:

Hur hittar jag bilens Modellkod?

Innehållsförteckning:

 1. Hur hittar jag bilens Modellkod?
 2. Vad händer om man inte kör 3000 mil i tjänsten?
 3. Hur deklarerar man tjänsteresor över 3000 mil?
 4. Hur räknar man ut skatten på bilförmån?
 5. Hur hittar jag min VIN kod?
 6. Är identifieringsnummer samma som chassinummer?
 7. Hur många mil för att få reseersättning?
 8. Hur långt måste man åka för att få milersättning?
 9. Hur deklarerar jag tjänsteresor?
 10. Hur många mil får man köra privat med tjänstebil?
 11. Hur mycket skatt betalar jag på förmånsvärdet?
 12. Hur mycket är skatten på förmånsvärdet?
 13. Är Vin nummer samma som chassinummer?
 14. Hur får jag fram chassinummer?
 15. Hur hittar jag min vin kod?

Hur hittar jag bilens Modellkod?

Födelseår Ange dina månatliga inkomster från arbete (lön, mm). Andra inkomster (t ex a-kassa, sjukpeng, pension eller föräldrapeng) Välj kommun och församling eller Genomsnitt Räkna med inflation (se FAQ innan du använder denna funktion) Medlem i Svenska Kyrkan A-kassan Kollektivansluten medlem Direktansluten medlem Arbetslös Välj a-kassan du är medlem i

Vad händer om man inte kör 3000 mil i tjänsten?

 • Förstärka jobbskatteavdraget. Målgrupp är heltidsarbetande med låga-medelhöga inkomster. Syftet är ”att förstärka drivkrafterna till arbete”. I genomsnitt blir det en skattelättnad på 1 900 kronor per person och år. Skattesäkningen ökar i takt med inkomsten och blir som störst skattelättnad ges vid en månadsinkomst på ca 38 700 kronor.
 • Höja övre åldersgränsen för jobbskatteavdraget från 65 till 66 år. För att matcha förslaget om höjning av tidigast ålder för att få det förhöjda jobbskatteavdraget.
 • Ta bort nedtrappningen av jobbskatteavdraget vid höga inkomster. Idag sker en nedtrappning vid 711 000 kronor/år och vid 1 800 000 kronor/år försvinner avdraget helt. Syftet med förslaget är att även höginskomsttagare ska förmås arbeta mer.

Hur deklarerar man tjänsteresor över 3000 mil?

Om du fortsätter att jobba i stället för att ta ut pension betalar du lägre skatt på din lön än du gjort tidigare år. Det beror på att du från det år du fyller 66 får ett förhöjt jobbskatteavdrag på din lön.

Från det år du fyller 66 kan man faktiskt säga att skatten på arbete är negativ, det vill säga mindre än noll. Om du arbetar (och inte tar ut pension) är skatten på lön upp till cirka 42 800 kronor i månaden nämligen lägre än de 17,21 procent som sätts av till din allmänna pension. Din allmänna pension fylls alltså på med mer pengar än du betalar i skatt. Och på inkomster upp till 25 400 kronor i månaden är skatten bara 8 procent!

Hur räknar man ut skatten på bilförmån?

Konkret betyder det att skatten sänks på inkomster mellan 185 700 och 463 000 kronor per år. Det motsvarar månadsinkomster mellan 15 500 och 38 600 kronor (beloppen är avrundade till närmaste hundratal kronor).

Inom det här spannet trappas skattesänkningen upp med ökande inkomst. Som mest minskar skatten med 271 kronor i månaden, enligt regeringens beräkningar (det gäller alltså vid inkomster från 38 600 i månaden och uppåt).

Samtidigt som jobbskatteavdraget förstärks vid årsskiftet sker en ”automatisk” justering av skatten som är mindre känd. Skattetabellerna anpassas till den ekonomiska utvecklingen för att undvika att skatteuttaget förändras oavsiktligt när löner och priser stiger.

Hur hittar jag min VIN kod?

Som pensionär får du pension från flera olika håll och det är ditt eget ansvar att se till att det dras rätt skatt. Därför kan det vara bra att sätta sig in i sin pension så att du inte betalar för lite skatt. Vad du ska betala i skatt är individuellt men rent generellt fungerar det såhär:

 • Allmän pension. Den allmänna pensionen från Pensionsmyndigheten drar den kommunalskatt som gäller i den kommun du bor i, precis så som det fungerar med lön.
 • Tjänstepension. De flesta pensionsbolag drar automatiskt av 30% i skatteavdrag vid utbetalning. Har du utbetalningar från flera bolag kan det därför bli att du betalar för lite skatt.
 • Eget pensionssparande. Om du sparat till din pension i en kapitalförsäkring eller ett ISK har du redan skattat på pengarna när du tar ut dem. Du är därför inte skyldig att betala skatt på det egna pensionssparandet när du tar ut det. 

Är identifieringsnummer samma som chassinummer?

Skatteverket har en bra beräkningssnurra där det går att räkna ut vad just din skatt blir. 

Obs! Tänk på att Skatteverkets tabeller gäller i dag. Skatteuttaget kan vara annorlunda den dag du går i pension.

Skriv in ditt födelseår, vilken kommunal skatt du har där du bor (titta på din senaste deklaration) och vilken pension du förväntas få, räknat på helår. Tänk på att det är viktigt att skriva in summan i rätt kolumn eftersom lön och pension beskattas olika. Vill du veta vilken skatt som gäller i din kommun, kolla skatten där du bor.

Din ålder spelar roll för hur stor skatten på pensionen blir. Skälet är att grundavdragen är olika. Läs mer om det hos Skatteverket.  Är du född 1957 gäller särskilda regler. Läs mer om dem här: 

Hur många mil för att få reseersättning?

Gå direkt till innehåll

I höstens budget föreslås sänkt skatt för pensionärer. En viktig del i Tidöavtalet är att stärka pensionärernas ekonomi. Det har hittills bland annat skett genom att jobbskatteavdraget för äldre har förstärkts. Pensionerna har också stärkts på grund av den automatiska uppräkningen – inte minst för de ekonomiskt svagaste pensionärsgrupperna.

Hur långt måste man åka för att få milersättning?

Det är du själv som ansvarar för att tillräckligt mycket skatt dras på din totala inkomst. Ju fler utbetalare du har, desto större är risken för att det totala skatteavdraget blir för lågt. Vi förklarar hur det fungerar och ger dig tips för att undvika kvarskatt.

Om du tar ut hela din allmänna pension från Pensionsmyndigheten kommer vi att göra ett skatteavdrag enligt den skattetabell som gäller för din kommun. Om du samtidigt tar ut tjänstepension dras endast 30 procent på dina tjänstepensioner.

Om du endast tar ut en del av din pension, drar vi 30 procent eftersom vi anser oss vara sidoarbetsgivare och att din arbetsgivare eller annan ska dra skatt enligt tabell.  

Från det år du fyller 67 år är du berättigad till ett förhöjt grundavdrag vilket innebär att du betalar lägre skatt på din pension. Det året flyttas du som har pension från kolumn 6 till kolumn 2 i skattetabellen. Oavsett om du tagit ut pensionen tidigare eller börjar ta ut från 67 år så får du ett lägre skatteavdrag. 

 • Från 2023  kommer de som är födda 1957-1958 att bli beskattade enligt kolumn 2 från och med januari det år de fyller 67 år.
 • Från 2026 ändras dessa regler igen vilket innebär att de som är födda från och med 1959 kommer att bli beskattade enligt kolumn 2 från och med januari det år de fyller 68 år. Observera att det finns förslag om att denna ålder ska sänkas till 67 år för födda 1959. 

Hur deklarerar jag tjänsteresor?

Skatteverket har en bra beräkningssnurra där det går att räkna ut vad just din skatt blir. 

Obs! Tänk på att Skatteverkets tabeller gäller i dag. Skatteuttaget kan vara annorlunda den dag du går i pension.

Skriv in ditt födelseår, vilken kommunal skatt du har där du bor (titta på din senaste deklaration) och vilken pension du förväntas få, räknat på helår. Tänk på att det är viktigt att skriva in summan i rätt kolumn eftersom lön och pension beskattas olika. Vill du veta vilken skatt som gäller i din kommun, kolla skatten där du bor.

Din ålder spelar roll för hur stor skatten på pensionen blir. Skälet är att grundavdragen är olika. Läs mer om det hos Skatteverket.  Är du född 1957 gäller särskilda regler. Läs mer om dem här: 

Hur många mil får man köra privat med tjänstebil?

Konkret betyder det att skatten sänks på inkomster mellan 185 700 och 463 000 kronor per år. Det motsvarar månadsinkomster mellan 15 500 och 38 600 kronor (beloppen är avrundade till närmaste hundratal kronor).

Inom det här spannet trappas skattesänkningen upp med ökande inkomst. Som mest minskar skatten med 271 kronor i månaden, enligt regeringens beräkningar (det gäller alltså vid inkomster från 38 600 i månaden och uppåt).

Samtidigt som jobbskatteavdraget förstärks vid årsskiftet sker en ”automatisk” justering av skatten som är mindre känd. Skattetabellerna anpassas till den ekonomiska utvecklingen för att undvika att skatteuttaget förändras oavsiktligt när löner och priser stiger.

Hur mycket skatt betalar jag på förmånsvärdet?

Hur stor skattehöjningen blir varierar beroende på pensionens storlek. För en pension som ligger på 17 000 kronor per månad innebär det en skattehöjning med 1 600 kronor i månaden. En pension på 36 000 kronor per månad får en skattehöjning med 3 000 kronor i månaden, enligt Länsförsäkringars beräkningar.

När förra regeringen justerade grundavdraget för pensionärer för att säkerställa att pensionärer inte skulle betala högre skatt än vad en löntagare yngre än 65 betalar för sin lön valde man en konstruktion baserad på just ett höjt grundavdrag för den som är över 65 år, säger Trifa Chireh.

– Nu har denna konstruktion fått till följd att de som är födda 1957 och tar ut pension 2023 kommer att behöva betala markant högre skatt än de som är födda tidigare.

Även de som fortsätter att arbeta efter 65 år drabbas av höjda skatter vid löner över 33 000 kronor per månad, enligt Länsförsäkringars analys. Hur stor skattehöjningen blir varierar beroende på inkomsten, i snitt handlar det om 500 kronor mer i skatt per månad.

– Ur ett individperspektiv ger beslutet ett negativt avtryck för de som är födda i slutet av 50-talet och hamnar i kläm och får en högre skatt oavsett om de väljer att gå i pension eller om de väljer att fortsätta arbeta. En dubbelsmäll jämfört med tidigare årskullar, säger Trifa Chireh.

Hur mycket är skatten på förmånsvärdet?

Hur mycket skatt du betalar beror på hur gammal du är, var du bor och hur stor inkomst du har. Det är bra att komma ihåg att om du jobbar samtidigt som du tar ut pension finns det en större risk att stora delar försvinner i skatt. Detta gäller normalt fram till du fyller 65 år, därefter från 1 januari när du fyller 66 år får du ökat jobbskatteavdrag och högre grundavdrag, så då blir det en skattelättnad med blandad inkomst. Nytt förslag innebär att det förhöjda grundavdraget för personer som vid årets ingång har fyllt 66 år förstärks. I genomsnitt minskar skatten med ca 1 300 kronor per person och år. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2024.

Är Vin nummer samma som chassinummer?

Det svenska pensionssystemet består av tre delar: allmän pension, tjänstepension och privat pensionssparande. Delarna utgör tillsammans din totala pension och det är viktigt att förstå hur de fungerar, vad du har för möjligheter att påverka och hur allt påverkar slutresultatet.

Den allmänna pensionen består av två delar. Inkomstpension och premiepension (PPM). Varje år avsätts 16 % av din lön till inkomstpensionen, en del som förvaltas helt av staten och som du inte kan påverka. En mindre del, 2,5 % av din lön, sätts av till premiepensionen (PPM) där du själv har möjlighet att påverka förvaltningen genom att logga in på pensionsmyndighetens hemsida och byta fonder. Gör du inte ett val hamnar du i statens förvalsalternativ (AP7-Såfa) som förvaltas automatiskt utefter din ålder. Till skillnad från vad många tror är AP7-Såfa ett mycket bra alternativ.

Gemensamt för delarna i den allmänna pensionen är att du inte får någon avsättning för lön över ca 47 700 kr/mån (2022). På grund av taket ger den allmänna pensionen normalt maximalt 17 - 19 000 kr/månad (före skatt) för en individ som haft ett fullt arbetsliv och går i pension vid 65 år. Den allmänna pensionen betalas tidigast ut från 61 år och alltid så länge du lever.

De allra flesta får idag tjänstepension från sin arbetsgivare. Majoriteten av dagens tjänstepensioner är premiebestämda. Det innebär att en viss procent av din lön avsätts till en tjänstepensionsförsäkring där du sedan kan påverka hur de placeras. Vanligt är att avsättningen sker efter en trappa och att du får 4,5 % för all lön upp till 40 250 kr och 30 % för lön över det. En vanlig avsättning är således 1 500 - 2 000 kr i månaden vilket gör att tjänstepensionen oftast är den största förmånen du får utöver din lön. Tjänstepensionen går att betala ut från 55 års ålder och det går ofta att välja uttagstid mellan 5 år till så länge du lever.

För de allra flesta krävs ett privat pensionssparande för att nå en önskad pension. Det är viktigt att du sätter ett mål för ditt pensionssparande (utifrån ditt pensionsmål och vad du kan förvänta dig från statlig pension och tjänstepension) och att du gärna sparar kontinuerligt och börjar spara tidigt.

Vad du kan förvänta dig från allmän pension och tjänstepension beror på din lön och vilket pensionsavtal du har med din arbetsgivare samt hur väl du lyckas förvalta pensionskapitalet du har möjlighet att påverka. Generellt kan dock sägas att pensionen du får från staten med dagens pensionssystem inte längre ger lika mycket som tidigare. Behovet av en bra tjänstepension har ökat och för de allra flesta kommer det även att krävas ett privat sparande för att nå önskade inkomstnivåer under pensionen.

Exempel: Vi har simulerat pensionssparandet för en typisk ung person på 25 år med en månadslön på 25 000 kr, samt med en årlig real löneökning på 2 %. Vi antar att personen omfattas av både allmän pension och en tjänstepension med ITP avsättning. Resultatet blir att personen kan vänta sig att få en pension om ca 29 000 kr per månad eller 53 % av sin slutlön. En betydande minskning av inkomst, för de allra flesta långt under önskvärda nivåer för att kunna leva som de vill under pensionen.

Hur får jag fram chassinummer?

Det svenska pensionssystemet består av tre delar: allmän pension, tjänstepension och privat pensionssparande. Delarna utgör tillsammans din totala pension och det är viktigt att förstå hur de fungerar, vad du har för möjligheter att påverka och hur allt påverkar slutresultatet.

Den allmänna pensionen består av två delar. Inkomstpension och premiepension (PPM). Varje år avsätts 16 % av din lön till inkomstpensionen, en del som förvaltas helt av staten och som du inte kan påverka. En mindre del, 2,5 % av din lön, sätts av till premiepensionen (PPM) där du själv har möjlighet att påverka förvaltningen genom att logga in på pensionsmyndighetens hemsida och byta fonder. Gör du inte ett val hamnar du i statens förvalsalternativ (AP7-Såfa) som förvaltas automatiskt utefter din ålder. Till skillnad från vad många tror är AP7-Såfa ett mycket bra alternativ.

Gemensamt för delarna i den allmänna pensionen är att du inte får någon avsättning för lön över ca 47 700 kr/mån (2022). På grund av taket ger den allmänna pensionen normalt maximalt 17 - 19 000 kr/månad (före skatt) för en individ som haft ett fullt arbetsliv och går i pension vid 65 år. Den allmänna pensionen betalas tidigast ut från 61 år och alltid så länge du lever.

De allra flesta får idag tjänstepension från sin arbetsgivare. Majoriteten av dagens tjänstepensioner är premiebestämda. Det innebär att en viss procent av din lön avsätts till en tjänstepensionsförsäkring där du sedan kan påverka hur de placeras. Vanligt är att avsättningen sker efter en trappa och att du får 4,5 % för all lön upp till 40 250 kr och 30 % för lön över det. En vanlig avsättning är således 1 500 - 2 000 kr i månaden vilket gör att tjänstepensionen oftast är den största förmånen du får utöver din lön. Tjänstepensionen går att betala ut från 55 års ålder och det går ofta att välja uttagstid mellan 5 år till så länge du lever.

För de allra flesta krävs ett privat pensionssparande för att nå en önskad pension. Det är viktigt att du sätter ett mål för ditt pensionssparande (utifrån ditt pensionsmål och vad du kan förvänta dig från statlig pension och tjänstepension) och att du gärna sparar kontinuerligt och börjar spara tidigt.

Vad du kan förvänta dig från allmän pension och tjänstepension beror på din lön och vilket pensionsavtal du har med din arbetsgivare samt hur väl du lyckas förvalta pensionskapitalet du har möjlighet att påverka. Generellt kan dock sägas att pensionen du får från staten med dagens pensionssystem inte längre ger lika mycket som tidigare. Behovet av en bra tjänstepension har ökat och för de allra flesta kommer det även att krävas ett privat sparande för att nå önskade inkomstnivåer under pensionen.

Exempel: Vi har simulerat pensionssparandet för en typisk ung person på 25 år med en månadslön på 25 000 kr, samt med en årlig real löneökning på 2 %. Vi antar att personen omfattas av både allmän pension och en tjänstepension med ITP avsättning. Resultatet blir att personen kan vänta sig att få en pension om ca 29 000 kr per månad eller 53 % av sin slutlön. En betydande minskning av inkomst, för de allra flesta långt under önskvärda nivåer för att kunna leva som de vill under pensionen.

Hur hittar jag min vin kod?

Jag vet knappt hur jag ska börja detta inlägg då det jag vill skriva om känns så övermäktigt och svårt att förmedla på något vis. Min familj eller en väldigt stor del av den är minst sagt destruktiv,jag har nyligen flyttat hem efter att ha bott på annan ort i många år. Min äldsta bror åker in och ut ur fängelse och har så gjort i många år och idag har vi ingen kontakt för jag vill inte det av uppenbara skäl. Min lillebror för inte livet att fungera och bor hemma hos min mamma eller pappa,min mamma beklagar sig när han är där men förmår inte sätta sunda gränser för sig själv och därmed går det ut över mig också då hon gärna vill prata av sig fastän jag markerar att jag inte vill vara en terapeut. Mina övriga syskon är också destruktiva med beroenden av olika slag. Jag har egentligen bara intresse av att umgås med min mor men hon gör det inte lätt då hon aldrig tar tag i sitt liv och gör något åt det hon mår dåligt av. Jag lever ett väldigt isolerat liv så min mamma är den enda kontakt jag har i princip. Har någon ett tips på hur jag mentalt kan distansera mig till allt det destruktiva så jag inte exploderar i ilska. Jag varken vill eller klarar av att säga upp kontakten med min mamma. Hon är för viktig för mig. Hoppas alla haft en fin julhelg 🙂