:

Hur hittar man någons folkbokföringsadress?

Innehållsförteckning:

 1. Hur hittar man någons folkbokföringsadress?
 2. Kan man söka i folkbokföringen?
 3. Är folkbokföringen offentlig?
 4. Kan man se vilka adresser man bott på?
 5. Kan man söka på personer på Skatteverket?
 6. Kan man hitta personnummer på nätet?
 7. Hur kan man söka efter en person?
 8. Vem har tillgång till folkbokföring?
 9. Hur ser man var någon är skriven?
 10. Kan man se hur länge någon varit folkbokförd på en adress?
 11. Måste man bo på sin folkbokföringsadress?
 12. Kan man ta reda på någons fyra sista siffror?
 13. Är ett personnummer en offentlig handling?
 14. Varför finns inte alla på hitta?
 15. Kan inte hitta en person?

Hur hittar man någons folkbokföringsadress?

Skatteverket är den myndighet som i dag ansvarar för folkbokföringen i Sverige och har uppgifter om alla personer som levt i landet de senaste 25 åren.

Folkbokföringen tog Skatteverket över från Svenska kyrkan den 1 juli 1991. Kyrkan hade då ansvarat för den sedan 1686. Uppgifter äldre än 1 juli 1991 finns i dag hos lands- och stadsarkiven.

Kan man söka i folkbokföringen?

Skatteverket (folkbokföringen) erbjuder en tjänst till dig som har en säker, digital brevlåda för myndighetspost. Du får ett meddelande så fort din folkbokföringsadress ändras i folkbokföringen. Tjänsten är gratis och det är ett snabbt och säkert sätt att hålla koll på att vi har rätt adress till dig.

I den digitala brevlådan anger du själv om du vill ha ett sms eller ett mejl när du får myndighetspost från Skatteverket eller andra myndigheter. Sedan loggar du in med e-legitimation (exempelvis mobilt bankID) i den säkra digitala brevlådan och kan läsa informationen/brevet från Skatteverket.

Har din folkbokföringsadress ändrats utan din vetskap ska du ta kontakt med folkbokföringen på Skatteverket.

Denna e-tjänst finns redan idag. När du använder den för flyttanmälan tar det bara några minuter för ändringen att slå igenom i folkbokföringsregistret. Gör du flyttanmälan i god tid (men helst max 1-2 veckor innan du ska flytta), slår ändringen igenom på den flyttdag som du angett. Du kan när som helst logga in igen för att kontrollera om dina uppgifter har ändrats.Läs mer om Flyttanmälan på skatteverkets webbplats.

Är folkbokföringen offentlig?

I ett pilotprojekt med åtta kommuner har Skatteverket hittat runt 300 personer som varit folkbokförda i Sverige trots att de lämnat landet. Bidragsbedrägeri kan vara en anledning.

Skatteverket har samarbetat med Borlänge, Botkyrka, Göteborg, Helsingborg, Malmö, Stockholm, Södertälje och Uppsala. Efter drygt 900 utredningar av misstänkt felaktig folkbokföring upptäcktes nästan 700 fel. 

Kan man se vilka adresser man bott på?

Skatteverket (folkbokföringen) erbjuder en tjänst till dig som har en säker, digital brevlåda för myndighetspost. Du får ett meddelande så fort din folkbokföringsadress ändras i folkbokföringen. Tjänsten är gratis och det är ett snabbt och säkert sätt att hålla koll på att vi har rätt adress till dig.

I den digitala brevlådan anger du själv om du vill ha ett sms eller ett mejl när du får myndighetspost från Skatteverket eller andra myndigheter. Sedan loggar du in med e-legitimation (exempelvis mobilt bankID) i den säkra digitala brevlådan och kan läsa informationen/brevet från Skatteverket.

Har din folkbokföringsadress ändrats utan din vetskap ska du ta kontakt med folkbokföringen på Skatteverket.

Denna e-tjänst finns redan idag. När du använder den för flyttanmälan tar det bara några minuter för ändringen att slå igenom i folkbokföringsregistret. Gör du flyttanmälan i god tid (men helst max 1-2 veckor innan du ska flytta), slår ändringen igenom på den flyttdag som du angett. Du kan när som helst logga in igen för att kontrollera om dina uppgifter har ändrats.Läs mer om Flyttanmälan på skatteverkets webbplats.

Kan man söka på personer på Skatteverket?

En sekretessmarkering gör det svårare för andra att ta del av dina personuppgifter i folkbokföringsregistret. Sekretessmarkering innebär att Skatteverket för in en markering vid dina personuppgifter i folkbokföringsregistret. Den anger att ingen får lämna ut uppgifterna utan tillstånd och säkerhetskontroll. Sekretessmarkeringen förs över till andra myndigheters register.

Kan man hitta personnummer på nätet?

Genom att använda sökfunktionen på Upplysning.se får du fram person- och organisationsnummer. Allt för att du ska veta vem det är du gör affärer med.

Hur kan man söka efter en person?

We and our partners store and/or access information on a device, such as unique IDs in cookies to process personal data. You may accept or manage your choices by clicking below, including your right to object where legitimate interest is used, or at any time in the privacy policy page. These choices will be signaled to our partners and will not affect browsing data.

Store and/or access information on a device, Select basic ads, Create a personalised ads profile, Select personalised ads, Create a personalised content profile, Select personalised content, Measure ad performance, Measure content performance, Apply market research to generate audience insights, Develop and improve products, Use precise geolocation data, Actively scan device characteristics for identification List of Partners (vendors)

Vem har tillgång till folkbokföring?

I Sverige är det Skatteverket som har hand om folkbokföringen. Skatteverket får de flesta av sina uppgifter från andra myndigheter. De fall en person själv måste göra en anmälan till Skatteverket rör i huvudsak flyttning, in- och utvandring, namn för nyfödda och vissa namnändringar. Skatteverket är även den myndighet som utfärdar personbevis.[2]

Hur ser man var någon är skriven?

Hej och tack för din fråga. För att du eller någon annan inte ska kunna identifieras av frågan när den publiceras på nätet har jag både kortat den och redigerat den lite. 

För att få veta vem som är angiven som far till dig ringer du till Skatteverkets folkbokföring. Där finns nämligen registrerat t ex familjeuppgifter. Exakt vilka uppgifter som ska registreras framgår av Folkbokföringslagen. Hos Skatteverket uppger du bara ditt personnummer och att du vill veta vem som står registrerad som far och vilka syskon till dig som finns registrerade. Du behöver inte uppge vem du är om du inte vill utan kan säga att du vill veta vem som står angiven som far till den som har personnummer X om du vill. Uppgifterna är offentliga och du behöver inte ens tala om varför du vill ha reda på dem. 

Kan man se hur länge någon varit folkbokförd på en adress?

Hej och tack för din fråga.

Folkbokföringsuppgifterna hos Skatteverket är som huvudregel offentliga handlingar, vilket innebär att vem som helst kan begära ut dem. Information om hur länge en person har varit folkbokförd på samma adress finns hos Skatteverket, och den aktuella myndigheten kan alltså kontakta Skatteverket och be om att få dessa uppgifter. Om du vill kan du läsa mer om vilka uppgifter som finns hos Skatteverket här.

Måste man bo på sin folkbokföringsadress?

Grundregeln att utgå ifrån när det kommer till folkbokföring är att du ska vara folkbokförd där du är bosatt. Du anses vara bosatt där du regelbundet sover.

I Folkbokföringslagen går det att läsa mer om vilka undantag som finns och mer exakt hur begreppet definieras. Utgångspunkten är däremot att utgå ifrån var du faktiskt bor. Det spelar ingen roll hur du bor, exempelvis om du är inneboende.

Tänk på! Du ska vara folkbokförd där du bor, oavsett om det är du själv som äger bostaden eller inte.

Om du tänker flytta gör du en flyttanmälan för att ändra din folkbokföringsadress. Flyttanmälan görs hos Skatteverket.

Det går även att göra en flyttanmälan på Adressändring.se, men det gäller endast postförsändelser, alltså att din post skickas till ditt nya boende.

I samband med adressändringen får du en blankett som du skickar in till Skatteverket, som är grunden för ditt byte av folkbokföringsadress. Att byta folkbokföringsadress är kostnadsfritt, men för vissa nödvändiga tilläggstjänster kan du få betala en mindre summa.

Kan man ta reda på någons fyra sista siffror?

Mrkoll är en upplysningstjänst som sammanställer och tillgängliggör offentlig information som har sitt ursprung hos svenska myndigheter. Personnummer är en del av Skatteverkets folkbokföringsdatabas och därmed en offentlig handling.

Nusvar AB som äger Mrkoll har beslutat att införa ett extra skyddslager för utlämnande av personnumrets fyra sista siffror. Detta innebär att personnummer inte kan indexeras av sökmotorer samt att personnummer inte automatiskt är exponerade i sin helhet för användare av tjänsten.

Är ett personnummer en offentlig handling?

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att personnummer inte ska vara en offentlig handling och tillkännager detta för regeringen.

Varför finns inte alla på hitta?

Kontrollera först att sidan eller webbplatsen faktiskt saknas i Googles index. Många utgår från att de inte finns på Google när det snarare är så att sidan visas långt ned bland sökresultaten, eller att informationen utelämnas på grund av andra omständigheter kring sökningen (t.ex. om du använder en mobil enhet men sidan fungerar endast på datorer).

Kan inte hitta en person?

These examples may contain rude words based on your search.

These examples may contain colloquial words based on your search.