:

Hur deklarerar man om man har ett hus?

Innehållsförteckning:

 1. Hur deklarerar man om man har ett hus?
 2. När deklarera husköp?
 3. Kan man göra avdrag utan kvitton?
 4. Vad får man dra av i deklarationen vid husförsäljning?
 5. Vem ska deklarera fastighet?
 6. Vad ska man tänka på när man deklarerar?
 7. Kan mäklaren hjälpa till med deklarationen?
 8. Vad gör man om man inte har kvitto?
 9. Vad händer om man inte har kvitto?
 10. Vilka avdrag kan jag göra på min deklaration?
 11. Får man dra av vitvaror i deklarationen?
 12. Måste man deklarera fastighet?
 13. När ska man deklarera fastighet?
 14. Vad kan hända om man deklarerar fel?
 15. Vilka avdrag får man göra 2023?

Hur deklarerar man om man har ett hus?

Statlig inkomstskatt på 20% betalar man idag – och efter senaste beslutet även nästa år – på inkomster som överstiger 51 158 kr/månad*. Med en lön på 52 158 kr/månad betalar du alltså 20% på den sista tusenlappen, vilket blir 200 kr i statlig inkomstskatt per månad. Skatt till kommun och landsting fortsätter du att betala som vanligt vilket gör att din marginalskatt, skatten på den sista tusenlappen, höjs från cirka 30% till cirka 50% när du passerar den gränsen. En höjd brytpunkt för statlig inkomstskatt innebär därför att alla med hög inkomst betalar lite mindre i skatt och att färre betalar den statliga inkomstskatten.

När deklarera husköp?

Sverige är ett land utan rika, om vi får säga det själva. De med höga inkomster tror att de tjänar sämre än de gör jämfört med andra, medan de fattiga inbillar sig att de är rikare än de är. Alla tenderar att se sig själva som mitt emellan.

Det visar en undersökning av ekonomiforskarna Mounir Karadja, Johanna Möllerström och David Seim, där de bad 1 500 personer att uppskatta var i inkomsthierarkin de skulle placera sig själva. Tillhör du de 20 procenten rikaste? De 40 procenten? De ställde också frågor om politisk inställning, utbildning med mera.

Kan man göra avdrag utan kvitton?

Marginalskatt är den skatt du betalar på din sist intjänade tusenlapp. Så länge din totala inkomst håller sig under gränsen (brytpunkten) för statlig inkomstskatt (gäller för dig som inte har fyllt 66 år vid ingången av inkomståret) betalar du cirka 300 kronor i skatt på varje intjänad extra tusenlapp.

När din totala inkomst däremot stiger över gränsen för statlig inkomstskatt betalar du drygt 500 kronor i skatt på varje extra intjänad tusenlapp. Det brukar kallas att marginalskatten höjs. Gränserna för statlig inkomstskatt hittar du under Belopp och procent.

Vad får man dra av i deklarationen vid husförsäljning?

Skatteverket använder termen engångsbelopp för att beskriva inkomster som ligger till grund för engångsskatt. Det är alltså ersättning som betalas vid enstaka tillfällen och utöver den vanliga lönen. Det finns ett flertal typer av engångsbelopp som du kan betala till din personal som genererar engångsskatt. 

Vem ska deklarera fastighet?

Tre av fyra svenskar underskattar hur mycket de betalar i skatt. Foto: Janerik Henriksson/TT

Fram till 1970-talet var Kalifornien den enda delstaten i USA där löntagare inte fick skatten dragen varje månad. I stället behövde man själv betala in hela beloppet en gång per år. När ett lagförslag om att arbetsgivaren skulle börja dra skatten från lönen lades på bordet var det en man som motsatte sig det – Ronald Reagan som då var guvernör i delstaten. 

Vad ska man tänka på när man deklarerar?

Den 16 mars 2021 öppnar Skatteverkets e-tjänst för årets deklaration. De som har en digital brevlåda – som exempelvis Kivra - kommer att få sina deklarationsblanketter redan den 3 mars. De som vill göra sin deklaration på papper får vänta tills att deklarationen skickas ut fysiskt mellan den 13 mars och 15 april. 

På deklarationsblanketten är många uppgifter redan ifyllda av Skatteverket som har hämtat in information från arbetsgivare, bank och försäkringskassa. Om allt är rätt ifyllt kan du enkelt och snabbt godkänna deklarationen, men det kan vara en bra idé att granska även det ifyllda och se över om det finns avdrag som du kan göra.

–  Det kan löna sig att ägna någon minut åt att granska det förifyllda och inte godkänna deklarationen direkt. Även om det är lockande. Tänk igenom om det finns något som kan påverka din deklaration. Godkända avdrag kan ge pengar tillbaka eller mindre kvarskatt, därför kan det vara gynnsamt att gå igenom deklarationen innan man godkänner den, säger Pernilla Ask Nordström, skattejurist på Söderberg & Partners.

Kan mäklaren hjälpa till med deklarationen?

Ja, hur mycket behöver man tjäna för att ha en bra lön egentligen?

Lite bakgrund kring mig först. Har jobbat inom samma område i cirka 15 år nu tyckt för det mesta att lönen varit okej i snitt med några perioder riktigt bra och några sämre. Just nu är den bra enligt min uppfattning. Hela tiden har jag dock jobbat på företag på mindre orter som lönemässigt inte ligger i topp

Vad gör man om man inte har kvitto?

Bokföringslagen ställer krav på att kvitton och andra former av dokument med räkenskapsinformation arkiveras. Likaså måste du kunna styrka kostnader när Skatteverket gör en granskning. Det händer dock att kvitton försvinner, inte minst när anställda gör reseräkningar.

Om du vill undvika försvunna kvitton kan du testa Skovik: Gå till Skovik och slipp bortappade kvitton »

Vad händer om man inte har kvitto?

Hej! Senaste tiden har jag gått upp i lön. Det har också kommit bonusar och senare i år blir det avgångsvederlag. Så nu sitter jag och lär mig om statlig inkomstskatt som tillkommer och för första gången känner jag mig lite nervös för att få en skattesmäll. Men kanske oroar mig helt i onödan?

Dom “dumma frågorna” kommer en efter en och jag hoppas får lite råd av er!

Vilka avdrag kan jag göra på min deklaration?

Du som är pensionär eller snart ska gå i pension kan behöva se över skatteavdragen som Pensionsmyndigheten och andra pensionsutbetalare gör. Det är viktigt för att undvika kvarskatt. 

Som pensionär får du ofta pension från olika pensionsutbetalare som till exempel Pensionsmyndigheten och tjänstepensionsbolagen. Du kanske fortfarande också arbetar och får lön.

Vill du höja ditt skatteavdrag på den allmänna pensionen från Pensionsmyndigheten anmäler du det till oss när du loggar in på Mina sidor.

 • Om du har F-skattsedel drar vi 30 procent i skatt.
 • Om du har FA-skattsedel (gäller dig som har både A- och F-skattsedel) drar vi skatt enligt den tabell som gäller för dig.
 • Vill du att vi ska räknas som sidoarbetsgivare och dra 30 procent i skatt måste du anmäla det till oss. 

Får man dra av vitvaror i deklarationen?

Innehavaren får en lång position som innebär att denne i framtiden har rätt men inte skyldighet att köpa den underliggande tillgången till ett på förhand bestämt pris, strike-priset. Om innehavaren väljer att utöva sin rätt att köpa, så har utställaren alltså förbundit sig att sälja, och sägs ha en kort position. Utställaren kan då gå miste om den vinst som den underliggande stiger över striken. Denna risk kompenseras av innehavaren, när kontraktet skrivs, med betalning av optionen till utställaren. För innehavaren är det endast detta belopp som riskeras. Utställaren förlorar inget på själva affären. Däremot måste denne behålla de underliggande aktierna den överenskomna optionstiden ifall innehavaren vill utnyttja sin rätt att köpa dem. Sjunker aktien under den tiden mer än vad utställaren fick betalt för optionen, gör utställaren en förlust om denne, när optionstiden gått ut, ändå säljer aktierna.

Måste man deklarera fastighet?

När du handlar med optioner får du rätten att köpa eller sälja en vara. Den underliggande varan kan vara nästan vad som helst. En fastighet, ett företag, en aktie eller aktieindex, men också råvaror som guld, silver och olja. Den regelbundna och allmänna optionshandeln sker endast med marknadsnoterade aktier, olika typer av index, valutor och obligationer.

Det finns två olika typer av optioner – köpoptioner och säljoptioner.

När ska man deklarera fastighet?

Ett bra skydd En aktieägare utsätter sig för risk. Det kan exempelvis röra sig om risken för en allmän konjunkturnedgång till risker specifika för ett enskilt bolag. Optioner har den egenskapen att de möjliggör fördelning av risk mellan olika aktörer. Med rätt typ av optionsstrategi kan en investerare minska risken i sin portfölj. Minskningen av risken kan exempelvis bestå av att erhållen premie kompenserar utfärdaren av en köpoption för ett kursfall motsvarande premiens storlek. Ett annat exempel på optionens riskfördelande funktion är när köpare av säljoptioner skyddar sig mot ett befarat kursfall genom att säkra sig om att kunna avyttra aktier till ett i förhand bestämt pris.

Hög avkastning med optioner – hävstångseffekt Att köpa en köpoption kräver mindre kapital än motsvarande aktieköp. Ändå kan du ta del av en kursuppgång under optionens löptid utan att behöva köpa själva aktien. En liten kursstegring i aktien ger inte särskilt stor avkastning i procent, däremot kan den mångdubbla optionens värde och den procentuella avkastningen på din investering, premien, kan bli mycket hög. Detta kallas på optionsspråk för hävstångseffekt. Har du fel i din marknadstro kan du aldrig förlora mer än den premie du betalat för optionen.  

Vad kan hända om man deklarerar fel?

När du handlar med optioner får du rätten att köpa eller sälja en vara. Den underliggande varan kan vara nästan vad som helst. En fastighet, ett företag, en aktie eller aktieindex, men också råvaror som guld, silver och olja. Den regelbundna och allmänna optionshandeln sker endast med marknadsnoterade aktier, olika typer av index, valutor och obligationer.

Det finns två olika typer av optioner – köpoptioner och säljoptioner.

Vilka avdrag får man göra 2023?

Många svenskar kan minska sin skatt genom att kontrollera deklarationen och göra de skatteavdrag som de har rätt till. Här går vi på Lendo igenom 12 av de vanligaste avdragen inför deklarationen 2023. Du får faktiskt dra av för cykelresor! 

I början av mars fick många svenskar deklarationen i sin digitala brevlåda och i mitten av månaden öppnade Skatteverket för inlämning. Den som lämnar in sin deklaration före den 30:e mars har möjlighet att få pengar tillbaka på skatten redan före påsk. Men många svenskar har avdrag att göra, och då blir väntan längre. Men naturligtvis lönar det sig att göra de avdrag du har rätt till.