:

Kan man göra en avbetalningsplan med Skatteverket?

Innehållsförteckning:

 1. Kan man göra en avbetalningsplan med Skatteverket?
 2. Hur länge kan man få anstånd med skatten?
 3. Kan man få uppskov med Restskatt?
 4. Varför har jag fått anstånd med deklaration?
 5. Kan man förlänga anstånd?
 6. När kan man söka anstånd?
 7. Kan man delbetala skuld hos Skatteverket?
 8. Kan Skatteverket se mitt konto?
 9. När får man inte göra uppskov?
 10. Hur gör man för att slippa restskatt?
 11. Vad är anstånd Skatteverket?
 12. Hur fungerar anstånd?
 13. Hur långt anstånd kan man söka?
 14. När ska deklarationen vara inne anstånd?
 15. Hur ansöker jag om anstånd?

Kan man göra en avbetalningsplan med Skatteverket?

Möjligheten med anstånd är till för dig som någon enstaka gång får tillfälliga betalningssvårigheter som du inte orsakat själv. Genom en kortare tids anstånd får du tillfälle att skaffa fram pengar genom att till exempel kräva eventuella kunder på betalning eller sälja tillgångar.

Du ansöker genom att fylla i blanketten Ansökan, Anstånd om betalning av skatt pga. tillfälliga betalningssvårigheter.

Hur länge kan man få anstånd med skatten?

Har ditt företag drabbats av betalningsproblem på grund av coronaviruset? Setterwalls tydliggör vad regeringens krispaket innebär för företagets möjlighet att ansöka om anstånd med skattebetalningar.

Uppdatering 2020-04-16 – Anstånd med skattebetalningar med anledning av COVID-19.

Kan man få uppskov med Restskatt?

De senaste ändringarna innebär att anstånd kan sökas för ytterligare tre månader, april-juni 2022. Sedan tidigare kan tillfälligt anstånd sökas för redovisningsperioder som infallet januari 2020-januari 2021 och oktober-december 2021. Anstånd kan nu sökas för högst tolv i stället för nio redovisningsperioder vardera för dels avdragen preliminär skatt på lön och arbetsgivaravgifter, dels mervärdesskatt som redovisas månadsvis. När det gäller mervärdesskatt som redovisas kvartalsvis ska anstånd kunna beviljas för högst fyra redovisningsperioder. Alla perioder har passerat, men anstånd kan beviljas retroaktivt.  

Varför har jag fått anstånd med deklaration?

Therese Henriksson

När/hur får man besked om ens anståndsansökan har gått igenom? Börjar bli ont om tid om den inte blir godkänd...

Kan man förlänga anstånd?

Fråga: Kan jag få ytterligare anstånd med inbetalning av moms, arbetsgivaravgifter och avdragen preliminärskatt på lön på grund av coronapandemin?

Svar från juristen: Ja, tillfälliga reglerna om anstånd med inbetalning av moms, arbetsgivaravgifter och avdragen preliminärskatt på lön som började våren 2020 har blivit förlängda och utökade. Du gör ansökan om anstånd på Skatteverket webbplats under Mina sidor.

När kan man söka anstånd?

Möjligheten till tillfälligt anstånd infördes i samband med coronapandemin och skulle underlätta för företag som hade drabbats av likviditetsproblem på grund av följderna av pandemin. Dessa regler skulle upphöra att gälla den 12 februari 2023.

Nu har riksdagen beslutat om utökade möjligheter till tillfälligt anstånd. Beslutet kommer med hänsyn till de likviditetsproblem som företagen kan ha fått med anledning av de höga energipriserna och osäkerheten på energimarknaden i övrigt. Reglerna träder i kraft den 13 februari 2023.

Kan man delbetala skuld hos Skatteverket?

Om ditt företag drabbas av likviditetsproblem på grund av följderna av coronapandemin, så har du möjligheten att ansöka om tillfälligt anstånd med betalning. Anstånd innebär att du skjuter upp betalningen av din skatt och i stället betalar den senare. Du betalar en kostnadsränta och en anståndsavgift på anståndsbeloppet. 

Du som är registrerad som arbetsgivare eller registrerad för moms (mervärdesskatt) kan ansöka om tillfälligt anstånd. Du kan få anstånd med följande skatter och avgifter:

Du kan få anstånd för redovisningsperioder januari 2020−januari 2021, oktober till december 2021, samt april till juni 2022. Med det menas moms som du redovisar för de här månaderna. Den första månaden du kan få anstånd för är januari 2020, det vill säga den moms du redovisade senast 12 mars (om du redovisar varje månad). Det är alltså inte när skatten och avgifterna betalas som avgör om du kan få anstånd med den, utan vilken månad den avser.

Kan Skatteverket se mitt konto?

Om ditt slutskattebesked visar att du får ett överskott på skattekontot kan du få pengarna insatta direkt på ditt bank- eller plusgirokonto. Det gäller även om du har klagat på taxeringen eller debiteringen och får rättelse som innebär att du ska ha pengar tillbaka.

Du kan anmäla ditt bankkonto direkt via våra e-tjänster Skattekonto eller Inkomstdeklaration (i deklarationstider). Om du saknar e-legitimation kan du anmäla bankkonto eller bankgiro via Bankgirots webbplats (Tjänster/Övrigt/Överskjutande skatt).

När får man inte göra uppskov?

Om du har sålt en bostad med vinst vet du att du måste betala vinstskatt. Du har dock rätt att ansöka om att senarelägga betalningen om du vill använda pengarna från försäljningen för att betala en ny bostad. Detta kallas för att ansöka om uppskov.

Nedan får du lära dig mer om vad uppskov är, när du kan ansöka om det samt vad som krävs för att din ansökan ska bli beviljad.

Ansökan om uppskov skickar du till Skatteverket året efter att du har sålt din bostad och i samband med deklarationen. Har du sålt en bostadsrätt finns alla uppgifter om försäljningen förtryckta i din deklaration och har du. gjort en vinst ska du redovisa den i K6-blanketten som du bifogar med deklarationen. Om du istället sålt ett hus finns det inga uppgifter om det i din deklaration. Då ska du själv räkna fram vinsten och redovisa den i en K5-blankett.

Hur gör man för att slippa restskatt?

Den utbetalare som betalar ut det högsta beloppet, huvudutbetalaren, är för många pensionärer Pensionsmyndigheten (eller arbetsgivaren om man fortfarande jobbar). Huvudutbetalaren drar som regel skatt enligt skattetabellen för den kommun du bor i och som om det är den enda inkomsten du har. Övriga utbetalare gör ett schablonavdrag på 30 procent.

Om du har en hög tjänstepension eller privat pension eller bor i en kommun med hög skattesats kan det då bli ett för lågt sammanlagt skatteavdrag. Det är du själv som ansvarar för att tillräckligt mycket skatt dras på din totala inkomst. Det sker ingen samordning mellan dina olika utbetalare så därför behöver du själv titta på de skatteavdrag som görs av olika utbetalare och också titta på om det är tillräckligt skatteavdrag som görs.

Vad är anstånd Skatteverket?

Om Skatteverket har beslutat om återkrav enligt 17 § LOM ska Skatteverket efter ansökan bevilja anstånd med hela eller delar av betalningen om det är tveksamt hur stort belopp som kommer att behöva betalas (19 § första stycket första meningen LOM).

Skälet till tveksamheten kan vara ett överklagande. Varje initiativ som väcker frågan om hur stort belopp som ska betalas tillbaka i slutändan omfattas av bestämmelsen. Beviskravet ”tveksamt” ska tolkas så att det är minst lika sannolikt att hela eller delar av återbetalningskravet kommer att kvarstå som att det kommer att sättas ned. Det behöver dock inte väga helt jämnt för att anstånd ska beviljas, utan anstånd får även beviljas om sannolikheten för att det inte blir någon nedsättning av återkravet väger över något. Däremot bör anstånd inte beviljas om det är troligt att återkravet kommer att kvarstå. Det är upp till Skatteverket att bedöma om det är tveksamt hur stort belopp som kommer att behöva betalas (prop. 2019/20:181 s. 61).

I många fall kan företag som fått återkrav inte vilja överklaga dessa, till exempel om återkraven är korrekt. Skatteverket har då fått möjlighet att träffa avtal om avbetalning av återkrav på omställningsstöd.

Hur fungerar anstånd?

Förslaget innebär att anstånd, efter ansökan, kan beviljas med inbetalning av dels avdragen preliminär skatt på lön och arbetsgivaravgifter, dels mervärdesskatt, avseende högst tre redovisningsperioder vardera under tidsperioden januari–september 2020. Som vi tolkar förslaget behöver det inte vara fråga om till exempel tre på varandra följande redovisningsperioder, utan de tre redovisningsperioder som företaget själv väljer. Ifråga om mervärdesskatt kan anstånd dock endast medges för en redovisningsperiod om företaget redovisar mervärdesskatt kvartalsvis. Mervärdesskatt som redovisas på årsbasis omfattas vidare inte av förslaget.

Anståndet kan som längst gälla i ett år. Anstånd föreslås kunna medges även om skatten redan betalats, vilket skulle kunna innebära att ett överskott uppkommer på skattekontot. Under förutsättning att någon annan skatt inte väntas förfalla till betalning borde det enligt vår bedömning finnas möjlighet att begära utbetalning från skattekontot. Detta stämmer överens med det angivna syftet att stärka företagens likviditet just via skattekontot.

Hur långt anstånd kan man söka?

Möjligheten med anstånd är till för dig som någon enstaka gång får tillfälliga betalningssvårigheter som du inte orsakat själv. Genom en kortare tids anstånd får du tillfälle att skaffa fram pengar genom att till exempel kräva eventuella kunder på betalning eller sälja tillgångar.

Du ansöker genom att fylla i blanketten Ansökan, Anstånd om betalning av skatt pga. tillfälliga betalningssvårigheter.

När ska deklarationen vara inne anstånd?

Har du enskild firma ska din deklaration och NE-bilagan till din inkomstdeklaration vara inne senast den 2 maj 2022. Om du behöver anstånd en kortare tid (längst till den 31 maj) kan du ansöka om det på Mina sidor på skatteverket.se. Om du behöver anstånd längre tid ska du ansöka om det på blankett SKV 2600.

Redovisar du moms helårsvis gäller inte anståndet momsdeklarationen. Den 12 maj är sista dagen att lämna in den.

Hur ansöker jag om anstånd?

Har du enskild firma ska din deklaration och NE-bilagan till din inkomstdeklaration vara inne senast den 2 maj 2022. Om du behöver anstånd en kortare tid (längst till den 31 maj) kan du ansöka om det på Mina sidor på skatteverket.se. Om du behöver anstånd längre tid ska du ansöka om det på blankett SKV 2600.

Redovisar du moms helårsvis gäller inte anståndet momsdeklarationen. Den 12 maj är sista dagen att lämna in den.