:

Vad är skillnaden mellan en bouppteckning och en dödsboanmälan?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är skillnaden mellan en bouppteckning och en dödsboanmälan?
 2. Måste alla Dödsbodelägare skriva på bouppteckning?
 3. Är det tillåtet att tömma dödsbo innan bouppteckning?
 4. Hur lång tid tar det att få arv efter bouppteckningen?
 5. Vad händer efter en dödsboanmälan?
 6. Vilka problem kan uppstå vid bouppteckning?
 7. Måste alla arvtagare vara med på bouppteckning?
 8. Vilka tillgångar och skulder ska inte ingå i bouppteckning?
 9. Är man skyldig att städa ett dödsbo?
 10. Vem får röra ett dödsbo?
 11. När betalar banken ut arv?
 12. Vad kostar en bouppteckning och arvskifte?
 13. Vem betalar räkningar i ett dödsbo?
 14. Får man ta ut pengar från ett dödsbo?
 15. Måste man ange lösöre i bouppteckning?

Vad är skillnaden mellan en bouppteckning och en dödsboanmälan?

Om tillgångarna efter den avlidne inte räcker till hela begravningskostnaden kan du ansöka om ekonomiskt bistånd för att täcka kostnaderna. 

Måste alla Dödsbodelägare skriva på bouppteckning?

Du kan ansöka om fastställelse av oss på att rätt personer har antecknats som dödsbodelägare i bouppteckningen. Delägaruppgifterna fastställs på basis av uppgifterna i befolkningsdatasystemet eller någon annan tillgänglig utredning.

Beslutet om fastställande är inte ett juridiskt bindande beslut om vem som är delägare i dödsboet. Det underlättar dock skötseln av dödsboets ärenden – till exempel försäljning av en fastighet eller bostadsaktie – eftersom dödsbodelägarna med hjälp av det kan visa att de tillsammans får företräda dödsboet. En person utanför dödsboet kan å sin sida lita på att avtal som ingåtts med de dödsbodelägare som antecknats i bouppteckningen är bindande för dödsboet, även om det senare framgår att det saknas en delägare i bouppteckningen.

Är det tillåtet att tömma dödsbo innan bouppteckning?

När en person går bort omvandlas den avlidnes tillgångar och skulder till ett dödsbo, som är en egen juridisk person. Det som ingår i ett dödsbo kan till exempel vara en bostad, tillgångar på bankkonton och eventuella lån. Dödsboet ägs och företräds av dödsbodelägarna.

Hur lång tid tar det att få arv efter bouppteckningen?

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om arvskifte finns i Ärvdabalken (1958:637).

Vad händer efter en dödsboanmälan?

 • En dödsboanmälan är en enklare form av bouppteckning som är möjlig att göra om de tillgångar som den avlidne lämnar efter sig inte är tillräckliga för att täcka begravningskostnaderna och andra kostnader som har direkt anknytning till dödsfallet. En dödsboanmälan måste göras inom två månader efter dödsfallet.
 • För att en dödsboanmälan ska vara möjlig krävs att det skett ett hembesök i den avlidnes bostad av en tjänsteman från kommunen, om socialförvaltningen i kommunen kräver det. Det är därför viktigt att all egendom som förvaras i bostaden är orörd när besöket äger rum.
 • De ekonomiska tillgångar som finns ska i första hand användas för att täcka begravningskostnader. Dessa kostnader är prioriterade i förhållande till andra kostnader som dödsboet ansvarar för. Autogiron, abonnemang, hyreskontrakt och liknande ska därför sägas upp snarast möjligt efter dödsfallet.
 • Vilka problem kan uppstå vid bouppteckning?

  10 maj, 2022

  I samband med att en anhörig avlider behöver man göra en bouppteckning. Svårt tycker många och det är lätt att göra fel, men nu finns en ny tjänst som hjälper till att göra rätt. Arne Larsson är en av juristerna bakom den digitala tjänsten bouppteckna.se. Han har över 30 års erfarenhet som jurist och reder ut de vanligaste frågorna som ställs och misstagen som görs.

  Måste alla arvtagare vara med på bouppteckning?

  Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

  Närvara på bouppteckningen:

  Vilka tillgångar och skulder ska inte ingå i bouppteckning?

  När någon har avlidit måste man göra en bouppteckning. Nedan finner du 10 av de mest grundläggande sakerna du bör känna till om bouppteckningsarbetet.

  Den person som har mest insyn över den avlidnes ekonomi – vanligtvis efterlevande make/maka/partner eller sambo – har ansvaret att bouppteckningen blir utförd. Om det är oklart vem som är närmast anhörig, så är det dödsbodelägarna tillsammans som har ansvaret för att bouppteckningen utförs.

  Är man skyldig att städa ett dödsbo?

  De efterlevande som tar hand om dödsboet kallas dödsbodelägare. Dödsbodelägarna sköter dödsboet gemensamt. Det betyder att de behöver vara överens om vad som ska göras, till exempel betala räkningar, avsluta autogiron, avsluta ett konto eller sälja värdepapper.

  Det kan vara praktiskt att en av dödsbodelägarna representerar dödsboet, till exempel vid kontakter med banken, men då måste han eller hon ha fått en fullmakt från alla övriga dödsbodelägare. Exempel på fullmakter finns hos Efterlevandeguiden. Flera banker har också fullmaktsmallar.

  Vem får röra ett dödsbo?

  När en person går bort omvandlas den avlidnes tillgångar och skulder till ett dödsbo, som är en egen juridisk person. Det som ingår i ett dödsbo kan till exempel vara en bostad, tillgångar på bankkonton och eventuella lån. Dödsboet ägs och företräds av dödsbodelägarna.

  När betalar banken ut arv?

  Om dödsboet har bolån eller andra krediter behöver de hanteras på ett av våra bankkontor innan tillgångarna kan fördelas. Samma sak gäller om det finns värdefack eller bankbok. Finns det gemensamma konton med exempelvis efterlevande make/maka behöver ett nytt eget konto med tillhörande tjänster öppnas till den efterlevande.

  Vad kostar en bouppteckning och arvskifte?

  Dödsbodelägarna ska gemensamt förvalta den dödes egendom, göra en boutredning och förrätta bouppteckning som ska dokumenteras i det som vanligen kallas bouppteckning.

  Bouppteckningen ska göras senast tre månader efter dödsfallet. Delägarna ska skicka handlingen till Skatteverket inom en månad efter att den upprättats.

  Vem betalar räkningar i ett dödsbo?

  Samma dag som en person dör övergår det som personen ägde, avtal och skulder till ett dödsbo. Ett dödsbo upphör när arvskiftet är klart, det vill säga när den dödas eventuella tillgångar har delats upp mellan arvingarna.

  När en anhörig dör, skatteverket.se Länk till annan webbplats.

  Undersök om den avlidna har skrivit ett testamente där det står om en särskild person ska vara testamentsexekutor. En testamentsexekutor har rätt att sköta hela eller delar av dödsboet istället för dödsbodelägare. Om det inte finns en testamentsexekutor har dödsbodelägare själv ansvar att sköta dödsboet eller utse en person som ska göra det.

  Får man ta ut pengar från ett dödsbo?

  Nej, företagskonto går inte att använda för Betalningsservice för dödsbo.

  Nej, om det finns medkontohavare på den avlidnes konto går det inte att använda för Betalningsservice för dödsbo.

  Måste man ange lösöre i bouppteckning?

  När bouppteckningen upprättas är det mycket viktigt att alla moment går rätt till, och detta för att inga konflikter eller praktiska problem ska uppstå. Bouppteckningen är också en handling som får betydelse i framtiden. Så säkerställ att den blir korrekt för att undvika framtida problem.

  Fyll i formuläret så återkommer vi så snart som möjligt.

  Joachim Erman är en av våra duktiga jurister som du kan komma i kontakt med.