:

Vilka är universella testamentstagare?

Innehållsförteckning:

 1. Vilka är universella testamentstagare?
 2. Vad är skillnaden på Legatarie och universell testamentstagare?
 3. Vad är en legal arvinge?
 4. Vad är en Universalarvinge?
 5. Är testamentstagare arvinge?
 6. Är testamentstagare Dödsbodelägare?
 7. Kan testamentstagare klandra testamente?
 8. Vad är det för skillnad på arvslott och laglott?
 9. Vad händer om en testamentstagare är avliden?
 10. Vad är universellt förordnande?
 11. Vem ärver pengarna på banken?
 12. Måste Dödsbodelägare vara överens?
 13. Måste alla Dödsbodelägare vara överens?
 14. Hur mycket kostar det att klandra ett testamente?
 15. Vad händer vid klander av testamente?

Vilka är universella testamentstagare?

En uni­ver­sell tes­ta­ment­s­ta­ga­re är någon som ärver allt eller en viss andel av arvet genom tes­ta­men­te. Det kan till ex­em­pel vara att du ärver allt, en fjär­de­del eller det som blir över efter att andra an­de­lar delats ut. 

Den uni­ver­sel­la tes­ta­ment­s­ta­ga­ren är döds­bo­de­lä­ga­re och an­sva­rig för döds­bo­et med boupp­teck­ning. Den har samma ansvar som en ar­vinge som ärver enligt lag.

Vad är skillnaden på Legatarie och universell testamentstagare?

Personer eller organisationer som ärver den avlidne på grund av ett testamente kallas för testamentstagare. Testamentstagare delas därefter upp i två kategorier, universella testamentstagare och legatarier. 

När testatorn beslutar att mottagaren av egendomen ska få hela kvarlåtenskapen, viss andel eller överskottet kallas mottagaren för universell testamentstagare. För en universell testamentstagare är det därför inte fråga om rätten till en bestämd sak eller värde. 

När det däremot rör sig om en utpekad ägodel i testamentet som ges bort kallas mottagaren för legatarie. En legatarie är inte dödsbodelägare i den avlidnes dödsbo.

Vad är en legal arvinge?

Om du har deklarerat senast den 2 maj och har skatt att få tillbaka men ändå inte fått någon utbetalning i juni så kan din deklaration ha tagits ut för granskning eller för annan åtgärd och inte blivit klar. Du får då dina skattepengar i augusti eller december.

De flesta löntagare, pensionärer och företagare får sina skattepengar i juni. Pengarna betalas ut från ditt skattekonto under vecka 23 och slutskattebeskedet kommer runt en vecka senare.

Vad är en Universalarvinge?

Det är viktigt att du avregistrerar dig för F-skatt , moms och arbetsgivaravgifter. Om du inte avregistrerar din verksamhet kan du i vissa avseenden även fortsättningsvis behandlas som om du bedriver näringsverksamhet.

Ansökan om avregistrering kan du göra på blanketten Ändringsanmälan (SKV 4639). En avregistrering innebär inte att F-skattedebiteringen tas bort för det aktuella beskattningsåret. Om en preliminär F-skattedebitering ska tas bort helt eller ändras på grund av ändrad beräknad inkomst måste du även lämna in blanketten Preliminär inkomstdeklaration 1 (SKV 4314).

Är testamentstagare arvinge?

Nu är det snart dags att deklarera för dina inkomster och eventuella avdrag under 2023. Innan du sätter igång kan det vara bra att ha koll på vilka datum som gäller, bland annat för när du ska lämna in fastighetsdeklaration och när du ska betala in kvarskatt.

Senast den 2 maj 2024 måste din inkomstdeklaration finnas hos Skatteverket, men ett gott råd är att inte vänta för länge med att göra din deklaration. Du kanske behöver kolla upp och stämma av en del uppgifter och då kan det vara skönt att vara ute i god tid. Det är också bra att tidigt beräkna om du kommer få kvarskatt. För belopp över 30 000 kronor börjar nämligen en kostnadsränta att räknas från och med den 12 februari 2024.

Är testamentstagare Dödsbodelägare?

Skatteåterbäring är den summa pengar som man får tillbaka på skatten om man under föregående år betalat in för mycket i skatt. Både privatpersoner och företag kan få skatteåterbäring.

Kan testamentstagare klandra testamente?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Bestämmelserna om testamenten och arvsrätt regleras i ärvdabalken (ÄB).

Vad är det för skillnad på arvslott och laglott?

Är du född 1957 eller senare betalar du full egenavgift, det vill säga 28,97 procent. Då gör du ett schablonavdrag på dina inkomster för egenavgifter med 25 procent.

Är du äldre betalar du en lägre egenavgift och gör därför ett mindre schablonavdrag. Andra anledningar till att du ska betala lägre egenavgifter kan vara att du har hel sjuk- eller aktivitetsersättning.

Vad händer om en testamentstagare är avliden?

Som ägare av en enskild firma betalar du skatt på vinsten som du gör i din verksamhet. Vinsten räknas ut genom att ta dina intäkter och dra av dina kostnader. Eftersom du inte kan veta exakt hur stora dina egenavgifter kommer att bli för hela beskattningsåret, får du göra ett schablonavdrag för att uppskatta dessa avgifter.

Det belopp som återstår av vinsten efter schablonavdraget kallas för verksamhetens överskott. Detta är det belopp som du sedan kommer att betala skatt på. 

Som enskild näringsidkare är det en stor fördel att vara registrerad för företagsskatt. Att vara F-skatteregistrerad innebär att du och ditt företag själva ansvarar för att betala preliminärskatt och socialavgifter på utfört arbete.

Att vara registrerad för F-skatt gör det lättare för din verksamhet att beviljas lån, eftersom det tydligt framgår att företaget är ekonomiskt ansvarsfullt och betalar skatt. Det gör dig även mer attraktiv för eventuella företagskunder – att anlita ett företag som inte betalar F-skatt medför nämligen en hel del administrativt arbete som dina kunder gärna vill slippa.

F-skatt betalas löpande varje månad och det är företagets eventuella vinster som beskattas. Ansökan görs på verksamt eller hos skatteverket. Om din enskilda firma bara genererar inkomst under vissa månader per år behöver du bara betala F-skatt under dessa perioder. 

Vad är universellt förordnande?

De som ärver på grund av ett testamente kallas testamentstagare eller testamentariska arvingar. Testamentariska arvingar delas upp i universella testamentstagare och legatarier.

Vem ärver pengarna på banken?

Nu är det snart dags att deklarera för dina inkomster och eventuella avdrag under 2023. Innan du sätter igång kan det vara bra att ha koll på vilka datum som gäller, bland annat för när du ska lämna in fastighetsdeklaration och när du ska betala in kvarskatt.

Senast den 2 maj 2024 måste din inkomstdeklaration finnas hos Skatteverket, men ett gott råd är att inte vänta för länge med att göra din deklaration. Du kanske behöver kolla upp och stämma av en del uppgifter och då kan det vara skönt att vara ute i god tid. Det är också bra att tidigt beräkna om du kommer få kvarskatt. För belopp över 30 000 kronor börjar nämligen en kostnadsränta att räknas från och med den 12 februari 2024.

Måste Dödsbodelägare vara överens?

Att veta vad som blir kvar efter skatt och vad du faktiskt kan ta ut i lön (eller eget uttag som det kallas i enskild firma) är inte det lättaste. Vi reder ut alla krångliga termer och hjälper dig med beräkningarna. Ta reda på din lön med vår kalkylator!

Måste alla Dödsbodelägare vara överens?

För att få skatteåterbäringen utbetald behöver du anmäla ett konto. Det kan du göra samtidigt som du deklarerar, på Mina sidor eller i e-tjänsten Skattekonto.

Hur mycket kostar det att klandra ett testamente?

Det är inte något större problem att finna gratis dokumentmallar på Internet för de flesta typer av juridiska dokument, så även för testamenten. Att använda sig av dessa dokumentmallar är emellertid något som du bör undvika. I vart fall om du inte är jurist och kompetent nog att avgöra om dokumentmallen är korrekt utformad ur ett juridiskt perspektiv, d v s om testamentet som du upprättar och undertecknar kommer att vara giltigt den dag som du avlider.  

Det stora flertalet av de dokumentmallar som är möjliga att ladda ner utan kostnad är mycket undermåligt utformade och ofta även direkt felaktigt utformade. Detta innebär att du riskerar att skapa ett testamente som inte är gällande eller att testamentet får en helt annan innebörd än vad du avser.  

Dokumentmallar är egentligen inte något dåligt i sig när man ska skriva ett testamente. De flesta advokater och andra jurister använder sig av olika typer av mallar eller förlagor när de upprättar testamenten. Emellertid kräver dokumentmallar att du kan avgöra vilken mall som du ska använda dig av, samt anpassa denna mall till dina omständigheter och vad du vill uppnå med testamentet.

Vad händer vid klander av testamente?

Om du tjänar olika mycket olika månader, till exempel för att du bara arbetar ibland, ska arbetsgivaren oftast dra mindre i skatt än vad som framgår av skattetabellen. Då kan du begära att Skatteverket ändrar den skatt som din arbetsgivare drar från din lön varje månad. Det kallas för jämkning. Om du inte jämkar får du tillbaka det du har betalat för mycket först nästa år.

 • Om jämkning och hur du gör för att begära jämkning