:

Vad är förbättrande reparationer och underhåll?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är förbättrande reparationer och underhåll?
 2. Vilket konto bokföra reparation?
 3. Vad ingår i förbättringsutgifter?
 4. Vad räknas som förbättringsutgifter bostadsrätt?
 5. Hur mycket får man tillbaka på renovering?
 6. När får man göra avdrag på underhållet?
 7. När används konto 4011?
 8. När används konto 6990?
 9. Måste man ha kvitto för förbättringsutgifter?
 10. Hur mycket får man renovera i en bostadsrätt?
 11. Får man dra av vitvaror i deklarationen?
 12. Vilka renoveringar är avdragsgilla?
 13. Vad ingår inte i underhållet?
 14. Hur mycket är rimligt att betala i underhåll?
 15. Vad är skillnaden mellan konto 2640 och 2641?

Vad är förbättrande reparationer och underhåll?

Utgifter för reparationer och underhåll får bara dras av om du har haft dem under året du säljer eller de fem föregående åren. 

Vilket konto bokföra reparation?

En redovisningsenhet som hyr eller äger lokaler kan behöva reparera eller underhålla dessa lokaler och har då utgifter för reparation och underhåll av fastighet.

Utgifter för reparation och underhåll av lokaler kan bestå av tjänster som köps från en näringsidkare med F-skattesedel och av material och verktyg som anskaffas. Reparation och underhåll av en lokal kan leda till att lokalen stiger i värde men avsikten med reparations- och underhållsarbete är normalt att hålla lokalen i ett jämnt och bra skick.

Vad ingår i förbättringsutgifter?

Bostad & Fastighet

Hej. Sambon ska köpa in sig i mitt hus och betala halva marknadsvärdet. Jag kommer få dra av halva inköpsvärdet men undrar hur det är med tidigare gjorda renoveringar som man får dra av innan skatt. Får man dra av allt eller bara hälften av det man har kvitto på. Tex hälften av kostnaden för dränering osv. Med vänlig hälsning,  

Vad räknas som förbättringsutgifter bostadsrätt?

Arbeten som du gör på din bostad kan delas in i två kategorier. Den ena kategorin är grundförbättringar. Den andra kategorin är reparationer och underhåll. Det är olika regler för dessa två kategorier: grundförbättringar ger avdrag för hela utgiften, och förbättrande reparationer och underhåll kan ge avdrag för en del av utgiften.

Hur mycket får man tillbaka på renovering?

Det finns fem stycken olika kategorier som man kan dela upp avdragen inom:

Du får göra avdrag för de renoveringar som du utfört under försäljningsåret och de senaste 5 kalenderåren innan försäljningsåret (om du sålt bostaden under år 2023 kan du alltså dra av för renoveringar från och med 2018).

Utöver att renoveringen är max 5 kalenderår gammal krävs det även att dina kostnader uppgår till minst 5 000 kr under ett och samma år för att de skall vara avdragsgilla. Du får alltså inte dra av beloppet om du tex målat om hallen och kostnaden inte uppgick till 5 000 kr eller mer. MEN om du under samma år byter toalettstol och den totala kostnaden för dessa två förbättringar uppgår till över 5 000 kr så får du dra av totalkostnaden.

För att du skall få dra av en vanlig renovering krävs det att åtgärden är ”förbättrande”. Det kan man dock nästan alltid hävda att den är (om inte bostaden var ny när du köpte den). Skatteverket nekar väldigt sällan ett sådant påstående.

När får man göra avdrag på underhållet?

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

För att besvara din fråga vänder vi oss till föräldrabalken.

När används konto 4011?

Prenumerera

Vi köper in produkter som används både för försäljning och för behandlingar.

När används konto 6990?

Externa rörelsekostnader är värdet av förbrukade resurser avseende material, varor och tjänster under en redovisningsperiod som förbrukas i redovisningsenheten utan att säljas vidare till externa kunder.

Externa rörelseutgifter är icke periodiserade och icke klassificerade värden som har utbetalats eller som förväntas utbetalas från en redovisningsenhet. Externa kostnader är det verkliga värdet av förbrukade varor och tjänster i en redovisningsenhet under en redovisningsperiod.

Måste man ha kvitto för förbättringsutgifter?

Jag har precis som många andra sparat varenda kvitto under mitt 30-åriga husägande. Har sålt 4 hus under perioden. Stora renoveringar har genomförts på alla 4 husen. Dvs jag har gjort stora avdrag för renovering, om-tillbyggnad.

Ingen gång har skattemyndigheten bett att få se ett enda kvitto.

Hur mycket får man renovera i en bostadsrätt?

 • Kommer din renovering att påverka delar av fastigheten som är föreningens ansvar behöver du få tillstånd innan du sätter igång. Det kan handla om ventilation, vattenledningar, värmeledningar och radiatorer, gasledningar, avloppsrör, bärande väggar eller ytterväggar.
 • Genom att informera styrelsen kan du få värdefull info om saker som rör huset, som kan göra ditt arbete lättare.
 • Använd certifierade hantverkare som arbetar fackmannamässigt och som erbjuder intyg vid till exempel våtrumsarbeten. Även om det blir dyrare kan det löna sig i längden, eftersom du annars riskerar att bli ersättningsskyldig om något galet händer.
 • Ta reda på vilka förhållningsregler som finns kring sådant som kan påverka grannarna, såsom tider för störande arbeten, hantering av skräp, brandregler för trapphus, användandet av hiss för transport av byggmaterial med mera.
 • Tänk efter före! Planera och gå igenom alla delar av projektet i förväg för att försöka undvika att det dyker upp problem längs vägen.

Får man dra av vitvaror i deklarationen?

Vid ett villaköp tillkommer ofta stora kostnader i form av pantbrev och lagfart. Glöm inte bort att såväl lagfartskostnad som pantbrev är avdragsgillt. Bara detta kan spara dig många tusenlappar.

Vilka renoveringar är avdragsgilla?

Utgifter för reparationer och underhåll får bara dras av om du har haft dem under året du säljer eller de fem föregående åren. 

Vad ingår inte i underhållet?

Det är bra att ha ett skriftligt avtal. Då blir det tydligt för alla vad som gäller. Använd gärna vår mall. Den finns i tre versioner: en för barn under 18 år, en för barn som har fyllt 18 och en där man anger att en förälder som har barnet hos sig ibland kan få göra ett visst bestämt avdrag från underhållsbidraget. Avtalet är en överenskommelse mellan er föräldrar och ska inte skickas till Försäkringskassan.

Hur mycket är rimligt att betala i underhåll?

Om du inte bor med barnets andra förälder och han eller hon inte betalar underhållsbidrag kan du ansöka om underhållsstöd från Försäkringskassan.

Om du adopterar ett barn ensam eller som ensamstående kvinna får barn genom artificiell insemination kan barnet ha rätt till underhållsstöd.

Underhållsstöd är ett fast belopp som Försäkringskassan betalar varje månad till den förälder som barnet bor permanent hos. Beloppet beror på barnets ålder. Det är 1 673 kronor från och med den månad barnet fyller 7 år, därefter 1 823 kronor tills barnet fyller 15 år och därefter 2 223 kronor.

Vad är skillnaden mellan konto 2640 och 2641?

På företagets inköp och försäljningar ingår det normalt moms som du ska bokföra. Här följer exempel på hur momsen ska konteras på olika inköp och försäljningar samt i samband med momsdeklarationen. Du kan läsa mer om hur du bokför moms och andra transaktioner i vår kompletta bok Bokföring – praktisk handbok med konteringsexempel.

En vara köps med betalkort kopplat till företagskontot för 1 000 kr [1930]. ­Ingående moms [2640] ingår med 200 kr. Nettoutgiften för varuinköp [4000] är alltså 800 kr.