:

Måste man registrera enskild egendom?

Innehållsförteckning:

 1. Måste man registrera enskild egendom?
 2. Kan en summa pengar vara enskild egendom?
 3. Kan man skriva enskild egendom själv?
 4. Hur bevisar man enskild egendom?
 5. Vad krävs för att något ska vara enskild egendom?
 6. Kan halva huset vara enskild egendom?
 7. Kan bankkonton vara enskild egendom?
 8. Vad klassas som enskild egendom?
 9. Vad räknas som enskild egendom?
 10. Vad händer med enskild egendom när man dör?
 11. Vad händer med enskild egendom när någon dör?
 12. Kan man ha enskild egendom som gift?
 13. Får man göra vad man vill med enskild egendom?
 14. Vad är inte enskild egendom?
 15. Kan jag testamentera bort min enskilda egendom?

Måste man registrera enskild egendom?

 • Med make/maka krävs äktenskapsförord för att slippa dela egendom vid eventuell bodelning. Genom ett äktenskapsförord kan makarna föreskriva att egendom ska vara enskild.
 • För att skydda egendom man ger bort i gåva krävs ett gåvobrev med villkor om enskild egendom.
 • För att skydda egendom som någon får genom arv krävs ett testamente som innehåller krav om att egendom ska vara enskild.
 • Ring oss på eller fyll i formuläret så återkommer vi så snart som möjligt.

  Kan en summa pengar vara enskild egendom?

  Hej och tack för din fråga!

  Det går absolut att skiva avtal om att göra egendom enskild genom äktenskapsförord även beträffande pengar. Pengar, till skillnad från "vanlig egendom" som exempelvis möbler eller fordon, anses dock vara av en mer komplicerad kategori egendom. Detta eftersom en summa pengar är utbytbar mot en motsvarande summa pengar och det kan vara svårt att bedöma identiteten hos en viss summa pengar.

  Kan man skriva enskild egendom själv?

  Makars egendom delas in i giftorättsgods och enskild egendom. Allt som tillhör en make är dennes giftorättsgods om det inte har gjorts till enskild egendom. Indelningen gäller så länge äktenskapet varar eller till man ändrar det.

  Indelningen i giftorättsgods och enskild egendom har betydelse när makarna ska bodela. I bodelningen ingår allt som är en makes giftorättsgods men däremot inte makens enskilda egendom. Under tiden äktenskapet består, saknar normalt indelningen i giftorättsgods och enskild egendom betydelse.

  Hur bevisar man enskild egendom?

  Kort sagt är giftorättsgods egendom som ska delas mellan makar i händelse av skilsmässa eller dödsfall. Enskild egendom ska inte bodelas.

  Alla gifta makars egendom är giftorättsgods, om det inte finns villkor om enskild egendom. Dessa villkor ska i så fall vara inskrivna i någon form av juridiskt dokument. Det gäller även att hålla isär den enskilda egendomen från giftorättsgodset för att den ska bestå.  

  Vad krävs för att något ska vara enskild egendom?

  Du kan själv kontrollera vilka typer av cookies du vill acceptera genom att ta ställning nedan. Läs mer här

  Cookies

  Kan halva huset vara enskild egendom?

  Makars egendom delas in i giftorättsgods och enskild egendom. Allt som tillhör en make är dennes giftorättsgods om det inte har gjorts till enskild egendom. Indelningen gäller så länge äktenskapet varar eller till man ändrar det.

  Indelningen i giftorättsgods och enskild egendom har betydelse när makarna ska bodela. I bodelningen ingår allt som är en makes giftorättsgods men däremot inte makens enskilda egendom. Under tiden äktenskapet består, saknar normalt indelningen i giftorättsgods och enskild egendom betydelse.

  Kan bankkonton vara enskild egendom?

  Den svenska äktenskapsbalken innehåller regler om svenska äktenskap. I denna lag finns bland annat regler för hur makars egendom ska fördelas den dag äktenskapet upphör. Utgångspunkten är att allt ni äger är giftorättsgods, och att det ska delas lika mellan er ifall äktenskapet tar slut. Vem av er som äger vad spelar ingen större roll – inte heller att ni har betalat olika mycket eller att ni ägde egendomen innan äktenskapet.

  Enskild egendom är motsatsen till giftorättsgods och ingår inte i bodelningen. Detta är egendom som endast tillhör ägaren, oavsett vad som händer. Enskild egendom kan uppstå genom förordnanden i ett testamente eller ett gåvobrev – eller genom att makarna upprättar ett äktenskapsförord. I ett äktenskapsförord kan ni själva bestämma att egendom som egentligen klassas som giftorättsgods istället ska vara enskild egendom.

  Vad klassas som enskild egendom?

  Hej!

  Jag och min fd fru står inför bodelning och jag har med anledning av den två frågor som rör enskild egendom.

  Vad räknas som enskild egendom?

 • Med make/maka krävs äktenskapsförord för att slippa dela egendom vid eventuell bodelning. Genom ett äktenskapsförord kan makarna föreskriva att egendom ska vara enskild.
 • För att skydda egendom man ger bort i gåva krävs ett gåvobrev med villkor om enskild egendom.
 • För att skydda egendom som någon får genom arv krävs ett testamente som innehåller krav om att egendom ska vara enskild.
 • Ring oss på eller fyll i formuläret så återkommer vi så snart som möjligt.

  Vad händer med enskild egendom när man dör?

  Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

  Jag förstår din fråga som att du undrar över vad som händer med enskild egendom om en gift person dör och det inte finns några gemensamma barn. Reglerna om bodelning finns i äktenskapsbalken (ÄktB) och reglerna om arv i ärvdabalken (ÄB).

  Vad händer med enskild egendom när någon dör?

  Det finns en vanlig missuppfattning att man inte ärver en make eller makas enskilda egendom. Men vad enskild egendom egentligen innebär är att den inte ska tas upp i en eventuell bodelning. Det är vid en skilsmässa som enskild egendom inte kan tillfalla den andre partnern, då all egendom som är enskild behålls i orört skick av den som äger den.

  Man skiljer mellan giftorättsgods och enskild egendom. Giftorättsgods är all egendom som inte är enskild egendom.

  När någon som är gift avlider ska bådas egendom antecknas i bouppteckningen som följer. Därefter sker vanligen en bodelning mellan den efterlevande maken och dödsboet. I bodelningen ingår endast giftorättsgodset. Men den enskilda egendomen är fortfarande en del av arvet efter den avlidne.

  Har paret bara gemensamma barn ärver den efterlevande maken hela kvarlåtenskapen efter den avlidne. Parets barn är så kallade bröstarvingar och har alltså rätt till arvet efter föräldern. Men de får inte ut sitt arv förrän även den andre föräldern går bort. Det krävs att den avlidne har testamenterat egendom till barnen för att maken inte ska ärva alla makens tillgångar direkt.

  Kan man ha enskild egendom som gift?

  Makars egendom delas in i giftorättsgods och enskild egendom. Allt som tillhör en make är dennes giftorättsgods om det inte har gjorts till enskild egendom. Indelningen gäller så länge äktenskapet varar eller till man ändrar det.

  Indelningen i giftorättsgods och enskild egendom har betydelse när makarna ska bodela. I bodelningen ingår allt som är en makes giftorättsgods men däremot inte makens enskilda egendom. Under tiden äktenskapet består, saknar normalt indelningen i giftorättsgods och enskild egendom betydelse.

  Får man göra vad man vill med enskild egendom?

  Enskild egendom är egendom som ska hållas utanför en bodelning. En bodelning ska alltid ske när en make eller maka dör eller när man skiljer sig. Om man inte kan visa att viss egendom är enskild kommer den inte att betraktas som enskild vid bodelningen.

  Vad är inte enskild egendom?

  Hej och stort tack för din fråga!

  För att besvara din fråga kommer jag använda äktenskapsbalken (ÄktB).

  Kan jag testamentera bort min enskilda egendom?

  Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

  Jag utgår ifrån att din fastighet faktiskt är enskild egendom, och därmed uppfyller något av kraven ur lagen äktenskapsbalken(ÄktB) 7:2. Exempelvis att du har ärvt den och i testamentet har det stått att fastigheten ska vara enskild egendom, eller att du och din make har exempelvis i ett äktenskapsförord stadgat att fastigheten är enskild egendom.