:

Vad gäller vid flytt gemensam vårdnad?

Innehållsförteckning:

 1. Vad gäller vid flytt gemensam vårdnad?
 2. Måste vårdnadshavare godkänna flytt?
 3. Hur långt får man flytta om man har delad vårdnad?
 4. Vad händer med vårdnaden om en förälder flyttar?
 5. Vem ska köra barnet om en har flyttat?
 6. Vad gäller vid delad vårdnad av barn?
 7. När får barnet själv bestämma över sitt umgänge?
 8. Hur ändrar man vårdnadshavare?
 9. Vad gör man om barnet inte vill vara hos ena föräldern?
 10. Vem ska betala resorna vid umgänge?
 11. När barnet behöver en ny vårdnadshavare?
 12. Vilka kostnader ska Umgängesföräldern stå för?
 13. När ska man inte betala underhållsbidrag?
 14. När är man olämplig som vårdnadshavare?
 15. Vem ska stå för kläder vid umgänge?

Vad gäller vid flytt gemensam vårdnad?

Här går vi igenom vad som gäller när ena parten vill flytta trots att man har gemensam vårdnad om barnen.

Behöver du hjälp eller rådgivning i ett vårdnadsärende? Vi har lång erfarenhet av vårdnadstvister och kan ge dig juridisk expertis och det stöd du behöver under processen. Välkommen att kontakta oss! 

Måste vårdnadshavare godkänna flytt?

Om ni har gemensam vårdnad om barnet så innebär detta i princip att alla beslut som rör barnet ska fattas gemensamt. Förutsättningarna för detta är att föräldrarna är överens vilket inte alltid är fallet efter en separation.

I svensk lag finns ensam eller gemensam vårdnad. Gemensam vårdnad är det som i vardagligt tal benämns som ”delad vårdnad”. Är föräldrarna gifta när de får barn så får de per automatik gemensam vårdnad då barnet föds. Om föräldrarna inte är gifta så blir mamman ensam vårdnadshavare om inte föräldrarna gemensamt anmäler fader- eller föräldraskapet till socialstyrelsen. Om föräldrarna har gemensam vårdnad så kvarstår detta normalt även efter en eventuell separation eller en skilsmässa.

Hur långt får man flytta om man har delad vårdnad?

Hej,

Jag har ett barn som är under 10 år, jag och mamman är skild sedan flera år tillbaka. Vi har gemensam vårdnad, varannan vecka, vilket funkar bra vårt barn. Vi bor väldigt nära varandra allihop.

Vad händer med vårdnaden om en förälder flyttar?

Jag och mitt ex har en dotter på fyra år och vi har gemensam vårdnad. Nu har mitt ex sagt att hon vill flytta till en annan stad åtta mil från min bostad. Jag vill inte att hon ska ta med sig dottern när hon flyttar utan vill att dottern ska fortsätta gå i den förskola hon går i nu och fortsätta med sina kamrater i skolan när hon blir så gammal.

Vad är det som gäller i det här läget? Har mamman rätt att flytta iväg med vår dotter eller inte? Vad har jag för rättigheter att kräva att dottern går kvar här? Varken jag eller mamman är kriminella eller något sådant utan är två normala föräldrar.

Vem ska köra barnet om en har flyttat?

Kostnaderna för umgängesresor kan leda till konflikter mellan föräldrarna och därmed till en pressad situation för barnet. I värsta fall kan ett umgänge mellan barnet och den förälder barnet inte bor tillsammans med omöjliggöras.

Det primära ansvaret för resorna i samband med umgänge ligger på den förälder som inte bor tillsammans med barnet. Den förälder som barnet bor med ska dock ta del i kostnaderna efter vad som är skäligt med hänsyn till föräldrarnas ekonomiska förmåga och övriga omständigheter (6 kap. 15 b § första stycket FB). I normalfallet ska samma principer tillämpas som när underhållsbidrag till barn bestäms. En förälder som saknar förmåga att bidratill resekostnaderna är inte heller skyldig att göra det.

Vad gäller vid delad vårdnad av barn?

Ge­men­sam eller delad vård­nad? Det är fak­tiskt precis samma sak. 

Re­gel­ver­ket talar om ge­men­sam vård­nad medan man i folk­mun brukar prata om delad vård­nad. I prak­ti­ken hand­lar det fort­fa­ran­de om hur ni som för­äld­rar ska leva åt­skilt, men ändå ge­men­samt ga­ran­te­ra den bästa lös­ning­en för barnet. 

Mot­sat­sen till ge­men­sam eller delad vård­nad är ensam vård­nad**.** Läs mer om det lite länge ner i ar­ti­keln.

För delad vård­nad finns regler i för­äld­ra­bal­kens sjätte ka­pi­tal som också har stöd av barn­kon­ven­tio­nen. Dom utgår från en cen­tral prin­cip om att det är bar­nets bästa som är sty­ran­de. Också att barnet har rätt till om­vård­nad, trygg­het och god upp­fost­ran. 

Om ni som för­äld­rar är i kon­flikt med varand­ra så kan ert fokus lätt glida över till vad som verkar mest rätt­vist och för­del­ak­tigt er emel­lan. Men det kan vara något helt annat än vad som vore det bästa för ert barn.

När får barnet själv bestämma över sitt umgänge?

Vad står i lagen? – Om föräldrarna separerar regleras barnets bostadsort även vid delad vårdnad via uppehållsrätten som är en del av föräldrarnas vårdnad. Den rättsliga grunden för föräldravård regleras i paragraf 1626 i den tyska civillagen (förkortat BGB) och upphör först när barnet fyller 18 år.

Hur ändrar man vårdnadshavare?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ändringar i vårdnaden för ett barn kan se lite olika ut. Det viktigaste i alla avseenden och i alla olika situationer är att barnets bästa är avgörande i alla beslut (6 kap. 2 a § föräldrabalken (FB)).

Vad gör man om barnet inte vill vara hos ena föräldern?

Hej och tack för din fråga,

Reglerna om umgänge finns i föräldrabalken. Enligt dessa regler är det dottern som har rätt till umgänge med sin pappa. Antingen kan föräldrarna komma överens om hur mycket umgänge som dottern ska ha med pappan eller så kan en domstol besluta om umgänge. Om dottern ska ha umgänge med pappan eller inte beror på vad som är bäst för dottern. Generellt sett är det bäst för henne att ha kontakt med båda föräldrarna, men också att inte riskera att fara illa.

Vem ska betala resorna vid umgänge?

min sambo har en son sen tidigare, han har aldrig varit med som en famlij med ex-flickvännen och sonen, de separerade strax efter positivt graviditetsbesked. min sambo ville inte att de skulle behålla barnet efgtersom han ansåg att de inte hade nån framtid tillsammans och önskade inte detta barn, men tjejen vägrade. nu är barnet fött, har hunnit bli lite över halvåret gammal. tjejen vill att min sambo ska komma och hälsa på 2-4 ggr/månad så han ska veta vem hans pappa är, det hade varit möjligt om det inte var så nu att vi bor ca:50 mil från den ort de bor i. är det inte hennes ansvar oxå att låta pojken höra min sambos röst i telfno, visa bilder o.s.v?? hon vill att min sambo och JAG ska stå för ALL resekostnad och hon vägrar att köra varannan gång, mötas halvvägs etc. hon själv har egen bil och är mammaledig med pojekn, har en äldre son sen tidigare som hon har gemensamvårdnad om och som bor hos henne till 50%. hon säger att min sambo inte ringer tillräckligt ofta och at han verkar ointresserad av pojken, men så är inte fallet, han ringer 2-5 ggr/vecka till henne och frågar hur det är med pojken och vill veta hur det går med utvecklingen o.s.v.. hon ringer honom endast 0-1 ggr/vecka om en det. hon anser att eftersom han har flyttat så långt bort, så ska han stå för allt, resekostnader, alla telefonsamtal o.s.v... Hon har fått 30000:- i kontant av min sambo för att kunna köpa nödvändigheter till pojken, så som vagn, bilstol etc. hon säger att hion köpt, men han har inte fått se några kvitton trots att han bett om det. det var deras muntliga överenskomelse, att hon skulle redovisa kvitton för honom på inköpen, och att alla pengar enbart skulle gå till pojken. vi vet inte hur mycket pengar som är slösade, hur mycket pengar som finns kvar och vad som finns kvitton på.. hon har även ringt till mig o frågat varför jag har rådit min sambo att boka ett sammarbetssamtal med familjerätten, och tyckt att jag inte ska lägga mig i, men det blir ju min ensak automatiskt eftersom jag lever tillsammans med mion sambo och mina barn sen tidigare i en familj till vardags. jag har endast gett rådet till min sambo att kalla till samarbetssamtal eftersom hon vägrar att åka från sin hemstad. nu vill han att vi ska vårdnastvista och vill ha pojken hos oss f.o.m. att pojken blir runt 1-1½ år, nån helg i månaden, varannan jul, påsk, nyår etc. hur ska vi gå till väga i den här frågan, bör vi slänga oss in i en vårdnadstvist? grejen är den att min sambo har ett tidigare brokigt förflutet, blivit dömd för misshandel o.s.v. de ärenden är flera år gamla förviso. men hur stor vikt har det i en vårdnadsfråga? och hur stor vikt har det att han/vi nu lever tillsammans i en säker och stabil relation och har ett stabilt och säkert hem att erbjuda hans son? vem skall stå för alla kostnader os.v??

väldigt tacksam för svar och råd ang. detta. då de inte kan samarbeta och komma överens tillsammans, måste vi tråkigt nog dra in myndigheterna i detta, vi vill bara pojkens bästa, medans pojkens mamma är svartsjuk på min och sambons relation, våra hemförhållanden o.s.v och vägrar acceptera faktumet att min sambo gått vidare och skaffat sig en ny kvinna som "råkar" ha barn och VÄGRAR acceptera faktumet att vi är en "ny" familj

När barnet behöver en ny vårdnadshavare?

Alla barn har rätt till stabilitet och trygghet. Barnets vårdnadshavare har ett ansvar för barnets uppfostran och utveckling och ska stötta barnet i att få sina rättigheter uppfyllda och ta nödvändiga beslut till barnets bästa (jfr artikel 5 i FN:s konvention om barnets rättigheter; barnkonventionen).

Det kan t.ex. handla om att ett barn behöver få vård eller behandling. Det är samhällets ansvar att ge lämpligt stöd till barnets föräldrar eller vårdnadshavare i utövandet av dessa uppgifter. Om en förälder gör sig skyldig till allvarligt våld mot den andra föräldern eller barnet, ställs höga krav på att samhället ingriper för att skydda barnet(jfr artikel 19 i barnkonventionen).

Vilka kostnader ska Umgängesföräldern stå för?

Om man betalar underhåll ska man aldrig behöva betala något mer för barnet då? Det jag tänker på är t.ex extra pengar till semester, bidrag till glasögon,telefonkort, tävlingsavg osv.Pengar som sätter lite guldkant på tillvaron för barnet.Jag ser det som att underhållet är till basen i livet dvs mat hyra hygien kläder o liknande. Mitt barn är dessutom aldrig hos sin pappa,men de har kontakt och har levt ihop i tolv år men intresset att hon ska komma är nästan noll.

När ska man inte betala underhållsbidrag?

Familj & barn

Min pappa flyttat utomlands och lämnat min familj i Sverige. För att få ekonomisk stöd ansökte jag underhållsstöd då min mamma valde att skilja sig efter att min pappa har varit borta i ett helt år, därmed uteblev hon ensam mamma med mig och lilla syster. Men underhållsstödet gjorde min pappa skyldig och han är inte medveten över denna skuld och vi kan inte kontakta honom heller. Vad händer sen och vem betalar skulden?

När är man olämplig som vårdnadshavare?

Filmen handlar om vårdnadstvister och vad barnets bästa betyder när domstolen dömer i en vårdnadstvist. En medelålders kvinna framför en kamera. Hon är i en förhandlingssal på domstolen.

Barnets bästa i fokus - en film om vårdnadstvist.

Vem ska stå för kläder vid umgänge?

Jag har genom en dom fått ensam vårdnad, och sonen träffar sin pappa med umgängesstöd varannan helg. Jag får 1.573 kronor av försäkringskassan samt barnbidraget.

Nu kräver pappan att jag ska skicka med samtliga kläder som min son behöver för helgen. Regnkläder, gummistövlar, alla eventuella ombyten, badkläder med mera.