:

Vad krävs för att få ett svenskt personnummer?

Innehållsförteckning:

 1. Vad krävs för att få ett svenskt personnummer?
 2. Hur snabbt kan man få svenskt personnummer?
 3. Vem har rätt till personnummer?
 4. Vad krävs för att folkbokföra sig i Sverige?
 5. Har inget svenskt personnummer?
 6. Kan man få personnummer utan uppehållstillstånd?
 7. Kan man vara folkbokförd i Sverige utan personnummer?
 8. Kan man jobba i Sverige utan svenskt personnummer?
 9. Kan man vara svensk medborgare utan personnummer?
 10. Kan man anställa någon utan personnummer?
 11. Kan man bo i Sverige utan att vara folkbokförd?
 12. Är man svensk medborgare om man har svenskt personnummer?
 13. Har inte svenskt personnummer?
 14. Måste man kunna svenska för att få bli svensk medborgare?
 15. Hur länge kan man vara utomlands utan att bli utskriven från Sverige?
 16. Vad är ett personnummer i Sverige?
 17. Vad är personnummer för folkbokförda i Sverige?
 18. Varför ska banker använda personnummer i Sverige?
 19. Vad är ett personnumre?
 20. Vad är ett personnummer i Sverige?
 21. Vad är personnummer för folkbokförda i Sverige?
 22. Varför ska banker använda personnummer i Sverige?
 23. Vad är ett personnumre?

Vad krävs för att få ett svenskt personnummer?

Du behöver kontakta olika myndigheter när du är ny i Sverige. Det första du behöver göra är att registrera dig i folkbokföringen för att få ett personnummer. Du behöver inte ha registrerat dig i folkbokföringen eller fått personnummer för att kontakta Migrationsverket.

Hur snabbt kan man få svenskt personnummer?

Om du är under 18 år och flyttar till Sverige med dina föräldrar gäller samma regler om folkbokföring som för vuxna.

Om du inte har fyllt 18 år och ska flytta till Sverige utan dina föräldrar ska du besöka Skatteverkets servicekontor för att folkbokföra dig. Om du ska flytta till en person i Sverige ska den personen följa med till servicekontoret.

För att folkbokföra dig i Sverige ska du ha för avsikt att bo i Sverige i minst ett år. Det är viktigt att du tar med dig ett giltigt pass eller ett nationellt id-kort i original. Om du är under 16 år ska din förmyndare vara med vid anmälan om inflyttning i Sverige. Annars måste du ta med dig ett personligt brev från dina föräldrar/förmyndare. Brevet ska innehålla deras kontaktuppgifter och de ska skriva att de godkänner att du flyttar från det andra nordiska landet till Sverige.

Vem har rätt till personnummer?

Medborgare i Danmark, Finland, Norge och Island kan bo i Sverige utan några krav på uppehållstillstånd. Du behöver bara folkbokföra dig hos Skatteverket.

Vad krävs för att folkbokföra sig i Sverige?

Min dotter är svensk medborgare och har Samordning nr. Hon är född i storbritannien och bott utomlands. Men besökte Sverige varje sommarlov. Hon blev 18 år i år och bestämt sig att flytta till sverige för att bo och så småningom fortsätta med sina studier. Vad krävs det för att folk bokföra sig? Tack

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Har inget svenskt personnummer?

I Sverige finns två identitetsbeteckningar som administreras av Skatteverket: personnummer och samordningsnummer. Om du flyttar till Sverige och planerar att bo här i ett år eller mer, ska du normalt vara folkbokförd här. Genom att bli folkbokförd i Sverige får du ett personnummer som identitetsbeteckning. Samordningsnummer är en identitetsbeteckning för personer som inte är eller har varit folkbokförda i Sverige. Statliga myndigheter och vissa privata högskolor har rätt att begära att en person ska få ett samordningsnummer. Information om personnummer och samordningsnummer hos Skatteverket

Som EU-medborgare kan du ha rätt till utbildningen Svenska för invandrare (sfi) om du har uppehållsrätt och bedöms vara bosatt i Sverige, trots att du inte är folkbokförd och därmed inte har personnummer. Som bosatt i Sverige har du rätt till utbildning till följd av EU-rätten, enligt 29 kap. 2 § 3 skollagen (2010:800). Sfi-utbildningen anordnas av kommunen där du är bosatt.Sveriges Kommuner och Regioners förteckning över svenska kommuner

Kan man få personnummer utan uppehållstillstånd?

När en person beviljas uppehållstillstånd så får hen ett uppehållstillståndskort från Migrationsverket. Ett sådant kort får alla oavsett om uppehållstillståndet gäller arbete, studier eller skyddsbehov som t.ex. flykting. Kortet i sig ger därför inte rätt till subventionerad vård.

Om uppehållstillståndets giltighetstid är längre än 12 månader kan personen vanligtvis folkbokföra sig och då få vård som alla andra folkbokförda invånare. Personen måste själv gå till Skatteverket och ansöka om folkbokföring. Den som får uppehållstillstånd kortare än ett år har inte rätt att folkbokföra sig enligt regelverket och räknas inte heller som papperslös eller asylsökande eftersom de har uppehållstillstånd i Sverige.

Kan man vara folkbokförd i Sverige utan personnummer?

Att få barn är en spännande händelse i livet. Att få barn i utlandet kan ge upphov till extra frågor och därför har vi samlat information om medborgarskap, folkbokföring och samordningsnummer för barn på denna sida.

Medborgarskap

Kan man jobba i Sverige utan svenskt personnummer?

Om du är medborgare i ett EU/EES-land, eller i Schweiz, behöver du inte ansöka om tillstånd för att arbeta i Sverige, och kan sätta igång med att söka jobb direkt. Du har även rätt att starta och driva eget företag. Om du är medborgare i Schweiz och vill arbeta längre än tre månader behöver du ansöka om uppehållstillstånd.

Kan man vara svensk medborgare utan personnummer?

Alla asylsökande, anhöriginvandrade och kvotflyktingar har rätt till en hälsoundersökning. Hälsoundersökningen görs så snart som möjligt efter ankomsten till Kronoberg.

Kan man anställa någon utan personnummer?

En person som inte har rätt att jobba än i Sverige har inte fått bevis om AT-UND (undantag från kravet på arbetstillstånd) på sitt LMA-kort. Vill du anställa en person som ännu inte fått bevis om AT-UND? Be personen kontakta Migrationsverket för att fråga om hen kommer att få AT-UND.

Du får inget ekonomiskt stöd från Arbetsförmedlingen för att anställa personer som inte fått uppehållstillstånd.

Kan man bo i Sverige utan att vara folkbokförd?

Om du är under 18 år och flyttar till Sverige med dina föräldrar gäller samma regler om folkbokföring som för vuxna.

Om du inte har fyllt 18 år och ska flytta till Sverige utan dina föräldrar ska du besöka Skatteverkets servicekontor för att folkbokföra dig. Om du ska flytta till en person i Sverige ska den personen följa med till servicekontoret.

För att folkbokföra dig i Sverige ska du ha för avsikt att bo i Sverige i minst ett år. Det är viktigt att du tar med dig ett giltigt pass eller ett nationellt id-kort i original. Om du är under 16 år ska din förmyndare vara med vid anmälan om inflyttning i Sverige. Annars måste du ta med dig ett personligt brev från dina föräldrar/förmyndare. Brevet ska innehålla deras kontaktuppgifter och de ska skriva att de godkänner att du flyttar från det andra nordiska landet till Sverige.

Är man svensk medborgare om man har svenskt personnummer?

Att få barn är en spännande händelse i livet. Att få barn i utlandet kan ge upphov till extra frågor och därför har vi samlat information om medborgarskap, folkbokföring och samordningsnnummer för barn på denna sida.

Har inte svenskt personnummer?

För att en ansökan ska kunna påbörjas krävs att du antingen har personnummer  eller samordningsnummer. Om du aldrig har varit bosatt i Sverige och därför inte har ett personnummer behöver du först ansöka om ett samordningsnummer. Passexpeditionen ombesörjer begäran av samordningsnummer för passändamål.

Måste man kunna svenska för att få bli svensk medborgare?

Här fanns tidigare en eller flera filmer publicerade. Filmer sparas vanligtvis i sex månader på regeringen.se. Därefter arkiveras de hos Riksarkivet. Om du vill se filmen vänligen vänd dig till Riksarkivet. Filmer finns också tillgängliga på Regeringskansliets Youtubekanal.

Hur länge kan man vara utomlands utan att bli utskriven från Sverige?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Om du bor utomlands i ett år eller mer så bör du enligt 20 § folkbokföringslagen göra en flyttanmälan till Skatteverket. Du kommer härmed att avregistreras från folkbokföringen. Det är inte straffbart att bo utomlands men ändå fortsättningsvis vara folkbokförd i Sverige. Det kan dock få konsekvenser gällandes exempelvis beskattning, då du riskerar att beskattas både i landet där du arbetar såväl som i Sverige om du är folkbokförd här. När du avregistreras från folkbokföringen kommer du vidare inte att få rösta till kommunen och landstinget, men däremot till riksdagen.

Vad är ett personnummer i Sverige?

Numret kan utläsas vara en kvinna född andra januari 1989 i Gotlands län. Personnummer är ett nummer som Skatteverket tilldelar personer folkbokförda i Sverige för att identifiera dem hos bland annat myndigheter. Systemet, som var det första i världen som omfattade ett lands hela befolkning, infördes 1 januari 1947.

Vad är personnummer för folkbokförda i Sverige?

Sedan den 1 januari 2000 fastställs personnummer enbart för personer som folkbokförs. Dessförinnan kunde personer som inte var folkbokförda i Sverige få ett så kallat "tilldelat personnummer" ("TP-nummer"). Personer som saknar svenskt personnummer får nu istället ett samordningsnummer för kontakt med svenska myndigheter.

Varför ska banker använda personnummer i Sverige?

Lagen kräver att banker använder personnummer, bland annat för att de måste rapportera till skattemyndigheten. Det finns dock inget hinder för personer utan svenskt personnummer att öppna konto i Sverige. Man måste dock visa en identifikationshandling eller pass som banken tar en kopia på och bevarar.

Vad är ett personnumre?

Personnumret är uppbyggt av 10 siffror indelade i två grupper om 6 respektive 4 siffror. Grupperna är åtskilda med ett skiljetecken, normalt ett bindestreck (-), men om personen är över 100 år ett plustecken (+).

Vad är ett personnummer i Sverige?

 • Numret kan utläsas vara en kvinna född andra januari 1989 i Gotlands län. Personnummer är ett nummer som Skatteverket tilldelar personer folkbokförda i Sverige för att identifiera dem hos bland annat myndigheter. Systemet, som var det första i världen som omfattade ett lands hela befolkning, infördes 1 januari 1947.

Vad är personnummer för folkbokförda i Sverige?

 • Sedan den 1 januari 2000 fastställs personnummer enbart för personer som folkbokförs. Dessförinnan kunde personer som inte var folkbokförda i Sverige få ett så kallat "tilldelat personnummer" ("TP-nummer"). Personer som saknar svenskt personnummer får nu istället ett samordningsnummer för kontakt med svenska myndigheter.

Varför ska banker använda personnummer i Sverige?

 • Lagen kräver att banker använder personnummer, bland annat för att de måste rapportera till skattemyndigheten. Det finns dock inget hinder för personer utan svenskt personnummer att öppna konto i Sverige. Man måste dock visa en identifikationshandling eller pass som banken tar en kopia på och bevarar.

Vad är ett personnumre?

 • Personnumret är uppbyggt av 10 siffror indelade i två grupper om 6 respektive 4 siffror. Grupperna är åtskilda med ett skiljetecken, normalt ett bindestreck (-), men om personen är över 100 år ett plustecken (+).