:

Måste man lämna periodisk sammanställning?

Innehållsförteckning:

 1. Måste man lämna periodisk sammanställning?
 2. Vad ska ingå i periodisk sammanställning?
 3. Varför lämnar man periodisk sammanställning?
 4. Hur fyller man i en periodisk sammanställning?
 5. Vad händer om man inte lämnar in periodisk sammanställning?
 6. Hur länge kan man rätta en deklaration?
 7. Vad menas med Trepartshandel?
 8. Hur rättar man en momsdeklaration?
 9. Kan man rätta sin deklaration?
 10. Hur långt tillbaka kan man rätta en inkomstdeklaration?
 11. Vad händer om man gjort fel i deklarationen?
 12. Kan man ändra deklaration efter man skickat in?
 13. Hur ofta ska man lämna periodisk sammanställning?
 14. När är det Trepartshandel?
 15. Varför kan jag inte rätta momsdeklaration?

Måste man lämna periodisk sammanställning?

Nu går det att få en skattereduktion när du ska installera grön teknik, där du får ersättning för den kostnad detta innebär vad gäller material och arbete. Ersättningen gäller de installationer som har slutförts och betalats tidigast 1 januari år 2021. Den nya skattereduktionen fungerar likadant som rot och rut, men är numera en egen typ av skattereduktion. Det är företaget som genomför installationen av grön teknik som gör avdraget direkt på din faktura. Därefter begär företaget en utbetalning från Skatteverket. Den skattereduktion för grön teknik som kan göras ligger på 50 000 kronor per år och person. Du kan ta del avdraget beroende på om du har betalat in tillräckligt med skatt under året och beroende på vilka övriga avdrag du har gjort.

Läs mer: På bästasolceller.se kan du läsa mer om det nya solcellsstödet och vad som gäller ifall du vill installera solpaneler på din bostad.

Vad ska ingå i periodisk sammanställning?

Det nya gröna avdraget som börjar gälla från och med den 1 januari år 2023 kan användas vid köp av följande grön teknik:

Varför lämnar man periodisk sammanställning?

Periodisk sammanställning varor och tjänster ska innehålla försäljning av varor, trepartshandel och tjänster samt överföringar till egen verksamhet. Redovisningen sker genom att för varje företag som företaget har sålt varor och tjänster till respektive bedrivit tredjepartshandel med redovisa VAT-nummer, värdet på varuleveranser i svenska kronor (SEK), värdet på tredjepartshandel i SEK och värdet på tjänster i SEK. Om företaget använder ett så kallat avropslager (call-off stock) behöver det också redovisas genom att ange typ av händelse och VAT-nummer för avsedd köpare.

VAT-nummer är köparens momsredovisningsnummer. I Sverige anges VAT-numret med SE följt av organisationsnumret (utan bindestreck) och med siffrorna 01 i slutet, exempelvis SE556677889901.

I samband med att företaget lämnar momsdeklaration redovisas i den deklarationen eventuell försäljning till företag i andra EU-länder. När sådan försäljning redovisas förväntar sig även Skatteverket att företaget ska lämna in Periodisk sammanställning. Om företaget inte har haft någon försäljning till företag i andra EU-länder under en period behöver företaget inte lämna Periodisk sammanställning för den perioden.

Alla typer av företag, oavsett företagsform, som säljer varor, tjänster eller både varor och tjänster till EU-länder ska lämna in Periodisk sammanställning.

Hur fyller man i en periodisk sammanställning?

Som du ser på bilden nedan är det inte så svårt som det verkar. Du ska helt enkelt summera värdet på alla varor du sålt till en kund inom EU under aktuell period (månad för varor eller kvartal för tjänster). Det knepiga brukar vara att hitta ett bra sätt att få fram denna information ur ditt bokföringsprogram.

Har du Speedledger och har valt till kundfaktureringsmodulen så kan du få en automatiskt rapport (men den innehåller bara de faktureringar du gjort med Speedledger). Har du fakturerat manuellt måste du lägga till dessa försäljningar manuellt. Ett annat sätt är att ta fram verifikationslistan för perioden och leta efter bokningar med momskod 390 i Speedledger, det är försäljning av tjänster till EU-kund (om du bokfört korrekt med momskoderna alltså).

Vad händer om man inte lämnar in periodisk sammanställning?

Vattenkraft är den billigaste gröna elen av de tre förnyelsebara energikällor som vi går igenom här. Vattenkraften är också den mest använda förnybara energikällan i Sverige och den står idag för ca 45% av den svenska elproduktionen.

El från vattenkraft utvinns ur strömmande vatten genom att rörelseenergin i vattnet omvandlas till elektricitet i ett vattenkraftverk. När elproduktionen och elförbrukningen är låg, lagrar man vattnet i magasin och vattnet har därmed ingen rörelseenergi. När efterfrågan ökar igen, släpps vattnet från magasinet och den sparade energin omvandlas till elektricitet. På så sätt kan man på ett effektivt sätt anpassa produktionen efter behov, vilket är anledningen till att vattenkraft är en effektiv energikälla.

Vattenkraft är den billigaste gröna elen av de tre förnyelsebara energikällor som vi går igenom här. Vattenkraften är också den mest använda förnybara energikällan i Sverige och den står idag för ca 45% av den svenska elproduktionen.

El från vattenkraft utvinns ur strömmande vatten genom att rörelseenergin i vattnet omvandlas till elektricitet i ett vattenkraftverk. När elproduktionen och elförbrukningen är låg, lagrar man vattnet i magasin och vattnet har därmed ingen rörelseenergi. När efterfrågan ökar igen, släpps vattnet från magasinet och den sparade energin omvandlas till elektricitet. På så sätt kan man på ett effektivt sätt anpassa produktionen efter behov, vilket är anledningen till att vattenkraft är en effektiv energikälla.

Hur länge kan man rätta en deklaration?

Med egen energilagring kan du lagra överskottet av den energi som dina solpaneler genererar under dagen och använda den när du behöver det som mest, till exempel på natten eller under molniga dagar.

På Sunvio erbjuder vi ett brett utbud av batteripaket, med kapacitet på upp till 60 kW. Vi har batterier från olika tillverkare och med olika kapaciteter för att passa olika behov och budgetar. Våra batterier är speciellt utformade för att fungera med solpaneler och ger pålitlig lagring av solel till konkurrenskraftiga priser.

Vad menas med Trepartshandel?

Regeringen bestämde i början utav Juni att den sista dagen för att ansöka om solcellsbidrag var den 7:e Juli 2020. De som ansökt om bidraget i tid och får sitt bidrag beviljat måste färdigställa installationen senast den 30:e Juni 2021.

I samband med att solcellsbidraget upphörde behandlades ett förslag om grönt skatteavdrag, vilket föreslogs träda i kraft den 1:a Januari 2021.

Nu är det färdigt att den nya skattereduktionen för grön teknik börjar gälla efter årsskiftet. Det nya gröna avdraget ger dig som privatperson möjlighet att göra ett skatteavdrag när du investerar i en solcellsanläggning, solcellsbatteri eller laddstolpe till din elbil.

Hur rättar man en momsdeklaration?

ROT-avdrag för grön teknik är högst aktuell att söka för dig som vill investera i en solcellsanläggning, installation av system för lagring av egenproducerad energi eller installation av laddbox till elfordon. Vi går nedan igenom vad som gäller.

ROT-avdrag för grön teknik kan göras med maximalt 50 000 kr per fastighetsägare och år och gäller endast privatpersoner. ROT-avdrag för grön teknik påverkar inte det vanliga rot- och rutavdraget gällande hantverkstjänster.

Kan man rätta sin deklaration?

 • Det gamla solcellsbidraget på 20 procent utgick år 2020.
 • Solcellsbidraget ersattes med grönt teknik avdrag 2021.
 • Avdrag för solceller är 20 % av material- och installationskostnader.
 • Grönt avdrag är med schablon 19,40 % av totalkostnaden för solceller.
 • Det finns inget solcellsbidrag för företag och föreningar idag.
 • Det nya gröna avdraget dras av direkt på fakturan.
 • Maxbeloppet för grönt avdrag är 50 000 kronor per person per år.

Från den 1 januari 2021 gäller ett nytt bidrag för solceller, ett så kallat grönt avdrag. Solcellsbidraget ges i form av ett skatteavdrag på 20 % (tidigare 15 %) av material- och arbetskostnader. Du kan som mest få 50 000 kronor i bidrag per person och år av det nya investeringsstödet för solceller.

För att tillämpa det gröna skatteavdraget på en totalentreprenad används en schablon för material- och arbetskostnader. Enligt schablonen räknas 97 procent av totalkostnaden som material- och arbetskostnader. Grönt skatteavdrag blir därav 19,4 procent av totalkostnaden för solceller (0,2*0,97 = 0,194).

OBS! Grönt avdrag för solceller höjdes från 15 procent till 20 procent den 1 januari 2023.

Hur långt tillbaka kan man rätta en inkomstdeklaration?

 • Det gamla solcellsbidraget på 20 procent utgick år 2020.
 • Solcellsbidraget ersattes med grönt teknik avdrag 2021.
 • Avdrag för solceller är 20 % av material- och installationskostnader.
 • Grönt avdrag är med schablon 19,40 % av totalkostnaden för solceller.
 • Det finns inget solcellsbidrag för företag och föreningar idag.
 • Det nya gröna avdraget dras av direkt på fakturan.
 • Maxbeloppet för grönt avdrag är 50 000 kronor per person per år.

Från den 1 januari 2021 gäller ett nytt bidrag för solceller, ett så kallat grönt avdrag. Solcellsbidraget ges i form av ett skatteavdrag på 20 % (tidigare 15 %) av material- och arbetskostnader. Du kan som mest få 50 000 kronor i bidrag per person och år av det nya investeringsstödet för solceller.

För att tillämpa det gröna skatteavdraget på en totalentreprenad används en schablon för material- och arbetskostnader. Enligt schablonen räknas 97 procent av totalkostnaden som material- och arbetskostnader. Grönt skatteavdrag blir därav 19,4 procent av totalkostnaden för solceller (0,2*0,97 = 0,194).

OBS! Grönt avdrag för solceller höjdes från 15 procent till 20 procent den 1 januari 2023.

Vad händer om man gjort fel i deklarationen?

Som privatperson kan man göra ett så kallat grönt avdrag när man köper solceller. Från och med 1 januari 2023 ligger avdraget på 20% av arbets- och materialkostnaden, alternativt 19,4% av totalkostnaden efter en schablon från Skatteverket. (Skatteverket har gjort en bedömning att 97% av kostnaderna för en solcellsanläggning utgörs av arbets- och materialkostnad.)

Det finns inga bidrag för företag, kommuner och bostadsrättsföreningar som köper solceller.

Kan man ändra deklaration efter man skickat in?

Här kan du läsa om hur du ska göra för att ändra i en förenklad eller kompletterande deklaration som du har skickat in enligt den nya importprocessen.

Det händer att du kan behöva ändra i en förenklad deklaration efter att du har skickat in den. Ändringen hanteras på olika sätt beroende på hur långt i processen du har kommit och vilken status din tulldeklaration har:

Hur ofta ska man lämna periodisk sammanställning?

Vilka energikällor kommer vi att använda i framtiden och hur kommer framtidens energisystem att se ut? Redan nu sker en stor utbyggnad av förnybar energi runt om i världen och ofta är de utsläppsfria lösningarna de billigaste.

Globalt består dagens energisystem till största delen av fossila energislag, trots att den förnybara energin byggs ut snabbt. Några få procent av Saharaöknens yta skulle teoretiskt räcka för att, med solinstrålningen som källa, producera lika mycket energi som vi människor använder totalt på jordklotet. 

Också i Sverige har vi goda förutsättningar för ett helt förnybart energisystem. Sverige är ett stort land med redan utbyggd vattenkraft och bra vindlägen. Dessutom finns det en stor potential för solel, trots det kallare klimatet.

Trots att det har pratats om förnybar energi länge är det först på senare år som utbyggnaden av förnybara energikällor verkligen har tagit fart på många håll i världen. Tekniken har utvecklats och blivit billigare, samtidigt har politiska mål för förnybar energi antagits i många länder.

I dagens globala energisystem produceras el framför allt i stora anläggningar – som kolkraftverk, vattenkraftverk eller kärnkraftverk – och sedan distribueras elen till alla genom ett elnät.

Allt eftersom den förnybara elproduktionen byggs ut blir energisystemet mindre centraliserat, eftersom mindre anläggningar byggs på fler ställen. Vindkraftparker kan byggas utspridda i länder – på land och till havs – och solpaneler kan sättas upp på hustak för eget bruk eller för att mata in i elnätet. Det här gör också att solelen är särskilt värdefull när det gäller att öka tillgången till elektricitet i länder med mindre utbyggda elnät. 

Idag saknar fortfarande över 700 miljoner människor tillgång till elektricitet. Detta är något som ska åtgärdas inom Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Här kan omställningen till förnybart bidra. I länder som idag saknar utbyggda elnät kan småskalig förnybar el ge människor tillgång till energi snabbare, lättare och billigare än konventionella energislag som kol och olja. Precis som många länder inte har byggt något fast telefonnät, utan gått rakt på mobiltelefoni, kan de hoppa över fossila bränslen och kärnkraft och gå rakt på framtidens energislag.  

När är det Trepartshandel?

Det första du ska ta reda på är hur stor huvudsäkring du har – det vill säga det skydd som begränsar hur mycket ström du kan ta ut på samma gång och därmed motverkar överbelastning. Den absolut vanligaste storleken för en villa är mellan 16 och 35 A (Ampere). Om du inte vet hur stor huvudsäkring du har kan du i många fall hitta detta på din elnätsfaktura, alternativt så ringer du till ditt elnätsbolag och frågar. Storleken på solcellsanläggningen måste anpassas efter huvudsäkringen för att inte riskera att denna går sönder.

Nästa steg är att titta på hur stor din årliga elkonsumtion är. Glöm inte att ta hänsyn till eventuell fjärrvärme när du tittar på konsumtionen, så att det verkligen bara är årskonsumtionen av el du tittar på. Det är nämligen denna som du ska matcha med årsproduktionen på din solcellsanläggning. Du får såklart bygga en större anläggning, men då räknas du inte längre som mikroproducent och får därför inte någon skattereduktion för din överskottsel.

Varför kan jag inte rätta momsdeklaration?

För att få skatteåterbäringen utbetald behöver du anmäla ett konto. Det kan du göra samtidigt som du deklarerar, på Mina sidor eller i e-tjänsten Skattekonto.