:

När kommer momsen tillbaka enskild firma?

Innehållsförteckning:

 1. När kommer momsen tillbaka enskild firma?
 2. Hur fungerar moms för enskild firma?
 3. Vilken moms får man tillbaka?
 4. Hur vet man om man ska betala eller få tillbaka moms?
 5. När ska momsen betalas 2023 enskild firma?
 6. Hur redovisa moms enskild firma?
 7. När betalar Skatteverket tillbaka moms?
 8. Får man dra av moms i enskild firma?
 9. Hur mycket får jag tjäna utan att betala moms?
 10. Hur ofta betalar man moms enskild firma?
 11. Måste man betala skatt varje månad enskild firma?
 12. Hur mycket får man tjäna skattefritt enskild firma?
 13. Hur mycket får man tjäna på enskild firma?
 14. Hur mycket försvinner i skatt enskild firma?
 15. Måste en enskild firma gå med vinst?

När kommer momsen tillbaka enskild firma?

Moms, eller mervärdesskatt, är en statlig skatt på varor och tjänster. Alla företagare behöver deklarera och betala moms.

Ingående moms baseras på allt du köper in, och denna moms har du rätt att få tillbaka. Utgående moms baseras på de varor och tjänster som du säljer, och denna måste du redovisa till Skatteverket. Mellanskillnaden på ingående och utgående moms är det du ska betala eller få tillbaka från Skatteverket.

Hur fungerar moms för enskild firma?

2022-03-25

Ekonomi inom enskilda firmor kan vid första anblick kännas överväldigande och komplicerat. Som företagare är moms och skatt kanske det sista du vill tänka på, men faktum är att det är väldigt viktigt. I denna artikel kommer vi titta närmare på specifikt begreppet moms och vad det innebär för dig som driver en enskild firma.

Vilken moms får man tillbaka?

Använder du e-tjänsten Skattekonto kan du klicka på ”Betalningsuträkning” för att göra en sammanställning för hur mycket du ska betala. Deklarerar du på blankett ska du själv räkna ihop hur mycket du ska betala.

Momsen ska vara betald och finnas på Skatteverkets konto senast den sista inlämningsdagen för din momsdeklaration. 

Hur vet man om man ska betala eller få tillbaka moms?

Utgående moms är momsen på det du säljer. Alltså en skattesats som ditt företag lägger på priset när du säljer en vara eller skatt. Den vanligaste momssatsen är 25 procent. Momsen ska alltid vara specifierad på fakturan till kund. Det kan du få hjälp med i vårt faktureringsprogram som du kan läsa mer om här.

När kunden betalar får företaget alltså in momspengar som inte är någon intäkt utan ska gå vidare till staten via Skatteverket. För att komma ihåg vad utgående moms är kan du tänka att den går samma väg som fakturan, det vill säga ut ur företaget.  

Ingående moms är momsen på det du köper in. Det är ingen kostnad utan en skatt du betalar på varor och tjänster som du sedan ska få tillbaka från staten.

Den ingående momsen ska alltid framgå på den ingående fakturan som det företaget som sålt varan eller tjänsten har skickat. 

Ingående moms är alltså den som kommer in i ditt företag via en ingående faktura. Du kan också tänka att ingående moms finns på de varor som företaget köper in.

När ska momsen betalas 2023 enskild firma?

Tidtabellen beror på hur lång skatteperioden för ditt företag är: en månad, ett kvartal eller ett år. Om betalnings- och deklarationsdagen infaller på en lördag eller helgdag flyttas den till följande vardag.

Hur redovisa moms enskild firma?

När du har stängt momsperioden behöver du redovisa till Skatteverket. Redovisning av momsen sker oftast ett tag efter att perioden har förfallit. I viktiga datum kan du se när du behöver redovisa momsen. Generellt behöver du göra nedanstående för att redovisa momsen till Skatteverket:

Det första du behöver göra är att skicka in din momsrapport till Skatteverket. I samband med detta bör du också föra över pengar till ditt skattekonto som täcker din momsskuld (gäller AB). Beroende på skattekontots balans kan du göra något av följande:

 • Betala in hela skulden om skattekontot saknar pengar
 • Betala in en del av skulden om du redan har en del av summan på skattekontot
 • Du kan också slå ihop momsen med andra avgifter som ska betalas till Skatteverket och göra en gemensam överföring

Använda mallen Insättning till skattekonto för att bokföra transaktionen.

När betalar Skatteverket tillbaka moms?

Om ditt företag drabbas av likviditetsproblem på grund av följderna av coronapandemin, så har du möjligheten att ansöka om tillfälligt anstånd med betalning. Anstånd innebär att du skjuter upp betalningen av din skatt och i stället betalar den senare. Du betalar en kostnadsränta och en anståndsavgift på anståndsbeloppet. 

Du som är registrerad som arbetsgivare eller registrerad för moms (mervärdesskatt) kan ansöka om tillfälligt anstånd. Du kan få anstånd med följande skatter och avgifter:

Du kan få anstånd för redovisningsperioder januari 2020−januari 2021, oktober till december 2021, samt april till juni 2022. Med det menas moms som du redovisar för de här månaderna. Den första månaden du kan få anstånd för är januari 2020, det vill säga den moms du redovisade senast 12 mars (om du redovisar varje månad). Det är alltså inte när skatten och avgifterna betalas som avgör om du kan få anstånd med den, utan vilken månad den avser.

Får man dra av moms i enskild firma?

När det gäller skatt för enskild firma finns det flera aspekter att beakta. Först och främst behöver du beräkna och betala inkomstskatt på din vinst, det är nämligen skatt på vinsten du betalar. Det gör du genom att deklarera din inkomst och dra av eventuella kostnader och avdrag som är tillåtna enligt skattereglerna.

Utöver inkomstskatt kan det finnas andra skatter att tänka på, till exempel arbetsgivaravgifter och egenavgifter. Som enskild näringsidkare är du både arbetsgivare och anställd i din egen firma. Det innebär att du måste betala arbetsgivaravgifter för eventuella anställda och egenavgifter för dig själv. Arbetsgivaravgifterna baseras på lönesumman och egenavgifterna beräknas på din inkomst. Det är viktigt att vara medveten om dessa avgifter och att betala dem i rätt tid för att undvika böter eller andra konsekvenser.

Generellt drivs enskilda firmor av en person, men det finns också avvikande situationer, exempelvis gäller det makar eller sambor. Då behöver bara en av er registrerar er för F-skatt och moms, men ni sköter resten av det tillsammans. En av er ses då som företagsledare, det är också viktigt att ha i åtanke att ägande och ansvar i en enskild firma är personligt, vilket innebär att alla delägare är personligen ansvariga för företagets skulder och förpliktelser. Detta skiljer sig från andra företagsformer där det kan finnas begränsat ansvar för ägarna.

När det kommer till anställda i enskilda firmor går det bra, men man behöver registrera sig som arbetsgivare hos Skatteverket och du behöver även betala arbetsgivaravgifter för dina anställda. Arbetsgivaravgifterna baseras på lönesumman och egenavgifterna beräknas på din inkomst.

Egenavgifter är sociala avgifter som du betalar när du driver enskild firma. Dessa avgifter finansierar bland annat pension, sjukförsäkring och föräldraförsäkring. De sociala avgfiterna, eller egenavgifter, räknas in som en kostnad i din verksamhet. Däremot vet du inte hur stora de blir innan skatteberäkningen för året är klar. Du behöver alltså göra ett schablonavdrag i din NE-bilaga.

Hur mycket får jag tjäna utan att betala moms?

Om du säljer vanliga föremål som varit i ditt och din familjs bruk är försäljningsvinsten skattefri i försäljningsårets beskattning om vinsten från försäljningen är högst 5 000 euro under skatteåret (= kalenderåret). Dylika föremål är t.ex. kläder, kärl, smycken, möbler, hemelektronik och hobbyredskap. De sålda föremålen ska vara dina och din familjs.

När överlåtelsevinsten beräknas ska från försäljningspriset dras av inköpspriset. Både försäljnings- och inköpspriset ska kunna pålitligt klarläggas. Om försäljningspriserna under skatteåret är sammanlagt under 5 000 euro, är det klart att försäljningen är skattefri fast du inte skulle tillförlitligt kunna klarlägga inköpspriserna. Förlust från försäljning av skattefritt lösöre får inte dras av i beskattningen.

Exempel: Lisa har haft i användning en servis. Inköpspriset var 750 euro. Servisens återförsäljningsvärde har stigit avsevärt. Lisa säljer sin servis på en auktionssajt på nätet för 3 000 euro. Försäljningsvinsten för skatteåret blir 2 250 euro. Eftersom det är fråga om försäljning av vanligt bohag, betalar Lisa ingen inkomstskatt på försäljningen.

Hur ofta betalar man moms enskild firma?

Du kan vara registrerad för att deklarera momsen en gång per år, varje kvartal eller varje månad. Momsen ska vara inbetald på skattekontot hos Skatteverket samma dag som momsdeklarationen ska vara inlämnad. Datumet finns förifyllt på momsdeklarationen och där framgår det om företaget ska deklarera helårsvis, kvartalsvis eller månadsvis.

Måste man betala skatt varje månad enskild firma?

Det första steget när man väljer att starta eget företag är att ansöka om F-skatt (Företagsskatt), eller FA-skatt där som man har en anställning vedsidan om.

Överlag har Sverige väldigt höga skatter och även de som tjänar mycket pengar kan ibland uppleva att de har en låg inkomst på grund av det höga skattetrycket.

Småföretag är en väldigt viktig del av landets ekonomi och det är också något som reflekteras i skattelagstiftningen.

Hur mycket får man tjäna skattefritt enskild firma?

Vi har digitala möten för dig med eget företag som vill veta mer om pension. Mötena är gratis och du behöver inte anmäla dig eller registrera dig för att delta. Delta på ett informationsmöte

Hur mycket får man tjäna på enskild firma?

Nu finns verktyget Lönekalkylatorn som räknar ut lön och hur mycket du behöver lägga undan till skatt och egenavgifter när du driver en enskild firma. Fyll i din ålder, ungefär vad du har för intäkter och kostnader under en månad. PANG så är det uträknat och klart!

Hur mycket försvinner i skatt enskild firma?

Nu finns verktyget Lönekalkylatorn som räknar ut lön och hur mycket du behöver lägga undan till skatt och egenavgifter när du driver en enskild firma. Fyll i din ålder, ungefär vad du har för intäkter och kostnader under en månad. PANG så är det uträknat och klart!

Måste en enskild firma gå med vinst?

Du ska lämna in en NE-bilaga tillsammans med din inkomstdeklaration varje år förutom första året du startat din verksamhet, om du har valt att förlänga ditt räkenskapsår. Varje år ska du också upprätta ett bokslut för din enskilda näringsverksamhet och om du säljer varor eller tjänster ska du redovisa din moms månadsvis, kvartalsvis eller årsvis i en separat momsdeklaration. Här kan du läsa om hur du deklarerar, upprättar en bokföring och redovisar moms.

Redan under året du har dina inkomster ska du betala preliminärskatt. Som företagare är du själv ansvarig för att betala in dina skatter och avgifter. Skatten, som kallas preliminär skatt, ska du betala med lika stort belopp varje månad. Även denna kommer att ligga till grund för ditt slutgiltiga skattebesked. Har du betalat in för mycket skatt under året får du tillbaka pengar och har du betalat in för lite ska du betala in det som fattas.