:

Får man tjäna pengar på att hyra ut i andra hand?

Innehållsförteckning:

 1. Får man tjäna pengar på att hyra ut i andra hand?
 2. Hur mycket får man ta ut i hyra utan att skatta?
 3. Hur vet Skatteverket att jag hyr ut?
 4. Måste jag betala skatt om jag har någon inneboende?
 5. Måste man betala skatt när man hyr ut i andra hand?
 6. Vad gäller vid privat uthyrning?
 7. Kan Skatteverket se Airbnb?
 8. Vad händer om man hyr ut i andra hand utan tillstånd?
 9. Får man ha inneboende utan tillstånd?
 10. Vad kan hända om man hyr ut svart?
 11. Hur mycket får man tjäna på Airbnb utan att skatta?
 12. Hur utreder Skatteverket folkbokföring?
 13. Är det olagligt att ha inneboende?
 14. Får man ha inneboende utan att meddela hyresvärden?
 15. Var går gränsen för inneboende?

Får man tjäna pengar på att hyra ut i andra hand?

Tillstånd att hyra ut Om du vill hyra ut din lägenhet i andra hand måste du först ansöka hos hyresvärden eller bostadsrättsföreningen så att du har deras samtycke till uthyrningen. Om du har en hyresrätt som du hyr ut utan tillstånd eller tar ut en för hög hyra för kan du i värsta fall riskera böter eller fängelse eftersom det är olagligt. Om du inte får det godkänt, trots att du anser att du borde få det, kan du ansöka hos hyresnämnden. Godkända skäl kan till exempel vara att studera eller jobba tillfälligt på annan ort. Det kan också vara att du vill testa att bo ihop med någon eller att du ligger på sjukhus under en längre tid. För att hyra ut en bostadsrätt är reglerna ofta lite mer generösa, där kan du i vissa fall få godkänt för att du inte får lägenheten såld på grund av marknadsläget eller om du vill låta barn eller närstående bo där. Har du ett förstahandskontrakt eller äger bostaden och bara vill hyra ut ett rum, en inneboende med andra ord, behöver du inte ansöka om lov.

Skälig hyra Vad som anses skälig hyra skiljer sig om du hyr ut en hyresrätt eller en bostadsrätt. Självklart ska du inte gå back på din uthyrning, men tar du ut en för hög hyra kan du bli återbetalningsskyldig. Om lägenheten är möblerad kan en mindre summa läggas på hyran, max 15% av den hyra du själv betalar är tillåtet att lägga på om du hyr ut lägenheten möblerad.

Hur mycket får man ta ut i hyra utan att skatta?

När du hyr ut din bostad får du ett schablonavdrag på 40 000 kr per kalenderår. Du får dessutom göra avdrag för den avgift som du betalar för den del du hyr ut om det är en bostadsrätt. Vid uthyrning av småhus får du göra avdrag med 20 % av hyresintäkten utöver det schablonmässiga avdraget på 40 000 kr per år. Överskottet på hyresinkomsten minus avdragen beskattas som inkomst av kapital vilket i dagsläget är 30 %. Det här är något som man själv tar upp i sin deklaration och inget som vi rapporterar till skatteverket.

Här kommer ett exempel:

Hur vet Skatteverket att jag hyr ut?

Den som hyr ut sin privatbostad ska beskattas med 30 procent i inkomstslaget kapital. Avdrag från ersättningen medges med ett schablonbelopp på 40 000 kronor. Därutöver medges avdrag med 20 procent av ersättningen om det är en privatbostadsfastighet som hyrs ut. Är det en bostad som innehas med hyresrätt medges i stället ytterligare avdrag för hyreskostnaden för den period bostaden hyrts ut.

Den som har hyrt ut en sommarstuga under 2020 för en sammanlagd ersättning som understiger 50 000 kronor beskattas inte. Uppgår ersättning till 100 000 kronor ska däremot beskattning ske, men avdrag medges först med 60 000 kronor (40 000 kr + [20 % x 100 000 kr]). Resterande belopp 40 000 kronor beskattas med 30 procent, det vill säga med 12 000 kronor.

Måste jag betala skatt om jag har någon inneboende?

24 januari 2012 kl 09:53 Uppdaterad 22 oktober 2019 kl 15:46

Tips & Råd Har du mer plats än pengar? Hyr ut ett rum till en inneboende! Hem & Hyra berättar vad du ska tänka på.

Måste man betala skatt när man hyr ut i andra hand?

Om du hyr ut din bostad skall du ta upp hyresintäkterna i din deklaration och betala skatt på en del av dem. I denna artikel går vi igenom hur man räknar ut sin skatt och erbjuder enkla kalkylatorer som räknar ut skatten åt dig.

Vad gäller vid privat uthyrning?

Hyr man ut sin egen bostad blir lagen om uthyrning av egen bostad tillämplig, vi kallar den här för privatuthyrningslagen. Lagen gäller när någon hyr ut sin villa, ägarlägenhet eller bostadsrätt samt när endast en del av bostaden hyrs ut, som ett rum. Lagen gäller inte när exempelvis en hyresrätt hyrs ut i andra hand, om uthyrningen sker i näringsverksamhet eller om hyresavtalet ingåtts före den 1 februari 2013.

Om man hyr ut två lägenheter gäller privatuthyrningslagen bara för den första uthyrningen. Skulle man hyra ut mer än två lägenheter ses det normalt som att bedriva näringsverksamhet och privatuthyrningslagen gäller då inte för någon uthyrning. Vid upplåtelser som inte omfattas av privatuthyrningslagen gäller istället hyreslagen.

Kan Skatteverket se Airbnb?

Du ska registrera dig och betala moms om du svarar ja på alla de här frågorna:

Du bedriver skattepliktig ekonomisk verksamhet om du svarar ja på alla dessa frågor. Du ska därför betala moms på dina intäkter från uthyrningen.

Vad händer om man hyr ut i andra hand utan tillstånd?

Det kan uppstå funderingar kring ifall en medlem hyr ut sin lägenhet i andra hand, men att avgöra skillnaden mot att denne har en inneboende är inte helt lätt. Avgörande för om det är en andrahandsuthyrning eller inte är om det är ett ”självständigt brukande” som det står i lagen. Två avgöranden i Högsta domstolen har blivit vägledande för vad självständigt brukande innebär:

Exempel 1: En lägenhet hyrs ut i sin helhet, förutom ett låst förråd. Bostadsrättshavarens sambo besöker lägenheten någon gång i månaden efter att ha anmält detta i förväg. I detta fall ansåg domstolen att det var ett självständigt brukande mycket på grund av att bostadsrättshavaren själv inte hade kontrollen över lägenheten. Att besök meddelades i förväg visade detta.

Exempel 2: Lägenheten hyrs ut i sin helhet, förutom ett rum. Bostadsrättshavaren övernattar någon gång i månaden och besöker lägenheten flera gånger i veckan. Här var det uppenbart att medlemmen bodde på adressen, åtminstone tidvis, eftersom dennes post delades ut hit och medlemmen lagade mat och sov där då och då. I detta fall ansågs det inte vara självständigt brukande.

 • Ta reda på om medlemmen bor i lägenheten genom att knacka på och fråga den som är hemma. Fråga grannar intill om medlemmen verkar bo där, bara är där ibland eller inte alls.
 • Skicka en varningsskrivelse, eller rättelseanmaning som det juridiskt heter, inom två månader från det att ni konstaterat den olovliga andrahandsuthyrningen. Sänd den i rekommenderat brev. Det gör att ansvaret för att ha tagit emot anmaningen faller på bostadsrättshavaren.
 • Medlemmen måste därefter antingen sluta hyra ut i andra hand eller ansöka om tillstånd att hyra ut. Finns ett giltigt skäl? Finns någon befogad anledning att neka uthyrning?
 • Om medlemmen inte upphör med andrahandsuthyrningen eller ansöker om tillstånd kan bostadsrätten komma att förverkas, vilket innebär att medlemmen förlorar rätten att bo i lägenheten.
 • Efter att en uppsägning har delgivits medlemmen kan lägenheten därefter tvångsförsäljas genom Kronofogden.

Får man ha inneboende utan tillstånd?

Jag hyr en lägenhet i andra hand och vill ha inneboende. Är det okej? I kontraktet står inget om det och hur mycket är jag skyldig att berätta?

Ja, du kan ha en inneboende och behöver inte tala om det för förstahandshyresgästen. Men jag kan tycka att det hör till god ton att tala om det och kanske även fråga om förstahandshyresgästen har något emot det.

Vad kan hända om man hyr ut svart?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det första som jag vill nämna är att svartuthyrning, även kallat olovlig andrahandsuthyrning, inte är ett brott i lagens mening. Detta betyder att din syster inte riskerar något straff om någon skulle få för sig att polisanmäla henne (anmälan skulle läggas ner eftersom inget brott har begåtts.)

Hur mycket får man tjäna på Airbnb utan att skatta?

Det som skiljer Airbnb från många andra tjänster för andrahandsuthyrning är att det är smidigt att hyra ut hela eller delar av bostaden under kort tid, exempelvis enstaka dygn.

De flesta andra hyresförmedlingar förmedlar andrahandsuthyrning på lite längre sikt, från en vecka upp till flera månader och ibland även flera år. Med Airbnb kan man till exempel hyra ut sin bostad när man själv är på semester eller bara borta över helgen. Man kan även hyra ut enskilda rum i sin bostad för att tjäna lite extra pengar.

Om du istället vill hyra ut din bostad under lång tid så är hemsidan Samtrygg.se toppenbra med alla de hjälpmedel och trygghetslösningar de erbjuder sina uthyrare och hyresgäster. Samtrygg erbjuder till exempel hyresgaranti, dvs de garanterar att den som hyr ut får sina pengar oavsett om hyresgästen betalar hyran eller inte.

Du får hyra ut ditt hus hur mycket du vill. Det finns inga gränser och du behöver inga tillstånd.

Hur utreder Skatteverket folkbokföring?

Om du inte ska vara folkbokförd på kommunen, kontakta oss snarast möjligt för att anmäla var du bor. Det gör du enklast genom en flyttanmälan.

Är det olagligt att ha inneboende?

Bostad & Fastighet

Jag har en lägenhet. Får min syster bo med mig ibland? Får hon bo där själv när jag reser på jobb typ en vecka?

Får man ha inneboende utan att meddela hyresvärden?

Att hyra rum som inneboende kan vara allt från att hyra en säng i vardagsrummet, till att ha ett eget rum, till att ha en större del av bostaden helt för sig själv. Innan du börjar söka är det bra om du har en bild av vilken typ av boende du är ute efter

 • Vill du hyra ett rum och dela resten av bostaden? Det vanligaste alternativet är att du hyr ett rum av en privatperson som har ett rum ledigt för uthyrning i sin bostad. Då delar du resten av bostaden med hyresvärden, såsom kök, badrum och vardagsrum.
 • Vill du hyra en större del i en bostad? I vissa fall kan det vara så att bostadsägaren hyr ut en större del av sin bostad till en inneboende. Det kan exempelvis vara att du som inneboende får hyra två rum och badrum med toalett i en större bostad.
 • Vill du hyra rummet möblerat eller inte? Om du planerar att bara hyra som inneboende under en begränsad tid kan det underlätta om du slipper ordna med egna möbler.

Tänk på! Om den del av bostaden som hyrs ut har eget kök och egen ingång är det troligt att rummet kan behöva hyras i andra hand med tillstånd, i stället för att räknas som inneboende. Kontrollera därför om hyresvärden har koll på vad som gäller.

När du har en bild av vilken typ av boende du är ute efter är det dags att börja söka. Ett tips är att höra med vänner och bekanta om de känner någon som hyr ut till inneboende. Kanske finns det också personer i din närhet som inte har tänkt på att ha en inneboende tidigare, men börjar överväga möjligheten när frågan ställs.

Du kan också hitta rum bland bostadsannonser på nätet, t.ex. Samtrygg. Du kan också göra en egen annons där du skriver att du söker ett rum som inneboende och berättar lite om dig själv.

Var går gränsen för inneboende?

I den här artikeln går vi igenom vad kan man göra för att dryga ut intäkterna och hur gör man om man vill hyra ut ytor och utrymmen som man inte använder. Kanske du har du en stuga på tomten, ett garage eller en källare som inte används. Varför inte förvandla tomma ytor till en mysig minibostad som kan hyras ut till den som behöver.

Alla former av andrahandsuthyrning har ökat kraftigt det senaste året. Men det som ökar lite extra är annonsering efter inneboende som från januari i fjol till januari i år ökade med 90 procent på Blocket. Det berättade Dagens industri den gångna veckan.