebook osv.

Om du lägger upp din annons på Facebook kan det vara bra att göra inlägget delbart, så att dina vänner kan dela annonsen med sina vänner. Oavsett var du lägger upp annonsen bör du ta del av våra tips på hur du skriver en bostadsannons och hittar rätt hyresgäst.

När du hittat en hyresgäst kan du behöva komplettera din ansökan om att få hyra ut din bostad. Det beror på att att bostadsrättsföreningen ofta vill veta vem du planerar att hyra ut bostaden till och att personen i fråga är en ansvarsfull person som kommer att kunna betala för bostaden.

Vad är Milersättningen per mil 2023?

Äntligen har de skattefria beloppen för milersättningen höjts! Beloppen har legat på samma nivå sedan 2009 (18,50 kronor per mil), trots att drivmedelspriserna har gått upp mycket sedan dess. De höjda drivmedelspriserna har gjort användningen av egen bil i jobbet till en förlustaffär. Att beloppet för milersättning inte hängt med i utvecklingen har förstås varit ett problem, och många har engagerat sig för att snabba på höjningen av beloppen. 

Nivåerna för ersättningsbeloppen ser olika ut beroende på om tjänstebil eller egen bil används.

 • För tjänsteresor med egen bil kan arbetsgivare betala ut ett skattefritt schablonbelopp på 25 kronor per mil.
 • För tjänsteresor med tjänstebil där medarbetaren betalar drivmedlet privat, kan arbetsgivare betala ut ett skattefritt schablonbelopp på 12 kronor per mil (diesel, bensin eller etanol). 
 • Ingen förändring har skett vad gäller avdragsrätten för förmånsfordon som drivs med el. Beloppet står kvar vid 9,50 kronor per mil.
 • Egenföretagare kan ta ut ovan nämnda skattefria schablonbelopp som privat ersättning.

När höjs milersättning 2023?

Beroende på vilken typ av kontor ni hyr så skiljer det avsevärt vad som ingår i kostnaden. De tre huvudsakliga alternativen som finns är följande:

 • Eget kontor - en traditionell lokal med 3-5 års avtal där ni står för all möblering och service
 • Kontor på kontorshotell - ni hyr egna rum eller en egen avdelning på ett kontorshotell men delar på gemensamhetsytor och service ingår
 • Coworking - ni hyr endast medlemskap och har ingen låsbar yta utan tillgång till gemensamma ytor

Traditionella lokaler kommer mer eller mindre utan något inkluderat, utan ni får i stället möjligheten att sätta er egen prägel. Kostnaderna kan skilja sig markant beroende på kvalitén på kontoret och läget. Utöver det är det nästintill omöjligt att ge en rättvis bild över kostnaden för möblering och service, då det kan kosta från i princip ingenting till väldigt stora summor.

Att hyra ett kontor på ett kontorshotell är som att hyra kontoret som en tjänst. Ni tar helt enkelt med er era datorer och möjligtvis lite loungemöbler, och resten är fixat.

Men låt oss börja med att reda ut en viktig skillnad mellan kontorshotell och eget kontor - nämligen hur mycket yta ni hyr och behöver betala för, och hur mycket yta ni får på köpet.

Poängen med ett kontorshotell utöver korta och flexibla avtal samt service är att ni endast behöver hyra och betala för er faktiska kontorsyta. Resten tar ni del av när ni har behovet. Det betyder att sättet man räknar kontorets storlek på kontorshotell jämfört med ett vanligt kontor lätt blir förvirrande.

Hur kontrollerar Skatteverket avdrag för resor?

2024 års hyresförhandlingar är igång och kraven från fastighetsägarna är rekordhöga.

Hyresgäster över hela landet uppmanas nu att ta höjd för en hyreschock.

– Det är extremt höga yrkanden från många bolag, säger Carl-Johan Bergström, förhandlingschef på Hyresgästföreningen.

Vad gäller för reseavdrag 2023?

Hyresgästföreningen och AF Bostäder har nått en överenskommelse om hyrorna för det kommande året. För de befintliga hyreskontrakten kommer hyrorna att höjas med tre procent från och med den 1 januari 2024.

Resultatet av årets hyresförhandlingar innebär en treprocentig höjning för de hyresgäster som redan har ett hyreskontrakt vid årets början. För dem som flyttar in i en lägenhet hos AF Bostäder under 2024 blir höjningen 5 procent. De nya framförhandlade hyrorna berör cirka 6 000 lägenheter.

Hur fyller man i reseavdrag i deklarationen?

Sedan några år har Skatteverket haft extra koll på privatpersoner som hyr ut sin bostad via sajter som Airbnb. Skattegranskarna har också upptäckt åtskilliga fall där uthyrarna missat eller struntat i att deklarera inkomsterna.

– Den som hyr ut enstaka veckor behöver oftast inte redovisa uthyrningsinkomsterna i sin deklaration. Fribeloppet höjdes rejält för några år sedan. Men den som hyr ut återkommande och lite dyrare semesterbostäder kan komma över gränsvärdet för att betala skatt. Då ska inkomsten redovisas i deklarationen. Det finns bra information på Skatteverkets webbplats att ta hjälp av, säger Anna Sjöberg, deklarationsexpert på Skatteverket.

När har man rätt till reseavdrag?

Hyr du ut din bostadsrätt i ett attraktivt område i Stockholms innerstad kommer hyran troligtvis bli högre än dina utgifter för bostadsrätten. Det innebär att det kommer uppstå en kapitalintäkt från hyran. Det är kapitalvinsten man måste redovisa i sin deklaration när man hyr ut en privatägd bostad.

Som kund hos Bostadsagenturen får du alltid hjälp av din personliga hyreskonsulent att räkna ut hur mycket du ska betala i skatt för din hyresintäkt. Nedan guidar vi till vad som gäller enligt Skatteverket.

 • Skatt på kapitalintäkt ska bara betalas om den överstiger 40 000 kronor på ett år.
 • I dag är Skatteverkets schablonavdrag för uthyrning max 40 000 kronor på ett år. Schablonavdraget är tänkt att täcka dina ökade kostnader för att hyra ut, till exempel nödvändiga inköp eller ökade lånekostnader.
 • Du har ska göra avdrag för din månadsavgift och för de driftkostnader som inte ingår i månadsavgiften, till exempel el, bredband eller parkeringsplats.
 • Avdragen innebär att du inte har rätt att göra andra avdrag för uthyrningen.
 • Är avdragen högre än hyresintäkten ska du inte betala någon skatt. Du får inte göra avdrag i deklarationen för det underskott som uppstår.

När har man rätt till milersättning?

Här hittar du de mest ovanliga och unika svenska namnen. Bland dom ovanligaste svenska namnen hittar vi A:Son, AAji, Aamilah, Aariis och Aarnav. Det finns totalt 152 502 namn i den här listan.

Ditt barn är unikt så varför ska hens namn inte vara det? Det är egentligen bara fantasin (och i viss mån Skatteverket) som sätter gränserna för vad ditt barn kan heta. Hur ovanligt det är att vara helt ensam om sitt namn vet vi tyvärr inte då SCB endast rapporterar statistik för namn med minst två bärare. Vi vet däremot att det finns fler än 45 000 förnamn som endast bärs av två personer i Sverige. Så där har du en hel del att välja på! Om du ändå vill hoppa förbi de allra mest ovanliga namnen i listan nedan kan du använda dig av filtret "Minsta antal personer som bär namnet" som då filtrerar bort namn med för få bärare.

Hur många mil måste man köra för att få milersättning?

Populära namn i Sverige skiljer sig åt över tid. Varje decennium har sina populära namn vilket gör att Sveriges vanligaste namn skiljer sig åt över tid. Här fokuserar vi dock på populära namn idag.

Populära namn på nyfödda över tid hittar ni i vår artikel om Barnnamn. Vill du åt topplistorna för pojknamn respektive flicknamn så klicka på länkarna här bredvid. Längre ner på denna sida hittar du de vanligaste namnen på kvinnor och män i Sverige.

De mest populära namnen i Sverige just nu när det kommer till nyfödda barn är Astrid för flickor och William för pojkar.

Hur länge har det varit 18 50 i milersättning?

Äntligen har de skattefria beloppen för milersättningen höjts! Beloppen har legat på samma nivå sedan 2009 (18,50 kronor per mil), trots att drivmedelspriserna har gått upp mycket sedan dess. De höjda drivmedelspriserna har gjort användningen av egen bil i jobbet till en förlustaffär. Att beloppet för milersättning inte hängt med i utvecklingen har förstås varit ett problem, och många har engagerat sig för att snabba på höjningen av beloppen. 

Nivåerna för ersättningsbeloppen ser olika ut beroende på om tjänstebil eller egen bil används.

 • För tjänsteresor med egen bil kan arbetsgivare betala ut ett skattefritt schablonbelopp på 25 kronor per mil.
 • För tjänsteresor med tjänstebil där medarbetaren betalar drivmedlet privat, kan arbetsgivare betala ut ett skattefritt schablonbelopp på 12 kronor per mil (diesel, bensin eller etanol). 
 • Ingen förändring har skett vad gäller avdragsrätten för förmånsfordon som drivs med el. Beloppet står kvar vid 9,50 kronor per mil.
 • Egenföretagare kan ta ut ovan nämnda skattefria schablonbelopp som privat ersättning.

Hur vanligt att Skatteverket kollar reseavdrag?

Namn har alltid gått i trender. Nedan är en lista över namn som länge betraktats som omoderna men som nu spås vara på väg tillbaka.

Måste man ha kvitton för reseavdrag?

I värmländsk media har det nyligt rapporterats om ett par som vill att sonen ska få heta Skrot. Det gick inte, för Skatteverket ansåg att namnet bröt mot namnreglerna.

Att staten lägger sig i vad folk döper sina barn till är lika märkligt som att kommunen kan säga att jag inte får måla mitt hus grisrosa. Har grannarna problem med att ditt hus ser ut som härket så får de väl komma över och klaga, eller så får de titta åt ett annat håll.