:

Hur anmäler man flytt utomlands?

Innehållsförteckning:

 1. Hur anmäler man flytt utomlands?
 2. Vad händer om man inte anmäler flytt utomlands?
 3. Måste man anmäla flytt utomlands till Skatteverket?
 4. Hur länge kan man vistas utomlands utan att bli utskriven?
 5. Måste man folkbokföra sig utomlands?
 6. Kan man ha adress i två länder?
 7. Kan man vara folkbokförd i Sverige och utomlands?
 8. När Räknas man som utflyttad från Sverige?
 9. Kan man bo utomlands men vara folkbokförd i Sverige?
 10. Kan man vara skriven i Sverige och bo utomlands?
 11. Kan man vara folkbokförd utomlands?
 12. Kan man vara folkbokförd i två olika länder?
 13. Kan man vara skriven i två olika länder?
 14. Kan jag förlora mitt svenska medborgarskap om jag bor utomlands?
 15. Vad händer om jag inte är folkbokförd i Sverige?

Hur anmäler man flytt utomlands?

Som EU/EES-medborgare har du rätt att arbeta, studera eller bo i Sverige utan uppehållstillstånd. Du har även rätt att starta och driva eget företag. Rätten för EU/EES-medborgare att vistas i Sverige utan uppehållstillstånd kallas uppehållsrätt. Du har uppehållsrätt om du till exempel är arbetstagare, egen företagare, studerar eller har tillräckliga medel för din försörjning. Om du har uppehållsrätt i Sverige behöver du inte kontakta Migrationsverket.

Vid inresan till Sverige behöver du ett giltigt pass eller ett identitetskort där medborgarskapet framgår.

Vad händer om man inte anmäler flytt utomlands?

Här kan du läsa om arbetstillstånd och uppehållstillstånd i Sverige. Du kan läsa om vilka regler som gäller om du vill stanna och jobba i Sverige som nordisk medborgare, som EU-/EES-medborgare eller som medborgare i ett land utanför EU/EES.

Den gemensamma nordiska arbetsmarknaden är en hörnsten i det nordiska samarbetet. De nordiska länderna ingick 1954 ett avtal om en gemensam nordisk arbetsmarknad som ger nordiska medborgare rätt att fritt kunna arbeta och bosätta sig i ett annat nordiskt land.

Måste man anmäla flytt utomlands till Skatteverket?

Du som vill besöka Sverige under längre tid än 90 dagar ska ansöka om ett uppehållstillstånd för besök istället för visum.

En ansökan om uppehållstillstånd för besök lämnas in på ambassaden men handläggs och beslutas av Migrationsverket.

Om det finns särskilda omständigheter kan det vara aktuellt att ansöka om ett D-visum. Sådana särskilda omständigheter kan exempelvis vara att du måste resa till Sverige ofta för affärsmöten och måste tillbringa mer än 90 dagar under en 180-dagarsperiod där. Ett annat exempel kan vara föräldrar som har barn i Sverige och som reser fram och tillbaka och tillbringar mer än 90 dagar under en 180-dagsperiod i Sverige. Observera att du måste visa varför du måste ha just ett D-visum och inte ett uppehållstillstånd för besök vilket är huvudregeln. Ett D-visum beslutas enligt nationell lag och beslut att avslå en ansökan om D-visum går inte att överklaga. Beslut fattas av ambassaden.

Hur länge kan man vistas utomlands utan att bli utskriven?

SVAR: Den som kommer från ett land utanför EU och vill arbeta i Sverige måste ansöka om ett arbetstillstånd. Det vanliga är att det söks när man är kvar i hemlandet – men den som fått avslag på exempelvis asylansökan kan växla spår och ansöka om ett arbetstillstånd i stället.  

SVAR: Ja och nej. Ja, om du kommer till Sverige från ett land utanför EU för att arbeta måste du ha ett arbetstillstånd. Men en del har rätt att arbeta i Sverige utan arbetstillstånd.

Exempelvis har den som har uppehållsrätt i landet av asylskäl också rätt arbeta, de omfattas inte av försörjningskravet. Det gör inte heller EU-medborgare som har rätt att arbeta i landet enligt den fria rörligheten i EU. 

SVAR: Har du ansökt om ett nytt arbetstillstånd eller om en förlängning och inte fått beslut från Migrationsverket innan den 1 november? Då måste lönen du söker med vara högre än försörjningskravet.

SVAR: Försörjningskravet, som också kallas god försörjningsnivå, är 80 procent av svensk medianlön och ändras varje gång SCB (Statistiska centralbyrån) höjer medianlönen. När det här skrivs är försörjningskravet 27 360 kronor.

Måste man folkbokföra sig utomlands?

För att göra en ansökan om samordningsnummer måste du personligen besöka ett av våra servicekontor och identifiera dig. Du ska också fylla i blanketten Ansökan om samordningsnummer (SKV 7540) som finns här på webbplatsen. Det kan du göra innan eller när du besöker servicekontoret.

Det är viktigt att

Kan man ha adress i två länder?

Du kan ansöka på webben om arbetstillstånd eller uppehållstillstånd för egenföretagare och gästforskare på Migrationsverkets hemsida.

Huvudregeln är att du ska ansöka om arbetstillstånd och ha fått tillståndet beviljat innan du reser in i Sverige. När du ansöker på webben får du tydliga instruktioner om hur du fyller i din ansökan och vad du ska skicka med. Det blir lättare att skicka in en komplett ansökan och ökar dina möjligheter att få ett beslut snabbare.

Om du inte kan använda webbansökan kan du lämna in en ansökan på svenska ambassaden. För att kunna göra detta måste du först boka en tid på ambassaden.

Kan man vara folkbokförd i Sverige och utomlands?

Kort sagt kan man konstatera att du för att arbeta i Sverige permanent behöver ett arbetstillstånd för att göra detta. Ett arbetstillstånd godkänns i regel då du har ett erbjudande om arbete med en skälig lön.  Med ett tillfälligt arbetstillstånd för att exempelvis säsongs-arbeta så kan du inte få ett svenskt personnummer. När du däremot ansökt och fått en bekräftelse på ett arbetstillstånd som är beviljat för minst ett år så kan du, om du önskar ansöka om ett svenskt personnummer. Du ansöker då om ett svenskt personnummer hos Skatteverket. Detta är dock inte ett absolut krav för att kunna arbeta i Sverige. Så länge du har ett tillfälligt eller permanent arbetstillstånd så får du arbeta utan svenskt personnummer, under de förutsättningar som gäller för just ditt tillstånd.

Viktigt att känna till är att din familj kan få uppehållstillstånd för samma period som ditt arbetstillstånd gäller. Har du barn under arton år kommer de att få tillstånd att gå i svensk skola även utan personnummer. Din partner kommer dock inte automatiskt att få rätt att arbeta i Sverige.

När Räknas man som utflyttad från Sverige?

Som medborgare i ett EU-land, eller i EES-länderna Norge, Liechtenstein och Island har du rätt att vistas i ett annat EU-land längre än tre månader om du arbetar eller studerar, söker arbete eller har tillräckligt mycket pengar för att försörja dig. Du behöver också ha en heltäckande sjukförsäkring. Om du bott lagligt i ett annat EU-land i fem år har du permanent uppehållsrätt där.

Om du som EU-medborgare har familjemedlemmar från länder utanför EU eller EES kan familjemedlemmarna också omfattas av reglerna om uppehållsrätt. Familjemedlemmarna måste ansöka om ett uppehållskort.Information om uppehållsrätt på webbplatsen Ditt Europa

Som EU-medborgare har du rätt att ta anställning i ett annat EU-land enligt samma förutsättningar som landets medborgare, till exempel när det gäller lön eller övriga anställnings- och arbetsvillkor och sociala och skattemässiga förmåner. Men det finns undantag. Särskilda språkkrav får ställas för vissa tjänster, och vissa tjänster inom den offentliga sektorn får reserveras till landets egna medborgare. Information om att jobba utomlands på webbplatsen Ditt Europa

Om du vill arbeta i ett annat EU-land kan du leta efter jobb på webbplatsen Eures som visar lediga jobb i alla EU-länder. Eures – det europeiska nätverket för arbetsförmedlingar

Om du blir arbetslös medan du bor i ett annat land får du bo kvar om du inte kan arbeta på grund av sjukdom eller olycksfall, är inskriven som arbetssökande (om du varit anställd i mindre än ett år före arbetslösheten behåller du samma rättigheter som landets invånare minst sex månader), går en yrkesutbildning.Information om arbetstagares uppehållsrätt 

Kan man bo utomlands men vara folkbokförd i Sverige?

Personer som har bott i minst fem år i ett EU-land med uppehållstillstånd kan ansöka om att få ställning som varaktigt bosatt i det landet. Den som får ställning som varaktigt bosatt får ett särskilt EG/EU-uppehållstillstånd som innebär att personen har vissa rättigheter som liknar de som en EU-medborgare har. Det ger personen större möjligheter att flytta till ett annat EU-land för att till exempel arbeta, studera, starta eget företag eller leva på sin pension.

Om du har ställning som varaktigt bosatt i ett EU-land kan du flytta till Sverige för att arbeta, studera eller leva på egna medel som till exempel en pension från hemlandet. Om du vill stanna i Sverige längre tid än tre månader, måste du ansöka om uppehållstillstånd.

Läs mer om kraven för svenskt uppehållstillstånd

Kan man vara skriven i Sverige och bo utomlands?

Du kan ansöka på webben om arbetstillstånd eller uppehållstillstånd för egenföretagare och gästforskare på Migrationsverkets hemsida.

Huvudregeln är att du ska ansöka om arbetstillstånd och ha fått tillståndet beviljat innan du reser in i Sverige. När du ansöker på webben får du tydliga instruktioner om hur du fyller i din ansökan och vad du ska skicka med. Det blir lättare att skicka in en komplett ansökan och ökar dina möjligheter att få ett beslut snabbare.

Om du inte kan använda webbansökan kan du lämna in en ansökan på svenska ambassaden. För att kunna göra detta måste du först boka en tid på ambassaden.

Kan man vara folkbokförd utomlands?

Migrationsverkets webbplats fungerar bäst i moderna webbläsare som Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox och Apple Safari. För att vara säker på att webbplatsen visas korrekt rekommenderar vi dig att byta till någon av dem om du använder webbläsaren Internet Explorer på din dator eller mobila enhet. Vi kan inte ge någon teknisk support om du använder vår webbplats i Internet Explorer.

Kan man vara folkbokförd i två olika länder?

Vid anställning av en utländsk medborgare för arbete i Sverige är det en del saker arbetsgivare behöver ha kontroll på. Här har vi sammanfattat vilka beslut och underlag som behövs redan innan det är dags att beräkna den första lönen.

När ett företag anställer en utländsk medborgare för arbete i Sverige gäller olika skatteregler beroende på hur länge den anställde ska vistas i landet. Inkomsten kan vara undantagen för beskattning i Sverige enligt bestämmelser i skatteavtal som Sverige har slutit med andra länder. Det är därför viktigt att ni stämmer av med Skatteverket vad som gäller för personen som ska anställas.

Kan man vara skriven i två olika länder?

Som EU/EES-medborgare har du rätt att arbeta, studera eller bo i Sverige utan uppehållstillstånd. Du har även rätt att starta och driva eget företag. Rätten för EU/EES-medborgare att vistas i Sverige utan uppehållstillstånd kallas uppehållsrätt. Du har uppehållsrätt om du till exempel är arbetstagare, egen företagare, studerar eller har tillräckliga medel för din försörjning. Om du har uppehållsrätt i Sverige behöver du inte kontakta Migrationsverket.

Vid inresan till Sverige behöver du ett giltigt pass eller ett identitetskort där medborgarskapet framgår.

Kan jag förlora mitt svenska medborgarskap om jag bor utomlands?

Kort sagt kan man konstatera att du för att arbeta i Sverige permanent behöver ett arbetstillstånd för att göra detta. Ett arbetstillstånd godkänns i regel då du har ett erbjudande om arbete med en skälig lön.  Med ett tillfälligt arbetstillstånd för att exempelvis säsongs-arbeta så kan du inte få ett svenskt personnummer. När du däremot ansökt och fått en bekräftelse på ett arbetstillstånd som är beviljat för minst ett år så kan du, om du önskar ansöka om ett svenskt personnummer. Du ansöker då om ett svenskt personnummer hos Skatteverket. Detta är dock inte ett absolut krav för att kunna arbeta i Sverige. Så länge du har ett tillfälligt eller permanent arbetstillstånd så får du arbeta utan svenskt personnummer, under de förutsättningar som gäller för just ditt tillstånd.

Viktigt att känna till är att din familj kan få uppehållstillstånd för samma period som ditt arbetstillstånd gäller. Har du barn under arton år kommer de att få tillstånd att gå i svensk skola även utan personnummer. Din partner kommer dock inte automatiskt att få rätt att arbeta i Sverige.

Vad händer om jag inte är folkbokförd i Sverige?

Det finns olika sätt att komma till Sverige och ett av de sätten är att du får ett arbetstillstånd. Huvudregeln är att du ansöker om uppehållstillstånd på grund av arbete utanför Sverige. Din ansökan måste också godkännas av migrationsverket innan du få en möjlighet att resa in i Sverige för att påbörja ditt arbete. Men hur går du tillväga för att få ett arbetstillstånd? I den här texten blir du vägledd genom stegen som förhoppningsvis ger dig ett arbetstillstånd!

För att du ska ha möjlighet att få ett arbetstillstånd enligt huvudregel krävs att du har hittat en tjänst. Det bästa och kanske smidigaste är att du söker arbeten som utannonseras på arbetsförmedlingen. Orsaken till att det är bra att söka tjänster hos arbetsförmedlingen är att de jobben utannonseras i enlighet med de EU-rättliga reglerna. EU-medborgare har nämligen förtur till de arbeten som erbjuds inom unionen. Om du är en så kallad tredjelandsmedborgare, alltså medborgare utanför EU, får du enbart arbeten som EU-medborgare inte har möjlighet att fylla upp. Tjänsten du söker måste därför ha annonserats i minst 10 dagar på arbetsförmedlingen eller motsvarande EU-plattform för att du ska kunna få ett arbetstillstånd genom den tjänsten.