:

Hur beskattas uthyrning av privatbostad?

Innehållsförteckning:

 1. Hur beskattas uthyrning av privatbostad?
 2. När blir uthyrning av privatbostad näringsverksamhet?
 3. Hur deklarerar man uthyrning av privatbostad?
 4. Vad gäller vid uthyrning av privatbostad?
 5. Hur mycket får man tjäna utan att betala skatt på uthyrning?
 6. Hur mycket får man tjäna utan att betala skatt vid uthyrning?
 7. Vad räknas som privat uthyrning?
 8. Vad händer om man inte deklarerar uthyrning?
 9. Hur mycket får man hyra ut för utan att skatta?
 10. Hur mycket får jag hyra ut för utan att skatta?
 11. Hur vet Skatteverket att jag hyr ut?
 12. Vad händer om man inte betalar skatt på uthyrning?
 13. Vad kan hända om man hyr ut svart?
 14. Hur mycket får jag hyra ut för utan att betala skatt?
 15. Vad händer om man hyr ut i andra hand utan tillstånd?

Hur beskattas uthyrning av privatbostad?

När du hyr ut din bostad får du ett schablonavdrag på 40 000 kr per kalenderår. Du får dessutom göra avdrag för den avgift som du betalar för den del du hyr ut om det är en bostadsrätt. Vid uthyrning av småhus får du göra avdrag med 20 % av hyresintäkten utöver det schablonmässiga avdraget på 40 000 kr per år. Överskottet på hyresinkomsten minus avdragen beskattas som inkomst av kapital vilket i dagsläget är 30 %. Det här är något som man själv tar upp i sin deklaration och inget som vi rapporterar till skatteverket.

Här kommer ett exempel:

När blir uthyrning av privatbostad näringsverksamhet?

Du ska registrera dig och betala moms om du svarar ja på alla de här frågorna:

Du bedriver skattepliktig ekonomisk verksamhet om du svarar ja på alla dessa frågor. Du ska därför betala moms på dina intäkter från uthyrningen.

Hur deklarerar man uthyrning av privatbostad?

Vid uthyrning av en privatbostad eller en hyreslägenhet ska hyran beskattas som inkomst av kapital. Med privatbostad menas ett småhus, en bostadsrätt eller ägarlägenhet som till övervägande del (mer än 50 %) används eller är avsett att användas av ägaren eller någon närstående för permanent boende eller för fritidsboende. Ett småhus definieras som en byggnad som är inrättad till bostad åt en eller flera familjer. Till en sådan byggnad kan det även ingå garage, förråd och andra mindre byggnader. Alla fastigheter som inte är privatbostadsfastigheter räknas som näringsfastigheter.

Från hyresintäkterna får de faktiska utgifterna för uthyrningen i bostaden inte dras av. Istället får man dra av ett fast schablonavdrag med 40 000 kr. Vid uthyrning av småhus får man även dra av ett rörligt belopp som motsvarar 20 % av hyresintäkten. Det betyder att om man hyr ut sin privatbostadsfastighet är de första 50 000 kr skattefria. Vid uthyrning av en bostadsrätt eller hyr­es­­­lägenhet får man utöver det fasta beloppet dra av den del av hyran/avgiften som hör till den uthyrda delen av bostaden. Avdraget får dock inte överstiga hyresintäkten.

Vad gäller vid uthyrning av privatbostad?

Använder du dig av en uthyrningstjänst är det enkelt att hyra ut. Följ bara stegen nedan. Uthyrningstjänsten kan hjälpa dig på vägen. Är det något du vill veta mer om kan du även läsa våra guider och tips om de olika stegen i processen.

 • Ansök om tillstånd för uthyrning. Bor du i hyresrätt eller bostadsrätt måste du först kolla så att du faktiskt får lov att hyra ut. Kontakta din hyresvärd eller bostadsrättsförening om det.
 • Lägg upp en bostadsannons. Skriv en bostadsannons och lägg upp hos en bostadsförmedling för privatpersoner som vill hyra ut sin bostad. Det brukar vara gratis och du förbinder dig inte till något genom att annonsera ut bostaden. 
 • Hur mycket får man tjäna utan att betala skatt på uthyrning?

  Äger du ett fritidshus? En fjällstuga för härliga vinterdagar i skidbacken eller kanske en stuga på landet för sköna grillkvällar? Står dessutom stugan tom flera veckor under året?

  Hyr ut den när du inte är där och tjäna lite extra slantar under tiden. Nu kan du hyra ut för upp till 50 000 kronor om året utan att betala skatt. Vi berättar hur!

  Hur mycket får man tjäna utan att betala skatt vid uthyrning?

  Vid uthyrning av en privatbostad eller en hyreslägenhet ska hyran beskattas som inkomst av kapital. Med privatbostad menas ett småhus, en bostadsrätt eller ägarlägenhet som till övervägande del (mer än 50 %) används eller är avsett att användas av ägaren eller någon närstående för permanent boende eller för fritidsboende. Ett småhus definieras som en byggnad som är inrättad till bostad åt en eller flera familjer. Till en sådan byggnad kan det även ingå garage, förråd och andra mindre byggnader. Alla fastigheter som inte är privatbostadsfastigheter räknas som näringsfastigheter.

  Från hyresintäkterna får de faktiska utgifterna för uthyrningen i bostaden inte dras av. Istället får man dra av ett fast schablonavdrag med 40 000 kr. Vid uthyrning av småhus får man även dra av ett rörligt belopp som motsvarar 20 % av hyresintäkten. Det betyder att om man hyr ut sin privatbostadsfastighet är de första 50 000 kr skattefria. Vid uthyrning av en bostadsrätt eller hyr­es­­­lägenhet får man utöver det fasta beloppet dra av den del av hyran/avgiften som hör till den uthyrda delen av bostaden. Avdraget får dock inte överstiga hyresintäkten.

  Vad räknas som privat uthyrning?

  Vid uthyrning av en privatbostad eller en hyreslägenhet ska hyran beskattas som inkomst av kapital. Med privatbostad menas ett småhus, en bostadsrätt eller ägarlägenhet som till övervägande del (mer än 50 %) används eller är avsett att användas av ägaren eller någon närstående för permanent boende eller för fritidsboende. Ett småhus definieras som en byggnad som är inrättad till bostad åt en eller flera familjer. Till en sådan byggnad kan det även ingå garage, förråd och andra mindre byggnader. Alla fastigheter som inte är privatbostadsfastigheter räknas som näringsfastigheter.

  Från hyresintäkterna får de faktiska utgifterna för uthyrningen i bostaden inte dras av. Istället får man dra av ett fast schablonavdrag med 40 000 kr. Vid uthyrning av småhus får man även dra av ett rörligt belopp som motsvarar 20 % av hyresintäkten. Det betyder att om man hyr ut sin privatbostadsfastighet är de första 50 000 kr skattefria. Vid uthyrning av en bostadsrätt eller hyr­es­­­lägenhet får man utöver det fasta beloppet dra av den del av hyran/avgiften som hör till den uthyrda delen av bostaden. Avdraget får dock inte överstiga hyresintäkten.

  Vad händer om man inte deklarerar uthyrning?

  Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

  Enligt 42 kap.1 § inkomstskattelagen ska inkomster från uthyrning av en privatbostad tas upp i deklarationen och beskattas om inkomsterna överstiger schablonbeloppet, som uppgår till 40 000 kr (42 kap. 30 § inkomstskattelagen). Om inkomsterna är lägre än schablonbeloppet behöver man inte betala någon skatt alls för hyresinkomsterna och är inkomsterna högre är det bara det överstigande beloppet som man måste skatta för.

  Hur mycket får man hyra ut för utan att skatta?

  Även skattemässigt finns det saker som är bra att känna till. I vissa fall måste den som hyr ut sitt fritidshus både redovisa och skatta för de inkomsterna, berättar Marie Louise Harling, rättslig expert på Skatteverket.

  Hur mycket får jag hyra ut för utan att skatta?

  Vid uthyrning av en privatbostad eller en hyreslägenhet ska hyran beskattas som inkomst av kapital. Med privatbostad menas ett småhus, en bostadsrätt eller ägarlägenhet som till övervägande del (mer än 50 %) används eller är avsett att användas av ägaren eller någon närstående för permanent boende eller för fritidsboende. Ett småhus definieras som en byggnad som är inrättad till bostad åt en eller flera familjer. Till en sådan byggnad kan det även ingå garage, förråd och andra mindre byggnader. Alla fastigheter som inte är privatbostadsfastigheter räknas som näringsfastigheter.

  Från hyresintäkterna får de faktiska utgifterna för uthyrningen i bostaden inte dras av. Istället får man dra av ett fast schablonavdrag med 40 000 kr. Vid uthyrning av småhus får man även dra av ett rörligt belopp som motsvarar 20 % av hyresintäkten. Det betyder att om man hyr ut sin privatbostadsfastighet är de första 50 000 kr skattefria. Vid uthyrning av en bostadsrätt eller hyr­es­­­lägenhet får man utöver det fasta beloppet dra av den del av hyran/avgiften som hör till den uthyrda delen av bostaden. Avdraget får dock inte överstiga hyresintäkten.

  Hur vet Skatteverket att jag hyr ut?

  Sedan några år har Skatteverket haft extra koll på privatpersoner som hyr ut sin bostad via sajter som Airbnb. Skattegranskarna har också upptäckt åtskilliga fall där uthyrarna missat eller struntat i att deklarera inkomsterna.

  – Den som hyr ut enstaka veckor behöver oftast inte redovisa uthyrningsinkomsterna i sin deklaration. Fribeloppet höjdes rejält för några år sedan. Men den som hyr ut återkommande och lite dyrare semesterbostäder kan komma över gränsvärdet för att betala skatt. Då ska inkomsten redovisas i deklarationen. Det finns bra information på Skatteverkets webbplats att ta hjälp av, säger Anna Sjöberg, deklarationsexpert på Skatteverket.

  Vad händer om man inte betalar skatt på uthyrning?

  Sedan 2013 finns ett schablonavdrag på 40 000 kronor. Det innebär att om du hyr ut för mer än 40 000 kronor sammanlagt under året, kommer du endast behöva skatta för de hyresintäkter som överstiger det beloppet. Hyr du däremot ut för mindre än 40 000 kronor, kommer din uthyrning vara helt skattefri! Här är några saker som kan vara bra att tänka på:

  Detta innefattar t.ex. villa och radhus, ovservera att en bostadsrättslägenhet inte är en ägarlägenhet.

  Förutom schablonavdraget får du göra ett avdrag med 20 procent av hyresintäkten. Detta avdrag är tänkt att täcka dina driftskostnader, till exempel sophämtning, vatten och el.

  Vad kan hända om man hyr ut svart?

  Med tidigare lagstiftning har otillåten andrahandsuthyrning kunnat leda till att hyreskontraktet förverkas. Men när de nya reglerna träder i kraft behöver hyresvärden inte längre börja med att skicka en anmodan att vidta rättelse till hyresgästen.

  • Det sparar tid och kan förbättra bevisläget eftersom man inte måste varna först utan kan agera direkt när man anser sig ha bevis, säger Liselott Rosecrans.
  • Samtidigt kan en hyresgäst freda sig med att hen inte kände till de nya reglerna. En anmodan kan undanröja den invändningen. Ett annat sätt är att man som hyresvärd informerar om att tillstånd krävs, till exempel genom anslag i porten och i hyreskontrakten, fortsätter hon.

  Hur mycket får jag hyra ut för utan att betala skatt?

  Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

  Du ska i vissa fall betala skatt när du hyr ut din privatbostad. Skattens storlek beror bland annat på vilken hyra du tar ut av din hyresgäst. Reglerna i korthet:

  Vad händer om man hyr ut i andra hand utan tillstånd?

  Reglerna om andrahandsuthyrning av en bostadsrätt liknar motsvarande regler för hyresrätt. Men en skillnad är att du som äger en bostadsrätt inte behöver ha ”beaktansvärda skäl”. Här räcker det att du har ”skäl” att upplåta i andra hand. Reglerna i bostadsrättslagen är alltså generösare än motsvarande regler i jordabalken.